Izaberite stranicu

POSLOVOĐA KOD PREDUZETNIKA

UPIS, PROMENA I BRISANJE POSLOVOĐE

BEOGRAD I CELA SRBIJA

POSLOVODJA: IMENOVANJE, PROMENA ILI OTKAZ POSLOVOĐE

ZA PAUŠALCE I SVE OSTALE PREDUZETNIKE 4.000 DIN +APR

POPUST ZA VIŠE ISTOVREMENIH PROMENA UZ PROMENU POSLOVOĐE:
PROMENA ADRESE,DELATNOSTI, NAZIVA, MIROVANJE, AKTIVACIJA
ILI DRUGE PROMENE KOD PREDUZETNIKA 2.000 DIN +APR – PO PROMENI 

CENA I USLOVI ZA Jul 2024. GODINE

IMENUJETE ILI MENJATE POSLOVOĐU FIRME?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

UPIS I PROMENE POSLOVOĐE -CENA I TROŠKOVI

 • Upis, promena ili brisanje poslovođe:  4.000 din
 • Naknada APR za upis u registar 850 din

KOLIKO TRAJE REGISTRACIJA POSLOVOĐE U SRBIJI

 • Priprema dokumentacije za poslovođu- 1 dan
 • Postupak registracije poslovođe u APR traje 1-3 dana

DOKUMENTA ZA IMENOVANJE ILI BRISANJE POSLOVOĐE

 • Ovlašćenje za poslovođenje sa ovlašćenjima prema ZOPD
 • Registraciona prijava APR za promenu podataka o preduzetniku
 • Dodatak  prijave za poslovođu radnje, agencije, preduzetničke firme
 • Dokazi o identitetu poslovođe koji se imenuje ili briše
 • Naknada za APR po generisanom jedinstvenom pozivu na broj 

USLUGA UPISA / BRISANJA  POSLOVOĐE

 • Priprema dokumentacije za poslovođu – upis, brisanje
 • Upis ograničenja ovlašćenja poslovođe-po potrebi
 • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR
 • 2x idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje dokumenata
 • Šaljemo Vam BP BROJ: pratite status predmeta ONLINE  
 • Rešenje APR o Poslovođi preduzetnika- u originalu
 • Upis promene poslovođe na sajtu APR –uspešan postupak 
Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija

GARANCIJA USPEHA PROCEDURE

Više od 10 godina iskustva u radu sa APR
VIše od  1.500 registrovanih preduzetnika
Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev
za upis Poslovođe preduzetničke firme
mi snosimo naknadu APR za ponovni postupak

MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

- PREKO INTERNETA I POŠTE -

ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

PITANJA I ODGOVORI:  POSLOVODJA

POSTUPAK PROMENE  POSLOVOĐE RADNJE ILI AGENCIJE

Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

01

POSLOVODJA : ŠTA ZNAČI POSLOVOĐA KOD PREDUZETNIKA?

 

U skladu sa članom 89 Zakona o privrednim društvima Srbije preduzetnik paušalac ili preduzetnik koji vodi poslovne knjige – može  pisanim ovlašćenjem poveriti poslovođenje drugom licu : poslovođi.

Drugim rečima, poslovođa je zamenik preduzetnika koji može određene ili sve poslove da preduzima u ime preduzetnika:  obavljanje delatnosti, potpisivanje ugovora, ispalate/uplate – u skladu sa ovlašćenjima poslovođe ( ograničena ili opšta ovlašćenja poslovođe).

Poslovođa ima svojstvo zakonskog zastupnika preduzetnika, u skladu sa čl . 89 Zakona o privrednim društvima Srbije .

Poslovođa može da se imenuje  odmah nakon osnivanja paušalne firme – paušalnog preduzetnika, tj nakon osnivanja preduzetničke firme van paušala, a može se imenovati i naknadno- po potrebi samog Preduzetnika. Naravno, voljom preduzetnika – može se ograničiti ili izbrisati imenovani Poslovđa.

Takođe, i poslovođa može sa svoje strane u svako doba dati jednostrani otkaz.

02 

POSLOVODJA : DA LI SE MOGU OGRANIČITI OVLAŠĆENJA POSLOVOĐE?

 

Preduzetnik, vlasnik radnje ili agencije, može dati OPŠTE ovlašćenje za poslovođenje drugom licu – tada je poslovođa praktično neograničen u svom zastupničkom delovanju u ime preduzetnik, a u svim poslovnim jedinicama preduzetnika.

Sa druge strane, ovlašćenja poslovođe mogu biti ograničena na jedno, ili više, izdvojenih mesta obavljanja delatnosti.

Dakle, ovlašćenja poslovođe se mogu ograničiti vezivanjem za jednu poslovnu jedinicu (maloprodaju, veleprodaju, ogranak, filijalu, poslovnicu preduzetnika).

Takođe, ovlašćenja poslovođe mogu biti ograničena supotpisom- zajedničkim potpisom sa preduzetnikom, za sve ili određene poslove.

03

DA LI POSLOVOĐA MORA DA ISPUNJAVA POSEBNE USLOVE?

 

Poslovođa može biti svako poslovno sposobno lice.

Međutim, poslovođa mora da ispuni iste uslove za obavljanje konkretne delatnosti koji važe i za samog preduzetnika.

Dakle, ako su za obavljanje delatnosti preduzetnika propisani posebni uslovi u pogledu ličnih kvalifikacija, poslovođa mora da ispnjava te uslove –npr licence, saglasnosti, rešenja, itd –isto kao preduzetnik – što je dakle preduslov za registraciju poslovođe u situacijama kada je preduzetnik i sam morao da ispuni posebne uslove za registraciju svoje agencije, radnje tj preduzetničke firme.

04

POSLOVODJA : DA LI SE POSLOVOĐA MORA REGISTROVATI KOD APR?

Poslovođa se obavezno registruje u Registru preduzetnika Agencije za privredne registre.

05

POSLOVODJA : ŠTA SADRŽI PRIMER OVLAŠĆENJA POSLVOĐI?

 

Sadržaj ovlašćenja za poslovođu nije izričito propisan, ali prema praksi i zahtevima APR potrebno je da sadrži lične podatke poslovođe i preduzetnika –preduzetničke firme, podatak da li je reč o članu domaćinstva ili srodniku preduzetnika, definisanje obima ovlašćenja, definisanje ograničenja u poslovođenju -ako ih ima, potpis i pečat preduzetnika.

Prilaže se i registraciona prijava za imenovanje poslvođe kod preduzetnika u registru preduzetnika sa dodacima i pratećom dokumentacijom po potrebi, lična karta poslovođe koji se imenuje, dokaz o uplati naknade. Na osnovu navedene dokumentacije za promenu podataka o poslovođi – Agencija za privredne registre u kratkom roku donosi Rešenje o imenovanju poslovođe preduzetnika, sa ili bez ograničenja u poslovođenju.

06

DA LI POSLOVOĐA MORA BITI ZAPOSLEN KOD PREDUZETNIKA?

 

Prema odredbama Zakona o privrednim društvima Srbije – preduzetnik u načelu MORA zasnovati radni odnos kod preduzetnika.

Međutim postoji propisani izuzetak : Ako je preduzetnik iz opravdanih razloga privremeno odsutan (bolest, školovanje, izbor na funkciju i sl.), a nema zaposlenog poslovođu, on može opšte poslovođenje poveriti članu svog porodičnog domaćinstva, za vreme tog odsustva, bez obaveze da ga zaposli. Dakle,  preduzetnik može imenovati poslovođu kod APR , bez zasnivanja radnog odnosa, samo ako su kumulativno- istovremeno ispunjeni uslovi propisani članom 89. st. 4. Zakona o privrednim društvima, što treba usko tumačiti.

Drugim rečima, ako se poslovođenje poveri članu domaćinstva (detetu, roditelju) a nije reč o privremenom nego stalnom poslovođenju, ili preduzetnik nije opravdano odsutan –preduzetnik je ipak u obavezi da zasnuje radni odnos sa tim članom porodice.

U skladu sa čl. 91. Zakona o privrednim društvima Srbije  članom porodičnog domaćinstva preduzetnika smatraju se:  bračni drug, deca, usvojenici i roditelji preduzetnika.

07

POSLOVODJA RADNJE: KAKO SE BRIŠE POSLOVOĐA IZ REGISTRA APR?

Ovlašćenje dato poslovođi može se opozvati, i na osnovu opoziva vrši se BRISANJE POSLOVOĐE IZ REGISTRA APR – na sličan način kao što je izvršeno i imenovanje poslovođe.

Agenciji za privredne registre Srbije prilaže se opoziv poslovođe, registraciona prijava za brisanje poslovođe iz registra APR sa dodacima i pratećom dokumentacijom po potrebi, dokaz o uplati naknade. Na osnovu navedene dokumentacije za promenu podataka o poslovođi – Agencija za privredne registre u kratkom roku donosi Rešenje o razrešenju poslovođe preduzetnika.

Međutim, razrešenje poslovođe ne utiče direktno na radni odnos poslovođe kao fizičkog lica koji je zasnovan kod tog preduzetnika .  

VREME JE ZA IMENOVANJE POSLOVOĐE?

Postupak upisa, promene ili brisanja

poslovođe kod preduzetnika

završavamo efikasno i brzo

–   za firme u Beogradu i celoj Srbiji –