Izaberite stranicu

PRIVREDNA DELATNOST UDRUŽENJA

UPIS ŠIFRE DELATNOSTI UDRUŽENJA KOD APR

BEOGRAD I CELA SRBIJA

DELATNOST UDRUŽENJA- ZA VEĆ REGISTROVANA UDRUŽENJA :

REGISTRACIJA PRIVREDNE DELATNOSTI U APR  8.000 DIN + APR

DELATNOST UDRUŽENJA- ZA NOVA UDRUŽENJA:

UPIS DELATNOSTI UZ OSNIVANJE UDRUŽENJA 4.000 DIN + APR 

CENA I USLOVI ZA Jun 2024. GODINE

PLANIRATE OSNIVANJE UDRUŽENJA?

POSTUPAK ZA OSNIVANJE UDRUŽENJA U SRBIJI

UDRUŽENJE OBAVLJA PRIVREDNU DELATNOST?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

DELATNOST UDRUŽENJA: CENA I TROŠKOVI POSTUPKA

 • Upis privredne delatnosti za postojeća Udruženja: 8.000 din
 • Naknada APR za upis delatnosti i izmenu Statuta Udruženja: 4.600 din
 • Upis privredne delatnosti za NOVA Udruženja: 4.000 din
 • Naknada APR za upis delatnosti uz osnivanje Udruženja: 3.100 din

KOLIKO TRAJE UPIS DELATNOSTI UDRUŽENJA

 • Priprema dokumentacije za upis delatnosti udruženja: 1-2 dana
 • Postupak za izmenu Statuta udruženja u APR: 2- 3 dana
 • Postupak za registraciju početka delatnosti u APR: 2- 3 dana

DOKUMENTA POTREBNA ZA DELATNOST UDRUŽENJA

 • Pri upisu delatnosti OBAVEZNO se menja Statut
 • Izmena Statuta i upis šifre delatnosti Udruženja
 • Odluka Skupštine Udruženja o usvajanju novog Statuta
 • Zapisnik sa sednice Skupštine Udruženja
 • Registraciona prijava APR za objavu novog Statuta Udruženja
 • Registraciona prijava za upis delatnosti udruženja u Registar 
 • Uplata svih naknada za APR po generisanom pozivu na broj

  USLUGA UPISA DELATNOSTI UDRUŽENJA

  • Priprema Statuta- dodavanje delatnosti udruženja
  • Izbor šifre delatnosti u skladu sa ciljevima 
  • Priprema dokumentacije za objavu Statuta u APR
  • Priprema dokumentacije za registraciju delatnosti
  • Generišemo jedinstveni poziv za uplatu kod APR 
  • 4 puta idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje dokumenata
  • Šaljemo Vam BU i BD BROJ: pratite status predmeta ONLINE  
  • Rešenje APR o objavi Statuta Udruženja 
  • Rešenje APR o upisu delatnosti u Registar privrednih subjekata
  • Šaljemo dokumentaciju na Vašu adresu po dogovoru
  Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija

  GARANCIJA USPEHA PROCEDURE

  Više od 10 godina iskustva u radu sa APR

  Više od 300 registrovanih Udruženja

  Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev

  snosimo naknadu APR za dodatni postupak 

  MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

  ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

  ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

  - PREKO INTERNETA I POŠTE -

  ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

  osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
  promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

  PITANJA I ODGOVORI: PRIVREDNA DELATNOST UDRUŽENJA

  ŠTA TREBA ZNATI PRE REGISTRACIJE PRIVREDNE DELATNOSTI UDRUŽENJA U SRBIJI ?

  Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

  01

  DELATNOST UDRUŽENJA : ŠTA ZNAČI PRIVREDNA DELATNOST UDRUŽENJA?

  Privredna – tržišna – delatnost udruženja je delatnost koju Udruženje neposredno obavlja, kojom se stiče dobit iz poslovanja na tržištu.

  Naime, svako udruženje u toku postupka za osnivanje udruženja registruje jednu od delatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni statutom,

  a koje predviđa Uredba o klasifikaciji delatnosti Srbije.

  Međutim, pored osnovne delatnosti Udruženje koje planira da stiče dobit na tržištu od trećih lica koja nisu članovi udruženja, može da registruje dodatnu delatnost u postupku za upis privredne delatnosti udruženja kod Agencije za privredne registre Srbije .

  02 

  DELATNOST UDRUŽENJA : KOJI SU USLOVI ZA PRIVREDNU DELATNOST UDRUŽENJA?

  Zakon o udruženjima Republike Srbije propisuje uslove za obavljanje tržišne delatnosti udruženja:

  1) da je delatnost u vezi sa statutarnim ciljevima Udruženja

  2) da je delatnost predviđena u Statutu Udruženja

  3) da je delatnost manjeg obima, odnosno da se delatnost obavlja u obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva udruženja.

  Privredna delatnost udruženja obavezno se upisuje se u Registar privrednih subjekata APR.

  Udruženje može otpočeti sa neposrednim obavljanjem delatnosti tek nakon upisa delatnosti u Registar APR.

  Udruženje nema pravo da ostvarenu dobit od privredne ili druge delatnosti raspodeljuje svojim osnivačima, članovima, članovima organa udruženja, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

  03

  DELATNOST UDRUŽENJA : DA LI SE MENJA STATUT PRILIKOM UPISA PRIVREDNE DELATNOSTI?

  Statut udruženja se menja pre registracije porivredne delatnosti – potrebno je da delatnost bide navedena u Statutu udruženja.

  Međutim, u slučaju da je prilikom osnivanja Udruženja već upisana delatnost u Statut Udruženja, i da je taj Statut je objavljen u registru udruženja Srbije – neće biti potrebe za dodatnom izmenom Statuta radi registracije početka obavljanja delatnosti.

  04

  KOJI JE POSTUPAK PRIJAVE PRIVREDNE DELATNOSTI UDRUŽENJA?

  Za prijavu privredne delatnosti udruženja preduslov je da Skupština ili drugi nadležan organ Udruženja građana ili druge organizacije u formi udruženja – donese Odluku o izmenama i dopunama Statuta ili Novi Statut udruženja.

  Nakon izmene Statuta, Skupština usvaja i Odluku o početku obavljanja privredne delatnosti Udruženja.

  U Statutu navodi se šifra pivredne delatnosti koju Udruženje obavlja pored osnovne pretežne delatnosti, u skladu sa šifrarnikom delatnosti.

  Kao što smo već naveli,  ukoliko je u postupku za OSNIVANJE UDRUŽENJA u Statut već uneta privredna delatnost u skladu sa čl. 37 Zakona o udruženjima – onda ovaj prvi korak nije potreban.

  Drugi korak je registracija izmene Statuta ili novog Statuta kod APR, a tek nakon dobijanja Rešenja o objavljivanju Statuta može se preći na treći korak – registraciju privredne delatnosti udruženja.

  05

  KOJA DOKUMENTACIJA JE POTREBNA ZA UPIS PRIVREDNE DELATNOSTI UDRUŽENJA?

  Procedura upisa ili brisanja privredne delatnosti nedobitne i organizacije, odnosno Udruženja odvija se u Registru Agencije za privredne registre Srbije.

  Preduslov za ovaj postupak je da je privredna delatnost uredno upisana u STATUT UDRUŽENJA. Ako to nije slučaj – prvo se sprovodi postupak za izmene Statuta Udruženja.

  Za upis privredne delatnosti kojom udruženje stiče dobit, a koja je već upisana u objavljenom Statutu Udruženja – tj Statutu nedobitne organizacije – APR-u se dostavlja Registraciona prijava za promene podataka o delatnosti Udruženja i dokaz o uplati naknade za registraciju promene podataka sa jedinstvenim pozivom na broj za svaku uplatu ( generiše se online ili dobija u filijali APR ).

  Na osnovu ove dokumentacije u roku od 3- 5 radnih dana biće upisan podatak o delatnosti koju Udruženje obavlja – nakon čega udruženje može početi tržišno poslovanje i ostvarivanje dodatnih prihoda za ostvarivanje svojih ciljeva.

   

  06

  DELATNOST UDRUŽENJA : KAKO SE MENJA ILI BRIŠE PRIVREDNA DELATNOST UDRUŽENJA?

  Postupak promene / brisanja registrovane privredne delatnosti Udruženja odvija se na sličan način kao i upis te delatnosti:

  procedura promene ili brisanja delatnosti udruženja odvija se kod APR ; a dokumentacija za postupak promene / brisanja delatnosti udruženja obuhvata najpre izmenu Statuta i objavu novog Statuta, a zatim i izmenu podataka o privrednoj delatnosti.

  Dakle, kao i kod dodavanja delatnosti Udruženja- i kod brisanja delatnosti Udruženja – reč je o dva postupka koja se odvijaju jedan za drugim.

  07

  DA LI UDRUŽENJE MOŽE DA OBAVLJA DELATNOST KOJA JE UPISANA U STATUT BEZ REGISTRACIJE DELATNOSTI?

  Nije dozvoljeno da Udruženje obavlja privrednu delatnost na tržišu dok ne bude izvršena registracija te delatnosti kod Agencije za privredne Registre Srbije.

  Štaviše, to važi i za slučaj kada je privredna delatnost navedena u Statutu i to tačnom šifrom delatnosti i opisom delatnosti.

  Naime, u svakom slučaju za početak obavljanja delatnosti udruženja USLOV je da se ta delatnost registruje u Registru privrednih subjekata APR.

   

  08

  DA LI UDRUŽENJE KOJE REGISTRUJE DELATNOST PLAĆA POREZ NA DOBIT?

  Zakon o porezu na dobit pravnih lica propisuje u članu 44 poreska oslobođenja za udruženja kao neobitne organizacije:

  Plaćanja poreza na dobit oslobađa se nedobitna organizacija za poreski period u kojem ostvareni višak prihoda nad rashodima nije veći od 400.000 dinara, pod uslovom da:

  1) ne raspodeljuje ostvareni višak svojim osnivačima, članovima, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima;

  2) godišnji iznos ličnih primanja koja isplaćuje zaposlenima, direktorima i sa njima povezanim licima nije veći od dvostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Republici u godini za koju se utvrđuje pravo na poresko oslobođenje, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike;

  3) ne raspodeljuje imovinu u korist svojih osnivača, članova, direktora, zaposlenih ili sa njima povezanih lica;

  4) da nema monopolski ili dominantan položaj na tržištu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

  Nedobitna organizacija dužna je da vodi evidenciju o prihodima i rashodima, da podnese poreski bilans i poresku prijavu.

   

  Dakle, ako Udruženje ostvari višak prihoda nad rashodima u fiskalnoj godini koji je iznad 400.000 dinara – dolazi do oporezivanja ukupne dobiti u toj godini po stopi poreza od 15 %.

  Ukoliko dobit udruženja od delatnosti bude ispod 400.00 din (limit za oporezivanje udruženja) – udruženje ne plaća porez na dobit u toj godini, a po osnovu oslobođenja iz člana 44 ZPD i pod uslovom da su ispunjemi i ostali uslovi iz tog člana.

   Pri tome, ako je reč o obavljanju privredne delatnosti udruženja u većem obimu, naročito ako Udruženje ostvaruje prihode preko 8 miliona dinara i ulazi u sistem PDV, peporuka je da Udruženje osnuje privredno društvo – firmu, tako da profitnu delatnost Udruženje ne obavlja neposredno već preko DOO firme čiji je vlasnik upravo Udruženje kao pravno lice.

  09

  DA LI ČLANOVI UDRUŽENJA KOJE OBAVLJA POSLOVNU DELATNOST MOGU PODIZATI DIVIDENDU?

  Član 37 Zakona o udruženjima propisuje da udruženje nema pravo da ostvarenu dobit od privredne ili druge delatnosti raspodeljuje svojim osnivačima, članovima, članovima organa udruženja, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima; pa dakle članovi udruženja nemaju pravo na dividendu.

   Medjutim, potpuno je druga situacija ako je Udruženje kao pravno lice osnivač DOO firme – tada Udruženje može podići dividendu kao pravno lice – član društva sa ograničenom odgovornošću, u kom slučaju dividenda ulazi u prihode Udruženja sa kojima se raspolaže u skladu sa Zakonom o udruženjima.

   

  10

  DELATNOST UDRUŽENJA : KOJI PROPISI SE PRIMENJUJU NA OBAVLJANJE PRIVREDNE DELATNOSTI UDRUŽENJA?

  Privredna delatnost udruženja obavlja se u skladu sa propisima kojima je uređena oblast u koju spadaju aktivnosti koje se obavljaju.

  Ova odredba Zakona o udruženjima znači da Udruženja koja obavljaju neke poslove na tržištu imaju obavezu da se pridržavaju svih propisa i uslova za te poslove koji važe za te poslove firme ( npr fiskalna kasa udruženja, kadrovski, sanitarni i drugi uslovi,itd).

  Na primer, ako je privredna delatnost udruženja edukacija – škole znanja i veština – udruženje obavlja delatnost edukacije prema propisima koji važe za neformalno obrazovanje- a po pravilu sa šifrom delatnosti 85.59 – Ostalo obrazovanje.

  11

  DELATNOST UDRUŽENJA : DA LI SVAKO UDRUŽENJE MORA DA OBAVLJA PRIVREDNU DELATNOST?

  Udruženje obavlja privrednu delatnost kao izuzetak, onda kada je to potrebno za ostvarenje ciljeva i u obimu koji je potreban za ostvarenje ciljeva udruženja.

  Dakle, ne mora svako udruženje obavljati profitnu tržišnu delatnost – udruženja se mogu finansirati na druge dozvoljene načine: od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnine, dividendi i na drugi zakonom dozvoljeni način.

   

  12

  DELATNOST UDRUŽENJA : DA LI UDRUŽENJE MOŽE DA OBAVLJA VIŠE PRIVREDNIH DELATNOSTI?

  Samo jedna privredna delatnost kao pretežna privredna delatnost Udruženja može se registrovati u Registru privrednih subjekata.

  Svaki Ogranak Udruženja koji obavlja ugostiteljske i turistričke delatnosti ima svoju registrovanu pretežnu delatnost Udruženja (detaljnije u pitanju Ogranak udruženja ). Pri tom, udruženje može da registruje obavljanje samo jedne privredne delatnosti kroz jedan ili više ogranaka, prema stavu APR-a.

  Međutim, prema preovlađujućem stavu, Udruženje može pored jedne registrovane pretežne delatnosti obavljati i druge delatnosti kao dodatne,iako nisu registrovane u APR-u – u manjem obimu nego pretežnu delatnost – analogno sa pravilima pretežne delatnosti kod privrednih društava.

  13

  DA LI UDRUŽENJE MOŽE DA SE BAVI UGOSTITELJSTVOM ILI TURIZMOM ?

  Udruženje građana ili druga organizacija u formi udruženja, može da obavlja ugostiteljske i turističke poslove na tržištu – ukoliko je to u skladu sa Statutom i da je delatnost manjeg obima, odnosno u obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva udruženja, i ako se za te privredne delatnosti )  u Registru Udruženja u APR-u.registruje poseban OGRANAK UDRUŽENJA.

   

  Naime, ukoliko Udruženje ima kafić, restoran, ketering;  Udruženje organizuje smeštaj ili hotelske usluge,kampove, lov, marinu, ski stazu ili je u pitanju udruženje koje organizuje turistička putovanja, izlete ili prevoz putnika, brodski prevoz, rent-a-car ili tržišno obavlja druge rekreativne i turističke delatnosti iz  Zakona o turizmu – obavezno je da registruje Ogranak Udruženja. Više o postupku za registraciju Udruženja pogledajte na našoj stranici : OGRANAK UDRUŽENJA 

  14

  DA LI UDRUŽENJE GRAĐANA KOJE REGISTRUJE PRIVREDNU DELATNOST MORA DA IMA FISKALNU KASU?

  Da li udruženje mora imati fiskalnu kasu ako je registrovao privrednu delatnost – zavisi od delatnosti i klijenata/kupaca.

  Naime, privredna ili druga delatnost udruženja kojom stiče dobiti na tržištu – obavlja se u skladu sa propisima kojima je uređena oblast u koju spadaju aktivnosti koje se obavljaju. Dakle, ukoliko Udruženje posluje isključivo sa pravnim licima ( kao što su firme ili druga udruženja) – nema potrebe za fisklanom kasom kod Udruženja. Ovo važi za sve delatnosti Udruženja.

  Međutim, ukoliko Udruženje posluje sa fizičkim licima- fiskalna kasa biće potrebna za većinu delatnosti.

  Konkretno, do kraja 2021. godine u poslovanju sa fizičkim licima delatnosti koje nisu u obavezi da imaju fiskalnu kasu navedene su taksativno u Uredbi.

   Od 01. januara 2022. godine na snazi je Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja kojom se značajno sužava krug delatnosti kojima u poslovanju sa fizičkim licima nije potrebna fiskalna kasa.

  15

  DA LI UDRUŽENJE MOŽE DA IZDAJE FAKTURE AKO NEMA REGISTROVANU DELATNOST?

  Udruženje koje nema registrovanu privrednu delatnost u Registru privrednih subjekata kod APR – ne može da izdaje račun za usluga ili robu.

  Tačnije, prema Zakonu o Udruženjima Srbije – udruženje može neposredno da obavlja privrednu ili drugu delatnost kojom se stiče dobit pod uslovima predviđenim tim zakonom i to tek nakon upisa te delatnosti u Registar.

  Dakle, čak i kada je u Statutu Udruženja navedena privredna delatnost – Udruženje ne može tržišno naplaćivati za usluge ili robu pre registracije privredne delatnosti Udruženja.

  VREME JE ZA PROFITNU DELATNOST UDRUŽENJA?

  Postupak za upis privredne delatnosti u Registru završavamo brzo i efikasno

  – za sve tipove udruženja i nevladinih organizacija u Beogradu i svim mestima u Srbiji –