Izaberite stranicu

ADRESA SPORTSKOG UDRUŽENJA – KLUBA

BEOGRAD I CELA SRBIJA

ADRESA SPORTSKOG UDRUŽENJA I SPORTSKOG KLUBA

PROMENA ADRESE SPORTSKOG  UDRUŽENJA: 8.000 DIN +APR

PROMENA STATUTA UKLJUČENA U CENU USLUGE

PEČAT SPORTSKOG UDRUŽENJA AKO SE MENJA MESTO: 2.000 DIN

POPUST ZA VIŠE ISTOVREMENIH PROMENA UZ PROMENU ADRESE:

PROMENA TELEFONA I E-MAIL ADRESE KLUBA, PROMENA NAZIVA KLUBA 

PROMENA ZASTUPNIKA SPORTSKOG UDRUŽENJA , DODAVANJE GRANE SPORTA

CENA I USLOVI ZA APRIL 2024. GODINE

NISTE TRAŽILI SPORTSKO UDRUŽENJE? PROMENA ADRESE UDRUŽENJA GRAĐANA 

MENJA SE ADRESA SPORTSKOG UDRUŽENJA – KLUBA ?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

PROMENA ADRESE SPORTSKOG KLUBA – CENA I TROŠKOVI

 • Promena adrese Sportskog udruženja i Statuta 8.000 din
 • Naknada APR za promenu adrese i Statuta sport: 4.600 din
 • Pečat Sportskog udruženja -kad se menja mesto: 2.000 din

KOLIKO TRAJE PROMENA ADRESE SPORTSKOG UDRUŽENJA

 • Priprema dokumentacije za sportsko udruženje traje 1-2 dan
 • Postupak promene adrese i Statuta u APR traje 2-3 dana
 • Izrada pečata ODMAH uz Rešenje o promeni sedišta kluba

DOKUMENTA ZA PROMENU ADRESE SPORTSKOG UDRUŽENJA

 • Odluka Skupštine o promeni adrese sedišta sportskog Udruženja
 • Zapisnik sa sednice Skupštine o promeni adrese sportskog Udruženja
 • Novi Statut sportskog udruženja – izmena Statuta sportskog Kluba
 • Odluka Skupštine sportskog Udruženja o usvajanju novog Statuta
 • Zapisnik sa sednice Skupštine o promeni Statuta sportskog Udruženja
 • Registraciona prijava APR za promenu sedišta sportskog kluba
 • Dodaci prijave za promenu adrese i registraciju Statuta 
 • Uplata naknada za APR po generisanom pozivu na broj

  USLUGA U POSTUPKU PROMENE ADRESE SPORTSKOG KLUBA

  • Priprema kompletne dokumentacije za promenu sedišta
  • Provera adrese Sportskog udruženja u Adresnom registru RGZ
  • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR
  • 2 puta idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje dokumenata
  • Šaljemo Vam BS BROJ: pratite status predmeta ONLINE  
  • Izrada novog pečata zbog izmene adrese kluba – po zahtevu
  • Šaljemo dokumentaciju na Vašu adresu po dogovoru
  • Rešenje APR o promeni adrese Udruženja -Kluba – u originalu
  • Rešenje APR objava Statuta -nova adresa Sportskog kluba
  • Objava nove adrese Sportskog udruženja na sajtu APR
  Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija

  NAŠA GARANCIJA USPEHA

  Više od 10 godina iskustva u radu sa APR

  Više od 300 registrovanih Sportskih udruženja

  Ako APR iz formalnih razloga ili greške odbije

  zahtev za promenu adrese Sportskog udruženja –

  mi snosimo naknadu APR za dodatni postupak!

  MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

  ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

  ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

  - PREKO INTERNETA I POŠTE -

  ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

  osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
  promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja
  promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

  PITANJA I ODGOVORI : PROMENA ADRESE SPORTSKOG UDRUŽENJA

  ŠTA TREBA ZNATI PRE PROMENE ADRESE SEDIŠTA SPORTSKOG KLUBA U SRBIJI

  Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

  01

  KAKO SE ODREĐUJE SEDIŠTE SPORTSKOG UDRUŽENJA – SEDIŠTE KLUBA?

   Svako Sportsko udruženje obavezno registruje svoje sedište, u skladu sa  odredbama ZAKONA O  SPORTU REPUBLIKE SRBIJE   

  Osnivački akt sportskog udruženja    obavezno sadrži pored ostalih podataka i podatak o sedištu spotrtkog udruženja – tj adresi sportskog kluba.

   

  Zakon o sportu isto pravilo predviđa i kad je u pitanju Statut sportskog udruženja :  Statutom se obavezno uređuje  naziv i sedište sportskog udruženja.

   

  U članu 47. Zakon o sportu Srbije određuje šta je sedište sportskog udruženja – kluba:

   Kao sedište sportskog udruženja određuje se ono mesto iz kojeg se upravlja aktivnostima i delatnostima udruženja.

   

  Dakle, pod pojmom sedište sportskog udruženja – sedište sportskog kluba-  podrazumeva se ona  adresa- mesto iz koga se upravlja sportskim udruženjem: mesto gde se nalazi i odlučuje uprava Sportskog kluba – sportskog udruženja.

   

  Ovo pitanje je naročito važno kada uprava Sportskog udruženja nije na istoj adresi na kojoj se obavljaju sportske aktivnosti, ili kada sportsko udruženje ima više ogranka – regionalnih, lokalnih sekcija i slično.

   

  02 

  DA LI ADRESA SPORTSKOG UDRUŽENJA MOŽE DA BUDE VAN SRBIJE?

   

  Adresa sportskog Udruženja Sedište sportskog udruženja mora biti na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa odredbama o sedištu sportske organizacije koje propisuje Zakon o sportu Srbije.

   

  Dakle, sedište sportskog kluba-sportskog udruženja ne može biti registrovano u inostranstvu.

   

  Takođe, nije moguće preseljenje sportskog udruženja u inostranstvo u postupku promene adrese sportskog udruženja.

   

  U toku postupka za osnivanje sportskog kluba  treba voditi računa da adresa postoji u Adresnom registru RGZ Srbije, jer je uslov za registraciju adrese sedišta bilo koje sportske organizacije.

  03

  KOJI JE ROK ZA REGISTROVANJE NOVE ADRESE SPORTSKOG UDRUŽENJA U REGISTRU APR?

  Sportsko udruženje i sportski klub koji izvrši promenu adrese sedišta ima propisanu  obavezu da prijavi ovu promenu Registru sportskih udruženja, društava i Saveza Agencije za privredne registre Srbije

  Rok za prijavu novog sedišta sportskog udruženja u APR-u je 15 dana od dana od dana kada je doneta i usvojena Odluka o promeni sedišta sportskog udruženja na Skupštini sportskog udruženja (ili od strane drugog organa koji je nadležan prema Statutu za donošenje ove Odluke).

  Ako se propusti rok od 15 dana od dana usvajanja Odluke o promeni adrese sportskog Kluba (sportskog udruženja) pored naknade za registraciju novog sedišta u iznosu od 2.800 dinara -plaća se i dodatna naknada APR-a za neblagovremenu registraciju promene podataka o adresi – u iznosu od  6.000 dinara.

  Stoga, naša je preporuka da se postupak za promenu adrese sportskog udruženja sprovodi efikasno i blagovremeno, u redovnom roku za registraciju promene podataka o sportskim udruženjima, čime se izbegavaju dodatni troškovi i olakšava procedura za promenu adrese kluba.

  04

  KOJA DOKUMENTACIJA SE TRAŽI ZA PROMENU ADRESE SPORTSKOG UDRUŽENJA -KLUBA?

   

  Procedura za promenu sedišta sportskog udruženja podrazumeva podnošenje sledećih dokumenata :

  • registraciona prijava promene sedišta kluba -sportskog udruženja
  • odluka nadležnog organa o promeni sedišta kluba-sportskog udruženja
  • zapisnik sa sednice nadležnog organa na kojoj je doneta odluka o promeni sedišta,
  • dokaz o uplati naknade APR
  • Odluka o izmenama i dopunama statuta, prečišćen tekst statuta sa novim mestom sedišta uz dokaz o uplati naknade za dodatnu promenu statuta kluba -sportskog udruženja

   

  Ukoliko se promenom sedišta menja samo adresa (ulica i broj), a sedište (grad) ostaje isto, u tom slučaju je dovoljno izvršiti promenu adrese sedišta bez promene statuta, s obzirom na to da ulica i broj nisu obavezni elementi statuta.

   

  Podnosilac prijave za promenu adrese u slučaju preseljenja sportskog kluba- udruženja  je Zastupnik sportskog udruženja ili lice koje zastupnik ovlast ( često je to Predsednik kluba ili Predsednik Skupštine sportskog udruženja).  Međutim, odluke i ostala dokumentacija moraju biti potpisani i pečatirani od strane nadležnog organa u konkretnom sportskom udruženju -što se određuje na osovu odredbi u Statutu .

   

  Dokumentacija za prijavu nove adrese sportskog kluba / udruženja u slučaju promene sedišta podnosi se Agenciji za privredne registre – Registru sportskih udruženja, društava i saveza.

  05

  DA LI SE MENJA STATUT KADA SE MENJA ADRESA SPORTSKOG UDRUŽENJA?

   

  Statut sportskog udruženja se menja u slučaju se promeni mesto (ili opština) sedišta sportskog  udruženja -kluba.

  Naime, ukoliko dolazi do promene mesta sedišta sportskog udruženja- kluba – mora se izvršiti izmena Statuta u pogledu tog podatka.

  Sa druge strane, u slučaju da se promenom sedišta menja samo ulica i broj, a sedište (grad, mesto, opština) ostaje nepromenjeno –  prema stavu APR – nije obavezno menjati Statut, a s obzirom na to da ulica i broj nisu obavezni elementi statuta sportskih udruženja, za razliku od navođenja mesta sedišta.

   

  Naša preporuka je da u slučaju kada su ulica i broj upisani u Statutu – bude izmenjen i Statut u tom delu, čak ia ko se mesto sedišta ne menja, a s obzirom da se Statut sportskog udruženja javno objavljuje i da neusklađenost podataka može voditi potencijalnim administrativnim nesporazumima, kako kod državnih organa tako i  sportskih saveza, takmičarskim ligama i slično.

   

  Ukoliko se međutim, menja mesto sedišta (grad, naselje, opština) Statut se obavezno menja.

   

  Naime, u skladu sa Zakonom o sportu Srbije – u postuku registracije osnivanja sportskog udruženja   Statutom sportskog udruženja obavezno se određuje mesto sedišta sportskog udruženja-sportskog kluba.

   

  Dakle, uz promenu sedišta sportskog udruženja – kada se menja mesto sedišta – menja se i Statut sportskog kluba / udruženja – u delu koji se odnosi na sedište, kao i u delu koji se odnosi na pečat udruženja.

  Promena Statuta se smatra dodatnom promenom u APR-u  i zahteva dodatnu dokumentaciju, pa se na osnovnu naknadu za promenu sedišta sportskog udruženja koja trenutno iznosi 2.800 dinara-dodaje iznos 1.400 dinara za promenu Statuta udruženja nakon promene adrese udruženja.

  06

  DA LI SE MENJA PEČAT NAKON PROMENE ADRESE SPORTSKOG UDRUŽENJA?

   

  Pečat sportskog udruženja,odnosno prečat kluba  www.izradapecata.rs menja se kada se promene podaci koji su upisani na pečatu.

  Stoga, ako je došlo do selidbe Sportskog udruženja na drugu adresu – ali bez promene mesta (naselja, opštine, grada) u  kome je bilo staro sedište – pečat sportskog udruženja se ne menja, s obzirom da se na pečat sportskog udruženja ne upisuje ulica i broj.

   

  Izrada pečata za sportski klub-sportsko udruženje  neophodna je ako je promenjeno mesto sedišta koje je na pečatu bilo navedeno.

  U tom slučaju menja se samo mesto sedišta, dok ostatak pečata ostaje nepromenjen.

  07

  DA LI MOŽE ADRESA SPORTSKOG UDRUŽENJA DA BUDE U STANU ZASTUPNIKA ILI OSNIVAČA?

   

  Sedište sportskog udruženja je mesto iz koga se upravlja tim sportskim udruženjem, u skladu sa Zakonom o sportu Srbije. Sedište, dakle, nije nužno mesto gde se odvijaju sportske aktivnosti, već mesto odakle se upravlja- gde se nalazi i zaseda uprava kluba.

  Stoga, nema smetnji da kao sedište sportskog udruženja bude određen stan ili  kuća u vlasništvu člana ili Zastupnika sportskog udruženja 

  To pravilo važi i u slučaju kad zastupnik, osnivač, član sportskog kluba nije vlasnik prostora ali se na adresi udruženja vodi i prebivalište tog lica.

  Naravno, vlasnik prostora u svakom slučaju  ima pravo na naknadu za izdavanje prostorija sportskom udruženju. Sportsko udruženje – odnosno Sportski klub -kao pravno lice može zaključiti Ugovor o zakupu prostora sa fizičkim licem koje je vlasnik nepokretnosti u kojoj je registrovano sedište udruženja, i po tom osnovu podneti poresku prijavu i obračunati porez na zakup.

   

  08

  DA LI SPORTSKO UDRUŽENJE MOŽE DA IMA DVE ADRESE U APR –U?

  Zakon koji uređuje sportska udruženja, klubove i ostale sportske organizacije u Srbiji -predviđa da se samo jedno mesto registruje kao sedište sportskog udruženja, i to  mesto odakle se upravlja sportskim udruženjem.

  Dakle, Sportsko udruženje može u Registru APR registrovati samo jednu adresu sedišta, koju u slučaju preseljenja mora promeniti u proceduri za promenu adrese sedišta sportskog udruženja.

   

  Pored adrese sedišta – sportsko udruženje može na drugoj adresi registrovati OGRANAK SPORTSKOG UDRUŽENJA 

   

  Za Registrovanje upisa ogranka sportskog udruženja na drugoj adresi sportskog udruženja, potrebna je sledeća dokumentavcija, u skladu sa zahtevima APR :

  • registraciona prijava promene podataka sportskog udruženja
  • odluka o obrazovanju ogranka sportskog udruženja
  • zapisnik sa sednice nadležnog organa na kojoj je doneta odluka o obrazovanju ogranka,
  • izjava zastupnika ogranka da ispunjava uslove iz člana 33. st. 2. i 3, odnosno člana 99. stav 5. Zakona o sportu,
  • dokaz o identitetu lica ovlašćenog za zastupanje ogranka sportskog udruženja
  • dokaz o uplati naknade (visine naknada za sportska udruženja u Agenciji za privredne registre).

   

  Sportsko udruženje može imati jedan ili više Ogranaka.

  Ogranak sportskog udruženja se može registrovati na drugoj adresi  koja se razlikuje od sedišta.

   

  Osnivanje Ogranka sportskih udruženja nije obavezno, osim ako sportsko udruženje – sportski klub  obavlja određene delatnosti iz oblasti ugostiteljstva i turizma.

   

  Detaljnjije o registraciji privredne delatnosti sportskih udruženja pogledajte na stranici OGRANAK UDRUŽENJA – UGOSTITELJSKA I TURISTIČKA DELATNOST SPORTSKIH  UDRUŽENJA 

  09

  DA LI SE PROMENA SEDIŠTA SPORTSKOG KLUBA PRIJAVLJUJE KOD BANKE?

   

  Zastupnik Sportskog udruženja ili Kluba koji je u proceduri kod APR promenio adresu sedišta-

  treba sa Rešenjem o promeni sedišta Udruženja da se javi poslovnoj Banci u kojoj to sportsko udruženje ima poslovni račun.

  Naime, Banka kao finansijska institucija  po pravilu prati direktno registar APR-a, pa prilikom svake promene podataka automatski zaustavlja transakcije dok ne stupi u kontakt sa  zastupnikom sportskog udruženja koji je ovlašćeno lice i finansijski nalogodovac .

   

  Dakle, o promeni sedišta Sportskog udruženja preporuka je odmah obavestiti i  Banku u kojoj  to Sportsko udruženje ima račun.

  10

  ADRESA SPORTSKOG UDRUŽENJA: DA LI SPORTSKO UDRUŽENJE MORA UZ NAZIV DA PIŠE I MESTO SEDIŠTA?

   

  Adresa sportskog udruženja obavezno se navodi uz naziv sportskog udruženja.

   

  Naime član 47. Zakona o sportu predviđa da „ u poslovnoj korespondenciji i u javnom istupanju sportsko udruženje uz svoj naziv navodi i svoje sedište.“

   

  Dakle, obavezno je da se mesto adrese sedišta navodi uz naziv sportskog kluba, u javnom istupanju, memorandumu, ugovorima, zvaničnoj mail korespodenciji,  a takođe se mesto sedišta navodi na pečatu sportskog kluba / tj zvaničnom pečatu sportskog udruženja.

   

  Delovodni pečat  takođe treba da sadrži ime i mesto sedišta sportskog kluba – ako klub koristi delovodni pečat.

   

  VREME JE ZA PRESELJENJE SPORTSKOG UDRUŽENJA?

  Postupak promene adrese u Registru završavamo brzo i efikasno

  – za sve vrste sportskih udruženja i klubova u Beogradu i svim mestima u Srbiji –