Izaberite stranicu

ADRESA FIRME: PROMENA SEDIŠTA DOO

BEOGRAD I CELA SRBIJA

ADRESA FIRME: PROMENA SEDIŠTA DOO:  8.000 din +APR

U CENU UKLJUČENA I PROMENA OSNIVAČKOG AKTA FIRME 

PEČAT – NOVA ADRESA DOO FIRME:  2.000 din -promo cena 

CENA I USLOVI ZA APRIL 2024. GODINE

 

VAŠA FIRMA NIJE DOO? POGLEDAJTE:  PROMENA ADRESE PREDUZETNIKA

 

 

MENJA SE ADRESA FIRME?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

TROŠKOVI ZA PROMENU SEDIŠTA D.O.O. FIRME

 • Usluga promene adrese i Osnivačkog akta 8.000 din
 • Naknada APR za promenu adrese sedišta 3.100 din
 • Naknada APR za objavu Osnivačkog akta 1.500 din
 • Po želji: Pečat firme sa novom adresom: 2.000 din

Cena se uvećava za složene slučajeve -prema situaciji

KOLIKO TRAJE PROMENA SEDIŠTA DOO

 • Priprema dokumentacije traje 1-2 radna dana
 • Promena adrese firme u APR traje 2-3 dana
 • Izrada pečata ODMAH uz Rešenje APR (po želji)

DOKUMENTA ZA PROMENU ADRESE FIRME:

 • Odluka o promeni sedišta firme 
 • Odluka o promeni imena  -ako se menja mesto
 • Registraciona prijava APR za promenu sedišta
 • Dodatak prijave za promenu adrese sedišta DOO
 • Dodatak prijave za promenu naziva u delu sedišta
 • Naknada za APR po generisanom pozivu na broj 
 • OP obrazac za Banku – po zahtevu Banke
 • Uskladjen osnivački akt firme (nova adresa sedišta)
 • Registraciona prijava za objavu Osnivačkog akta firme

USLUGA PROMENE ADRESE DOO FIRME

 • Priprema dokumentacije za promenu sedišta
 • Priprema izmene osnivačkog akta
 • Provera adrese firme u Adresnom registru RGZ
 • Generišemo jedinstveni poziv na broj za APR 
 • Izrada novog pečata -po zahtevu
 • 2 puta idemo na šaltere APR umesto Vas
 • Šaljemo BD BROJ: pratite status Vašeg predmeta
 • Rešenje APR o promeni naziva – u originalu
 • Objava nove adrese firme na sajtu APR
 • Objava Osnivačkog Akta na portalu APR -upis adrese

IZMENA OSNIVAČKOG AKTA – UKLJUČENO U CENU

 • U slučaju promene adrese firme treba uskladiti Osnivački akt 
 • Osnivački akt je objavljen na sajtu APR i treba da bude ispravan
 • Usluga obuhvata istovremenu promenu sedišta i izmenu Akta
 • Istovremenim postupkom štedimo Vam vreme i novac za takse!
 • Izmena Akta može se uraditi i naknadno – pogledajte uslove:
 • Postupak izmene i objave Osnivačkog akta u APR 
Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija
GARANCIJA USPEHA PROCEDURE
Više od 10 godina iskustva u radu sa APR
Više od 1.600 registrovanih DOO firmi
Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev
mi snosimo naknadu za dodatni postupak

MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

- PREKO INTERNETA I POŠTE -

ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

PITANJA I ODGOVORI :  ADRESA FIRME

POSTUPAK PROMENE SEDIŠTA DOO FIRME

Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

01

ADRESA FIRME: KOJI JE POSTUPAK ZA PROMENU ADRESE SEDIŠTA DOO FIRME KOD APR?

Procedura promene ADRESE SEDIŠTA DOO FIRME U SRBIJI sprovodi se u Registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre .

APR postupak za promenu adrese DOO firme ima nekoliko koraka:

 • Skupština ili članovi društva (zavisno od situacije i od toga da li se odluka donosi na sednici ili van sednice) donose ODLUKU O PROMENI SEDIŠTA FIRME: ODLUKA O PROMENI ADRESE DRUŠTVA.
 • Odluka o promeni  sedišta-adrese firme obavezno sadrži jasno navedenu adresu novog sedišta koja postoji u Adresnom registru Republičkog geodetskog zavoda Srbije . Naime, Registrator u APR prilikom registracije promene sedišta DOO firme  koristi podatke o adresama iz Registra prostornih jedinica i Adresnog registra koji vodi Republički geodetski zavod.
 • Izmena Osnivačkog akta zbog promene adrese sedišta: Adresa sedišta se obavezno unosi u Osnivački akt svake firme. Osnivački akt DOO firme objavljen je na sajtu APR u celosti. Mora biti uskladjen kako sa Zakonom o privrednim društvima, tako i sa sadržinom registra APR. Stoga, usled promene podataka o adresi društva-ti podaci moraju se promeniti i u Osnivačkom aktu.
 • DOKUMENTACIJA ZA PROMENU SEDIŠTA DOO FIRME: Odluka o promeni adrese sedišta, obaveštenje RGZ o tačnoj adresi prema stanju u katastru,  uredno popunjena Registraciona prijava za upis podataka o adresi sa dodacima prema vrsti promene, naknada za APR, izmenjen Osnivački akt nakon promene adrese firme i prateća dokumentacija se podnose Agenciji za privredne registre Srbije -u roku od 15 dana od donošenja Odluke o promeni sedišta privrednog društva.
 • Podnošenje dokumentacije u APR:  Treba voditi računa da promena sedišta društva u APR može da se uradi samo ako je dokumentacija kompletna i uredna, a naknada APR uplaćena sa generisanim pozivom na broj.
 • APR u roku od 3- 5 radnih dana donosi Rešenje o promeni adrese sedišta ili adrese za prijem pošte privednog društva, nakon čega se ove promene prijavljuju od strane Direktora poslovnoj Banci- radi izmene podataka kod Banke.
  1. Takođe, ukoliko se menja mesto ili opština sedišta firme, može biti neophodno da se izradi novi pečat za DOO firmu  sa navođenjem novog  sedišta.

   

  • VAŽNO: AKO AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE DONESE REŠENJE KOJIM SE ODBIJA PROMENA ADRESE FIRME ZBOG PROPUSTA U DOKUMENTACIJI – OSTAVLJA SE ROK OD 30 DANA ZA ISPRAVKU UZ DOPLATU 50 % PRVOBITNE NAKNADE.

   Ukoliko ste dobili Rešenje APR kojim se odbija upis nove adrese -možete nam se javiti za pomoć u daljem postupku na mail: info@procedura.rs

   Ipak, s obzirom da je APR strogo formalan organ – svaka greška povlači odbijanje, a to znači i dodatni trošak za naknadu, gubitak vremena i energije.

   Stoga, preporuka je da se za sve postupke kod APR od starta obratite iskusnim i stručnim licima i osigurate uspešnu i brzu proceduru promene adrese Vaše firme.

   02 

   ADRESA FIRME : ŠTA ZNAČI „SEDIŠTE“ FIRME ?

   Sedište društva je mesto na teritoriji Republike Srbije iz koga se upravlja poslovanjem društva i koje je kao takvo određeno osnivačkim aktom, statutom ili odlukom skupštine, a u skladu sa članom 19 . Zakona o privrednim društvima Republike Srbije.

   Dakle, sedište je mesto u Srbiji  odakle se rukovodi poslovanjem firme, a ne mora nužno biti mesto gde se delatnost obavlja. Međutim, ako DOO firma trajno obavlja svoju delatnost u mestu različitom od svog sedišta, treća lica mogu protiv društva zasnovati nadležnost suda i prema tom mestu.

   U postupku za osnivanje DOO firme u Srbiji obavezno se registruje sedište firme- nije moguće registrovati firmu bez određivanja adrese.

   Promena adrese sedišta društva obavezno se registruje u APR-u, u skladu sa zakonom o registraciji.

   Odluku o promeni sedišta donosi skupština, ako osnivačkim aktom, odnosno statutom nije drugačije određeno.

   03

   ADRESA FIRME : ŠTA JE „ADRESA ZA PRIJEM POŠTE FIRME“ ?  

   Dostavljanje pošte DOO firmi se vrši na adresu sedišta, osim u slučaju da DOO firma registruje u Registru APR posebnu adresu za prijem pošte.

   Ako društvo ima u APR-u registrovanu posebnu adresu za prijem pošte, dostavljanje se vrši na tu adresu, umesto na adresu sedišta društva.

   Međutim, NIJE OBAVEZNO  da se registruje posebna adresa za prijem pošte firme.

   Štaviše, ne može se registrovati adresa za prijem pošte na istoj adresi na kojoj je i sedište.

   Postupak za registraciju i promenu adrese za prijem pošte firme , pogledajte na stranici ADRESA ZA PRIJEM POŠTE FIRME.

   04

   ADRESA FIRME : DA LI SE MENJA PEČAT FIRME PRI PROMENI ADRESE FIRME U APR –u ?

    Izrada pečata za DOO firmu može biti potrebna nakon izmene adrese firme ako je novo sedište u drugom mestu ili opštini u Srbiji.

   Naime, u slučaju da se promena sedišta firme vrši tako da se pored ulice i broja menja i mesto sedišta, APR će izvršiti promenu poslovnog imena firme u delu koji se odnosi na mesto ili opštinu sedišta. Isto važi i u slučaju da DOO ima registrovano skraćeno poslovno ime koje u sebi sadrži i mesto sedišta.

   Stoga, ako se menja mesto koje se navodi u poslovnom imenu firme, biće potrebno da se izvrši promena sedišta i na pečatu firme.

   05

   ADRESA FIRME : DA LI ADRESA SEDIŠTA DOO FIRME MOŽE BITI VAN SRBIJE ?

   Adresa sedišta DOO firme se može registrovati bilo gde na teritoriji Republike Srbije, ali ne može biti u inostranstvu .

   06

   DA LI SE PROMENA ADRESE FIRME PRIJAVLJUJE KOD APR I U KOM ROKU ?

   Preseljenje firme na novu adresu obavezno se registruje u Registru privrednih subjekata Srbije kod APR, i to u roku od 15 dana od dana usvajanja Odluke o promeni sedišta firme. 

   U slučaju neblagovremene prijave preseljenja firme na novu adresu – APR naplaćuje i posebnu dodatnu naknadu za neblagovremene promene u iznosu od 6000 dinara.

   07

   GDE PRIJAVITI PROMENU ADRESE SEDIŠTA FIRME ?

   U slučaju da se firma preseli na drugu adresu promenu DOO firme treba prijaviti i kod sledećih organa i institucija :

   1. Agencija za privredne registre ( Rešenje o promeni adrese sedišta DOO firme )
   2. Izmena pečata za DOO firme  – ako se menja mesto na pečatu
   3. Poreska Uprava – dodatne obaveze postoje kod PU kad se menja opština sedišta firme
   4. Poslovna Banka kod koje PR ima poslovne račune
   5. Lokalna samouprava (opština starog i novog sedišta)
   6. Ovlašćeni serviser za fiskalne kase (ako DOO koristi fiskalnu kasu)
   7. Izmeniti adresu firme na fakturama i obavestiti o novoj adresi dobavljače i partnere

   Dodatno, DOO firme koje su članovi Komora, profesionalnih Udruženja i drugih organizacija – takođe treba da ih obaveste o promeni sedišta firme, radi usklađivanja  evidencija kod tih organizacija.

   08

   DA LI TREBA OBAVESTITI BANKU DA JE DOO FIRMA PROMENILA ADRESU ?

   Obaveštavanje banke nakon promene sedišta DOO je  neophodan korak u ovom postupku.

   Naime, većina Banaka je povezana sa Registrom privrednih društva Agencije za privredne registre pa će automatski dobiti informaciju da je došlo do promene sedišta DOO firme. U nekim slučajevima Banka će stopirati  dalje transakcije preko poslovnog računa dok se klijent ne javi Banci i podnese dokaze o promeni adrese sedišta firme- tj Rešenje APR-a o promeni adrese firme i prateće odluke, kao i  novi pečat.

   09

   KOJE SU PORESKE OBAVEZE KOD PROMENE SEDIŠTA DOO?

   Kada je reč o poslovnom sedištu – DOO firma  ima obavezu plaćanja poreza na imovinu ili poreza na zakup (u zavisnosti od osnova korišćenja prostora) .

   Porez na imovinu DOO plaća ako firma poseduje nepokretnost u kojoj se nalazi njeno sedište. Poresku prijavu podnosi i prilikom promene sedišta, a porez na imovinu plaća se kvartalno, u propisanom roku.

   Ako je do preseljenja DOO firme na drugu adresu došlo usled kupovine poslovnog prostora – potrebno je regulisati PDV ili porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupoprodaje poslovnog prostora.

   Porez na zakup poslovnog sedišta plaća i obračunava DOO u slučaju da poslovni prostor zakupljuje od fizičkog lica, i to prilikom svake isplate zakupa po stopi od 20%, uz korišćenje 25% normiranih troškova.

   U ovom slučaju kada se zakupnina za korišćenje sedišta DOO firme isplaćuje fizičkom licu – obaveza da obračuna i plati porez je na firmi – isplatiocu zakupnine, a ne na fizičkom licu koj je vlasnik prostora.

   Dodatno, firme koje su u PDV sistemu nakon promene adrese sedišta obavezno dostavljaju Poreskoj upravi obrazac IEPDV.

   10

   DA LI  SE PROMENA ADRESE FIRME PRIJAVLJUJE U OPŠTINI ?

   O promeni adrese treba obavestiti i lokalnu samoupravu, direktno ili preko Portala LPA – radi naplate lokalnih javnih prihoda.

   Ako je prilikom promene adrese DOO firme promenjena i teritorija opštine u Srbiji – obaveštava se o promeni i opština starog sedišta (odjava sedišta u opštini) i opština novog sedišta (prijava sedišta firme u novoj Opštini).

   11

   DA LI SEDIŠTE DOO FIRME  MOŽE BITI NA ADRESI STANA ?

    Sedište DOO firme  može da se registruje na bilo kojoj adresi u Srbiji , pa tako i na adresi stanovanja vlasnika ili direktora firme, pod uslovom da taj prostor ispunjava uslove za upravljanje poslovanjem firme, odnosno druge uslove ako su propisani za pojedinu delatnost.

   Određene delatnosti po svojoj prirodi ne zahtevaju poseban poslovni prostor, a pored tih delatnosti pravilnikom  je propisano da se za niz delatnosti ne zahteva poseban prostor: PRAVILNIK O ODREĐIVANJU DELATNOSTI ZA ČIJE OBAVLJANJE NIJE POTREBAN POSEBAN PROSTOR – Izvor Paragraf.rs

   12

   DA LI DOO FIRMA MOŽE DA IMA DVE REGISTROVANE ADRESE U APR–U?

   Zakon o privrednim društvima Srbije predviđa da se samo jedna adresa registruje kao sedište DOO firme: mesto odakle se upravlja poslovanjem. 

   Međutim, moguće je registrovati i izdvojene organizacione delove firme – OGRANKE na adresi koja se razlikuje od adrese sedišta .

   Tako na primer, maloprodajni objekti, ugostiteljski i turistički objekti , filijale, poslovnice, fabrike i proizvodni pogoni,  lokalne centrale u okviru firme- mogu se registrovati kao posebni ogranci  DOO firme, na adresi van sedišta društva, bilo gde u Srbiji.  O postupku za registraciju Ogranka Firme na adresi koja se razlikuje od adrese sedišta ili na istoj adresi kao i sedište firme-pogledajte: OSNIVANJE OGRANKA DOO – ADRESA OGRANKA FIRME 

   VREME JE ZA PRESELJENJE FIRME?

   Postupak promene adrese sedišta DOO završavamo efikasno i brzo

   –   za sve firme u Beogradu i celoj Srbiji –