Izaberite stranicu

OTVARANJE FIRME DOO: BEOGRAD

ELEKTRONSKO OTVARANJE FIRME

ELEKTRONSKO OTVARANJE DOO FIRME – SVE DELATNOSTI

SVE NA JEDNOM MESTU:  BEZ ODLASKA U APR I BEZ NOTARA

12.000 DIN + PEČAT FIRME GRATIS!

CENA I USLOVI ZA Jul 2024. GODINE

 

OTVARATE FIRMU? ČESTITAMO!

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

BEZ ODLASKA KOD NOTARA

SVE NA JEDNOM MESTU

idemo na šaltere za vas

ELEKTRONSKO OTVARANJE

KOMPLETAN POSTUPAK

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

OTVARANJE FIRME DOO – CENA

 • Usluga otvaranja DOO firme: 12.000 din
 • Pečat sa mehanizmom za DOO: GRATIS
 • Naknada APR za E-REGISTRACIJU: 5.900 din
 • Overa Osnivačkog akta firme i OP: nije potrebno

Cena se uvećava za više od 3 osnivača, kao i za osnivače strana ili pravna lica

ŠTA JE POTREBNO ZA ELEKTRONSKO OTVARANJE FIRME

 • Elektronski potpis osnivača (na ličnoj karti ili USB)
 • Platna kartica Visa, Master ili Dina – iznos 6.018 din
 • E-mail adresa za novu firmu

KOLIKO TRAJE ELEKTRONSKO OTVARANJE FIRME U SRBIJI

 • Priprema dokumentacije za otvaranje DOO firme traje 1 dan
 • Elektronsko otvaranje firme traje kod nas oko 30 minuta
 • Na elektronsko otvaranje firme i Rešenje APR se čeka 1- 3 dana
 • Izrada pečata ODMAH uz otvaranje DOO firme
 • Otvaranje računa firme u Banci traje 1-5 dana

DOKUMENTA ZA OTVARANJE DOO FIRME

 • Osnivački akt DOO firme DIGITALNO potpisan NEXU aplikacijom
 • Uplata osnivačkog uloga kod Banke ili OSNIVANJE DOO BEZ ULOGA 
 • Dokazi o identitetu Osnivača i direktora DOO firme
 • Registraciona prijava APR elektronski potpisana NEXU app
 • Dodaci prijave za članove DOO firme, udele doo, kapital 
 • Dodaci prijave za naziv, adresu i delatnost firme
 • Obavezna aktivna e-mail adresa za firmu 
 • Prijava firme za PDV od otvaranja firme- po potrebi
 • Uplata naknade za APR karticama Visa, Master ili Dina

USLUGA OTVARANJA FIRME U SRBIJI

 • Osnovne konsultacije kod izbora pravne forme
 • Naziv firme : provera naziva za DOO firmu u Registru
 • Šifra delatnosti firme: Određivanje šifre delatnosti
 • Sedište firme: Provera u Adresnom registru RGZ
 • Uplata uloga ili otvaranje firme bez uplate uloga
 • PDV prijava od otvaranja firme- opciono
 • Ogranak firme: po potrebi za dodatne delatnosti
 • Priprema dokumentacije za elektronsko otvaranje firme 
 • Registracija osnivača na eID 
 • Elektronsko potpisivanje osnivačkog akta  i prijave NEXU
 • Elektronsko osnivanje firme na portalu APR- ceo postupak
 • Šaljemo Vam BD BROJ: pratite status predmeta ONLINE
 • Preuzimanje elektronskog Rešenja o registraciji DOO firme
 • Priprema OP obrasca za Banku -po zahtevu
 • Asistencija pri otvaranju računa kod određenih Banaka
 • Mogućnost otvaranja računa bez odlaska u Banku
 • POKLON PEČAT FIRME: ZA SREĆAN POČETAK!

DODATNE OPCIJE ZA NAŠE KLIJENTE

Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija
GARANCIJA USPEHA PROCEDURE
Više od 10 godina iskustva u radu sa APR
Više od 1.500 registrovanih DOO firmi

Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev
mi snosimo naknadu za dodatni postupak

OTVARANJE FIRME MOŽE BITI JEDNOSTAVNO

BEZ ODLASKA U APR, BEZ OVERE NOTARA, BEZ ČEKANJA U REDU 

ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

YUBC CENTAR NOVI BEOGRAD

osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!

BESPLATNA PROVERA NAZIVA FIRME

Po upitu proveravamo da li je naziv slobodan i prihvatljiv prema zahtevima Registra

PROcedura.RS ne može dati garanciju na odgovor:

konačnu odluku donosi Agencija za privredne registre

Medjutim, znanje i decenijska praksa znače veliku verovatnoću za tačnost naše procene

promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

PITANJA I ODGOVORI: OTVARANJE FIRME

ŠTA TREBA ZNATI PRE OTVARANJA FIRME U SRBIJI

Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

01

OTVARANJE FIRME : DA LI OTVORITI DOO FIRMU ILI PREDUZETNIKA?

Na pitanje koja je najbolja forma za otvaranje firme nije moguće dati uopšten odgovor.

Naime, najbolja pravna forma je ona koja odgovara uslovima i  potencijalu Vašeg poslovanja.

U praksi smo uočili da je klijentima u postupku za otvaranje firme pre svega u fokusu nivo poreskih obaveza.

Svakako da poreski aspekt jeste bitan, međutim, za otvaranje firme nije uvek najpogodnija forma koja načelno nosi najmanje poreskih obaveza.

Pri izboru da li će firma biti Preduzetnik ili DOO  treba sagledati širu sliku  i konkretne okolnosti koje se odnose samo na Vaš projekat.

Da li će firma biti DOO ili preduzetnik zavisi od dažbina, delatnosti, prometa i profita, broja zaposlenih, potencijala, razvojnih planova.

Naša preporuka je da se pre odabira pravne forme posavetujete sa stručnjacima – što će Vam olakšati put do odluke.

U pitanju broj dva naveli smo osnovne razlike između PR i DOO u Srbiji ,

ali smatramo da prilikom odabira pravne forme treba imati uvidu širu sliku, a ne samo poreske obaveze koje nastaju otvaranjem firme.  

02 

OTVARANJE FIRME : KOJE SU RAZLIKE IZMEĐU DOO I PREDUZETNIKA ?

PREDNOSTI DOO U ODNOSU NA PREDUZETNIKA :

 

 • DOO JE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Za obaveze iz poslovanja DOO firme odgovara svojom imovinom – to jest imovinom koja pripada firmi, a ne i ličnom imovinom vlasnika firme.

Osnivači i vlasnici  doo firme u načelu ne odgovaraju  svojom ličnom imovinom za obaveze iz poslovanja firme.

Na taj način rizik poslovanja je ograničen na visinu ulaganja, pod uslovom da nema zloupotreba.

Međutim u pojedinim slučajevima Zakon o privrednim društvima predviđa da je u izuzetnim situacijam a moguće da vlasnik DOO firme ipak odgovara svojom ličnom imovinom- u slučaju tzv probijanja pravne ličnosti DOO i u slučaju prestanka firme prinudnom likvidacijom – odgovornost kontrolnog člana.

Nasuprot tome, Preduzetnik za svoje obaveze odgovara celokupnom ličnom imovinom.

 • DOO FIRMA NE PODLEŽE TESTU SAMOSTALNOSTI

DOO firma može imati samo jednog klijenta. Štaviše, DOO može ostvarivati od jednog klijenta 100% prihoda bez promene u načinu oporezivanja. Međutim,  svi preduzetnici ( i paušalci i knjigaši) podležu tzv. testu samostalnosti.

 • DOO MOŽE IMATI VIŠE VLASNIKA

Kod Otvaranja DOO firme moguća su partnerstva i različiti procenti udela.

Sa druge strane -Preduzetnici obavljaju delatnost samostalno – nema partnerstva.

Takođe, kod Preduzetnika mogućnost za prenos firme na drugo lice je vrlo ograničena.

 • DOO FIRMA MOŽE OBAVLJATI SVE POSLOVE – SVE DELATNOSTI 

Pri otvaranju firme bira se samo jedna delatnost kao osnovna – pretežna delatnost.

Međutim – DOO može i pored te delatnosti da obavlja i sve druge poslove, srodne, pa i nesrodne delatnosti ( nepovezane).

Nasuprot tome – kod preduzetnika postoji niz ograničenja pri izboru delatnosti, naročito kod otvaranja paušalne firme.

 • DOO IMA BOLJU POSLOVNU REPUTACIJU

Ako se odlučite za otvaranje DOO firme – treba imati u vidu da u poslovnoj praksi u Srbiji i svetu – DOO forma ( LLC- LTD) ima ozbiljniji poslovni ugled nego preduzetništvo.

Stoga se Otvaranje DOO firme uvek preporučuje za veće poslovne poduhvate i  promet robe i usluga većeg obima.

Sa druge strane, Preduzetnik je po pravilu  forma pogodna za lične inicijative i relativno manje obime poslovanja.

 • DOO  NAČELNO IMA BOLJU KREDITNU SPOSOBNOST

DOO firma ima veću mogućnost finansiranja u poslovnoj praksi. Naime, kod Banaka, Fondova i na tenderima- veće mogućnosti ima DOO firma – naročito ako kredibilno posluje i dugoročno ima pozitivan poslovni rezultat.

 KOJE SU PREDNOSTI PREDUZETNIKA U ODNOSU NA DOO – Pogledajte na stranici OTVARANJE PREDUZETNIKA

03

OTVARANJE FIRME : DA LI MOŽE SEDIŠTE DOO DA BUDE NA ADRESI STANA ?

 DOO firma se može registrovati na adresi stana ili kuće – ako je taj prostor odgovarajući da bude SEDIŠTE FIRME – mesto odakle se upravlja. Postoje i određene delatnosti za čije obavljanje nisu potrebni posebni uslovi u smislu poslovnog prostora , već samo mesto sedišta firme. Pogledajte Pravilnik :

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU DELATNOSTI ZA ČIJE OBAVLJANJE NIJE POTREBAN POSEBAN PROSTOR – Izvor Paragraf.rs

U praksi je vrlo često da vlasnici registruju firmu na svojoj adresi svog prebivališta ili stana, kuće u kojoj borave. Međutim, DOO je pravno lice odvojeno od svojih vlasnika, pa vlasnik – osnivač DOO firme – mora zaključiti ugovor o zakupu prostora (stana, sobe) sa svojim DOO.

Kod otvaranja firme od strane APR  ne zahteva se na uvid dokaz o vlasništvu poslovnog prostora/stana/kuće na kojoj se registruje sedište firme, kao ni Ugovor o zakupu prostrora, ali se takav dokument mora imati u dokumentaciji firme nakon otvaranja DOO.

Moguće je i dešava se u poslovnoj praksi da se FIRMA  PRIVREMENO REGISTRUJE NA ADRESI STANA prilikom otvaranja firme –  dok vlasnici firme ne pronađu poslovni prostor ili lokal, a zatim registruje promena sedišta DOO firme – kad se steknu uslovi za to.

Adresa sedišta DOO se može menjati u postupku kod APR  – pogledajte detalje na stranici : PROMENA ADRESE SEDIŠTA FIRME

04

OTVARANJE FIRME: KAKO SE ODREĐUJE ŠIFRA DELATNOSTI?

 U PROCEDURI ZA OTVARANJE FIRME ODREĐUJEMO ŠIFRU DELATNOSTI NA OSNOVU OPISA POSLOVA .

Šifra delatnosti se obavezno upisuje u Osnivački akt – Odluku ili Ugovor o osnivanju To je četvorocifrena šifra poslova prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti Republike Srbije:

UREDBA O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SRBIJE – Izvor : www.pravno-informacioni-sistem.rs

Delatnost treba da odgovara poslovima kojima se firma bavi – direktno ili okvirno. Naime, u Uredbi ne postoje konkretne šifre za sve poslove. Ako nema odgovarajuće šifre u Uredbi bira se najbliža srodna šifra ili  šifra pod koju u širem smislu potpadaju ti poslovi.

 • ZAŠTO JE VAŽNA ŠIFRA DELATNOSTI KOD OTVARANJA FIRME ?

Šifra delatnosti ukazuje na poslove od kojih se ostvaruje najveći prihod . Osim što je obavezno da se odredi prilikom otvaranja Firme, šifre delatnosti ima značaj kod finansiranja i kreditiranja,  licenciranja,  dozvole za obavljanje nekih poslova, potrebnih uslova za rad, itd.

 • KAKO SE MENJA ŠIFRA DELATNOSTI FIRME ?

Delatnost Firme se može menjati Odlukom vlasnika u postupku kod APR , u bilo kom momentu nakon otvaranja firme, i to neograničeni broj puta , kad se promene potrebe poslovanja . Za postupak promene šifre delatnosti DOO firme, pogledajte: PROMENA ŠIFRE DELATNOSTI DOO FIRME

05

OTVARANJE FIRME : DA LI DOO MOŽE DA OBAVLJA VIŠE RAZLIČITIH DELATNOSTI ?

DOO – privredno društvo je obavezno da registruje jednu delatnost kao osnovnu-pretežnu, glavnu.
Pretežna delatnost označava poslove kojima se firma bavi, a od kojih se ostvaruje najveći poslovni prihod.

DOO firma pored pretežne može da obavlja i neograničen broj drugih delatnosti koje se ne moraju upisivati u Osnivački akt.

Naime,  prema članu 4. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije : Društvo ima pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom.

Posebnim zakonom može se usloviti registracija ili obavljanje određene delatnosti izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa

KAKO SE ODREĐUJE ŠIFRA DELATNOSTI AKO DOO OBAVLJA VIŠE RAZLIČITIH POSLOVA  ?

Ako privredno društvo obavlja više delatnosti, na zahtev klijenta pri otvaranju firme u Osnivački akt možemo uneti i pojedine dodatne delatnosti – pored pretežne delatnosti . Unošenje dodatnih delatnosti pored pretežne nije obavezno, ali u pojedinim slučajevima može imati veliki značaj -npr kod carinskih organa; poslovnih partnera, kod banaka i fondova pri dobijanju kredita i sbvencija, na tenderima i slično.

Naime, i Osnivački akt se obavezno objavljuje u Registru i sastavni je deo dokumentacije firme. Međutim, samo pretežna delatnost se registruje pod posebnom šifrom kod APR.

Takođe, šifra svakog Ogranka firme se registruje, bez obzira da li je šifra delatnosti Ogranka firme ista ili različita od pretežne delatnosti. Stoga je često vrlo korisno za jednu firmu da registruje Ogranke za pojedine šifre delatnosti, čak i ako se sve delatnosti obavljaju u istom fizičkom mestu ( na istoj adresi).

DA LI SE ZA SVAKU DODATNU ŠIFRU DELATNOSTI OTVARA OGRANAK ?

Ukoliko firma obavlja više delatnosti koje su nesrodne, ili ako postoji potreba za izdvajanjem maloprodaja od veleprodaje, proizvodnje od distribucije, ili iz bilo kojih drugih razloga postoji organizaciona potreba unutar firme – onda se u okviru istog DOO može registrovati jedan ili više OGRANAKA – pogledajte  OTVARANJE OGRANKA DOO FIRME .

Osnivanje Ogranka je kod nekih delatnosti i u propisanim slučajevima obavezno, na primer u ugostiteljstvu: čl. 5 Zakona o ugostiteljstvu Srbije lii u turizmu – čl. 48 Zakona o turizmu Srbije .

06

OTVARANJE FIRME : KOJE POREZE I DOPRINOSE PLAĆA DOO FIRMA?

DOO FIRMA U SRBIJI plaća poreze i doprinose u propisanim iznosima – procentualno od ostvarene dobiti i zavisno od visine plata koje isplaćuje (zarada i naknada)- pre svega  Direktoru firme, ali i zaposlenima.

Dakle,  kod otvaranja DOO firme firme nema unapred utvrđenog fiksnog iznosa koji se  može utvrditi kao iznos obaveza – može se odrediti samo minimalni nivo obaveza koje DOO plaća u svakom slučaju . Pri tome, u slučaju da DOO ne posluje i ne ostvaruje dobit, ipak je u obavezi da snosi određene izdatke – npr da reguliše status Direktora –  da plaća poreze i doprinose na primanja Direktora firme, zavisno od situacije u konkretnom slučaju, a to važi i kada je OSNIVAČ ISTO LICE KAO DIREKTOR.

DOO FIRMA PLAĆA POREZE I DORPINOSE :

 • Porez na dobit  DOO Firme  – 15% od ostvarene dobiti
 • Porez na dividendu -15 % na iznos koji podiže vlasnik
 • Poreze i doprinose na primanja zaposlenih lica –  prema vrsti ugovora i broju zaposlenih lica

07

OTVARANJE FIRME : DA LI DOO FIRMA IMA TROŠKOVE AKO FIRMA NE RADI, NEMA DOBIT I NEMA ZAPOSLENIH ?

Ako Firma nakon otvaranja ne posluje, nema dobit i nema zaposlene – određeni troškovi su ipak neizbežni. . Troškovi firme koja ne posluje mogu da se minimizuju – ali ne mogu da se u potpunosti izbegnu – ČAK I AKO FIRMA OD OTVARANJA NIJE AKTIVNA.   To važi i u slučaju koji se u praksi često sreće – kada je ISTO LICE VLASNIK I DIREKTOR FIRME  i nije zasnovao radni odnos u svojoj firmi, ali vrši funkciju direktora. Naime, obveznik socijalnih doprinosa je osnivač odnosno član privrednog društva u kome obavlja rad, i u slučaju kad NIJE u radnom odnosu u svojoj Firmi . 

Konkretno – čl. 6 t. 15 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Srbije Osnivač, odnosno član privrednog društva je osiguranik – fizičko lice koje radi u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član, bez obzira da li je sa privrednim društvom zasnovalo radni odnos. Pod radom se, pored radnog odnosa, podrazumeva i predstavljanje i zastupanje privrednog društva na osnovu upisa u registar APR.

Pored toga mogu postojati  i druga plaćanja:  od 2020 godine u Srbiji nakon otvaranja -DOO firma plaća i Eko taksu.

Zavisno od DOO plaća i porez na zakup prostora ( ako je prostor u zakupu ) . Treba računati i na trošak knjigovodstva, jer čak i kad nema poslovanja postoje određene obaveze koje preduzimaju računovođe , na primer podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja ili Izjave o nekativnosti. 

DA ZAKLJUČIMO :  ZA RAZLIKU OD PREDUZETNIKA-  KOD DOO FIRME NIJE MOGUĆE POTPUNO “MIROVANJE” PRAVA I OBAVEZA.

08

DA LI DIREKTOR MORA DA SE ZAPOSLI U DOO ?

DOO FIRMA  MORA IMATI BAREM JEDNOG DIREKTORA – ZAKONSKOG ZASTUPNIKA .

Direktor može biti vlasnik firme ili drugo lice po odluci vlasnika firme.

 

DIREKTOR KOJI ZASNIVA RADNI ODNOS U FIRMI OD OTVARANJA :

DOO zaključuje Ugovor o radu sa direktorom – direktor ima prava i obaveze kao i ostali zaposleni u Srbiji.

Koliki je iznos “minimalca” u  REPUBLICI SRBIJI (minimalna neto zarada) i koliki su ukupni mnimalni troškovi za platu direktora (minimalna bruto zarada) za Direktora koji zasniva radni odnos sa punim radnim vremenom prilikom otvaranja DOO firme u SRBIJI , pogledajte u tabeli na sajtu PARAGRAF.RS

 

DA LI  DIREKTOR MOŽE BITI ZAPOSLEN U DRUGOJ FIRMI ?

Odgovor je potvrdan. Naime, lice koje je već u radnom odnosu kod drugog poslodavca-  može i pored toga biti vlasnik DOO firme, kao i Direktor firme.

 

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU DIREKTORA FIRME

U slučaju da je Direktor već zaposlen kod drugog poslodavca sa punim radnim vremenom- od  DOO može zaključiti ugovor o dopunskom radu sa direktorom –  do jedne trećine punog radnog vremena.  U tom slučaju, visina obaveza zavisi od visine ugovorene naknade sa Direktorom .

Naime, prema čl 85. st 1. t. 3) Zakona o porezu na dohodak građana,  primanja Direktora  po osnovu ugovora o dopunskom radu spadaju u “druge prihode”.

Oporezivi prihod  je bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%, a stopa iznosi 20%.

Pored poreza, plaća se za Direktora firme i doprinos za PIO : U Srbiji u 2021 godini stopa doprinosa za PIO je 25,5 %

Iznos doprinosa na najnižu osnovicu možete videti na sajtu Fonda PIO.

Međutim ,  kod otvaranja firme u Srbiji – za Direktore koji su angažovani po osnovu ugovora o dopunskom radu nema obaveze plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje  i osiguranje za slučaj nezaposlenosti – jer su oni već obveznici plaćanja ovih doprinosa po osnovu zaposlenja sa punim radnim vremenom.

 

UGOVORO O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Direktor može zastupati firmu VAN radnog odnosa : kad obavlja poslove po tzv menadžerskom ugovoru o pravima i obavezama zastupnika Firme.

Međutim, Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1137/2018-04 od 11.6.2018. god. predviđa  da sa direktorom koji nije u radnom odnosu treba zaključiti Ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima direktora;  i da obračuna i plati poreze i doprinose na ugovorenu naknadu.

Prema navedenom Mišljenju ne može se sa Direktorom ugovoriti rad  bez naknade. Međutim, iako visina naknade nije propisana – ona treba da bude adekvatna uloženom radu Direktora.

U slučaju kad lice koje nije član DOO obavlja poslove direktora po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora, bez zasnivanja radnog odnosa u DOO, postoji obaveza plaćanja poreza na dohodak građana na drugi prihod i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu ugovorene naknade za rad .

Porez na drugi prihod obračunava se po stopi od 20% na osnovicu −koju čini bruto prihod (ugovorena naknada) umanjen za normirane troškove od 20%.  Obračunavaju se i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, i to samo doprinos za PIO  – ako je lice osigurano po drugom osnovu, a ako nije osigurano po drugom osnovu,  onda i doprinos za zdravstveno osiguranje i za slučaj nezaposlenosti.

Ukoliko naknada direktora nije ugovorena, ili je ugovoreno da direktor obavlja rad bez naknade porezi i doprinosi bi se ipak obračunavali i to na propisani iznos minimalne zarade u Republici Srbiji  i minimalne osnovice doprinosa.

09

DA LI SE DOO FIRMA MOŽE PRODATI ? KAKO PRENETI FIRMU NA DRUGO LICE ?

DOO FIRMA se može prodati ili ustupiti bez naknade drugom licu u postupku PRENOSA UDELA .

Nakon otvaranja firme, u bilo kom momentu – može se drugom licu ili licima preneti 100% vlasništva, ili manji procenat.

O postupku i troškovima za prenos udela u DOO firmi, pogledajte detaljne informacije na stranici : PRENOS UDELA

10

GDE I KAKO PROVERITI DA LI JE SLOBODAN NAZIV FIRME ?

Pre otvaranja firme treba proveriti da li je željeni NAZIV FIRME SLOBODAN U REGISTRU i da li ispunjava uslove za registraciju poslovnog imena Firme.  može da se registruje .

PROVERA NAZIVA FIRME vrši se u Registru APR:  PRETRAGA NAZIVA ZA FIRMU APR 

Prilikom provere naziva DOO firme na stranici za pretragu Agencije za privredne registre treba odabrati  formu privredna društva i koristiti po potrebi navodnike radi sužavanja pretrage.

Određivanje imena firme podrazumeva primenu niza pravila:

Ime firme mora biti jedinstveno -tako da nijedna druga Firma u  Srbiji nema ISTO IME

Ime firme mora imati najmanje 3 karaktera

Reči koje ukazuju na delatnost ne uzimaju se obzir prilikom pretrage (na primer company, komerc, trade…)

Ime firme ne sme da dovodi u zabludu u pogledu delatnosti ili pravne forme, niti da vređa moral

Ime firme ne može sadržati reč Srbija ili SRB , kao ni imena drugih država i organizacija – osim ako se obezbedi njihova saglasnost

Dodavanje razmaka, crtica, malih i velikh slova ne doprinosi da ime bude jedinstveno.

U praksi Agencije za privredne registre postoji  još čitav niz pravila pri određivanju imena firme, a naveli smo ovde osnovne smernice o kojima treba voditi računa pri proveri imena firme.

BONUS SAVET :  Naziv Firme može biti slobodan i dozvoljen u APR -u , a da bude zaštićen kao ŽIG kod Zavoda za zaštitu intelektualne svojine. Kako biste izbegli probleme i tužbe u pogledu naziva savet je da pogledate i REGISTAR ŽIGOVA SRBIJE – NAZIV FIRME UPIŠITE U POLJE ZNAK .

U POSTUPKU OTVARANJA FIRME PROVERAVAMO NAZIV FIRME U REGISTRU I PRIMENJUJEMO PRAVILA IZ PRAKSE APR .

Takođe , na našem sajtu moguća je BESPLATNA PPRELIMINARNA PROVERA NAZIVA FIRME .

11

KAKO SE OTVARA FIRMA ELEKTRONSKI BEZ ODLASKA U APR?

Firma – DOO – otvara se isključivo elektronskim putem, preko aplikacije Agencije za privredne registre.

Ovo je velika izmena u postupku osnivanja firme u Srbiji  koja je stupila na snagu 17. maja 2023. godine.

Do ove izmene otvaranje privrednog društva DOO bilo je moguće i na šalteru APR,  ali od sada se prijava za osnivanje firme podnosi  Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM.

Za eRegistraciju osnivanja privrednog društva potrebno je da podnosilac prijave poseduje:

 • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
 • instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje
 • Visa, MasterCard ili Dina platne kartice za plaćanje naknade.

eRegistracija osnivanja privrednih društava i drugih privrednih subjekata se vrši u aplikaciji Agencije za privredne registre.

Početni korak za korisnike koji prvi put pristupaju sistemu je kreiranje naloga na Portalu eID.gov.rs.

( izvor: APR)

Elektronski potpis se koristi za potpisivanje elektronske registracione prijave, ali i za potpisivanje dokumenata koji mogu biti prilozi uz elektronsku prijavu.

12

KAKO DOBITI ELEKTRONSKI POTPIS?

Tekst

OTVARATE DOO FIRMU? ČESTITAMO

Postupak otvaranja DOO firme kod APR

završavamo efikasno i brzo

–  za sve firme u Beogradu i celoj Srbiji-