Izaberite stranicu

POSLOVNO IME PREDUZETNIKA

PROMENA IMENA RADNJE I AGENCIJE

BEOGRAD I CELA SRBIJA

USPEŠNO I BRZO PROMENITE POSLOVNO IME PREDUZETNIKA 

ZA PAUŠALCE I SVE PREDUZETNIKE  4.000 DIN + APR 

PEČAT SA NOVIM IMENOM FIRME 2.000 DIN – AKCIJA!

POPUST ZA VIŠE ISTOVREMENIH PROMENA:
PROMENA DELATNOSTI, ADRESE, MIROVANJE, AKTIVACIJA 2.000 DIN + APR

CENA I USLOVI ZA Jul 2024. GODINE

MENJA SE IME DOO FIRME? POGLEDAJTE:  PROMENA NAZIVA DOO FIRME 

VREME JE ZA PROMENU POSLOVNOG IMENA FIRME?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

PROMENA IMENA  FIRME PREDUZETNIKA – CENA I TROŠKOVI

 • Poslovno ime Preduzetnika -usluga promene u APR:  4.000 din
 • Naknada APR za upis promene imena PR, radnje ili agencije: 850 din
 • Pečat sa novim imenom Vaše firme: 2.000 din-promo!

KOLIKO TRAJE PROMENA NAZIVA PR FIRME

 • Priprema dokumentacije za promenu naziva PR – 1 dan
 • Postupak promene imena PR u APR traje 1-3 dana
 • Izrada pečata ODMAH uz Rešenje o promeni naziva firme

DOKUMENTA ZA PROMENU NAZIVA FIRME

 • Registraciona prijava APR za promenu podataka o preduzetniku
 • Dodatak  prijave za promenu naziva preduzetničke firme
 • Prijava za promenu skraćenog imena preduzetnika
 • Naknada za APR po generisanom pozivu na broj 

USLUGA PROMENE NAZIVA PREDUZETNIČKE FIRME

 • Priprema dokumentacije za promenu imena firme
 • Provera slobodnih i mogućih naziva firme u Registru APR
 • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR
 • 2x idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje dokumenata
 • Šaljemo Vam BP BROJ: pratite status predmeta ONLINE  
 • Rešenje APR o promeni poslovnog imena preduzetnika- original
 • Objava novog naziva na sajtu APR
Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija

GARANCIJA USPEHA PROCEDURE

Više od 10 godina iskustva u radu sa APR
VIše od  1.500 registrovanih preduzetnika
Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev
za promenu imena preduzetničke firme
mi snosimo naknadu APR za ponovni postupak

MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

- PREKO INTERNETA I POŠTE -

ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

PITANJA I ODGOVORI: POSLOVNO IME PREDUZETNIKA

KAKO PROMENITI NAZIV PREDUZETNIKA

Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

01

POSLOVNO IME PREDUZETNIKA: KOJI JE POSTUPAK ZA PROMENU IMENA PREDUZETNIČKE FIRME U APR-U?

Postupak promene poslovnog imena preduzetnika obavlja se u APR –u i traje nekoliko dana.

Podnosi se Registraciona prijava za promenu podataka o preduzetniku, sa urednim dodacima, kao i naknada za registraciju promene naziva.

Ukoliko je prijava uredna, a poslovno ime dozvoljeno i moguće – Agencija za privredne Registre Srbije  će doneti Rešenje kojim se briše ranije upisano ime firme i upisuje u Registar preduzetnika novo ime firme.

Međutim, na sajtu Agencije za privredne Registre Srbije navodi se da kod promene poslovnog imena treba biti pažljiv  „budući da poslovno ime koje ne ispunjava zakonom propisane uslove ne može biti registrovano i često predstavlja razlog za odbačaj prijave za registraciju“.

Navodimo važna pravila pri promeni poslovnog imena preduzetnika u APR, o kojima je potrebno voditi računa kako u postupku za otvaranje paušalne firme, tako i u postupku za otvaranje preduzetničke firme na ličnoj zaradi – knjigovodstvu, a svakako i pri promeni poslovnog imena preduzetnika paušalca  ili preduzetnika knjigaša. 

 

 IME PREDUZETNIČKE FIRME: ZAHTEVI APR ZA REGISTRACIJU

 • Poslovno ime preduzetničke firme ne može da vređa moral, da izaziva zabludu u pogledu pravne forme i ne može da sadrži pogrdne reči.

 • Naziv preduzetnika može sadržati reč „Srbija“,  ili naziv teritorijalne jediniceRepublike Srbije,  kao i oznaku Republike Srbije „SRB“ – ali SAMO uz prethodnu saglasnost nadležnog organa.

 • Takođe, mogu da sadrže i naziv strane države ili međunarodne organizacije  uz saglasnost nadležnog organa te države ili međunarodne organizacije. Izuzetno, saglasnost nije potrebna ako poslovno ime osnivača tog društva sadrži naziv te države, domaće teritorijalne jedinice i autonomne pokrajine ili međunarodne organizacije.

 • Pri odabiru naziva voditi računa da poslovno ime preduzetnika bude na srpskom jeziku, na ćiriličnom ili latiničnom pismu.

DODATNA PRAVILA  PRI IZMENI IMENA FIRME :

 • Naziv preduzetnika može biti na stranom jeziku, može da sadrži pojedine strane reči ili karaktere, na latiničnom pismu engleskog jezika, kao i arapske ili rimske brojeve. Važno je uočiti da se ova mogućnost odnosi samo na naziv, ali ne i na celo poslovno ime subjekta registracije.

 • Ime firme može da sadrži lično ime drugog fizičkog lica uz njegovu saglasnost, odnosno saglasnost njegovih zakonskih naslednika.

 • Naziv preduzetničke firme ne može da izaziva zabludu u pogledu delatnosti preduzetnika, kao i u pogledu pravne forme.

 • Preduzetnik može u poslovanju da koristi i prevod poslovnog imena ili prevod skraćenog poslovnog imena na jeziku nacionalne manjine ili stranom jeziku (pri čemu se naziv ne prevodi). Ukoliko preduzetnik želi da koristi prevod poslovnog imena ili skraćenog poslovnog imena u svom poslovanju, potrebno je da i te prevode registruje.

SKRAĆENO IME PREDUZETNIKA 

 • Pored poslovnog imena, preduzetnik može da koristi i skraćeno poslovno ime, pod istim uslovima pod kojim koristi i poslovno ime i ono obavezno sadrži: ime i prezime preduzetnika, oznaku „preduzetnik“ ili „pr“ i naziv.

PREDMET POSLOVANJA PREDUZETNIKA KAO DEO NAZIVA FIRME

 • Poslovno ime ne može da izaziva zabludu u pogledu predmeta poslovanja preduzetnika. Ovo znači da  pretežna delatnost u poslovnom imenu preduzetnika ne može da bude navedena kao: uslužna radnja, zanatstvo, zanatske usluge, zanatska radionica, uslužna agencija, agencija za intelektualne usluge, proizvodnja, proizvodno zanatska radnja , ili: SZR, STR, SUR, ZTPUR i sl.

 • Predmet poslovanja  koji se navodi u poslovnom imenu, mora biti  pre svega u skladu sa pretežnom delatnošću preduzetnika i ne može da izaziva zabludu, kao i njegov naziv, u pogledu iste.

 • Ako preduzetnik, pored pretežne delatnosti, obavlja i druge delatnosti, njegovo poslovno ime može da ih sadrži. Naravno, ovo nije moguće u slučaju ako je posebnim propisom  određena jedna od 4 sledeće situacije.  Da preduzetnik ne može da obavlja određenu delatnost (delatnost škola za vozače, delatnost ustanova); da ta delatnost može da se obavlja samo kao pretežna (primer: taksi prevoz); da delatnost može da se obavlja kao jedina (primer: zastupnik u osiguranju);  da nije priložena prethodna saglasnost, ako je to propisano (primer: promet i popravljanje oružja i municije itd).

DUŽINA POSLOVNOG IMENA PREDUZETNIKA I ZABRANA ISTIH NAZIVA FIRME

 • Dužina poslovnog imena: Naziv preduzetnika mora da ima minimalno 3 karaktera, ne računajući dozvoljene znakove ( .  –  &) i brojeve; maksimalan broj karaktera je 100, računajući dozvoljene znakove i razmake

 • Najzad, naziv preduzetnika mora se razlikovati od naziva drugog preduzetnika sa istim predmetom poslovanja tako da ne izaziva zabludu o identitetu sa drugim preduzetnikom.Ukoliko postoji naziv koji je identičan ili sličan traženom nazivu, prijava će biti odbačena.

  02 

  PROMENA NAZIVA PREDUZETNIKA : DA LI SE MENJA PEČAT PREDUZETNIKA KAD SE PROMENI POSLOVNO IME ?

  Izrada pečata za preduzetnike koji koriste peča u poslovanju potrebna je nakon izmene poslovnog imena – onako kako je naziv preduzetnika registrovan u APR, treba na isti način da je upisan na pečatu, a u skladu sa obavezom da se u pravnom prometu poslovno ime koristi u obliku kako je i registrovano.

  U slučaju da je preduzetnik već deponovao pečat sa starim poslovnim imenom kod Banke u Srbiji –  na depo kartonu – treba i Banku obavestiti da je promenjen pečat preduzetnika .

  03

  POSLOVNO IME PREDUZETNIKA : DA LI IME I PREZIME OBAVEZNO STOJI U NAZIVU FIRME PREDUZETNIKA ?

  Lično ime i prezime preduzetnika su obavezan i neizbežan deo poslovnog imena firme u formi preduzetnika, bilo da je reč o poslovnom imenu paušalca ili ostalih preduzetnika van paušala.

  Naime, preduzetnik je fizičko lice koje obavlja registrovanu privrednu delatnost, pa tako i nastupa pod imenom fizičkog lica.

  Skraćeno poslovno ime takođe mora da sadrži lično ime i prezime preduzetnika.

  Ukoliko vlasnik firme želi da izbegne da lično ime i prezime bude deo poslovnog imena firme – to može učiniti u postupku PROMENE PRAVNE FORME IZ PREDUZETNIKA U DOO – međutim za poslovanje u formi preduzetnika ne postoji mogućnost da lično ime preduzetnika ne stoji u Registru APR kao deo poslovnog imena.

  04

  DA LI SE U POSLOVNOM IMENU PREDUZETNIKA MOŽE MENJATI SAMO OPIS DELATNOSTI?

  Može se menjati samo opis poslovanja, s obzirom da poslovno ime preduzetnika sadrži, pored ostalih elemenata,  i opis delatnosti tj poslova kojima se preduzetnik bavi.

  Taj opisini deo uslovljen je šifrom delatnosti, tj ne može biti u suprotnosti sa šifrom pretežne delatnosti koja je registrovana u APR .

  U slučaju da se izvrši PROMENA DELATNOSTI PREDUZETNIKA  doći će i do promene u poslovnom imenu, tj u opisnom delu imena radnje,odnosno agencije.

  Međutim, nekada postoji potreba  da se  PROŠIRI DELATNOST PREDUZETNIKA NA DRUGE DELATNOSTI PORED PRETEŽNE – 

  to se može učiniti promenom opisnog dela koji se odnosi na delatnost u poslovnom imenu preduzetnika – bez izmene šifre delatnosti .

  U postupku za promenu poslovnog imena kod APR – može se registrovati promena u opisnom delu – bez promene naziva ili sedišta preduzetnika.

  05

  POSLOVNO IME PREDUZETNIKA: DA LI MOŽE DA SE PROMENI SAMO SKRAĆENO IME PREDUZETNIKA ?

  Skraćeno poslovno ime preduzetnika paušalca ili preduzetnika koji vodi knjige zavisno je i uslovljeno od punog poslovnog imena, i zato su i promene skraćenog i punog poslovnog imena preduzetnika međusobno uslovljene.

  Naime, skraćeno poslovno ime preduzetnika formira se od ličnog imena preduzetnika, oznake PR ili PREDUZETNIK i naziva preduzetnika. 

  Pri tome, naziv firme kao element skraćenog poslovnog imena (ako preduzetnik želi da ima skraćeno poslovno ime -identičan je nazivu firme u punom poslovnom imenu .

  Dakle, iz skraćenog poslovnog imena izostavlja se opis delatnosti i mesto sedišta, dok su ostali elementi punog poslovnog imena preduzetnika  zadržani i u skraćenom poslovnom imenu.

  06

  POSLOVNO IME PREDUZETNIKA: DA LI NAZIV PREDUZETNIKA MOŽE BITI NA ENGLESKOM ILI DRUGOM STRANOM JEZIKU?

  Naziv firme kao jedan od elemenata poslovnog imena preduzetnika MOŽE biti na engleskom jeziku, latinskom jeziku ili bilo kom stranom jeziku, ali ostali elementi poslovnog imena tj opis delatnosti i sedište moraju biti navedeni na srpskom jeziku, latiničnim ili ćirilićnim pismom.

  Lično ime i prezime ostaje u nazivu preduzetnika onako kako je navedeno u ličnom dokumentu: ličnoj karti/pasošu preduzetnika.

  07

  POSLOVNO IME PREDUZETNIKA: DA LI PREDUZETNIK MORA DA IMA NAZIV?

  Preduzetnik ne mora da ima naziv firme. Naziv je opcioni element poslovnog imena kod preduzetnika.

  Brisanje naziva iz poslovnog imena preduzetnika vrši se u postupku za promenu poslovnog imena preduzetnika paušalca ili preduzetnika knjigaša.

  Za ovu opciju u praksi se po pravilu opredeljuju preduzetnici koji već imaju ličnu poslovnu reputaciju u svojoj oblasti, prepoznatljivi su pod ličnim imenom i prezimenom ili je reč o indivudualnim i ličnim uslugama.

  08

  KOJA SU OGRANIČENJA KOD PROMENE POSLOVNOG IMENA PREDUZETNIKA?

  Prilikom izmene naziva firme – preduzetničke agencije ili radnje, treba voditi računa da Zakon o privrednim društvima   predviđa da poslovno ime preduzetnika ne može biti takvo da vređa javni moral; izaziva zabludu u pogledu pravne forme ili pretežne delatnosti .

  Takođe, Zakon o privrednim društvima predviđa ograničenja korišćenja nacionalnih ili službenih imena i znakova:

  Poslovno ime firme može da sadrži reč „Srbija“, reč koja predstavlja naziv teritorijalne jedinice ili autonomne pokrajine Republike Srbije, izvedenice ovih reči, uključujući i sve oblike koji asociraju na te reči, kao i međunarodno priznatu troslovnu oznaku Republike Srbije „SRB“, samo uz prethodnu saglasnost nadležnog organa.

  Slično tome, poslovno ime preduzetničke firme može da sadrži naziv strane države ili međunarodne organizacije, uz saglasnost nadležnog organa te države ili međunarodne organizacije.

  09

  GDE SE SVE PRIJAVLJUJE PROMENA POSLOVNOG IMENA PREDUZETNIKA?

   Nakon promene poslovnog imena preduzetnik koji koristi pečat menja pečat preduzetnika.

  Takođe, menja poslovno ime na fakturama i memorandumu preduzetnika.

  Posle promene imena firme – preduzetnik obaveštava sledeće organe i službe:

  1.  Agenciju za privredne registre (Rešenje o promeni šifre delatnosti preduzetnika)
  2.  Poresku Upravu (APR šalje informaciju, međutim to nije uvek dovoljno)
  3.  Banku kod koje PR ima poslovne račune
  4. Obaveštava o promeni naziva preduzetnika lokalnu samoupravu (opština)
  5. Ovlašćeni servis za fiskalne kase (ako PR koristi fiskalnu kasu)
  6. Druge organe po potrebi (CRF, NBS itd)

  Pored ovoga pojedini preduzetnici koji su članovi Komora, profesionalnih Udruženja i drugih organizacija,  preporuka je da obavestete organizacije o promeni poslovnog imena preduzetnika, bilo da su paušalno oporezovani ili da su preduzetnici koji vode poslovne knjige (radnje, agencije).

  10

  DA LI TREBA OBAVESTITI BANKU O PROMENI IMENA FIRME – AGENCIJE ILI RADNJE ?

  Kada dođe do  promene naziva/poslovnog imena  preduzetnika PREPORUKA JE  je da preduzetnik ODMAH o toj promeni obavesti poslovnu Banku kod koje preduzetnik ima račune.

  Naime,  sve veći broj Banka je povezan sa Registrom preduzetnika Agencije za privredne registre, pa će automatski dobiti informaciju da je došlo do promene naziva preduzetničke firme i zaustaviće dalje transakcije preko poslovnog računa po automatizmu – dok se preduzetnik ne javi Banci. U tom slučaju firma može pretrpeti štetu jer će biti zaustavljene transakcije preko računa, pa treba o oovome uvek voditi računa prilikom promene poslovnog imena preduzetničke firme u Srbiji.

  VREME JE ZA NOVO IME VAŠE FIRME?

  Postupak promene poslovnog imena preduzetnika 

  završavamo efikasno i brzo

  –   za sve preduzetničke firme u Beogradu i celoj Srbiji –