Izaberite stranicu

ADRESA PREDUZETNIKA

PROMENA ADRESE RADNJE ILI AGENCIJE

BEOGRAD I CELA SRBIJA

ADRESA PREDUZETNIKA – POSTUPAK PROMENE ADRESE

ZA PAUŠALCE I SVE OSTALE PREDUZETNIKE 4.000 DIN +APR

PEČAT SA NOVOM ADRESOM PREDUZETNIKA 2.000 DIN -AKCIJA

POPUST ZA VIŠE ISTOVREMENIH PROMENA:

PROMENA DELATNOSTI, NAZIVA, MIROVANJE, AKTIVACIJA PREDUZETNIKA  2.000 DIN +APR

CENA I USLOVI ZA Jul 2024. GODINE

NISTE PREDUZETNIK? POGLEDAJTE:  PROMENA ADRESE DOO FIRME

MENJA SE ADRESA PREDUZETNIČKE FIRME?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

PROMENA ADRESE FIRME – CENA I TROŠKOVI

 • Usluga promene adrese Preduzetnika:  4.000 din
 • Naknada APR za promenu adrese  PR: 850 din
 • Pečat sa novim mestom sedišta: 2.000 din

Promo cena pečata u saradnji sa : www.izradapecata.rs

KOLIKO TRAJE PROMENA ADRESE PREDUZETNIKA

 • Priprema dokumentacije za sedište firme- 1 dan
 • Postupak promene adrese u APR traje 1-3 dana
 • Izrada pečata ODMAH uz Rešenje  APR

DOKUMENTA ZA PROMENU ADRESE FIRME 

 • Odluka o promeni sedišta preduzetnika
 • Registraciona prijava za promene preduzetnika
 • Dodatak prijave za promenu adrese preduzetnika
 • Dodatak prijave za promenu naziva u delu sedišta
 • Naknada za APR po generisanom pozivu na broj 

USLUGA PROMENE ADRESE PREDUZETNIKA

 •  Priprema dokumentacije za promenu adrese 
 • Provera adrese u Adresnom registru RGZ
 • Generišemo jedinstveni poziv za uplatu kod APR
 • 2x idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje 
 • Šaljemo BP BROJ: pratite status predmeta 
 • Rešenje APR o promeni adrese PR – original
 • Objava nove adrese firme na sajtu APR
Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija

GARANCIJA USPEHA PROCEDURE

Više od 10 godina iskustva u radu sa APR
VIše od  1.500 registrovanih preduzetnika
Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev
za promenu adrese preduzetničke firme
mi snosimo naknadu APR za ponovni postupak

MI RADIMO ZA CELU SRBIJU – VI BIRATE NAČIN SARADNJE

ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

– PREKO INTERNETA I POŠTE –

ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

PITANJA I ODGOVORI:  KAKO PROMENITI ADRESU PREDUZETNIKA

POSTUPAK PROMENE ADRESE PREDUZETNIKA U SRBIJI

Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

01

KAKO SE MENJA ADRESA PREDUZETNIKA U APR -U ?

U skladu sa čl. 87 Zakona o privrednim društvima Srbije  Sedište preduzetnika je mesto na teritoriji Republike Srbije gde preduzetnik obavlja delatnost.

Sedište se obavezno registruje kod APR u postupku za otvaranje preduzetnika , a to važi i za otvaranje paušalne firme

Promena adrese preduzetnika paušalca, kao i preduzetnika van paušala- obavezno se registruje u propisanoj proceduri u Registru preduzetnika APR.

Ako se promena sedišta preduzetnika kod APR-a vrši tako da se pored ulice i broja menja i mesto sedišta

-obavezno se vrši i promena mesta sedišta u poslovnom imenu.

Za preduzetnike u Srbiji koji koriste pečat preduzetnika to znači da će nakon promene sedišta u APR – biti neophodna i promena na pečatu preduzetnika.

Pre podnošenja registracione prijave promene podataka o sedištu korisno je proveriti podatke o novoj adresi sedišta u Adresnom registru Republičkog geodetskog zavoda Srbije , s obzirom da je registrator APR-a dužan da koristi podatke o adresama iz Registra prostornih jedinica i Adresnog registra, i nesaglasnost može biti osnov za odbijanje upisa.

02 

PROMENA ADRESE PREDUZETNIKA : DA LI PREDUZETNIK MOŽE DA RADI VAN SEDIŠTA?

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Srbije, Preduzetnik paušalac ili knjigaš može obavljati delatnost u izdvojenom mestu poslovanja izvan sedišta preduzetnika.

Izdvojeno mesto poslovanja, delatnost u izdvojenom mestu poslovanja, promene podataka, kao i prestanak i brisanje izdvojenog mesta poslovanja, registruju se u APR-u .

Za registraciju ili promenu izdvojenog mesta poslovanja preduzetnika , pogledajte našu stranicu : IZDVOJENO MESTO PREDUZETNIKA

Preduzetnik može obavljati delatnost i van određenog prostora (po pozivu stranke, od mesta do mesta i sl.), kada je po prirodi same delatnosti takvo obavljanje delatnosti jedino moguće ili uobičajeno.

03

DA LI PREDUZETNIK MORA U SEDIŠTU DA STAVI IME FIRME NA VRATA ? ADRESA PREDUZETNIKA – OBAVEZE NAKON PROMENE ADRESE

Preduzetnik je dužan da istakne svoje poslovno ime u svom sedištu, kao i na svakom izdvojenom mestu poslovanja, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije.

Za neisticanje poslovnog ime u svom sedištu, kao i na izdvojenim mestima gde preduzetnik obavlja delatnost, Zakonom o privrednim društvima propisana je novčana kazna od 50.000,00 do 200.000,00 dinara.

04

DA LI ADRESA PREDUZETNIKA MOŽE BITI NA ADRESI STANA ?

Preduzetnik paušalac i preduzetnik koji vodi poslovne knjige – može da registruje sedište svoje firme, agencije ili radnje na adresi stanovanja iz lične karte ili na drugoj adresi na kojoj stanuje ili boravi.

Prema Zakonu o privrednim društvima preduzetnik je uvek obavezan da vidno istakne svoje poslovno ime u svom sedištu, te ta obaveza važi i akd je adresa firme na adresi stana ili kuće preduzetnika.

Prilikom promene sedišta preduzetničke firme / bilo da je reč o promeni sedišta paušalnog preduzetnika ili preduzetnika knjigaša / treba voditi računa da li novo sedište ispunjava uslove za konkretnu delatnost kojom se preduzetnik bavi.

Određene delatnosti po svojoj prirodi ne zahtevaju poseban poslovni prostor, a pored tih delatnosti – niz delatnosti ne zahteva poseban prostor u Srbiji : PRAVILNIK O ODREĐIVANJU DELATNOSTI ZA ČIJE OBAVLJANJE NIJE POTREBAN POSEBAN PROSTOR – Izvor Paragraf.rs 

05

PROMENA ADRESE PREDUZETNIKA : DA LI SEDIŠTE -ADRESA PREDUZETNIKA PAUŠALCA ILI KNJIGAŠA MOŽE BITI VAN SRBIJE ?

Adresa preduzetnika na kojoj je registrovana preduzetnička firma

(bez obzira da li je reč o sedištu paušalne firme ili sedištu preduzetničke firme koja vodi knjigovodstvo )

mora se nalaziti na teritoriji Republike Srbije,  u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Dakle, kao mesto sedišta preduzetnika može biti prijavljena adresa u bilo kom mestu u Srbiji,

i to nezavisno od lične adrese boravišta ili prebivališta Preduzetnika –  ali registrovana adresa preduzetničke firme ne može biti u inostranstvu .

06

GDE SE SVE PRIJAVLJUJE PROMENA SEDIŠTA PREDUZETNIKA ?

Promenu sedišta radnje / agencije – preduzetnik treba da prijavi kod sledećih organa i institucija:

 1. Agencija za privredne registre ( Rešenje o promeni sedišta preduzetnika) 
 2. Izmena pečata za preduzetnika– ako se menja mesto na pečatu
 3. Poreska Uprava 
 4. Poslovna Banka kod koje PR ima poslovne račune
 5. Lokalna samouprava (opština)
 6. Ovlašćeni serviseru za fiskalne kase (ako PR koristi fiskalnu kasu)
 7. Izmeniti adresu na fakturama i obavestitI dobavljače i partnere .

Pored ovoga pojedini preduzetnici su članovi Komora, profesionalnih Udruženja i drugih organizacija , koje takođe treba da obaveste o promeni sedišta firme, bilo da su paušalno oporezovani ili da su preduzetnici koji vode poslovne knjige.

07

DA LI PREDUZETNIK TREBA DA PRIJAVI PROMENU SEDIŠTA U OPŠTINI?

DA LI SE OPŠTINA OBAVEŠTAVA DA JE ADRESA PREDUZETNIKA PROMENJENA?

O promeni adrese treba obavestiti i lokalnu samoupravu, direktno ili preko Portala LPA – – radi naplate lokalnih javnih prihoda (poreza na imovinu i lokalnih taksi, eko takse i sl ) .

Ako je prilikom promene adrese radnje ili agencije- tj preduzetničke firme – došlo do promene opštine u Srbiji na kojoj se nalazi sedište – obaveštava se i opština starog ( odjava sedišta preduzetnika) i opština novog sedišta preduzetnika (prijava sedišta preduzetnika u Opštini) . Prilaže se prijava /odjava na propisanom obrascu, taksa i Rešenje APR-a o registraciji promene adrese sedišta preduzetnika.

08

PROMENA ADRESE PREDUZETNIKA : OBAVEŠTAVANJE BANKE NAKON PROMENE SEDIŠTA FIRME – RADNJE ?

Kada dođe do  PROMENE ADRESE PREDUZETNIKA neophodno je da obavestite poslovnu Banku.

Štaviše, većina Banaka je povezana sa Registrom preduzetnika Agencije za privredne registre, pa će automatski dobiti informaciju da je došlo do promene sedišta preduzetničke firme i zaustaviće dalje transakcije preko poslovnog računa- dok se klijent ne javi Banci i podnese dokaze o promeni adrese preduzetničke firme.

Na taj način kod preseljenja radnje / agencije može doći do zastoja u tokovima novca u firmi dok je račun stopiran, pa stoga je naša preporuka da Banku kontaktirate odmah nakon registracije promene  sedišta preduzetnika.

09

DA LI PAUŠALAC PODNOSI PORESKU PRIJAVU NAKON PROMENE SEDIŠTA ?

ADRESA PREDUZETNIKA I PORESKA PRIJAVA PPDG1-R

Korisničkim uputstvom Poreske uprave  predviđeno je da se u slučaju promene adrese sedišta paušalnog preduzetnika NE podnosi ppdg1-r poreska prijava preko portala E-porezi.

„Preduzetnik koji promeni sedište radnje dužan je da nadležnoj organizaciji za registraciju privrednih subjekata podnese registracionu prijavu promene podataka o sedištu, a nadležna organizacija za registraciju privrednih subjekata dostavlja elektronskim putem Poreskoj upravi podatke o promeni sedišta preduzetnika. Dakle, kod promene sedišta radnje obveznik ne podnosi Obrazac PPDG-1R.”

KOD PROMENE ADRESE PAUŠALCA  PORESKA PRIJAVA PPDG-1R SE NE ZAHTEVA:

APR po službenoj dužnosti obaveštava Poresku upravu o promeni adrese paušalne firme.

Ako promena adrese preduzetničke firme utiče na visinu paušala – preko portala E-porezi preduzetnik će dobiti novo Rešenje o visini obaveza.

 

10

KOJE SU PORESKE OBAVEZE KOD PROMENE SEDIŠTA PREDUZETNIKA ?

Kada je reč o poslovnom sedištu – preduzetnička firma ima obavezu plaćanja ili poreza na imovinu ili poreza na zakup (zavisno od osnova korišćenja prostora).

Porez na imovinu je porez koji se plaća ako  firma/preduzetnik poseduje nepokretnost u kojoj se nalazi njeno sedišt .

Poresku prijavu podnosi i prilikom promene sedišta , a porez na imovinu plača se kvartalno, u propisanom roku.

 Ako je do promene adrese radnje ili agencije došlo usled kupovine poslovnog prostroa – potrebno je regulisati PDV ili porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupoprodaje poslovnog prostora.

Porez na zakup poslovnog sedišta plaća i obračunava preduzetnik u slučaju da poslovni prostor zakupljuje od fizičkog lica- prilikom svake isplate zakupa po stopi od 20%, uz korišćenje 25% normiranih troškova.

Prilikom promene sedišta svakako se menja i osnov korišćenja prostora u kome se nalazi sedište preduzetnika- pa svakako se menjaju i poreski aspekti vezani za sedište.

Dodatno, preduzetnici koji su u sistemu PDV – nakon promene adrese sedišta podnose i obrazac IEPDV sa podacima o promeni adrese sedišta. 

 

VREME JE ZA PRESELJENJE PREDUZETNIČKE FIRME?

Postupak promene adrese preduzetnika završavamo efikasno i brzo

–   za preduzetnike u Beogradu i celoj Srbiji –