Izaberite stranicu

IME FIRME – PROMENA NAZIVA DOO

BEOGRAD I CELA SRBIJA

IME FIRME: POSTUPAK ZA PROMENU NAZIVA FIRME  8.000 din + APR

U CENU UKLJUČENA I PROMENA OSNIVAČKOG AKTA FIRME 

PEČAT ZA DOO SA NOVIM IMENOM FIRME  2.000 din -promo cena

CENA I USLOVI ZA Jul 2024. GODINE

VAŠA FIRMA NIJE DOO?

  PROMENA NAZIVA PREDUZETNIKA

MENJA SE NAZIV FIRME?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

PROMENA IMENA D.O.O. FIRME – CENA I TROŠKOVI

 • Usluga promene naziva i Osnivačkog akta 8.000 din
 • Naknada APR za promenu imena DOO 3.100 din
 • Naknada APR za objavu Osnivačkog akta 1.500 din
 • Po želji: Pečat DOO sa novim imenom firme 2.000 din

  Cena se uvećava za složene slučajeve -prema situaciji

  KOLIKO TRAJE POSTUPAK PROMENE NAZIVA DOO

  • Priprema dokumentacije traje 1-2 radna dana
  • Postupak promene imena firme u APR traje 2-3 dana
  • Izrada pečata ODMAH uz Rešenje o promeni naziva

  DOKUMENTA ZA PROMENU IMENA FIRME:

  • Odluka Skupštine o promeni poslovnog imena firme
  • Odluka o skraćenom i punom imenu firme 
  • Registraciona prijava za promenu naziva DOO 
  • Dodatak  prijave za promenu poslovnog  imena
  • Dodatak prijave za promenu naziva u delu sedišta
  • Naknada za APR po generisanom pozivu na broj
  • OP obrazac za Banku – po zahtevu Banke
  • Uskladjeni osnivački akt nakon promene naziva 
  • Registraciona prijava APR za objavu Osnivačkog akta

   USLUGA U POSTUPKU PROMENE IMENA FIRME

   • Priprema dokumentacije za promenu naziva
   • Provera novog naziva firme u Registru APR
   • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR 
   • 2 puta idemo na šaltere APR umesto Vas
   • Šaljemo Vam BD BROJ: pratite status predmeta ONLINE  
   • Rešenje APR o promeni naziva firme – original
   • Izrada novog pečata firme – po zahtevu
   • Registracija novog imena firme na sajtu APR
   • Objava novog Osnivačkog akta – novi naziv DOO

   IZMENA OSNIVAČKOG AKTA – UKLJUČENO U CENU

   • U slučaju promene imena firme treba uskladiti Osnivački akt 
   • Osnivački akt je objavljen na sajtu APR i treba da bude ispravan
   • Usluga obuhvata istovremenu promenu naziva i izmenu Akta
   • Istovremenim postupkom štedimo Vam vreme i novac za takse
   • Izmena Akta može se uraditi i naknadno – pogledajte uslove:
   • Postupak izmene i objave Osnivačkog akta u APR 
   Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija

   GARANCIJA USPEHA PROCEDURE

   Više od 10 godina iskustva u radu sa APR

   Više od  1.600 registrovanih DOO firmi

   Ako APR iz formalnih razloga  odbije zahtev

   snosimo naknadu APR za dodatni postupak

   MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

   ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

   ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

   - PREKO INTERNETA I POŠTE -

   ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

   osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!

   BESPLATNA PROVERA NAZIVA FIRME

   Po Vašem upitu proveravamo da li je naziv slobodan u APR i da li je prihvatljiv prema pravilima Registra.

   PROcedura.RS ne daje garanciju na ovaj odgovor:  konačnu odluku donosi Agencija za privredne registre.

   Medjutim, znanje i decenijska praksa u radu sa APR daje veliku verovatnoću za tačnu procenu.

   promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

   PITANJA I ODGOVORI : IME FIRME

   ŠTA TREBA ZNATI PRE PROMENE NAZIVA DOO FIRME U SRBIJI

   Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

   01

   KOJI JE POSTUPAK ZA PROMENU NAZIVA DOO FIRME KOD APR?

   Procedura promene naziva i poslovnog imena DOO firme u Srbiji se sprovodi u Registru privrednih subjekata kod APR-a 

   Postupak za promenu poslovnog imena DOO firme ima nekoliko koraka:

   1. Skupština ili članovi društva sa ograničenom odgovornošću (u zavisnosti od unutrašnje strukture firme i da li se Odluka donosi na sednici ili van nje) donosi predvidjenom većinom ODLUKU O PROMENI NAZIVA FIRME – DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU.

   Odluka o promeni poslovnog imena firme obavezno sadrži podatke o novom imenu firme, ali se istom odlukom može menjati i skraćeno poslovno ime firme, ili naziv firme na engelskom odnosno drugom stranom jeziku.

   1. DOKUMENTACIJA ZA PROMENU NAZIVA DOO FIRME podnosi se Registru privrednih subjekata, i to: Odluka o promeni poslovnog imena društva, potpisana i pečatirana (ako društvo koristi u poslovanju pečat), izmenjeni Osnivački akt koji sadrži novo poslovno ime DOO i novo skraćeno poslovno ime DOO, uredno popunjena registraciona prijava za upis podataka o poslovnom imenu DOO i objavu Osnivančkog akta, naknada za APR i prateća dokumentacija prema okolnostima slučaja. Rok za registraciju Odluke o promeni naziva firme u APR – u je 15 dana od dana donošenja navedene Odluke.
   2. Agencija za privredne registre u roku od 2 do najviše 5 radnih dana donosi Rešenje o promeni poslovnog imena privednog društva.

   VAŽNO: AKO AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE DONESE REŠENJE KOJIM SE ODBIJA PROMENA NAZIVA FIRME ZBOG PROPUSTA U DOKUMENTACIJI – OSTAVLJA SE ROK OD 30 DANA ZA ISPRAVKU UZ DOPLATU 50 % PRVOBITNE NAKNADE.

   Ako ste dobili Rešenje APR kojim se odbija promena poslovnog imena -možete nam se javiti za pomoć u daljem postupku na mail: info@procedura.rs

   Ipak, s obzirom da je APR strogo formalan organ – svaka greška povlači odbijanje, a to znači i dodatni trošak za naknadu, gubitak vremena i energije.

   Stoga, preporuka je da se za sve postupke kod APR od starta obratite iskusnim i stručnim licima i osigurate uspešnu i brzu proceduru promene poslovnog imena firme u Srbiji.

   02 

   GDE SE PROVERAVA NAZIV FIRME ?

   Procedura za promenu naziva DOO firme počinje proverom da li je željeni NAZIV FIRME SLOBODAN U REGISTRU i da li ispunjava uslove za registraciju poslovnog imena Firme.

   PROVERA NAZIVA FIRME vrši se u Registru APR: PRETRAGA NAZIVA ZA FIRMU APR 

    Prilikom provere naziva DOO firme na stranici za pretragu Agencije za privredne registre – iz padajućeg menija treba izabrati formu privredna društva i koristiti po potrebi navodnike radi sužavanja pretrage.

    U praksi Agencije za privredne registre postoji još čitav niz pravila pri određivanju imena firme, a naveli smo ovde osnovne smernice o kojima treba voditi računa pri proveri imena firme.

    BONUS SAVET: Naziv Firme može biti slobodan u APR -u, a ipak zaštićen kao ŽIG kod Zavoda za zaštitu intelektualne svojine.

   Kako biste izbegli tužbe u pogledu naziva dodatni savet je da pre promne imena firme proverite REGISTAR ŽIGOVA SRBIJE 

   naziv firme koji proveravate upišite u polje „ znak“.

    

   U POSTUPKU PROMENE NAZIVA FIRME PROVERAVAMO ZA VAS NAZIV FIRME U REGISTRU I PRIMENJUJEMO PRAVILA IZ PRAKSE APR.

   Na našem sajtu moguća je BESPLATNA PRELIMINARNA PROVERA NAZIVA FIRME

   03

   DA LI SE PROMENA POSLOVNOG IMENA PRIJAVLJUJE KOD APR I U KOM ROKU ?

   Poslovno ime, kao i skraćeno poslovno ime obavezno se registruju u registru privrednih subjekata.

   Stoga je propisana i obavezna prijava promene imena firme Registru APR, i to u roku od 15 dana od dana usvajanja Odluke o promeni naziva firme.

   04

   DA LI SE MENJA OSNIVAČKI AKT U POSTUPKU PROMENE NAZIVA DOO FIRME?

   Osnivački akt donosi se u postupku za otvaranje DOO firme i obavezno sadrži poslovno ime društva sa ograničenom odgovornošću, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Sa druge strane, za postupak registracije promene imena firme u APR-u – NE zahteva se kao uslov izmena osnivačkog akta, već Odluka o promeni naziva doo firme i prateća dokumentacija.

   Ipak, na sajtu APR postoji preporuka da se izvrši izena osnivačkog akta.

    

   Da li je nakon promene nekog podatka o privrednom društvu obavezno izvršiti i izmenu osnivačkog akta? Odgovor Agencije za privredne registre je da Zakon ne propisuje takvu obavezu, ali da se u praksi pokazalo da je nakon većih promena (kao što je npr. promena članova ili naziva), korisno usvojiti izmene i dopune i sačiniti prečišećni tekst osnivačkog akta (ili doneti novi kojim se prethodni zamenjuje) i tada ga registrovati.

   Naime, Osnivački akt se obavezno objavljuje na sajtu APR i nije preporučljivo da sadrži zastarele podatke ili da se poziva ne nevažeće, stare propise. Stoga, nakon promene pretežne delatnosti preporuka je da se izvrši odmah i IZMENA OSNIVAČKOG AKTA DOO FIRME 

   05

   IME FIRME : KAKO IZABRATI IME ZA DOO FIRMU ?

   Ime za firmu bira se prema željama i potrebama vlasnika firme, ali uz poštovanje brojnih pravila i uslova za registraciju poslovnog imena DOO.

   U proceduri za promenu imena firme kod APR treba voditi računa da poslovno ime preduzeća koje ne ispunjava zakonom propisane uslove neće biti registrovano – APR će odbiti prijavu za OSNIVANJE DOO FIRME.

   Dakle, pri promeni naziva DOO firme prethodno se vrši provera da li odabrano novo ime firme ispunjava propisane uslove u skladu sa Zakonom o privrednim društvima a zatim se vrši i provera dostupnosti naziva firme u APR- uz pažnju na reči koje se ne smatraju dovoljnom razlikom na tržištu.

    

   Osnovno pravilo pri izboru naziva za firmu je da naziv firme ne može bit isti kao naziv druge firme u Registru APR.

   Drugim rečima, naziv firme mora se jasno razlikovati od naziva drugog pravnog lica u registru privrednih društava.

   Da li je naziv firme slobodan obavezno proverava Registrator APR u svakoj proceduri promene ili registracije naziva firme.

   Ostala pravila pri promeni ili izboru naziva firme su vezana za sprečavanje zamenjivosti na tržištu – tj izazivanje zablude o kojoj je firmi reč.

    

   Tako je važno pravilo kod izbora naziva firme da mora postojati značajna razlika u odnosu na postojeće registrovane firme.

   Pri tome, dodavanje dva slova ili broja, crtice, razmaka, mala, velika slova – ne smatraju se značajnom razlikom u pogledu naziva firme.

   Takođe, ne smatra se kao značajna razlika prevod reči u nazivu na strani jezik. Stoga, pri pretrazi slobodnih naziva potrebno je proveriti i alternative na stranim jezicima, naročito ako se isto izgovaraju npr. MENADŽMENT i MANAGEMENT ili KOFI i COFFEE i COFEE.

    

   Značajno je pravilo da upotreba u nazivu firme reči koje upućuju na delatnost privrednog subjekta kao što su: „komerc“, „trade“, „group“, „company“, „export“, „import“, “inženjering”, “engineering” i slično (mnoge druge) ne smatraju se značajnom razlikom. Ove reči mogu da budu deo naziva firme (i to je vrlo česta praksa) – ali ostali elementi naziva moraju biti specifično određeni prema navedenim pravilima.

   06

   ŠTA MORA DA SADRŽI POSLOVNO IME FIRME?

   U postupku za promenu poslovnog imena irme mora se voditi računa da novo poslovno ime firme sadrži sve obavezne elemente koji su propisani Zakonom o privrednim društvima Srbije. Naime, svaka DOO firma ima poslovno ime koje obavezno sadrži:

   NAZIV, PRAVNU FORMU i MESTO SEDIŠTA FIRME.

   Pored ovih obaveznih elemenata – moguće je da DOO u svom nazivu sadrži i opis predmeta poslovanja (npr „Privredno društvo za trgovinu i usluge“). Međutim, ovaj opisni deo u savremenoj poslovni praksi se sve manje koristi, naročito zbog zakonskog pravila da DOO firma može da obavlja više delatnosti i da je u svakom trenutku moguća PROMENA DELATNOSTI DOO FIRME.

   07

   DA LI IME DOO FIRME MORA BITI NA ĆIRILICI?

   Poslovno ime DOO firme NE mora biti na ćirilici. Dakle, poslovno ime firme se upisuje u Registar na ćiriličnom ili latiničnom pismu, na osnovu odluke vlasnika firme – tj odluke nadležnog organa u društvu sa ograničenom odgovornošću.

   Pri tome pismo na kome je poslovno ime navedeno u osnivačkom aktu ili odluci o promeni poslovnog imena – mora se zadržati u registracionoj prijavi za promenu poslovnog imena. Istim pismom mora biti upisano i poslovno ime u registracionu prijavu. U suprotnom, postojaće nesaglasnost između registracione prijave i priložene dokumentacije, što predstavlja razlog za odbacivanje zahteva. Navedeno pravilo važi i za izbor malih ili velikih slova u poslovnom imenu – moraju biti identično navedeni i u registracionoj prijavi i u priloženoj dokumentaciji.

   08

   DA LI NAZIV DOO FIRME MOŽE BITI NA ENGLESKOM JEZIKU ILI DRUGOM STRANOM JEZIKU?

   Naziv D.O.O. firme koji se registruje u postupku za otvaranje firme ili u postupku za promenu naziva firme – MOŽE biti na engleskom jeziku, latinskom jeziku ili bilo kom stranom jeziku, ali ostali elementi poslovnog imena firme moraju biti navedeni na srpskom jeziku, latiničnim ili ćirilićnim pismom.

   Dakle, naziv DOO firme može biti registrovan na engleskom jeziku ili stranom jeziku, dok oznaka forme: DOO ili D.O.O. i naziv mesta sedišta – moraju biti navedeni na srpskom jeziku, bilo latinicom, bilo ćirilicom.

   Pored poslovnog imena – DOO firma može da registruje i prevod poslovnog imena ili prevod skraćenog poslovnog imena na jeziku nacionalne manjine ili stranom jeziku (pri čemu se naziv firme ne prevodi).

   09

   DA LI IME FIRME MOŽE DA SADRŽI BROJEVE?

   Naziv firme može da sadrži brojeve, i to važi i za arapske ili rimske brojeve. Ali, pored brojeva obavezno ima najmanje još 3 slova- da bi promena naziva ili registracija naziva bila registrovana u APR-u.

   10

   DA LI SE OBAVEZNO MENJA SKRAĆENO IME PRI PROMENI POSLOVNOG IMENA FIRME ?

   U postupku za promenu naziva DOO firme u Srbiji obavezno se menja i skraćeno ime firme – ako je ta firma do tada imala registrovan skraćeni naziv. Naime, skraćeno poslovno ime firme obavezno sadrži pun naziv firme i to u obliku u kom je naveden u punom poslovnom imenu, i sadrži oznaku pravne forme. Stoga, ako se promeni naziv u punom poslovnom imenu – dolazi i do potrebe da registruje promena u skraćenom nazivu DOO.

   Stoga, Odluka o promeni naziva i poslovnog imena firme može da sadrži i odredbe o novom skraćenom nazivu.

   Međutim, u slučaju da skraćeno poslovno ime nije postojalo pre promene punog poslovnog imena- upis skraćenog poslovnog imena se smatra dodatnom promenom podataka i taksira se dodatnom nakandom od strane APR.

   11

   ŠTA NE SME DA SADRŽI NAZIV FIRME?

   Pri promeni naziva firme ili pri određivanju naziva firme u postupku za osnivanje DOO firme u Srbiji  postoje ograničenja pri izboru poslovnog imena.

   Naime, poslovno ime ne sme da vređa moral, da izaziva zabludu u pogledu pravne forme društva i da izaziva zabludu u pogledu pretežne delatnosti društva.

   Dakle, naziv firme ne može sadržati pogrdne ili uvredljive reči.

   Takođe, oznaka pravne forme (DOO) mora da odgovara pravnoj formi u kojoj je firma osnovana – naziv ne sme da asocira na drugu pravnu formu.

   U slučaju da postoji opis delatnosti kao sastavni deo naziva firmetj predmet poslovanja – onda bi taj opis morao da odgovara stvarnim delatnostima kojima se firma bavi. Agencija za privredne Registre navodi na svom sajtu www.apr.gov.rs kao tipičan primer za ovo pravilo da društvo čija je pretežna delatnost trgovina, ne može u svom poslovnom imenu koristiti opis „za usluge i konsalting“.

   12

   IME FIRME : DA LI SE U NAZIVU FIRME MOŽE KORISTITI REČ SRBIJA ILI SERBIA?

   U nazivu firme može se koristit reč Srbija, kao i skraćenice i prevodi reči Srbija – samo uz prethodnu saglasnost nadležnog organa. Dakle, upotreba naziva države u poslovnom imenu je uslovljena dozvolom nadležnog organa.

   Isto važi i za upotrebu reči koja predstavlja naziv teritorijalne jedinice ili autonomne pokrajine Republike Srbije, kao i izvedenice ovih reči, uključujući i sve oblike koji asociraju na te reči, kao i međunarodno priznatu troslovnu oznaku Republike Srbije „SRB“, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa. Drugim rečima, ime bilo kog grada ili opštine u Srbiji ne može se koristiti u nazivu firme bez saglasnosti nadležnog organa tog grada ili opštine. Izuzetno – navedena saglasnost nije potrebna ako poslovno ime člana (vlasnika) te firme sadrži naziv države, domaće teritorijalne jedinice i autonomne pokrajine.

   13

   DA LI SE U NAZIVU FIRME MOŽE KORISTITI NAZIV STRANE DRŽAVE ?

   U naziv firme može se uneti naziv strane države ili međunarodne organizacije i njihove pridevske oblike isključivo uz saglasnost nadležnog organa te države ili međunarodne organizacije. Ipak, i od ovog pravila postoji jedan izuzetak: saglasnost nije potrebna ako poslovno ime osnivača te firme sadrži naziv te države, ili međunarodne organizacije.

   14

   DA LI NAZIV FIRME MOŽE DA SADRŽI IME I PREZIME VLASNIKA FIRME?

   Naziv firme može da sadrži lično ime fizičkog lica – ali samo uz njegovu saglasnost, odnosno saglasnost njegovih zakonskih naslednika.

   Dakle, naziv firme (društva sa ograničenom odgovornošću) može da sadrži i ime i prezime vlasnika firme ili direktora firme, kao i trećih lica koja se sa tim saglase pisanom izjavom. Ova saglasnost obavezno se predaje uz dokumentaciju za promenu poslovnog imena firme u Registru privrednih subjekata kod APR.

   15

   KOLIKO SLOVA NAJMANJE MORA IMATI NAZIV FIRME ?

   Naziv firme mora imati minimalno 3 karaktera, i to ne računajući dozvoljene znakove (. – &) i brojeve.

   Međutim, ovako kratki nazivi su izuzetno teški za registraciju jer teško ispunjavaju kriterijum jedinstvenosti, a i pretraga na stranici rgeistra je praktično nemoguća ako je naziv prekratak.

   Naša je preporuka da naziv ima barem 5 slova, mada i to se smatra izuzetno kratkim nazivom firme.

   Napominjemo i da je maksimalan broj karaktera u nazivu firme ograničen na 100, računajući dozvoljene znakove i razmake,

   16

   DA LI SE MENJA PEČAT KAD SE PROMENI POSLOVNO IME FIRME ?

   Izrada pečata za DOO firme koje koriste pečat u poslovanju – neophodna je u slučaju da dođe do bilo koje promene u punom poslovnom imenu firme.

   Naime, DOO prema Zakonu o privrednim društvima Srbije ima obavezu da u pravnom prometu (a to znači i na pečatu firme, meorandumu itd) upotrebljava poslovno ime u obliku u kome je upisano u Registar APR.

   Promena pečata firme nakon postupka za registraciju novog naziva firme prijavljuje se i u poslovnoj Banci, radi promene podataka na depo kartonu firme koji se vodi u Banci .

   17

   KOME SE PRIJAVLJUJE PROMENA NAZIVA FIRME?

   U slučaju izmene naziva firme, nakon Odluke o promeni poslovnog imena – DOO treba da o toj promeni obavesti određene organe i lica:

    

   • Obavesti Agenciju za privredne registre (Rešenje o promeni naziva firme)
   • Izmeni pečat firme – izrada novog pečata za DOO
   • Obavesti Poresku Upravu (APR šalje informaciju, međutim to nije uvek dovoljno)
   • Obavesti Banku kod koje DOO firma vodi poslovne račune
   • Obavesti o promeni naziva preduzetnika lokalnu samoupravu (opština)
   • Obavesti ovlašćeni servis za fiskalne kase (ako DOO koristi fiskalnu kasu)
   • Izmeni poslovno ime na fakturama i memorandumu firme
   • Obavesti klijente, dobavljače, poverioce o novom imenu firme
   • Firme koje su članovi Komora, profesionalnih Udruženja i drugih organizacija, treba da obaveste te organizacije o promeni poslovnog imena.

   18

   IME FIRME: DA LI TREBA OBAVESTITI BANKU DA JE NAZIV FIRME PROMENJEN?

   Kada dođe do promene naziva / poslovnog imena firme, naša preporuka je se ODMAH o toj promeni obaveste sve poslovne Banke kod kojih DOO firma ima račune.

   Naime, Banke po pravilu prate na dnevnom nivou stanje svojih klijenata u APR -u (automatizovano) i u slučaju nekih promena podataka po pravilu se stopiraju transakcije na računu firme dok ovlašćeno lice (Direktor firme) ne podnese potrebnu dokumentaciju o promeni naiva firme.

    

   19

   IME FIRME : ŠTA ZNAČI REZERVACIJA NAZIVA FIRME?

   Rezervacija naziva firme je postupak u kojem se dobija privremeno pravo na registraciju određenog naziva koji se rezerviše. Zagarantovano pravo na registraciju određenog naziva firme traje 60 dana i može se obnoviti podnošenjem novog zahteva za reervisanje imena firme.

   U postupku promene naziva firme može biti korisno da se izvrši rezervacija naziva DOO firme, naročito kada je novi naziv firme takav da se ne može uvidom u Registar sa sigurnošću utvrditi mogućnost upotrebe tog naziva.

   Druga prednost rezervacije naziva firme je zaštita od konkurencije. Ako je naziv firme atraktivan, može biti korisno da se rezervacijom privremeno spreči konkurencija da isti naziv koristi – dok traju neke formalnosti ili pripreme za postupak promene naziva (ili za osnivanje firme).

   Postupak za rezervaciju naziva firme kod APR podrazumeva predaju Registracione prijave za rezervaciju naziva DOO firme, kao i dokaz o uplati naknade za APR u iznosu od 1.000 dinara. Postupak za dobijanje Potvrde o rezervaciji naziva traje 3- 5 radnih dana.

   Međutim, ako APR odbije rezervaciju naziva- uplaćena naknada se ne vraća podnosiocu prijave.

   VREME JE ZA NOVO IME FIRME?

   Postupak promene poslovnog imena DOO završavamo efikasno i brzo

   –   za sve firme u Beogradu i celoj Srbiji –