Izaberite stranicu

ZATVARANJE PREDSTAVNIŠTVA U SRBIJI

KAKO ZATVORITI PREDSTAVNIŠTVO STRANE FIRME

Beograd i cela Srbija

ZATVARANJE PREDSTAVNIŠTVA STRANOG PRAVNOG LICA

BRISANJE PREDSTAVNIŠTVA IZ REGISTRA 12.000 DIN + APR 

 

ZATVARANJE PREDSTAVNIŠTVA U DVE OPCIJE:

SA ILI BEZ DOLASKA STRANIH OSNIVAČA U SRBIJU

CENA I USLOVI ZA Maj 2024. GODINE

ZATVARA SE OGRANAK STRANOG PRAVNOG LICA U SRBIJI?

POGLEDAJTE : ZATVARANJE OGRANKA STRANE FIRME

VREME JE ZA ZATVARANJE PREDSTAVNIŠTVA ?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

ZATVARANJE PREDSTAVNIŠTVA CENA I TROŠKOVI

 • Zatvaranje Predstavništva kod APR: 12.000 din
 • Naknada APR za brisanje iz Registra: 3.000 din
 • Troškovi prevoda: prema konkretnoj  situaciji

KOLIKO TRAJE ZATVARANJE PREDSTAVNIŠTVA

 • Priprema dokumentacije za zatvaranje: 2 dana
 • Potpisivanje i dostavljanje : zavisi od klijenta
 • Pribavljanje Uverenja PU i opština: 5-10 dana
 • Postupak APR – brisanje Predstavništva: 5 dana

DOKUMENTA ZA ZATVARANJE PREDSTAVNIŠTVA

 • Odluka brisanju Predstavništva iz registra APR
 • Ako je strana firma zatvorena – dokaz o prestanku osnivača
 • Registraciona prijava APR za brisanje Predstavništva
 • Uplata naknade za APR po generisanom pozivu na broj
 • Uverenje Poreske uprave da Predstavništvo nema dugovanja
 • Uverenje iz Opštine da Predstavništvo nema dugovanja

USLUGA ZATVARANJA PREDSTAVNIŠTVA

 • Priprema dokumentacije za zatvaranje
 • Popunjavanje zahteva za PU i JLS – po potrebi
 • Organizacija postupka usled kratkih rokova
 • Koordinacija sa ovlašćenim prevodiocem
 • Generišemo jedinstveni poziv za uplatu APR
 • 2 puta idemo na šaltere APR: Predaja i preuzimanje dokumenata za Predstavništvo
 • Šaljemo BD BROJ: pratite status predmeta
 • Rešenje o brisanju Predstavništva – original
VAŽNA NAPOMENA ZA BRISANJE PREDSTAVNIŠTVA
KLIJENT pribavlja uverenja da Predstavništvo nema dugovanja:
Uverenje Poreske uprave i Opštine (lokalne samouprave)
Pribavljanje Uverenja traje od  3 – 7 radnih dana

DOBIJENA UVERENJA VAŽE SAMO 5 DANA !

TOK POSTUPKA ORGANIZUJEMO UNAPRED:
Kad klijent dostavi potvrde od poreske uprave i Opštine
svi dokumenti su već spremni, overeni i potpisani
i efikasno završavamo zatvaranje Predstavništva u APR

MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

- PREKO INTERNETA I POŠTE -

ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

PITANJA I ODGOVORI: ZATVARANJE PREDSTAVNIŠTVA

ŠTA TREBA ZNATI PRE ZATVARANJA PREDSTAVNIŠTVA U SRBIJI

Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

01

KOJI JE POSTUPAK ZA ZATVARANJE PREDSTAVNIŠTVA U SRBIJI ?

Zatvaranje Predstavništva strane kompanije vrši se u postupku za brisanje Predstavništva  u Registru privrednih subjekata APR.

 U postupku za zatvaranje Predstavništva, Agenciji za privredne Registre podnosi se propisana dokumentacija koja je sačinjena od strane nadležnih organa u matičnoj kompaniji, Zastupnika Predstvništva u Srbiji, ali i uverenja koja su izdata od strane nadležnih organa Republike Srbije (Poreska uprava i lokalna samouprava prema opštini sedišta Predstavništva u Srbiji ) .

 Brisanjem Predstavništva iz Registra APR trajno se zatvara i prestaje sa radom registrovana poslovna jedinica strane firme u Srbiji.

02 

U KOJIM SLUČAJEVIMA DOLAZI DO ZATVARANJA PREDSTAVNIŠTVA U SRBIJI ?

Do zatvaranja Predstavništva u Srbiji može doći u dve potpuno različite situacije :

Zatvaranje i brisanje Predstavništva iz registra APR na osnovu Odluke matične kompanije,Ili na osnovu prestanka matične kompanije

(u slučaju kada je i matična kompanija prestala da postoji , prestaju da postoje i njene poslovne jedinice)

-osim ako je matična kompanija prestala da postoji u postupku statusne promene, a postoji odluka pravnog sledbenika o nastavku rada Predstavništva u Srbiji.

03

KOJA DOKUMENTACIJA JE POTREBNA ZA POSTUPAK ZATVARANJA PREDSTAVNIŠTVA ?

Za brisanje Predstavništva iz Registra privrednih subjekata Srbije podnosi se :

 • Registraciona prijava APR za brisanje Predstavništva
 • Odluka o brisanju Predstavništva ili dokaz o prestanku postojanja osnivača Predstavništva (izvod iz stranog registra u kome je upisana matična kompanija)
 • Dokaz ( Uverenje)  o prestanku poreskih obaveza izdat od strane nadležnog poreskog organa, koji nije stariji od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra,
 • Dokaz (Uverenje) nadležne jedinice lokalne samouprave u Opštini prema sedištu Predstavništva, koji nije stariji od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra;
 • Izjava zakonskog zastupnika da privredni subjekt nije registrovani obveznik PDV
 • Dokaz o uplati naknade za brisanje Predstavništva sa pozivom na broj koji generiše APR jedinstveno za svaku uplatu.

04

KOLIKO TRAJE PROCEDURA ZA ZATVARANJE PREDSTAVNIŠTVA U SRBIJI ?

Procedura brisanja Predstavništva iz Registra APR traje od 3 do 5 radnih dana, pod uslovom da je dokumentacija za brisanje uredna i kompletna.

Međutim, uslov za brisanje Predstavništva iz Registra je dostavljanje Uverenja iz Poreske uprave i Uprave prihoda da Predstavništvo nema dugovanja. Postupak za dobijanje Uverenja može da traje nekoliko dana, ali i više od 14 dana zavisno od same filijale, stanja dugova, neradnih dana i slično.

S obzirom da dokumentaciju potpisuje i Zastupnik matične kompanije, kao i drugi organi kompanije osnivača prema okolnostima –  važno je pre predaje dokumentacije za brisanje koordinirati sve faze postupka i uskladiti ih sa rokovima važenja Uverenja ( samo 5 dana ) .

05

KOJA UVERENJA SU POTREBNA ZA ZATVARANJE PREDSTAVNIŠTVA STRANE FIRME?

Za proces zatvaranja Predstavništva, pored Odluke nadležnih organa strane kompanije, potrebno je pribaviti u originalu sledeća Uverenja:

 

Za Uverenje o namirenim poreskim obavezama Predstavništva potrebno je predati u nadležnoj filijali Poreske uprave ZAHTEV ZA DOBIJANJE PORESKOG UVERENJA PORESKE UPRAVE. Kad je reč o osnovu – pod tačkom 8. navesti razlog PRESTANAK PREDSTAVNIŠTVA NA OSNOVU ODLUKE OSNIVAČA .

Takođe, treba uplatiti Republičku administrativnu taksu – prema instrukcijama koje se dobijaju pozivom Kontakt Centra Poreske Uprave  ili direktno u Filijali.

Popunjen zahtev predati u nadlženoj filijali poreske uprave prema adresi sedišta Predstavništva na teritoriji Republike Srbije.

 

Za Uverenje o namirenim obavezama prema lokalnoj administraciji ( Uprava javnih prihoda) – potrebno je predati u Upravi prihoda u jedinici lokalne samouprave ( opštini ) zahtev za dobijanje uverenja  uz  uplatu lokalne administrativne takse.  Zahtevi i taksa za dobijanje uverenja Uprave prihoda pri zatvaranju Predstavništva : Beograd  odnosno ako sedište Predstavništva nije u Beogradu- obratiti se nadležnoj opštini u mestu sedišta.

 

Za proceduru brisanja Predstavništva važno je naglasiti da  Uverenja za brisanje iz registra moraju biti dostavljena u originalu – nisu prihvatljive kopije, skenirana niti elektronski izdata uverenja.

06

DA LI JE POTREBNO PRISUSTVO DIREKTORA ILI VLASNIKA STRANE FIRME ZA POSTUPAK ZATVARANJA PREDSTAVNIŠTVA U SRBIJI ?

Za postupak zatvaranja Predstavništva u Srbiji, kao ni za postupak otvaranja Predstavništva strane firme nije neophodno lično prisustvo Direktora, niti vlasnika te strane kompanije.

Naime, svu dokumentaciju za zatvaranje Predstavništva, uključujući i Odluku o gašenju Predstavništva, nadležni organi matične kompanije mogu potpisati i overiti kod nadležnih organa u svojoj državi, odnosno u državi u kojoj se trenutno nalaze,  a originali se dostavljaju u Srbiju međunarodnom poštom.

07

DA LI JE MOGUĆE ZATVARANJE PREDSTAVNIŠTVA AKO JE ZAPOČELA PORESKA KONTROLA ?

Predstavništva kod kojih se sprovodi poreska kontrola ne mogu izvršiti brisanje iz registra, prekid ili druge promene podataka Predstavništva, u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola, uključujući i radnje Poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela, do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena, odnosno okončane radnje Poreske policije

08

DA LI JE MOGUĆE ZATVARANJE PREDSTAVNIŠTVA AKO  JE ODUZET PIB ?

Nije moguće trajno zatvaranje Predstavništva – ukoliko je tom subjektu iz blo kog razloga Poreska uprava oduzela poreski broj PIB  – sve do dobijanja obaveštenja da je tom subjektu vraćen PIB. Za vraćanje PIB-a obratiti se Poreskoj upravi prema sedištu Predstavništva.

 Proveru da li je Predstavništvu koje planira da sprovede postupak zatvaranja Predstavništva oduzet PIB ili je u blokadi ili ima nekih drugih ograničenja možete izvršiti u Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja

VREME JE ZA ZATVARANJE PREDSTAVNIŠTVA U SRBIJI?

Postupak za zatvaranje Predstavništva 

– sa ili bez dolaska osnivača u Srbiju – 

završavamo efikasno u Registru APR

za Predstavništva iz Beograda i cele Srbije