Izaberite stranicu

PREDSTAVNIŠTVO STRANE FIRME

OSNIVANJE PREDSTAVNIŠTVA 

Beograd i cela Srbija

PREDSTAVNIŠTVO STRANE FIRME U SRBIJI:

OSNIVANJE I REGISTRACIJA PREDSTAVNIŠTVA od 24.000 DIN

PEČAT PREDSTAVNIŠTVA GRATIS

OSNIVANJE PREDSTAVNIŠTVA SA ILI BEZ DOLASKA OSNIVAČA U SRBIJU

CENA I USLOVI ZA Jun 2024. GODINE

 

ZA OSTALE OPCIJE POSLOVANJA U SRBIJI POGLEDAJTE:

OSNIVANJE OGRANKA STRANE FIRME  ILI OSNIVANJE DOO FIRME U SRBIJI

U PLANU JE OSNIVANJE PREDSTAVNIŠTVA U SRBIJI?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

OTVARANJE PREDSTAVNIŠTVA CENA I TROŠKOVI

 • Usluga osnivanja Predstavništva:  od 24.000 din
 • Naknada APR za upis Predstavnistva u registar: 6.500 din
 • Troškovi prevodioca i overa dokumentacije: prema situaciji
 • Pečat sa mehanizmom za Predstavništvo: GRATIS

Cena se uvećava za složene slučajeve -prema situaciji

KOLIKO TRAJE OSNIVANJE PREDSTAVNIŠTVA

 • Prikupljanje Izvoda i dokaza: zavisi od kliijenta
 • Prevođenje dokumentacije : 2-3 radna dana
 • Priprema dokumentacije za osnivanje : 3 dana
 • Registracija Predstavništva u APR-u traje 2 -5 dana
 • Izrada pečata ODMAH uz otvaranje Predstavništva

DOKUMENTA ZA OSNIVANJE PREDSTAVNIŠTVA

 • Odluka o obrazovanju Predstavništva strane firme
 • Izvod iz registra u kome je registrovana strana firma- osnivač
 • Prevod Izvoda od strane ovlašćenog sudskog tumača
 • Dokaz o brojevima računa preko kojih strani osnivač posluje
 • Izjava osnivača kojom  preuzima odgovornost  za obaveze
 • Prevod Izjave i dokumentacije od strane ovlašćenog tumača
 • Ovlašćenje za otvaranje bankovnog računa Predstavništva
 • Dokazi o identitetu osnivača i Zastupnika Predstavništva
 • Registraciona prijava APR za registraciju Predstavništva
 • Uplata naknade za APR po generisanom pozivu na broj

USLUGA OSNIVANJA PREDSTAVNIŠTVA

 • Priprema dokumentacije za osnivanje Predstavništva
 • Priprema Odluke o osnivanju Predstavništva
 • Priprema garancijske izjave osnivača Predstavništva
 • Provera adrese Predstavništva u Adresnom registru RGZ
 • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR
 • 2x idemo na šaltere APR: Predaja i preuzimanje dokumenata
 • Šaljemo Vam BD BROJ: pratite status predmeta ONLINE
 • Rešenje APR o registraciji Predstavništva – u originalu
 • Potvrda o PIB-u Predstavništva
 • Priprema OP obrasca za Banku -po zahtevu
 • POKLON PEČAT:  ZA SREĆAN POČETAK POSLOVANJA!
Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija
GARANCIJA USPEHA PROCEDURE
Više od 10 godina iskustva u radu sa APR

Veliki broj registrovanih Predstavništava i Ogranaka

Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev

mi snosimo naknadu za dodatni postupak

MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

- PREKO INTERNETA I POŠTE -

ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

PITANJA I ODGOVORI: OTVARANJE PREDSTAVNIŠTVA

ŠTA TREBA ZNATI PRE OSNIVANJA PREDSTAVNIŠTVA FIRME U SRBIJI

Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

01

DA LI OSNOVATI PREDSTAVNIŠTVO ILI OGRANAK STRANE FIRME U SRBIJI?

Predstavništvo strane kompanije u Srbiji (Representative office in Serbia) ima značajno drugačiji pravni položaj i drugačiju svrhu osnivanja u odnosu na Ogranak strane firme u Srbiji (Branch office in Serbia). Stoga je pre početka procedure za otvaranje Predstavništva u Srbiji važno razumeti razliku između ova dva oblika registracije poslovne jedinice u Srbiji – o čemu smo pisali detaljnije na stranici: KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU PREDSTAVNIŠTVA I OGRANKA U SRBIJI

 

02 

OTVARANJE PREDSTAVNIŠTVA: ŠTA JE PREDSTAVNIŠTVO I ŠTA PREDSTAVNIŠTVO MOŽE DA RADI U SRBIJI?

 Predstavništvo strane kompanije– REPRESENTATIVE OFFICE IN SERBIA – je izdvojen organizacioni deo te strane kompanije (evropske kompanije) u Srbiji koji nema svojstvo pravnog lica.

 

Predstavništvo u Srbiji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja ugovora, prodaje, promocije, licenciranja, distribucije u interesu strane kompanije- osnivača Predstavništva.

Međutim,  Predstavništvo ne može da zaključuje poslovne ugovore u ime kompanije osnivača, niti da obavlja poslovanje u Srbiji u ime kompanije osnivača. Predstavništvo ima pravni kapacitet da zaključuje samo pravne poslove u vezi tekućeg poslovanja tog Predstavništva.

 

Stoga, kada je potrebno da kompanija iz neke evropske zemlje(ili druge strane države) obavlja promet roba i usluga preko svoje poslovne jedinice u Srbiji – podesnije je da se registruje OGRANAK STRANE KOMPANIJE U SRBIJI – BRANCH OFFICE, jer Ogranak ima pravo da vrši promet roba i usluga i ostvaruje dobit iz poslovanja – za razliku od Predstavništva.

 

Detaljnije informacije o postupku osnivanja Ogranka u Srbiji pogledajte na našoj stranici: OSNIVANJE OGRANKA EVRPOPSKIH KOMPANIJA U SRBIJI – DRŽAVE EU, REGION I OSTALE DRŽAVE EVROPE 

 

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Srbije,  Predstavništvo u Srbiji nema svojstvo pravnog lica, ali ima svoj matični broj i poreski broj – PIB Predstavništva.

03

OTVARANJE PREDSTAVNIŠTVA : KO ODGOVARA ZA POSLOVANJE PREDSTAVNIŠTVA U SRBIJI?

Za poslovanje i preuzete obaveze Ogranka strane firme u Srbiji odgovornost preuzima kompanija- osnivač Predstavništva.

Drugim rečima, matična kompanija odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u okviru poslovanja Predstavništva te kompanije u Republici Srbiji.

Ova odgvornost matične kompanije ima dejstvo sve dok Predstavništvo postoji – tj sve dok ne bude ugašeno u postupku za zatvaranje Predstavništva u Srbiji .

 

04

KAKO OSNOVATI PREDSTAVNIŠTVO U SRBIJI – REPRESENTATIVE OFFICE IN SERBIA?

 Predstavništvo strane kompanije u Srbiji se registuje u postupku kod Agencije za privredne registre Srbije – APR. Registar Predstavništava u Srbiji vodi se u okviru Registra privrednih subjekata.

Za osnivanje i upis Predstavništva u Registar

Postupak osnivanja Predstavništva kod APR traje 3-5 radnih dana, i rezultira dobijanjem Rešenja o upisu Predstavništva u Registar privrednih subjekata Srbije.

 

U proceduri otvaranja Predstavništva pažnja se mora posvetiti temeljnom pripremanju dokumentacije, koja se obavezno popisuje od strane ovlašćenih lica strane kompanije, i overava na međunarodno priznat način.

Za overu nekih dokumenata u ovom postupku može biti potreban i pečat nadovere – apostil .

Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri registraciji Predstavništva evropskih kompanija u Srbiji – na raspolaganju smo za saradnju.

U ovom trenutku pružamo uslugu u postupku za osnivanje Predstavništva u Srbiji kada je osnivač kompanija iz regiona, Evropske Unije i Evrope:

 

 Predstavništvo kompanije iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine – i ostalih država iz Regiona

 

 Predstavništvo u kompanije iz Nemačke, Mađarske, Austrije, Slovačke, Češke, Grčke, Bugarske,Rumunije, Poljske, Italije, Francuske, Španije, Belgije, Holandije, Danske, Finske, Švedske i ostalih država članica EU

 

 Predstavništvo kompanije iz Turske, Rusije, Ukrajine, Belorusije Velike Britanije, Irske, Norveške, Švajcarske i ostalih evropskih država.

05

KOJA DOKUMENTACIJA JE POTREBNA ZA OSNIVANJE PREDSTAVNIŠTVA U SRBIJI?

Za osnivanje Predstavništva strane firme u Srbiji u Registar privrednih subjekata APR  podnosi se sledeća dokumentacija:

 • Registraciona prijava osnivanja Predstavništva strane kompanije iz regiona, Euili drugih delova Evrope i sveta
 • Uplata naknade za registraciju osnivanja Predstavništva prema iznosima koje određuje APR
 • Odluka o osnivanju Predstavništva stranog privrednog društva
 • Izvod iz kompanijskog Registra u državi Evrope – EU ili drugim državama na teritoriji Evrope, u kojoj je registrovan astrana kompanija koja je osnivač Predstavništva
 • Dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje od Banke osnivača Predstavništva
 • Garantna izjava kojom kompanija koja je osnivač Predstavništva preuzima odgovornost za obaveze svoje kancelarije u Srbiji. Garantnom izjavom za obaveze Predstavništva koja se deponuje kod APR – strana kompanija koja je osnivač Predstavništva garantuje ispunjenje svih obaveza koje preuzima Predstavništvo u ime te matične kompanije prema svim dobavljačima, partnerima i državnim organima u Srbiji
 • Prateća dokumentacija u zavisnosti od okolnosti slučaja (ovlašćenja, dokazi o identitetu, prevodi sudskog tumača i slično) .

06

OTVARANJE PREDSTAVNIŠTVA : ŠTA SADRŽI PRIMER ODLUKE O OSNIVANJU PREDSTAVNIŠTVA U SRBIJI?

Predstavništvo kompanije iz bilo koje zemllje Evrope se formira na osnovu Odluke o obrazovanju Predstavništva u Srbiji. Odluka o osnivanju Predstavništva sadrži seledeže propisane elemente:

1) naziv i sedište inostranog kompanijskog registra u kom je osnivač Predstavništva registrovan;

2) naziv, pravnu formu i sedište osnivača Predstavništva;

3) matični/registarski broj osnivača Predstavništva koji dodeljuje Registrar kompanija strane države;

4) Podatke o zastupniku – direktoru strane kompanije – osnivača Predstavništva i podatke o zastupniku – rukovodiocu Predstavništva u Srbiji ;

5) Adresu Predstavništva u Srbiji i adresu za prijem elektronske pošte Predstavništva.

07

DA LI ZASTUPNIK PREDSTAVNIŠTVA MOŽE BITI STRANI DRŽAVLJANIN?

Zastupnik Predstavništva u Srbiji (Direktor Predstavništva) može biti strani državljanin.

Štaviše, za Zastupnika Predstavništva može se imenovati lice koje nije ni rezident Republike Srbije ( lice koje na teritoriji Republike Srbije nema prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa, odnosno na teritoriji RepublikeSrbije ne boravi 183 ili više dana, neprekidno ili sa prekidima, u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini).

 

Međutim, Direktor Predstavništva (Zastupnik) koji je nerezident Srbije, pod istim uslovima kao rezidenti  je obveznik poreza na dohodak građana za dohodak koji ostvari po osnovu rada koji obavlja na teritoriji Republike Srbije – osim ukoliko konkretnim međunarodnim ugovorom nije drukčije predviđeno .

Listu ugovora koje je Srbija zaključila o izbegavanju dvostrukog oporezivanja pogledajte na sajtu Ministarstva finansija Srbije.

 

08

OTVARANJE PREDSTAVNIŠTVA : KOJA JE ŠIFRA DELATNOSTI PREDSTAVNIŠTVA?

Predstavništvo strane kompanije u Srbiji ima propisanu obaveznu šifru delatnosti u skladu sa Šifrarnikom delatnosti (Uredba o klasifikaciji delatnosti Srbije)

82.99 – Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju.

Naime, Predstavništvo ne može da obavlja delatnost matične kompanije u Srbiji, već samo pripremne i pomoćne poslove za svoju matičnu kompaniju, za razliku od Ogranka strane kompanije u Srbiji – koje može da obavlja bilo koju profitnu delatnost u Srbiji, pa i poslove kojima se bavi kompanija osnivač Ogranka u Srbiji.

 

09

OTVARANJE PREDSTAVNIŠTVA : DA LI PREDSTAVNIŠTVO IMA BANKOVNI RAČUN U SRBIJI?

Predstavništvo strane kompanije (kompanije iz evropske zemlje ili druge strane zemlje) ne može u Srbiji da bude direktni imalac bankovnog računa. Preciznije, finansijske transakcije Predstavništva u Srbiji  obavljaju se preko nerezidentnog bankovnog računa koji inostrana matična kompanija otvara u poslovnoj Banci u Srbiji.

U praksi je najčešće Zastupnik Predstavništva ovlašćen od strane matične kompanije za otvaranje bankovnog računa Predstavništva u u Srbiji, ali to može biti i drugo lice po ovlašćenju stranog privrednog društva koj eje osnivač Predstaništva.

Prema propisima Srbije, nerezident može na računu kod Banke držati devize i dinare bez ograničenja. Međutim, nerezident koji posluje preko nerezidentnog računa i rezident – ogranak stranog pravnog lica koji posluje preko rezidentnog računa – mogu da vrše prenos sa tih računa u inostranstvo samo pod uslovom da su prethodno izmirili poreske obaveze iz tog posla prema Republici Srbiji.

10

DA LI PREDSTAVNIŠTVO PODNOSI GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ?

Zakon o računovodstvu Srbije ne primenjuje na Predstavništva regionalnih, evropskih i drugih stranih kompanija u Srbiji. naime, s obzirom da Predstavništvo nema mogućnost da vrši promet roba i usluga, Predstavništvo u Srbiji nema obavezu da podnosi godišnje finansijske izveštaje koje ostali privredni subjekti podnose APR-u.

 

Dakle, kada stalna poslovna jedinca nerezidentnog pravnog lica – Predstavništvo strane kompanije – na teritoriji Srbije obavlja isključivo aktivnosti pripremnog i pomoćnog karaktera za matičnu stranu kompaniju – nije dužno da podnese poresku prijavu i poreski bilans.

 

Predstavništvo strane firme kao poslovna jedinica matične kompanije u Srbiji – nema obavezu podnošenja DI-1 izveštaja Narodnoj Banci Srbije. Naime, Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom ne primenjuje na Predstavništva, za razliku od Ogranka strane firme u Srbiji, koji ima ovu obavezu.

11

OTVARANJE PREDSTAVNIŠTVA : KAKO SE REGISTRUJU PROMENE PODATAKA PREDSTAVNIŠTVA?

Promena adrese sedišta Predstavništva u Srbiji

Promena Zastupnika Predstavništva

Promena naziva Predstavništva

Promena broja pasoša Zastupnika Predstavništva

Promena adrese i drugih podataka matične kompanije

– kao i sve druge promene podataka Predstavništva

– obavezno se registruju u Registru APR.

 

Naime, ovlašćeni zastupnik Predstavništva obavezan je da APR-u prijavi svaku naknadnu promenu podataka koji se upisuju u Registar privrednih subjekata Srbije.

Dokumentacija za promenu sedišta, zastupnika, ili drugih podataka Predstavništva koja se podnosi prilikom registracije ovih promena je :  Odluka nadležnog organa o promeni podataka Predstavništva u Srbiji, dokaz o uplati naknade za upis promene podataka o Predstavništvu, a zavisno od vrste promene koja se traži – prilaže se i dodatna dokumentacija.

 

ZA POSTUPAK PROMENE PODATAKA PREDSTAVNIŠTVA U SRBIJI

kontaktirajte nas na mail info@procedura.rs.

 

ZA POSTUPAK ZATVARANJA PREDSTAVNIŠTVA – procedura za ukidanje poslovne jedinice strane kompanije u Srbiji – pogledajte detaljne informacije na našoj stranici: ZATVARANJE PREDSTAVNIŠTVA U SRBIJI

OTVARA SE PREDSTAVNIŠTVO U SRBIJI?

Postupak osnivanja Predstavništva u Srbiji

za kompanije iz zemalja regiona i Evrope 

završavamo efikasno u Registru APR 

– sa ili bez dolaska osnivača u Srbiju-