Izaberite stranicu

NASTAVAK DELATNOSTI PREDUZETNIKA

AKTIVIRANJE FIRME POSLE MIROVANJA

BEOGRAD I CELA SRBIJA

NASTAVAK DELATNOSTI PREDUZETNIKA KOD APR

AKTIVIRANJE FIRME NAKON PREKIDA DELATNOSTI 4.000 DIN +APR

 

 

POPUST ZA VIŠE ISTOVREMENIH PROMENA UZ AKTIVIRANJE FIRME:

PROMENA DELATNOSTINAZIVA ILI PROMENA ADRESE PREDUZETNIKA:  2.000 DIN +APR

CENA I USLOVI ZA Jun 2024. GODINE

PRAVO JE VREME ZA AKTIVIRANJE FIRME?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

TROŠKOVI ZA AKTIVIRANJE PREDUZETNIKA

 • Usluga aktivacije Preduzetnika kod APR:  4.000 din
 • Naknada APR za registraciju nastavka delatnosti: 850 din

KOLIKO TRAJE POSTUPAK AKTIVACIJE PREDUZETNIKA

 • Priprema dokumentacije za nastavak poslovanja- 1 dan
 • Postupak aktiviranja firme u APR traje 1-3 dana

DOKUMENTA ZA NASTAVAK DELATNOSTI PREDUZETNIKA

 • Registraciona prijava APR za promenu podataka o preduzetniku
 • Dodatak  prijave za nastavak poslovanja preduzetničke firme
 • Dodaci prijave za druge promene npr naziv, sedište -ako ih ima 
 • Naknada za APR po jedinstvenom generisanom pozivu na broj 

USLUGA AKTIVIRANJA PREDUZETNIČKE FIRME

 • Priprema dokumentacije za aktiviranje firme
 • Provera iznosa paušalnih obaveza nakon odmrzavanja firme
 • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR
 • 2x idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje dokumenata
 • Šaljemo Vam BP BROJ: pratite status predmeta ONLINE  
 • Rešenje APR o aktivaciji preduzetnika- u originalu
 • Brisanje podatka o mirovanju sa sajta APR
Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija

GARANCIJA USPEHA PROCEDURE

Više od 10 godina iskustva u radu sa APR
VIše od  1.500 registrovanih preduzetnika
Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev
za aktivaciju i nastavak poslovanja preduzetnika
mi snosimo naknadu APR za ponovni postupak

MI RADIMO ZA CELU SRBIJU – VI BIRATE NAČIN SARADNJE

ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

– PREKO INTERNETA I POŠTE –

ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

PITANJA I ODGOVORI: NASTAVAK DELATNOSTI PREDUZETNIKA

POSTUPAK ODMRZAVANJA FIRME

Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

01

APRNASTAVAK DELATNOSTI PREDUZETNIKA: ŠTA ZNAČI ODMRZAVANJE PREDUZETNIČKE FIRME ?

„Odmrzavanje firme“ je popularan izraz u Srbiji za nastavak obavljanja delatnosti u slučaju kada je preduzetnik paušalac ili preduzetnik koji vodi knjige van paušala prethodno registrovao prekid delatnosti kod APR .

Drugim rečima, ako preduzetnik želi da nastavi poslovanje nakon perioda prekida

– potrebno je da uradi postupak za odmrzavanje firme u Agenciji za privredne registre Republike Srbije.

Naime, nakon otvaranja preduzetničke firme, bilo da je reč o registrovanju paušalne firme u Srbiji, ili otvaranju trgovinske radnje , otvaranju Agencije u formi preduzetnika ili drugog preduzetnika koji ima knjigovodstvo, u bilo kom momentu moguće je registrovati prekid delatnosti, tzv mirovanje firme. Kada nakon mirovanja preduzetnik želi da nastavi poslovanje- potrebno je da sprovede postupak za aktiviranje firme u APR .

Naime, preduzetnik koji je bio u mirovanju ( registrovao privremeni prekid delatnosti ) može da  počne poslovanje i fakturiše uslugu ili robu tek nakon dobijanja Rešenja o nastavku obavljanja delatnosti u kome se tačno navodi datum od kog se obavljanje delatnosti preduzetnika nastavlja.

02 

NASTAVAK DELATNOSTI PREDUZETNIKA : KAKO AKTIVIRATI FIRMU NAKON MIROVANJA?

AKTIVIRANJE PREDUZETNIKA NAKON MIROVANJA registruje se u REGISTRU PREDUZETNIKA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE SRBIJE .

U postupku aktiviranja firme nakon mirovanja (odmrzavanje firme)  Agenciji za pivredne registre podnosi se registraciona prijava nastavka obavljanja delatnosti, sa uredno popunjenim dodacima, uplatom naknade APR sa generisanim jedinstvenim pozivom na broj u iznosu od 750 din i prateća dokumentacija.

Ukoliko je dokumentacija uredna, a uslovi su – APR će aktivirati firmu donošenjem Rešenja o nastavku obavljanja delatnosti preduzetnika (paušalca ili knjigaša) .

Preduzetnici koji vode knjigovodstvo obavezno preko knjigovodstva ili lično podnose odgovarajaću prijavu (PPDG1-S) 

i obaveštavaju Poresku upravu Republike Srbije o početku obavljanja delatnosti nakon mirovanja.

Za preduzetnike paušalce koji nastavljaju rad nakon mirovanja treba podneti elektronski obrazac prijave PPDG1R

po osnovu nastavka delatnosti nakon privremenog prekida , preko portala E- porezi Poreske uprave Srbije .

03

U KOM SLUČAJU SE FIRMA AUTOMATSKI AKTIVIRA NAKON MIROVANJA ? AUTOMATSKI NASTAVAK DELATNOSTI PREDUZETNIKA

Ukoliko je prilikom registracije prekida delatnosti preduzetnika (tj  prilikom zamrzavanja firme) u registracionoj prijavi privremenog prekida obavljanja delatnosti kod APR bio unet kao fiksni i unapred određeni datum ponovnog otpočinjanja delatnosti- tog datuma firma se automatski vraća u redovan status– tj u APR-u se briše napomena o prekidu delatnosti i delatnost se nastavlja po automatizmu.

S obzirom da od momenta registracije nastavka delatnosti kreću opet da teku i da se zaračunavaju obaveze za poreze i doprinose –treba voditi računa da li je unapred bio određen datum nastavka obavljanja delatnosti, te ukoliko postoji potreba može se i pre navedenog datuma registrovati produženje mirovanja preduzetnika– čime se izbegava AUTOMATSKO AKTIVIRANJE PREDUZETNIKA NAKON ISTEKA VREMENA NA KOJE JE DELATNOST PREKINUTA.

04

DA LI SE PODNOSI PORESKA PRIJAVA ZA NASTAVAK DELATNOSTI PREDUZETNIKA PAUŠALCA?

KOJU PRIJAVU PODNOSE PAUŠALCI NAKON AKTIVIRANJA PAUŠALNE FIRME ? 

Preduzetnik paušalac u slučaju aktiviranja firme nakon  privremenog prekida obavljanja delatnosti obavezno podnosi obrazac

PPDG-1R u roku od 30 dana od dana prekida obavljanja delatnosti, preko portala E POREZI.

Na osnovu uredno podnete poreske prijave  PPDG-1R po osnovu Nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prekida obavljanja delatnosti

-za budući period od dana odmrzavanja preduzetnika u skladu sa Rešenjem o nastavku obavljanja delatnosti APR.

Poreska uprava  donosi elektronskim putem rešenje o utvrđivanju akontacione obaveze poreza na dohodak građana na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u zavisnosti da li preduzetnik obavlja delatnost kao osnovnu ili kao dopunsku delatnost uz radni odnos).

05

DA LI ĆU DOBITI POŠTOM NOVO REŠENJE O POREZIMA I DOPRINOSIMA NAKON AKTIVACIJE FIRME ?

Od početka 2020. godine Poreska rešenja za paušalce donose se u elektronskoj formi,

a dostavljaju isključivo preko portala E porezi, kome preduzetnik pristupa uz pomoć elektronskog sertifikata.

Dakle, Rešenje neće biti dostavljeno Poštom na adresu firme ili stana preduzetnika već samo u elektronsko sanduče na portalu Poreske uprave.

Predviđena je obaveza paušalca da pristupi lično ili preko ovlašćenog lica elektronskom sandučetu na portalu E porezi Poreske uprave Republike Srbije.

06

DA LI POSTOJI MODEL ODLUKE ZA  NASTAVAK DELATNOSTI PREDUZETNIKA: ODLUKA O  NASTAVKU DELATNOSTI NAKON PRIVREMENOG PREKIDA DELATNOSTI ?

Tipičan model ili primer Odluke o aktiviranju preduzetnika paušalca ili drugih preduzetnika – ne postoji . Naime , tekst  Odluke o nastavku obavljanja delatnosti preduzetnika nije neophodno imati u dokumentaciji koja se predaje APR-u.

Odluka o nastavku poslovanja firme nakon mirovanja se po potrebi sastavlja u slobodnoj formi za internu arhivu preduzetnika, kao i za slučaj da inspekcija eventualno zatraži obrazoženje određenih uplata, ili u sklopu poslovnih ugovora i slično.

Međutim, APR ne zahteva da se priloži Odluka o nastavku obavljanja delatnosti preduzetnika prilikom odmrzavanja preduzetničke firme (paušalne ili van paušala), i stav je da takva odluka nije obavezna ali je poželjna radi transparentnosti dokumentacije. 

07

DA LI SE MOŽE AKTIVIRATI FIRMA KOJA DUGUJE POREZE I DOPRINOSE?

NASTAVAK DELATNOSTI PREDUZETNIKA KOJI JE U BLOKADI OD STRANE PORESKE UPRAVE ILI MU JE ODUZET PIB – NIJE MOGUĆ 

Preduzetnik u Srbiji koji ima dospele dugove za poreze i doprinose može registrovati nastavak obavljanja delatnosti pod uslovom da mu nije oduzet PIB, nije u blokadi i nema upisanih zabrana od strane Poreske uprave u Registru privremenih ograničenja APR.

Na sajtu Registra privremenih ograničenja koji vodi Agencija za privredne registre svaki preduzetnik u Srbiji- paušalac ili van paušala- može proveriti  status svoje firme i da li firma ima upisanu blokadu ili druga ograničenja, što je važno uraditi pre pokretanja postupka za nastavak delatnosti preduzetnika.

08

DA LI MOGU DA AKTIVIRAM FIRMU AKO JE ODUZET PIB ILI JE FIRMA U BLOKADI?

NASTAVAK DELATNOSTI PREDUZETNIKA KOJI JE U BLOKADI OD STRANE PORESKE UPRAVE ILI MU JE ODUZET PIB – NIJE MOGUĆ 

Kod Agencije za privredne registre  – nije moguće registrovati nastavak delatnosti preduzetnika kome je PIB oduzet,

sve do vraćanja PIB-a u propisanom postupku kod Poreske Uprave, na zahtev preduzetnika koji je otklonio razloge oduzimanja PIB-a .

Isto važi i u slučaju da postoji blokada raspolaganja novčanim sredstvima ili druga ograničenja koja se upisuju u registar ograničenja

– odmrzavanje firme kod APR-a i aktiviranje poslovanja preduzetničke firme-  moguće je  tek kad se ta ograničenja ili blokade izbrišu .

09

GDE SE PROVERAVA DA LI JE FIRMA AKTIVNA?

GDE VIDETI DA LI JE REGISTROVAN NASTAVAK DELATNOSTI PREDUZETNIKA? 

U Registru preduzetnika APR-a  vidi se da li je preduzetnik privremeno prekinuo poslovanje- tj da li je u mirovanju ili ne.

Konkretno, u pretrazi APR -a, na stranici za konkretnog preduzetnika– u zaglavlju status preduzetnika je dok firma postoji označen kao AKTIVAN.

Tu će status biti aktivan dokle god postoji firma ( bilo da je preduzetnik privremeno prekinuo obavljanje delatnosti ili ne).

Stoga, da bi se utvrdilo DA LI JE NEKA FIRMA U MIROVANJU ili je registrovan nastavak obavljanja delatnosti paušalne ili druge preduzetničke firme – potrebno je  proveriti u odeljku br 5 POSLOVNI PODACI – gde se  nalaze se podaci o mirovanju firme. Ako je polje privremeni prekid prazno – preduzetnik u tom trenutko aktivno obavlja delatnost – tj nije u privemenom prekidu. Na taj način se utvrđuje trenutni status firme u registru.

 

Međutim, istorijat promena u firmi – tj da li je ikada firma bila u mirovanju i da li je ikada registrovan nastavak delatnosti preduzetnika – možete pratiti u rubrici Odluke registratora- jer svako aktiviranje ili drugu promenu prati Rešenje registratora koje se obavezno obajvljuje.

10

U KOM ROKU NAKON AKTIVACIJE MOŽE DA SE PONOVO ZAMRZNE FIRMA  ?

Nakon aktiviranja firme koja je bila u miroavanju –preduzetnik paušalac, isto kao i preduzetnik van paušala, 

može u svakom momentu pre zatvaranja preduzetničke firme – prema potrebama poslovanja da opet prekine obavljanje delatnosti

– ali svaki put potrebno je da se sprovede kompletan postupak privremene odjave preduzetnika kod APR.

VREME JE ZA AKTIVIRANJE FIRME?

Postupak za nastavak delatnosti

paušalaca i ostalih preduzetnika

završavamo efikasno i brzo

-za firme u Beogradu i celoj Srbiji-