Izaberite stranicu

DELATNOST PREDUZETNIKA

PROMENA ŠIFRE DELATNOSTI RADNJE ILI  AGENCIJE

BEOGRAD I CELA SRBIJA

DELATNOST PREDUZETNIKA: PROMENA ŠIFRE DELATNOSTI

ZA PAUŠALCE I SVE OSTALE PREDUZETNIKE 4.000 DIN +APR

PEČAT SA NOVIM OPISOM DELATNOSTI PREDUZETNIKA 2.000 DIN

POPUST ZA VIŠE ISTOVREMENIH PROMENA UZ DELATNOST PREDUZETNIKA:

PROMENA ADRESE, NAZIVA, MIROVANJE, AKTIVACIJA PREDUZETNIKA 2.000 DIN +APR

CENA I USLOVI ZA Jul 2024. GODINE

NISTE PREDUZETNIK? PROMENA DELATNOSTI DOO FIRME

MENJA SE ŠIFRA DELATNOSTI PREDUZETNIČKE FIRME?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

PROMENA DELATNOSTI PREDUZETNIKA CENA 

 • PromenA delatnosti Preduzetnika 4.000 din
 • Naknada APR za upis delatnosti registar 850 din
 • Pečat sa izmenom u opisu delatnosti: 2.000 din

KOLIKO TRAJE PROMENA DELATNOSTI FIRME

 • Priprema dokumentacije za promenu – 1 dan
 • Promena šifre delatnosti u APR traje 1-3 dana
 • Izrada pečata ODMAH uz Rešenje APR

DOKUMENTA ZA PROMENU DELATNOSTI 

 • Prijava APR za promenu podataka o preduzetniku
 • Dodatak  prijave za promenu šifre delatnosti firme
 • Dodatak prijave za promenu naziva -opisni deo
 • Naknada za APR po generisanom pozivu na broj 

USLUGA IZMENE DELATNOSTI PREDUZETNIKA 

 • Priprema dokumentacije za promenu delatnosti 
 • Određivanje šifre delatnosti prema Uredbi
 • Generišemo jedinstveni poziv na broj za APR
 • 2x idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje 
 • Šaljemo BP BROJ: pratite status Vašeg predmeta
 • Rešenje APR o promeni delatnosti- original
 • Objava nove šifre delatnosti na sajtu APR
Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija

GARANCIJA USPEHA PROCEDURE

Više od 10 godina iskustva u radu sa APR
VIše od  1.500 registrovanih preduzetnika
Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev
za promenu delatnosti preduzetničke firme
mi snosimo naknadu APR za ponovni postupak

MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

- PREKO INTERNETA I POŠTE -

ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

PITANJA I ODGOVORI:  DELATNOST PREDUZETNIKA

POSTUPAK PROMENE ŠIFRE DELATNOSTI PAUŠALCA I OSTALIH PREDUZETNIKA

Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

01

DELATNOST PREDUZETNIKA: KAKO SE MENJA ŠIFRA DELATNOSTI PREDUZETNIKA ?

Preduzetnik – paušalac ili preduzetnik koji vodi knjige- menja šifru delatnosti po propisanom postupku kod Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Za promenu šifre delatnosti podnosi se potrebna dokumentacija u Registar preduzetnika APR:

registraciona prijava promene podataka o preduzetniku na obrascu APR , sa uredno popunjenim dodacima za promenu delatnosti preduzetničke radnje/agencije, uplaćena naknada za promenu šifre delatnosti preduzetnika –sa pozivom na broj koji se preko APR-a generiše jedinstveno za svaku uplatu i dodatna dokumentacija po potrebi (za posebne delatnosti, za podnošenje preko punomoćnika i slično).

BONUS SAVET: Pri promeni šifre delatnosti preduzetnika –paušalca ili van paušala, uvek treba obratiti pažnju da li je nova šifra usklađena sa poslovnim imenom preduzetnika, pa u vezi sa tim mogu biti (i po pravilu jesu) potrebne izmene u opisnom delu imena, te prateća dokumentacija za te promene.

Promena šifre delatnosti , naročito kod paušalaca, povlači i niz dodatnih posledica: promene poslovnog imena, pečata, promene mesečnog iznosa paušala ili čak izlazak iz paušala – zavisno od same šiifre delatnosti preduzetnika.

Naime, kao i u postupku za otvaranje preduzetnika -paušalca, posebno se vodi računa da li šifra delatnosti ispunajva uslove za paušalno oporezivanje, a svakako je korisno uraditi i kalkulaciju paušalnog poreza.

02 

DELATNOST PREDUZETNIKA: DA LI SE MENJA PEČAT PREDUZETNIKA KAD SE PROMENI ŠIFRA DELATNOSTI ?

Izrada pečata za preduzetnike može biti potrebna nakon izmene šifre delatnosti – ako se menja poslovno ime u delu koji se odnosi na delatnost.

Naime, prilikom otvaranja preduzetničke firme  navodi se poslovno ime koje obavezno sadrži i opis delatnosti , usklađen sa šifrom delatnosti. 

Pri upisu nove šifre delatnosti preduzetnika ili prilikom proširenja delatnosti i poslovanja firme – menja se upravo taj opisni deo u poslovnom imenu preduzetnika – paušalca ili ostalih preduzetnika. 

03

DELATNOST PREDUZETNIKA: DA LI ZA PROMENU ŠIFRE DELATNOSTI PREDUZETNIKA TREBA SAGLASNOST INSPEKCIJE  ?

Za najveći broj delatnosti  prilikom izmene šifre delatnosti u APR-u – ne zahteva se dodatna dokumentacija (u smislu odobrenja nadležnog organa, inspekcije, lokalne samouprave…) .

Međutim, u izuzetnim slučajevima u postupku promene delatnosti preduzetničke firme – Agencija za privredne registre Srbije ipak zahteva da se priloži dodatna saglasnost, uverenje, odobrenje, rešenje nadležnog organa-  u slučaju da je za navedenu delatnost Zakonom propisana takva obaveza  .

04

DELATNOST PREDUZETNIKA: DODAVANJE ŠIFRE DELATNOSTI KOD PREDUZETNIKA ?

Prilikom osnivanja preduzetnika paušalca , kao i prilikom osnivanja preduzetnika knjigaša  upisuje se u registar APR -a samo jedna šifra delatnosti kao pretežna, od koje se očekuje najveći prihod.

Međutim, preduzetnik NIJE ograničen propisima da se bavi samo jednom – pretežnom delatnošću: pretežna znači glavna, od koje se najveći prihod ostvaruje. Često je i nemoguće baviti se samo jednom šifrom delatnosti : u praksi su mnoge delatnosti neraskidivo povezane, iako se vode pod različitim šiframa.

Pored navedene pretežne delatnosti – preduzetnik  može da se bavi i drugim delatnostima bez njihovog prijavljivanja u APR, osim u slučaju da dodatna delatnost prema posebnim propisima zahteva registraciju šifre delatnosti,licencu, odobrenje,saglasnost ili neki drugi akt nadležnog organa, ili je zakonom propisana takva obaveza za određene šifre ( npr Zakonom o turizmu Srbije , Zakonom o ugostiteljstvu Srbije -izvor paragaf.rs.

05

PROŠIRENJE DELATNOSTI PREDUZETNIKA – POSTUPAK  ZA PROŠIRENJE POSLOVANJA PREDUZETNIKA?

Kada je potrebno dodavanje šifre delatnosti pored postojeće šifre – treba imati u vidu da nije moguće da preduzetnik na teritoriji Srbije ima dve pretežne delatnosti koje su registrovane u APR.

Međutim, to nikako ne znači da je zabranjeno da preduzetnik obavlja više delatnosti.

Naprotiv – preduzetnik može obavljati neograničen broj delatnosti pored pretežne delatnosti, i to bez registracije i navođenja istih u registru APR – s tim da treba imati u vidu: da li  je dodatna delatnost u okviru paušala, da li je za dodatnu delatnost propisana obaveza osnivanja ogranka/izdvojene jedinice, da li je dodatna delatnost nesrodna (ne obavlja se po pravilu zajedno li povezano sa pretežnom delatnošću) .

Pre svega, ako su za određenu delatnost potrebni uslovi, licence, rešenja i drugo –kod takvih delatnosti se mora registrovati odgovarajuća delatnost bilo kao pretežna delatnost  preduzetnika, bilo kao pretežna delatnost izdvojene jedinice -tzv. ogranka preduzetnika (zavisno od same delatnosti i propisa).

Važno je reći da PAUŠALAC – PREDUZETNIK mora voditi računa da li su SVE delatnosti koje obavlja na spisku delatnosti koje se mogu oporezivanti paušalno.

Ako makar jedna delatnost koju preduzetnik obavlja nije na tom spisku gubi pravo na paušalno oporezivanje.

 • Ako su različite delatnosti koje preduzetnik obavlja nesrodne i nisu nužno povezane u poslovanju treba razmotriti dve opcije:
 • Registrovati izdvojenu poslovnu jedinicu preduzetnika za drugu šifru delatnosti ( može biti i na istoj adresi kao sedište ) – pogledajte postupak za prijavu IZDVOJENE JEDINICE PREDUZETNIKA- OGRANAK PREDUZETNIKA.

 U pojedinim situacijama, naročito ako  pretežna i dodatne  delatnosti nisu povezane po svojoj prirodi, radi izbegavanja zabune na tržištu i kod nadležnih organa-  preporučljivo je izvršiti dopunu i izmenu poslovnog imena preduzetnika  tako poslovno ime preduzetničke radnje ili agencije obuhvati u opisnom delu i druge delatnosti kojima se preduzetnik bavi.

06

ŠTA AKO POGREŠIM ŠIFRU DELATNOSTI PRI OSNIVANJU FIRME ?

Ukoliko je reč o preduzetniku koji nije paušalac – biće potrebno kod APR sprovesti postupak za promenu šifre delatnosti. APR će rešenjem o promeni pretežne delatnosti preduzetnika upisati novu šifru delatnosti.

Međutim, kada je reč o paušalcu :  Poreska uprava donosi rešenje o odbijanju, u slučaju da je preduzetnik greškom uneo šifru u registracionoj prijavi u APR, koja ne može biti paušalno oporezovana.

Naime, u slučaju ako šifra delatnosti koja je navedena pri osnivanjue preduzetnika ne može biti u paušalu, iako je obeležena opcija osnivanja paušalno oporezivanje-  Poreska uprava će doneti rešenje o odbijanju prava na paušalno oporezivanje, u elektronskom obliku, a koje će biti dostavljeno obvezniku u poresko sanduče preko portala E-porezi Poreske uprave Srbije

07

KAD PAUŠALAC PROMENI ŠIFRU DELATNOSTI – DA LI PODNOSI PORESKU PRIJAVU ?

Preduzetnik koji porez plaća na paušalni prihod, kome se u toku godine izmeni obim poslovanja, odnosno prometa i drugi uslovi od uticaja na ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje i visinu poreske obaveze (npr. promena šifre delatnosti), dužan je da podnese poresku prijavu najkasnije do 31. januara naredne godine.

Dakle, ako preduzetnik zadržava status paušalca, ali je došlo do promene koja utiče na visinu paušalnog prihoda (npr. preduzetnik je izvršio promenu šifre delatnosti) – obavezno podnosi poresku prijavu PPDG-1R do 31.01. naredne poslovne godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršio promenu šifre delatnosti :  Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti .

08

KOJE ŠIFRE DELATNOSTI MOGU BITI U PAUŠALU – PROMENA ŠIFRE DELATNOSTI PAUŠALCA ?

Kada je reč o promeni šifre delatnosti kod paušalaca – važno je voditi računa da li je nova šifra delatnosti podobna za paušalno oporezivanje- inače će nastati obaveza za prelazak na vođenje poslovnih knjiga i drugačiji sistem oporezivanja (preko lične zarade preduzetnika ili samooporezivanjem) .

Detaljan spisak delatnosti koje mogu biti u paušalu pogledajte nanašem sajtu – na dnu stranice : OSNIVANJE PAUŠALNE FIRME – ŠIFRE DELATNOSTI KOJE MOGU BITI U PAUŠALU.

09

KOLIKO PUTA GODIŠNJE PREDUZETNIK MOŽE DA MENJA ŠIFRU DELATNOSTI ?

Nema ograničenja u pogledu učestalosti ili različitosti šifara delatnosti koje se registruju kao pretežne.

Međutim, svaki put potrebna je u celosti ista procedura za promenu delatnosti preduzetnika kod APR . 

10

GDE SE PRIJAVLJUJE PROMENA DELATNOSTI PREDUZETNIKA ?

Promenu delatnosti i naziva radnje/agencije –  preduzetnik treba da prijavi na sledećim lokacijama :

 1. Agencija za privredne registre ( Rešenje o promeni šifre delatnosti preduzetnika)
 2. Izmena pečata za preduzetnika  – ako se menja poslovno ime
 3. Poreska Uprava ( paušalci to čine preko PPDG1R prijave)
 4. Poslovna Banka kod koje PR ima poslovne račune
 5. Lokalna samouprava ( opština ) i izmena EKO takse ( šifra delatnosti utiče na iznos EKO takse u Srbiji) 
 6. Ovlašćeni serviser za fiskalne kase (ako PR koristi fiskalnu kasu )
 7. Izmeniti pretežnu delatnost na fakturama i memorandumu – ako je navedena.

 

Pored ovoga pojedini preduzetnici koji su članovi Komora, profesionalnih Udruženja i drugih organizacija,  treba da obavestete organizacije o promeni delatnosti firme, bilo da su paušalno oporezovani ili da su preduzetnici koji vode poslovne knjige (radnje, agencije).

11

DA LI OBAVESTITI BANKU  KADA SE PROMENI DELATNOST PREDUZETNIKA – FIRME, AGENCIJE, RADNJE ?

Kada dođe do promene šifre delatnosti  preduzetnika, i naročito u slučaju promene poslovnog imena u opisnom delu koji se odnosi na delatnost– PREPORUKA JE  je da se ODMAH obavesti poslovna banka KOD KOJE PREDUZETNIK IMA RAČUNE.

Naime,  sve veći broj Banka je povezan sa Registrom preduzetnika Agencije za privredne registre, pa će automatski dobiti informaciju da je došlo do promene delatnosti preduzetničke firme i zaustaviće dalje transakcije preko poslovnog računa po automatizmu – dok preduzetnik ne kontaktira Banku.

12

KAKO SE ODREĐUJE ŠIFRA DELATNOSTI PREDUZETNIKA?

DELATNOST PREDUZETNIKA SE ODREĐUJE PREMA UREDBI O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SRBIJE 

Kod svih preduzetnika, paušalaca i knjigaša, šifre delatnosti određuju se na osnovu Uredbe o klasifikaciji delatnosti Republike Srbije.  Ova Uredba je zapravo detaljan šifrarnik svih delatnosti po sektorima , uz navođenje četvorocifrene šifre delatnosti , naziva šifre delatnosti i opisa poslova koje navedena šifra obuhvata i  koje poslove šifra delatnosti ne obuhvata.

Sve privredne delatnosti koje su na raspolaganju preduzetnicima podeljene su u šifrarniku delatnosti (Uredbi o klasifikaciji delatnosti Srbije) na sektore :
 • Sektor A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
 • Sektor B – Rudarstvo
 • Sektor C – Prerađivačka industrija
 • Sektor D – Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
 • Sektor E – Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti
 • Sektor F – Građevinarstvo
 • Sektor G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala
 • Sektor H – Saobraćaj i skladištenje
 • Sektor I – Usluge smeštaja i ishrane
 • Sektor J – Informisanje i komunikacije
 • Sektor K – Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja
 • Sektor L – Poslovanje nekretninama
 • Sektor M – Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti
 • Sektor N – Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti
 • Sektor P – Obrazovanje
 • Sektor Q – Zdravstvena i socijalna zaštita
 • Sektor R – Umetnost; Zabava i rekreacija
 • Sektor S – Ostale uslužne delatnosti
 • Sektor T – Delatnost domaćinstva kao poslodavca; Delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe

Međutim , ako preduzetnik obavlja delatnost za koju NEMA ODGOVARAJUĆE ŠIFRE delatnosti u Uredbi, potrebno je potražiti savet stručnjaka.

Naime, na osnovu postupanja  APR-a, Poreske uprave  i drugih organa, kao i pojedinih stručnih mišljenja i mišljenja nadležnih Ministarstva – može se u svim slučajevima odrediti odgovarajuća šifra.

Generalni savet je potražiti uopštenije šifre koje svojom širinom zahvataju i navedene poslove  preduzetnika, ili šifre koje pogađaju ekonomsku suštinu i prirodu posla koji obavlja preduzetnik.

VREME JE ZA PROMENU ŠIFRE DELATNOSTI?

Postupak promene ili proširenja delatnosti preduzetnika završavamo efikasno i brzo

– za preduzetnike u Beogradu i celoj Srbiji-