Izaberite stranicu

OSNIVANJE FONDACIJE

Beograd i cela Srbija

OSNIVANJE FONDACIJE -REGISTRACIJA FONDACIJE U APR 

18.000 DIN – PEČAT FONDACIJE GRATIS 

CENA I USLOVI ZA Jul 2024. GODINE

 

NEPROFITNE ORGANIZACIJE U SRBIJI SU FONDACIJE I UDRUŽENJA

VIŠE INFORMACIJA O OSNIVANJU U FORMI UDRUŽENJA :

OSNIVANJE UDRUŽENJA U SRBIJI

 

OSNIVATE FONDACIJU? ČESTITAMO

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

CENA I TROŠKOVI ZA OSNIVANJE FONDACIJE

 • Usluga osnivanja Fondacije kod APR:  18.000 din
 • Naknada APR za upis Fondacije u registar: 6.500 din
 • Pečat za Fondaciju – automatik: GRATIS !

Ako ima više osnivača, ili je osnivač strano ili pravno lice

cena usluge se uvećava – kontaktirajte nas za ponudu

KOLIKO TRAJE OSNIVANJE FONDACIJE

 • Priprema dokumentacije za osnivanje : 1-3 dana
 • Registracija Fondacije u APR-u traje 2 -5 dana
 • Izrada pečata ODMAH uz otvaranje Fondacije

DOKUMENTA ZA OSNIVANJE FONDACIJE

 • Statut Fondacije koji sadrži ciljeve Fondacije
 • Osnivački akt Fondacije potpisan i overen
 • Odluka o imenovanju Upravnog odbora Fondacije
 • Odluka o imenovanju Upravitelja Fondacije
 • Saglasnost za upotrebu ličnog imena-po potrebi 
 • Dokazi o identitetu osnivača i upravitelja Fondacije
 • Registraciona prijava APR za registraciju Fondacije
 • Uplata naknade za APR po generisanom pozivu na broj

ŠTA UKLJUČUJE CENA OSNIVANJA FONDACIJE

 • Priprema dokumentacije za osnivanje Fondacije
 • Priprema Osnivačkog akta i Satuta Fondacije
 • Formulisanje opštekorisnih ili privatnih ciljeva Fondacije
 • Provera naziva u Registru zadužbina i fondacija APR
 • Provera adrese Fondacija u Adresnom registru RGZ
 • Konsultacije u vezi delatnosti Fondacije- po potrebi
 • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR
 • 2x idemo na šaltere APR: Predaja i preuzimanje dokumenata
 • Šaljemo Vam BZF BROJ: pratite status predmeta ONLINE
 • Rešenje APR o registraciji Fondacije – u originalu
 • Potvrda o PIB-u Fondacije
 • Priprema OP obrasca za Banku -po zahtevu
 • POKLON PEČAT FONDACIJE: ZA SREĆAN POČETAK!
Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija

GARANCIJA USPEHA PROCEDURE

Više od 10 godina iskustva u radu sa APR

Više od  500 registrovanih organizacija

Ako APR iz formalnih razloga  odbije zahtev

snosimo naknadu APR za dodatni postupak

MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

- PREKO INTERNETA I POŠTE -

ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!

BESPLATNA PROVERA NAZIVA FONDACIJE

Po upitu proveravamo da li je naziv slobodan i prihvatljiv prema zahtevima Registra

PROcedura.RS ne može dati garanciju na odgovor:

konačnu odluku donosi Agencija za privredne registre

Medjutim, znanje i decenijska praksa znače veliku verovatnoću za tačnost naše procene

promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

PITANJA I ODGOVORI: OSNIVANJE FONDACIJE

ŠTA TREBA ZNATI PRE OSNIVANJA FONDACIJE U SRBIJI

Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

01

ŠTA JE FONDACIJA?

Fondacija je pravno lice bez članova koja se dobrovoljno osniva radi dobročinog ostvarivanja određenog opštekorisnog cilja.

Zakon o zadužbinama i Fondacijama u Srbiji detaljno reguliše način osnivanja i funkcionisanja Fondacija.

 Fondacija je nedobitna organizacija koja se osniva u postupku kod Agencije za privredne registre Srbije.

02 

OSNIVANJE FONDACIJE : ČIME SE BAVE FONDACIJE – KOJI SU MOGUĆI CILJEVI FONDACIJE?

Fondacija se može osnovati radi ostvarivanja (nedobitnih) opštekorisnih ciljeva koji su navedeni u Zakonu o zadužbinama i Fondacijama Srbije:

 • aktivnosti usmerene na promovisanje i zaštitu ljudskih, građanskih i manjinskih prava,
 • promovisanje demokratskih vrednosti, evropskih integracija i međunarodnog razumevanja,
 • održivi razvoj,
 • regionalni razvoj,
 • ravnopravnost polova,
 • unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite,
 • promovisanje i unapređenje kulture i javnog informisanja,
 • promovisanje i popularizacija nauke, obrazovanja, umetnosti i amaterskog sporta,
 • unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom,
 • briga o deci i mladima, pomoć starima,
 • zaštita životne sredine
 • borba protiv korupcije,
 • zaštita potrošača,
 • zaštita životinja,
 • humanitarne aktivnosti
 • i druge aktivnosti Fondacije ostvaruju opštekorisne ciljeve odnosno interese.

Važno je naglasiti da lista opštekorisnih ciljeva utvrđena u Zakonu nije konačna:

Fondacija može imati i druge ciljeve koji imaju opštekorisnu svrhu iako nisu navedeni na listi.

Tako, na primer Fondacija može imati opštekorisne ciljeve i kada je njihova aktivnost usmerena na određeni krug lica koja pripadaju određenoj profesiji, nacionalnoj, jezičkoj, kulturnoj i verskoj grupi, polu ili rodu, odnosno na lica koja žive na određenom području. Mogućnosti su različite, a uslov je samo da je reč o cilju koji ne predstavlja privatan interes nekog lica. Fondacije se ne mogu osnovati za ostvarivanje privatnih interesa, dok zadužbine mogu.

Prema Zakonu o zadužbinama i Fondacijama Srbije -Ostvarivanjem privatnog interesa smatraju se aktivnosti usmerene na ostvarivanje pojedinačnih interesa osnivača zadužbine, njegove porodice ili trećih lica.

 

Sa druge strane, neki ciljevi nisu dopušteni: Ciljevi i delovanje Fondacije ne smeju biti u suprotnosti sa pravnim poretkom, a naročito ne smeju biti usmereni na nasilno rušenje ustavnog poretka i narušavanje teritorijalne celovitosti Republike Srbije.

 

Takođe, ciljevi zbog kojih se osniva Fondacija ne smeju se odnositi na kršenje zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanje i podsticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti zasnovanih na rasnoj, nacionalnoj, verskoj ili drugoj pripadnosti ili opredeljenju, kao i polu, rodu, fizičkim, psihičkim ili drugim karakteristikama i sposobnostima.

 

U Zakonu o zadužbinama i Fondacijama izričito je zabranjeno da ciljevi radi kojih je osnovana Fondacija budu usmereni na ostvarivanje posebnih interesa političkih stranaka.

03

OSNIVANJE FONDACIJE : KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU FONDACIJE I UDRUŽENJA?

DA LI OSNOVATI FONDACIJU ILI UDRUŽENJE – pitanje se postavlja pri osnivanju nedobtne organizacije u Srbiji. Naime, pred osnivačima nedobitne – nevladine -organizacije su dve opcije OSNIVANJE UDRUŽENJA  ili OSNIVANJE FONDACIJE. Treća pravna opcija u kojoj se mogu osnivati nedobitne organizacije usmerene na opštekorisne ciljeve je forma Zadužbine, međutim zadužbina ima svojih specifičnosti i zahteva ulaganje visoke osnovne imovine pa se u praksi nevladinih organizacija zadužbina izuzetno retko osniva.

S obzirom da i Udruženje i Fondacija imaju opštekorisni cilj i da su u svojoj prirodi nedobitne organizacije – pitanje je koja je razlika između udruženja i Fondacije. Pri tome, pri osnivanju Udruženja, odnosno pri osnivanju Fondacije da iz ugla Zakona o porezu na dobit pravnih lica nema razlike u poreskom tretmanu Fondacije i Udruženja.

Razlika između Fondacije i Udruženja je u pravnoj prirodi i unutrašnjoj strukturi.

Naime, Udruženje je nedobitna organizacija koja ima članove, zasnovana na slobodi udruživanja i ravnopravnosti članova Udruženja. Stoga, odlučivanje i upravljanje u Udruženju je podeljeno među članovima. Udruženje mora imati najmanje 3 osnivača koji su prvi članovi Skupštine i zajednički donose odluke. Sa druge strane, prednost Udruženja je da se može se finansirati iz članarina.

Nasuprot tome, Fondacija je nevladina organizacija koja nema članove, već po pravilu ima jednog osnivača koji ima kontrolu nad radom i odlučivanjem u Fondaciji. Moguće je da Fondacija ima dva ili više osnivača ( što je ređe u praksi), ali u svakom slučaju – osnivači zadržavaju za sebe mogućnost upravljanja i odlučivanja u Fondaciji. Međutim, Fondacija ne može da se finansira od članarina – jer i nema članove.

Na taj način, Fondacija je odgovarajuća opcija kada osnivač Fondacije može svojom reputacijom, radom, zalaganjem i odlukama obezbedi ostvarivanje ciljeva Fondacije, a koji pri tom želi da zadrži u svojim rukama odlučivanje u organizaciji.

Za detaljnije informacije pogledajte DA LI OSNOVATI UDRUŽENJE ILI FONDACIJU – OSNIVANJE NEVLADINE ORGANIZACIJE U SRBIJI .

04

OSNIVANJE FONDACIJE : KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU FONDACIJE I ZADUŽBINE?

Fondacija i zadužbina uređene su istim Zakonom – Zakonom o zadužbinama i Fondacijama Republike Srbije.

Međutim, između Fondacije i Zadzužbine postoje značajne razlike:

1) za osnivanje zadužbine potrebna je osnovna imovina u iznosu od 30.000 eura, za osnivanje Fondacije nije potrebna nikakva osnovna imovina,

2) zadužbina se može osnovati kako za ostvarivanje opštekorisnog, tako i za ostvarivanje privatnog cilja, Fondacija se može osnovati samo radi ostvarivanja opštekorisnog cilja,

3) zadužbina se može osnovati aktom o osnivanju, ugovorom, ali i testamentom,

Fondacija se može osnovati samo aktom o osnivanju ili ugovorom o osnivanju Fondacije.

05

KAKO SE OSNIVA FONDACIJA U SRBIJI?

Za proceduru upisa u Registar zadužbina i fondacija Srbije nadležni organ je Agencija za privredne registre.

Postupak upisa Fondacije u Registar pokreće se podnošenjem prijave za upis, zajedno sa propisanom dokumentacijom, plaćenom naknadom za upis i uplaćenom taksom za dodelu matičnog broja.

Prijavu za upis podnosi lice koje je osnivačkim aktom i statutom imenovano za ovlašćenog zastupnika Fondacije.

Agencija za privredne registra – Registar Fondacija i zadužbina – donosi u roku od 3-5 radnih dana Rešenje o upisu u registar Fondacije. Istim Rešenjem APR dodeljuje matični broj Fondacije, a preko Poreske uprave APR uz Rešenje o osnivanju Fondacije dostavlja i PIB Fondacije ( poreski identifikacioni broj Fondacije).

06

KOJA DOKUMENTACIJA JE POTREBNA OSNIVANJE FONDACIJE U SRBIJI?

Dokumentacija potrebna za osnivanje i registraciju Fondacije kod APR je sledeća:

osnivački akt Fondacije sa overenim potpisima osnivača, statut Fondacije, dokaz o identitetu osnivača, upravitelja, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje, akt o imenovanju organa upravljanja Fondacije, dokaz o uplati naknade za osnivanje i prema okolnostima druge isprave utvrđene zakonom

Pri upisu osnivanja a u skladu sa poreskim propisima, Podnosiocu prijave se preko Agencije dostavlja i potvrda o PIB-u.

07

DA LI JE POTREBAN OSNIVAČKI ULOG ZA OSNIVANJE FONDACIJE?

Za osnivanje Fondacije nije potreban nikakav osnivački ulog, preciznije rečeno Fondacija nema osnovnu imovinu koja je propisana za osnivanje, za razliku od Zadužbine.

08

OSNIVANJE FONDACIJE : KO MOŽE DA OSNUJE FONDACIJU?

Fondaciju u Republici Srbiji može osnovati jedno lice – osnivač Fondacije, i to fizičko ili pravno lice.

Međutim, Fondaciju može osnovati i dva ili više domaćih ili stranih, fizičkih ili pravnih lica pod jednakim uslovima. Osnivač Fondacije mora imati poslovnu sposobnost prema propisima Republike Srbije.

 

Dakle, Fondacija može imati jednog, dva ili više osnivača.

Osnivači Fondacije mogu biti domaći ili strani državljan.

Osnivač Fondacije može biti pravno lice ili fizričko lice.

09

ŠTA SADRŽI OSNIVAČKI AKT FONDACIJE?

Fondacija se osniva osnivačkim aktom. Osnivački akt je osnovni, konstitutivni akt Fondacije.

Osnivalki akt Fondacije mora biti u pisanoj formi, i to kada je jedno lice osnivač Fondacije: Osnivački akt se donosi u formi Odluke o osnivanju Fondacije, a ako ima više osnivača Fondacije: Osnivački akt Fondacije zaključuje se u formi Ugovora o osnivanju Fondacije.

Obavezna sadržina osnivačkog akta propisana je Zakonom o zadužbinama i Fondacijama Srbije.

Osnivački akt obavezno sadrži:

1) lično ime odnosno naziv, adresu odnosno sedište osnivača,

2) naziv i sedište Fondacije,

3) ciljeve osnivanja, lično ime i adresu lica ovlašćenog za zastupanje Fondacije,

 4) potpis osnivača i njegov jedinstveni matični broj, odnosno broj pasoša i zemlju izdavanja pasoša za osnivače koji su strani državljani, matični broj, pečat i potpis zastupnika pravnog lica ako su osnivači pravna lica,

5) datum donošenja osnivačkog akta.

 

Osnivački akt može da sadrži i druge odredbe od značaja za osnivanje i delovanje Fondacije- o čemu odlučuje Osnivač Fondacije (na primer, odredbe o tome kako se donosi i menja statut Fondacije ).

10

STATUT FONDACIJE – DA LI FONDACIJA MORA DA IMA STATUT?

Fondacija obavezno mora imati Statut -Statut je osnovni opšti akt Fondacije.Statut mora biti u saglasnosti sa odredbama osnivačkog akta, a drugi opšti akti Fondacije moraju biti u saglasnosti sa statutom. Statut Fondacije donosi organ određen osnivačkim aktom. To može biti Osnivač fondacije ili Upravni odbor. Ukoliko osnivačkim aktom nije drugačije uređeno, statut Fondacije donosi upravni odbor.

 

Prema Zakonu o zadužbinama i fondacijama, Statut Fondacije mora da sadrži: naziv i sedište Fondacije, ciljeve i delatnost, organe i njihova ovlašćenja, način imenovanja upravnog odbora nakon isteka mandata članova upravnog odbora u prvom sazivu, način opoziva članova upravnog odbora, način imenovanja i opoziva upravitelja i drugih organa Fondacije, trajanje mandata i način odlučivanja organa Fondacije, zastupanje, pravila korišćenja sredstava Fondacije i krug korisnika, postupak za izmenu statuta i donošenje i izmenu drugih opštih akata, javnost rada, način donošenja odluke o pripajanju, spajanju, podeli, promeni pravne forme ili prestanku rada Fondacije, način raspodele imovine u slučaju prestanka rada Fondacije, skraćeni naziv i naziv na stranom jeziku ako Fondacija ima skraćeni naziv i naziv na stranom jeziku, oblik i sadržaj pečata, oblik i sadržaj znaka – ako Fondacija ima znak.

Statutom se mogu urediti i druga pitanja od značaja za delatnost i ostvarivanje ciljeva Fondacije.

11

DA LI FONDACIJA MOŽE POČETI SA RADOM PRE UPISA U REGISTAR FONDACIJA KOD APR?

Dok Fondacija nije upisana u Registar, ona ne može da počne sa obavljanjem svoje statutarne delatnosti, pod pretnjom prekršajne kazne.

Upisom u Registar Fondacija stiče svojstvo pravnog lica. Od tog trenutka Fondacija može da počne sa svojim statutarnim delovanjem, da zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u svoje ime i za svoj račun, da stiče sopstvenu imovinu, uživa poreske povlastice propisane zakonom, konkuriše za budžetska sredstva, kao i za sredstva stranih i domaćih donatora – privatnog i javnog sektora.

 

Pre upisa u Registar Fondacija – Fondacija ne može da obavlja ni osnovnu statutarnu delatnost, ni privrednu delatnost kao sporednu delatnost, pod pretnjom prekršajne kazne u iznosu od

150.000 do 400.000 dinara za Fondaciju koja počne da deluju pre nego što je upisana u Registar, kao i kaznu od 10.000 do 20.000 za odgovorno lice u Fondaciji.

 

12

OSNIVANJE FONDACIJE : KAKO SE PROVERAVA NAZIV FONDACIJE?

Naziv Fondacije proverava se u na sajtu APR: APR PROVERA SLOBODNIH NAZIVA FONDACIJE 

Takođe, na našoj stranici možete besplatno proveriti da li je naziv Fondacije slobodan i dozvoljen:

BESPLATNA PROVERA IMENA FONDACIJE.

 Naziv Fondacije mora sadržati reč „Fondacija“. Uz to, ako je statutom predviđeno, naziv Fondacije može biti na jeziku i pismu nacionalne manjine, pri čemu se takav naziv upisuje u Registar posle naziva na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

 

Naziv odnosno poslovno ime Fondacije može da sadrži neke strane reči ili izraze, ako se radi o rečima koje čine naziv međunarodne organizacije čiji je Fondacija član, ili ako se radi o rečima čije je korišćenje uobičajeno u srpskom jeziku, o rečima za koje nema odgovarajućeg prevoda u srpskom jeziku ili ako se radi o rečima na latinskom jeziku.

 

Naziv Fondacije može biti i na engleskom jeziku, ili drugom stranom jeziku:

Ako statut predviđa naziv Fondacije i na stranom jeziku, onda se upis naziva na stranom jeziku vrši posle upisa naziva na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, odnosno jeziku i pismu nacionalne manjine, ako je statutom predviđen naziv i na jeziku i pismu nacionalne manjine.

 

Napominjemo da je za upotrebu imena nekog fizičkog lica u nazivu Fondacije potrebna je njegova saglasnost, dok je za upotrebu imena odnosno naziva domaćeg ili stranog pravnog lica, države, domaće ili strane organizacije, međunarodne organizacije ili teritorijalne jedinice potrebna je saglasnost tog pravnog lica, nadležnog organa ili organizacije čije je to ime odnosno naziv.

 

FONDACIJA MOŽE DA IMA SKRAĆENI NAZIV. Da bi se skraćeni naziv upisao u Registar potrebno je da bude predviđen statutom.

13

OSNIVANJE FONDACIJE : ŠTA SADRŽI PEČAT FONDACIJE?

Pečat Fondacije  opisuje se u Statutu Fondacije. Stoga, sadržajsadržaj pečata biće u skladu sa opisom pečata u Statutu Fondacije. Treba imati na umu zakonsku odredbu da se naziv i skraćeni naziv Fondacije upotrebljavaju u pravnom prometu u obliku u kome su upisani u Registar, pa se u tom obliku i koriste na pečatu.

Osim naziva Fondacije -na pečatu se u praksi redovno navodi i mesto sedišta Fondacije, a po želji može se navesti i skraćeni naziv Fondacije, ili naziv Fondacije na engleskom ili drugom stranom jeziku.

Na pečatu Fondacije može biti utisnut znak – grb, logo – Fondacije, ali znak Fondacije nije obavezni element pečata Fondacije.

Izrada pečata za fondacije po pravilu se vrši na okruglom pečatu prečnika 30 mm, ali može se Statutom odlučiti i drugačije.

14

DA LI SEDIŠTE FONDACIJE MORA DA BUDE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE?

Sedište Fondacije mora da bude na teritoriji Republike Srbije. Sedište je mesto iz kojeg se upravlja aktivnostima Fondacije, i mora biti određeno i osnivačkim aktom i statutom. Sedište i adresa Fondacije se upisuju u Registar.

15

OSNIVANJE FONDACIJE : KOJE ORGANE IMA FONDACIJA?

Organi Fondacije su obavezno upravni odbor i upravitelj Fondacije, a Statutom se mogu predvideti i drugi organi Fondacije. Upravni odbor mora da ima najmanje tri člana.

 Pri tome, osnivač može biti član upravnog odbora ili drugih organa Fondacije.

U praksi je česta situacija da Osnivač bude i Upravitelj Fondacije, iako za Upravitelja može biti imenovano i drugo lice koje nije osnivač. Pri tome, za upravitelja Fondacije može biti imenovano samo poslovno sposobno fizičko lice (strano ili domaće) koje ima prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije.

 Upravitelj Fondacije zastupa Fondaciju, odgovora za zakonitost rada Fondacije, vodi poslove Fondacije saglasno odlukama upravnog odbora, podnosi upravnom odboru predlog finansijskog plana i završnog računa i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom. Fondacija može iamti samo jedno lice koje vrši funkciju upravitelja – zakonskog zastupnika Fondacije.

 Pored upravitelja, Fondacija može imati jedno ili više lica koja su ovlašćena na zastupanje, ali ti drugi zastupnici nisu organ Fondacije: oni nisu upravitelji, jer Fondacija može imati samo jedo lice imenovano za Upravitelja Fondacije.

 Fondacija nema skupštinu.

Naime, Fondacije su po Zakonu pravna lica bez članova , pa samim tim ne postoji mogućnost za formiranje Skupštine članova Fondacije.

16

DA LI SE FONDACIJA MOŽE PRENETI NA NASLEDNIKE?

Fondacija se ne može preneti nasleđivanjem na naslednike Osnivača Fondacije.

Naime, Zakon o fondacijama i zadužbinama izričito predviđa da se upravljačka prava osnivača ne mogu prenositi na njegove naslednike.

17

OSNIVANJE FONDACIJE : KAKO SE FINANSIRAJU FONDACIJE?

Fondacija se može finansirati od dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, finansijskih subvencija, zaostavština, kamata na uloge, zakupnine, autorskih prava, dividendi i drugih prihoda ostvarenih na zakonom dozvoljen način.

 

Imovina Fondacije može se isključivo koristiti za ostvarivanje ciljeva utvrđenih aktom o osnivanju i statutom. Ova se imovina ne može deliti osnivačima, članovima organa upravljanja, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

Međutim, zabrana raspodele imovine ne odnosi se na davanje primerenih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih u vezi sa ostvarivanjem ciljeva Fondacije (putni troškovi, dnevnice, itd.), ugovorene teretne obaveze i isplatu zarada zaposlenim

18

DA LI OSNIVAČ FONDACIJE ODGOVARA LIČNOM IMOVINOM ZA OBAVEZE FONDACIJE?

 

Osnivač Fondacije ne odgovara ličnom imovinom za obaveze Fondacije, osim ako je sa imovinom Fondacije raspolagao kao sa svojom ličnom imovinom, ili je zloupotrebio Fondaciju u nezakonite ili prevarne svrhe.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu Fondacija odgovara svojom imovinom.

19

DA LI FONDACIJA MOŽE DA OBAVLJA PRIVREDNU DELATNOST?

Fondacija može sticati prihode i neposrednim obavljanjem privredne delatnosti pod sledećim uslovima:

1) da je delatnost u vezi sa ciljevima Fondacije

2) da je delatnost predviđena statutom,

3) da se radi o sporednoj delatnosti Fondacije,

4) da je delatnost upisana u Registar.

 

Pri tome, za obavljanje privrednih delatnosti Fondacije iz domena Zakona o turizmu – obavezna je registracija Ogranka Fondacije.

Za detaljne informacije o ceni i uslovima za POSTUPAK REGISTRACIJE PRIVREDNE DELATNOSTI FONDACIJE – obratite nam se na mail: info@procedura.rs.

20

OSNIVANJE FONDACIJE : DA LI FONDACIJA PLAĆA POREZ NA PRIMLJENE DONACIJE?

Na sredstva koja Fondacije stiču besteretno – od dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, finansijskih subvencija, zaostavština i slično – NE plaćaju se porezi ustanovljeni Zakonom- prema članu 7. Zakona o zadužbinama i Fondacijama.

 

Zakon o porezima na imovinu Srbije propisuje poresko oslobođenje u odnosu na DONACIJE koje se upotrebe isključivo za ostvarivanje opštekorisnih ciljeva registrovane Fondacije. Konkretno, Fondacija je oslobođena poreza na nasleđe i poklon -na nasleđenu ili na poklon primljenu imovinu koja služi isključivo za ostvarivanje opštekorisnog cilja radi koga je Fondacija osnovana.

 

 Pri tome, za donacije pojedinačnog donatora, do vrednosti donacije u toku jedne godine u iznosu ispod 100.000 dinara, iskljuečna je obaveza podnošenja poreske prijave. U ostalim slučajevima, čak i kada postoji osnov za poresko oslobođenje – propisana je obaveza podnošenja poreske prijave na obrascu PPI-3 elektronskim putem, preko portala E-porezi https://www.purs.gov.rs/sr/e-porezi/portal.html, u roku od 30 dana od zaključenja ugovora o donaciji, odnosno ako ugovor nije zaključen u pisanoj formi, u roku od 30 dana od dana prijema donacije.

Oslobođenja od poreza postoje i u slučaju da je donator Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave u Srbiji. Takođe poresko oslobođenje moguće je kad je u konkretnom slučaju oslobađanje od poreza na poklon predviđeno međunarodnim ugvorom.

21

DA LI FONDACIJA PLAĆA POREZ NA DOBIT?

Fondacija kao nedobitna organizacija sa stanovišta poreza na dobit smatra se poreskim obveznikom samo ako je u datom poreskom periodu ostvarila prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu.

Drugim rečima, Fondacije koje ne ostvaruju prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu ne smatraju poreskim obveznicima poreza na dobit pravnih lica i nemaju obavezu da podnesu poresku prjavu poreza na dobit pravnih lica -u skladu sa Mišljem Ministarstva finansija, br. 430-07-281/2009-04 od 1.2.2010. godine.

Pri tome, prihod od donacija ne smatra se prihodom ostvarenim na tržištu.Prihodima Fondacije kao nedobitne organizacije ostvarenim na tržištu smatraju se: prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od kamata (osim izuzetno), prihodi na ime sponzorstva, prihodi od zakupa i sl.

 

Prema članu 44. Zakona o porezu na dobit pravnih lica Republike Srbije plaćanja poreza na dobit oslobađa se nedobitna organizacija ( Fondacija) za poreski period u kojem ostvareni višak prihoda nad rashodima nije veći od 400.000 dinara, pod uslovom da:

1) ne raspodeljuje ostvareni višak svojim osnivačima, članovima, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima,

2) godišnji iznos ličnih primanja koja isplaćuje zaposlenima, direktorima i sa njima povezanim licima nije veći od dvostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Republici u godini za koju se utvrđuje pravo na poresko oslobođenje, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike,

3) ne raspodeljuje imovinu u korist svojih osnivača, članova, direktora, zaposlenih ili sa njima povezanih lica,

4) da nema monopolski ili dominantan položaj na tržištu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

Sa druge strane, Fondacija koja obavljanjem privredne delatnosti (prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu) ostvari dobit ( razliku između prihoda i rashoda) iznad iznosa od 400.000 dinara, podleže oporezivanju cele dobiti porezom na dobit pravnih lica po stopi od 15 %. U tom slučaju Fondacija je dužna da podnese poreski bilans i poresku prijavu.

22

DA LI FONDACIJA PODNOSI FINANSIJSKE IZVEŠTAJE?

Fondacija kao nedobitna organizacija od momenta osnivanja u Registru APR dužna je da vodi evidenciju o prihodima i rashodima, da podnese poreski bilans i poresku prijavu – čl. 44 Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

U slučaju da Fondacija kao nedobitna organizacija nije ostvarila promet – tj nije imala poslovnih događaja u poslovnim knjigama, niti u u poslovnim knjigama ima imovinu –tada postoji obavez ada se APR-u dostavi Izjava o neaktivnosti Fondacije u skladu sa Zakonom o računovodstvu Srbije.

 

23

DA LI SE PROMENE PODATAKA O FONDACIJI UPISUJU U REGISTAR?

Promena sedišta Fondacije, promena Zastupnika Fondacije, promena ciljeva Fondacije, promena naziva Fondacije , kao i sve druge promene podataka Fondacije – obavezno se registurju u Registru APR.

Naime, ovlašćeni zastupnik Fondacije obavezan je da APR-u  prijavi svaku naknadnu promenu podataka koji se upisuju u Registar, u roku od 30 dana od dana nastale promene, pod pretnjom prekršajne kazne. Novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj Fondacija ako u roku od 30 dana ne prijavi Agenciji promenu podataka koji se upisuju u Registar. Novčanom kaznom od 7.000 do 15.000 dinara kazniće se za ovaj prekršaj i odgovorno lice (upravitelj, direktor) Fondacije.

Dokumentacija za promenu sedišta, zastupnika, naziva, cuiljeva ili drugih podataka Fondacije je : Odluka nadležnog organa o promeni podataka Fondacije, Zapisnik sa sednice nadležnog organa Fondacije za donošenje odluke o promeni podataka, dokaz o uplati naknade za upis promene podataka o Fondaciji, a zavisno od vrste promene koja se traži i dodatna dokumentacija .

 

ZA POSTUPAK PROMENE PODATAKA FONDACIJE kontaktirajte nas na mail info@procedura.rs.

VREME JE ZA OSNIVANJE FONDACIJE?

Postupak osnivanja Fondacija u Registru APR završavamo efikasno i brzo

– za sve tipove fondacija i nedobitnih organizacija u Beogradu i svim mestima u Srbiji-