Izaberite stranicu

PRELAZAK IZ PREDUZETNIKA U DOO FIRMU

PROMENA PRAVNE FORME IZ PR U DOO

BEOGRAD I CELA SRBIJA

PROMENA PRAVNE FORME PREDUZETNIKA:

PRELAZAK FIRME IZ PREDUZETNIKA U DOO 20.000 DIN + APR

ZA SREĆAN START DOO FIRME PEČAT ZA DOO GRATIS!

CENA I USLOVI ZA Maj 2024. GODINE

NAKON PRELASKA U DOO –  MENJA SE VLASNIK FIRME? 

POGLEDAJTE:  PROMENA VLASNIKA DOO FIRME

VREME JE ZA PRELAZAK U DOO?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

PRELAZAK IZ PREDUZETNIKA U DOO – CENA I TROŠKOVI

 • Usluga promene pravne forme iz PR u DOO:  20.000 din
 • Naknada APR za upis promene forme u registar: 5.900 din
 • Naknada za potvrdu o pravnom sledbeništvu: 1.600 din
 • Pečat za DOO firmu-automat: GRATIS

 

KOLIKO TRAJE PROMENA PRAVNE FORME PR U DOO

 • Priprema dokumentacije za prelazak iz PR u DOO- 1 dan
 • Overa dokumentacije i pribavljanje  Uverenja – zavisi od klijenta i PU
 • Postupak promene pravne forme u APR traje 2-5 dana
 • Pribavljanje potvrde o pravnom sledbeništvu traje 2-3 dana
 • Izrada pečata ODMAH uz Rešenje APR kojim se osniva DOO

DOKUMENTA ZA PRELAZAK IZ PREDUZETNIKA U DOO

 • Registraciona prijava APR za promenu podataka o preduzetniku
 • Dodatak za brisanje PR i nastavak poslovanja u formi DOO
 • Odluka o nastavku delatnosti u formi privrednog društva
 • Konverzija imovine PR u udele DOO firme 
 • Osnivački akt DOO firme  overen kod javnog beležnika
 • Odluka o imenovanju Direktora DOO firme
 • Uplata osnivačkog uloga- ili OSNIVANJE DOO BEZ ULOGA 
 • Dokazi o identitetu Osnivača i direktora DOO firme
 • Registraciona prijava APR za registraciju DOO firme
 • Dodaci prijave za članove DOO firme, udele doo, kapital 
 • Dodaci prijave za naziv, adresu i delatnost firme
 • Prijava firme za PDV od otvaranja firme- po potrebi
 • APR popunjen zahtev za izdavanje potvrde o kontinuitetu
 • Uplata naknade za APR po generisanom pozivu na broj
 • Uverenja/potvrde PU i JLS da firma nema neizmirena dugovanja 

USLUGA PRELASKA IZ PR U DOO OBUHVATA:

 • Priprema dokumentacije za prelazak preduzetnika u DOO firmu
 • 2x idemo na šaltere APR: Predaja i preuzimanje dokumenata
 • Šaljemo Vam BD BROJ : pratite status predmeta ONLINE
 • Naziv firme : provera naziva za DOO firmu u Registru
 • Sedište firme: Provera u Adresnom registru RGZ
 • Promena adrese, šifre, naziva DOO- po potrebi
 • PDV prijava od otvaranja doo firme- opciono
 • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR
 • Rešenje o brisanju preduzetnika iz APR- u originalu
 • Rešenje o osnivanju DOO promenom forme iz PR- u originalu
 • Novi MATIČNI BROJ I PIB FIRME : Potvrda o PIB-u za DOO
 • Objava zabeležbe o promeni pravne forme na sajtu APR 
 • Potvrda o pravnom sledbeništvu DOO firme – original APR
 • POKLON PEČAT FIRME: ZA SREĆAN POČETAK DOO FIRME!

USLUGA NE OBUHVATA:

 • Knjigovodstvene usluge u postupku 
 • Pribavljanje Uverenja od PU i opštine
 • KLIJENT DOSTAVLJA UVERENJA IZ PU I OPŠTINE: 
  • Uverenje Poreske uprave da su namirene poreske obaveze
  • Uverenje iz Opštine da su namireni obaveze po osnovu lokalnih taksi
  • Uverenja važe samo 5 dana –  usklađujemo ceo postupak 
Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija

GARANCIJA USPEHA PROCEDURE

Više od 10 godina iskustva u radu sa APR
VIše od 2.000 registrovanih firmi PR i DOO
Ako APR iz formalnih razloga ili greške odbije zahtev
za promenu pravne forme iz preduzetničke u DOO firmu
mi snosimo naknadu APR za ponovni postupak

MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

- PREKO INTERNETA I POŠTE -

ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

PITANJA I ODGOVORI:  PROMENA PRAVNE FORME IZ PR U DOO

POSTUPAK PRELAZAK IZ PREDUZETNIKA U DOO FIRMU

Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

01

PROMENA PRAVNE FORME PREDUZETNIKA U DOO:

KOJA JE PROCEDURA ZA PRELAZAK PREDUZETNIKA U DOO FIRMU?

Prelazak preduzetnika u DOO firmu u Srbiji postiže se kroz postupak za promenu pravne forme u Registru preduzetnika APR.

Postupak promene pravne forme i prebacivanje  preduzetnika u DOO podrazumeva istovremeni simultani postupak za brisanje preduzetnika iz registra APR i  postupak za osnivanje DOO firme radi nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika u formi privrednog društva.

Agenciji za privredne registre Srbije podnosi se celokupna dokumentacija za brisanje preduzetnika, uključujući i :

1. Uverenje/potvrdu Poreske uprave RS kojim se potvrđuje da preduzetnik NEMA neizmirene poreske obaveze po osnovu poreza na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i

2.Uverenje/potvrdu poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave kojom se potvrđuje preduzetnik NEMA neizmirene obaveze po osnovu lokalnih komunalnih taksi i sl. koje  ( oba ova uverenja važe samo 5 dana od dana izdavanja);

3. Celokupna dokumentaciju za otvaranje DOO firme,  uz obaveznu Odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva sa propisanim elementima.

02 

KOLIKO TRAJE POSTUPAK ZA PROMENU PRAVNE FORME PR U DOO?

Koliko će trajati ceo postupak promene forme preduzetnika zavisi od nekoliko faktora.

Naime, sama procedura prelaska iz PR u DOO u Agenciji za privredne registre Srbije traje po pravilu 2 do 3 dana, a najduže do 5 dana u redovnom postupku.

Međutim, prethodno preduzetnik obavezno dostavlja Uverenja iz Poreske uprave i Uprave prihoda da nema dugovanja – a taj postupak može da se potraje od 3 do 15 dana zavisno od same filijale, stanja dugovanja preduzetnika i slično.

U trajanje postupka za promenu pravne forme treba uračunati i par dana za pripremu i overu dokumentacije.

03

KAKO DOBITI UVERENJA PORESKE UPRAVE ZA PROMENU PRAVNE FORME PREDUZETNIKA?

U postpku prelaska preduzetnika u doo prvi korak je koordinacija postupka. Našim klijentima savetujemo da nam se obrate i PRE preuzimanja Uverenja od nadležnih organa, kako bismo sve korake preduzetnika uskladili sa propisanim rokovima i fazama postupka.

 Kada je reč o uverenju Poreske uprave – potrebno je preuzeti u filjali ili sa stranice Poreske uprave Srbije  sa spiska zahteva i obrazaca:

ZAHTEV ZA DOBIJANJE PORESKOG UVERENJA PORESKE UPRAVE .

U Zahtevu za izdavanje uverenja od tačkom 8. navesti razlog NASTAVAK OBAVLJANJA DELATNOSTI PREDUZETNIKA U FORMI DOO.

Takođe, treba uplatiti Republičku administrativnu taksu – prema instrukcijama koje se dobijaju pozivom Kontakt Centra Poreske Uprave ili direktno u nadležnoj Filijali. Popunjen zahtev predati u nadlženoj filijali poreske uprave prema adresi sedišta preduzetničke radnje ili agencije.

 

Za dobijanje Uverenja  u opštini sedišta, potrebno je predati u Upravi prihoda u jedinici lokalne samouprave ( opštini ) zahtev za dobijanje uverenja  uz  uplatu lokalne administrativne takse :

Zahtevi i taksa za dobijanje uverenja Uprave prihoda pri zatvaranju preduzetnika : Beograd.

Po obaveštenju iz PU i Uprave prihoda – namiriti preostale  obaveze – voditi računa da će uplata biti evidentirana sa dan ili par dana zakašnjenja. Preporuka je stoga povećati srazmerno uplate da se ne bi pojavili novi dugovi na stanju nakon tih par danana ime kamate ili u slučaju paušalca obratit pažnju o danu pripisivanja paušalnih mesečnih obaveza.

Nakon sređivanja stanja obaveza- potrebno je preuzeti Uverenja o namirenim dugovanjima od PU i Uprave prihoda u opštini sedišta istog dana ili dan za danom (rok važenja od samo 5 dana za oba Uverenja istovremeno teče )

 VAŽNA NAPOMENA:  APR ZAHTEVA DA UVERENJA ZA BRISANJE IZ REGISTRA  BUDU DOSTAVLJENA U ORIGINALU – NISU PRIHVATLJIVE KOPIJE, SKENIRANA NITI ELEKTRONSKI IZDATA UVERENJA. Ovo pravilo ne važi za Uverenje o brisanju iz PDV – može biti u kopiji .

04

PROMENA PRAVNE FORME PREDUZETNIČKE FIRME U DOO FIRMU:

DA LI PREDUZETNIK MOŽE ODMAH DA PREĐE U DOO SA VIŠE SUVLASNIKA?

Prelazak iz preduzetnika u DOO vrši tako što preduzetnik postaje član DOO firme sa 100 % vlasništva.

Stoga, ako je cilj da se preduzetniku priključi partner, ili da preduzetnička firma promeni vlasnike – prvo se završava postupak promene forme iz preduzetnika u DOO sa jednim članom (preduzetnikom), a zatim se sprovodi POSTUPAK  PRENOSA UDELA U DOO – tako da rezultat dva vezana postupka bude ulazak partnera u firmu ili prenos firme na druga lica.

05

DA LI SE MENJA RAČUN U BANCI PRI PROMENI FORME IZ PREDUZETNIKA U DOO?

Pri prelasku preduzetnika u DOO, preduzetnička firma prestaje da postoji, a DOO koji nastavlja poslovanje dobija novi matični broj i PIB.

Posledično  dolazi i do PROMENE BROJA RAČUNA FIRME .

Sredstva iz poslovanja preduzetničke firme se prenose na račun DOO firme na osnovu klauzule o pravnom sledbeništvu koja se nalazi u Rešenju APR osnivanju DOO – tj  promeni forme iz PR U DOO.

Preporuka je da se osnivač DOO firme (preduzetnik) ODMAH po dobijanju Rešenja iz APR obrati poslovnoj Banci radi aktiviranja računa za DOO, jer većina Banka po automatizmu zaustavlja promet po računu ako dođe do promena u APR -u.

Stoga je pri promeni pravne forme treba imati u vidu mogućnost da poslovni račun zbog ovih promena neće biti u funkciji jedan ili nekoliko dana (zavisno od procedura Banke ) – pa tako i planirati prihode i rashode za taj period i obavestiti klijente i dobavljače o promeni pravne forme i broja računa firme.  

06

DA LI SE MENJA PIB I MATIČNI BROJ FIRME PRI PRELASKU PREDUZETNIKA U DOO?

Da, menja se PIB i registarski broj firme pri prelasku iz preduzetničke u DOO firmu.

Naime, DOO firma koja nastaje promenom pravne forme preduzetnika paušalca ili preduzetnika koji vodi knjige – ima NOVI PIB i NOVI MATIČNI BROJ, ali u Rešenju APR nalazi se potvrda o pravnom sledbeništvu između preduzetnika i DOO ( potvrda o promeni pravne forme) .

07

PROMENA PRAVNE FORME IZ PR U DOO PREMA PROPISIMA SRBIJE:

KO PREUZIMA OBAVEZE PREDUZETNIKA PRI PROMENI PRAVNE FORME U DOO?

Kad preduzetnik donese Odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva, u postupku kod APR  se vrši istovremeno brisanje preduzetnika i registracija osnivanja DOO.

Novonastalo DOO preuzima sva prava i obaveze preduzetnika nastale iz poslovanja preduzetničke firme do trenutka osnivanja doo.

Trenutkom osnivanja DOO smatra se datum na Rešenju APR sa kojim je DOO upisano u Registar privrednih subjekata.

Dakle, nakon gubitka svojstva preduzetnika – to fizičko lice ostaje odgovorno celokupnom svojom imovinom za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti preduzetnika koje su nastale do trenutka brisanja preduzetnika iz registra, a u skladu sa odredbama člana 92. Zakona o privrednim društvima.

DOO zadržava svoj matični broj i PIB sve do zatvaranja DOO – likvidacija firme, stečaj ili statusne promene.

08

AKO PREDUZETNIK PREĐE U DOO –DA LI MORA DA UĐE ODMAH U PDV?

U praksi često čujemo da klijenti mešaju PDV sistem i pravnu formu.

Da pojasnimo ukratko : PDV je porez na dodatu vrednost i ovom porezu podležu pod istim uslovima i preduzetnici i DOO firme.

Naime, ukoliko preduzetnik (paušalac ili knjigaš) ostvare promet veći od 8 miliona dinara u periodu od bilo kojih 12 meseci– obavezan je da uđe u sistem PDV-a.

Ukoliko ostvaruje manji promet – preduzetnik, isto kao i DOO – nije obavezan, ali na svoj zahtev može ući u sistem PDV (ako ima poslovni interes).

Stoga,  kada preduzetnik menja formu u DOO, on NEMA obavezu da uđe u PDV po osnovu promene forme.

Ukoliko pređe propisani limit od 8 miliona dinara prometa u periodu od 12 meseci – tek tada je obavezno da privredni subjekt uđe u sistem PDV.

To pravilo važi bilo da je ostao u formi PR ili prešao u formu DOO.

09

DA LI SE PLAĆA PDV NA PRENOS IMOVINE PREDUZETNIKA NA DOO PRI PROMENI FORME?

Kada preduzetnik koji je obveznik PDV -a u Srbiji  promeni formu u DOO –  kod prenosa poslovne celokupne imovine tog preduzetnika na DOO koje osniva, smatra se da promet dobara i usluga nije izvršen .

Ovo važi pod uslovom da i privredno društvo postaje obveznik PDV i da nastavlja da obavlja istu delatnost koju je obavljao preduzetnik.  

 

Naime, odredbom člana 12. stav 1 tač. 2 novog Pravilnika o PDV-u iz 2021. godine propisano je da prenos celokupne imovine kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen je i prenos celokupne imovine kod nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika u formi privrednog društva.

Shodno tome, u slučaju kada obveznik PDV – preduzetnik kod nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika u formi privrednog društva vrši prenos celokupne imovine na to privredno društvo-  taj prenos ne smatra se prometom dobara i usluga. 

Stoga, NE postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV- ako su ispunjeni opšti uslovi: da je doo firma – sticalac poreski obveznik ili da je tim prenosom postao poreski obveznik i da je DOO – sticalac produžio da obavlja istu delatnost koju je obavljao preduzetnik – prenosilac.

 

10

U SLUČAJU PROMENE PRAVNE FORME DA LI ZAPOSLENI AUTOMATSKI NASTAVLJAJU RAD U NOVOJ FIRMI?

U slučaju prelaska preduzetnika u DOO  nema automatizma kad je reč o zaposlenima kod preduzetnika.

Naime, zaposlene koji nastavljaju radni odnos u DOO firmi -potrebno je odjaviti sa preduzetničke firme i prijaviti istovremeno u DOO firmi.

Odjavu i prijavu zaposlenih poslodavac je dužan da izvrši u roku od tri dana od datuma rešenja Agencije za privredne registre o promeni pravne forme.

U ovom slučaju odjava sa osiguranja se vrši sa osnovom 24 „U drugim slučajevima utvrđenim zakonom“.

Prijava na osiguranje sa odgovarajućim osnovom za konkretnog zaposlenog, sve u skladu sa Uredbom o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja Republike Srbije.

11

DA LI NAKON PROMENE PRAVNE FORME VAŽE UGOVORI KOJE JE ZAKLJUČIO PREDUZETNIK?

U slučaju promene pravne forme preduzetnika u privredno društvo, odluka o nastavku obavljanja delatnosti u formi DOO  treba da sadrži i odredbu o pravnom kontinuitetu, odnosno pravnom sledbeništvu: navođenjem svih prava i obaveza koje prelaze sa preduzetnika na privredno društvo ili generalnom klauzulu o prelasku svih prava i obaveza na privredno društvo.

 Za prelazak prava i obaveza nije potrebno sačinjavati nove ugovore, odnosno revidirati stare ugovore, ispostavljati nove fakture i dr.

Naime, prelaz prava i obaveza na DOO dokazuje se Odlukom o promeni pravne forme i Rešenjem APR o nastavku obavljanja delatnosti preduzetnika u formi DOO koje sadrži i klauzulu o pravnom sledbeništvu, tj zabeležbu koja se obajvljuje javno u Registru privrednih subjekata APR.

12

DA LI SE MOŽE PROMENITI FORMA U DOO AKO POSTOJI DUG ZA POREZ PREDUZETNIKA?

Promena pravne forme preduzetnika nije moguća ako nisu plaćeni svi porezi i doprinosi nastali iz poslovanja, a uz to i lokalne dažbine ( eko taksa, i dr ) . Naime, APR će izvršiti upis brisanja preduzetnika  iz Registra  i nastavak obavljanja delatnosti u formi DOO  – samo pod uslovom da se uz urednu dokumentaciju i Odluku o promeni pravne forme dostave i  dokazi ( Uverenja)  o namirenim obavezama i to ne stariji od 5 dana u momentu podnošenja. 

13

DA LI JE MOGUĆA PROMENA FORME PREDUZETNIKA AKO JE ZAPOČELA PORESKA KONTROLA?

Preduzetnici kod kojih se sprovodi poreska kontrola ne mogu izvršiti promenu pravne forme privrednog subjekta iz propisanog registra, prekid ili druge promene podataka u vezi obavljanja delatnosti preduzetnika, u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola, uključujući i radnje Poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela, do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena, odnosno okončane radnje Poreske

14

DA LI JE MOGUĆA PROMENA PRAVNE FORME AKO JE PREDUZETNIKU ODUZET PIB?

Nije moguće sporvesti postupak promene pravne forme preduzetnika paušalca, kao ni preduzetnika kaoji vodi knjige ukoliko je tom subjektu iz blo kog razloga je Poreska uprava oduzela poreski broj PIB.

 Zabrana promene pravne forme u Registru APR  u formu DOO važi  za period od dobijanja obaveštenja da je privrednom subjektu, privremeno oduzet PIB, sve do dobijanja obaveštenja da je tom subjektu vraćen PIB.

Za vraćanje PIB-a obratiti se Poreskoj upravi prema sedištu firme. Kada Poreska uprava Republike Srbije informiše APR  da je kod preduzetnika  završena kontrola ili vraćen privremeno oduzeti PIB, može se pokrenuti procedura za prelazak iz preduzetnika u DOO.

Proveru da li je oduzet PIB preduzetniku koji želi da sprovede postupak promene iz PR u DOO ili je u blokadi ili ima nekih drugih ograničenja možete izvršiti u Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja Srbije.

15

DA LI MOŽE DOO FIRMA DA PREĐE U PREDUZETNIKA?

Prema propisima Republike Srbije NIJE moguće da privredno društvo promeni pravnu formu u preduzetnika.

Naime, moguće je samo da preduzetnik promeni formu u privredno društvo.

Međutim,  fizičko lice koje ima registrovanu preduzetničku firmu (paušalno ili van paušala) – može pored toga registrovati DOO firmu ili više DOO firmi .

VREME JE ZA PRELAZAK U DOO?

Postupak promene forme preduzetnika u DOO firmu 

 završavamo efikasno i brzo za firme u svim mestima Srbije