Izaberite stranicu

NAZIV UDRUŽENJA

PROMENA IMENA UDRUŽENJA

BEOGRAD I CELA SRBIJA

NAZIV UDRUŽENJA: PROMENA IMENA UDRUŽENJA: 8.000 DIN +APR

PROMENA STATUTA UDRUŽENJA UKLJUČENA U CENU

PEČAT ZA UDRUŽENJE – NOV NAZIV UDRUŽENJA: 2.000 DIN

POPUST ZA VIŠE ISTOVREMENIH PROMENA UZ PROMENU NAZIVA:

PROMENA ADRESE UDRUŽENJA, PROMENA ZASTUPNIKA

PROMENA  E-MAIL ADRESE I TELEFONA UDRUŽENJA

CENA I USLOVI ZA Jun 2024. GODINE

MENJA SE NAZIV SPORTSKOG UDRUŽENJA?  PROMENA NAZIVA KLUBA – SPORTSKOG UDRUŽENJA

VREME JE ZA PROMENU NAZIVA UDRUŽENJA?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

PROMENA NAZIVA UDRUŽENJA CENA I TROŠKOVI

 • Usluga promene imena i statuta Udruženja u APR: 8.000 din
 • Naknada APR za promenu Statuta i naziva Udruženja: 4.600 din
 • Pečat Udruženja sa novim imenom: 2.000 din -promo cena

KOLIKO TRAJE PROMENA NAZIVA UDRUŽENJA

 • Priprema dokumentacije za udruženja traje 1-2 dana
 • Postupak promene naziva i Statuta  u APR traje 2-3 dana
 • Izrada pečata ODMAH uz Rešenje o promeni naziva

DOKUMENTA ZA IZMENU NAZIVA UDRUŽENJA

 • U postupku promene naziva OBAVEZNO se menja Statut
 • Odluka Skupštine o promeni imena – naziva Udruženja
 • Zapisnik sa sednice Skupštine o promeni naziva Udruženja
 • Odluka Skupštine Udruženja o usvajanju novog Statuta
 • Zapisnik sa sednice Skupštine o usvajanju novog Statuta
 • Registraciona prijava APR za promenu imena Udruženja
 • Dodaci prijave za promenu naziva i registraciju Statuta 
 • Uplata naknade za APR po generisanom pozivu na broj

USLUGA PROMENE NAZIVA UDRUŽENJA

 • Priprema dokumentacije za promenu naziva Udruženja
 • Priprema Odluka, Zapisnika i izmene Statuta udruženja
 • Provera NOVOG naziva Udruženja u Registru APR
 • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR 
 • 2x idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje dokumenata
 • Šaljemo Vam BU BROJ: pratite status predmeta ONLINE  
 • Izrada novog pečata zbog izmene naziva – po zahtevu
 • Rešenje APR o promeni naziva Udruženja – u originalu
 • Rešenje APR o objavi Statuta Udruženja-novi naziv 
 • Šaljemo dokumentaciju na Vašu adresu po dogovoru
Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija

GARANCIJA USPEHA PROCEDURE

Više od 10 godina iskustva u radu sa APR

Više od 300 registrovanih sportskih Udruženja

Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev

snosimo naknadu APR za dodatni postupak 

MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

- PREKO INTERNETA I POŠTE -

ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

PITANJA I ODGOVORI: PROMENA NAZIVA UDRUŽENJA

ŠTA TREBA ZNATI PRE IMENA UDRUŽENJA U SRBIJI?

Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

01

KOJA DOKUMENTACIJA JE POTREBNA KADA SE MENJA NAZIV UDRUŽENJA?

Postupak promene naziva udruženja ima dve faze:

Donošenje Odluke o promeni naziva, izmena Statuta udruženja,

a zatim u roku od 15 dana registracija te Odluke sprovođenje postupka za promenu imena i naziv audruženja kod APR.

Dokumentacija za prijavu promene naziva udruženja /organizacije podnosi se Agenciji za privredne registre – Registru udruženja 

i to :

 • Registraciona prijava promene podataka o nazivu i Statutu udruženja
 • Izmena Statuta udruženja zbog promene naziva, s obzirom da se naziv navodi u statutu Udruženja
 • Odluka o promeni naziva Udruženja građana ili druge organizacije u formi Udruženja
 • Zapisnik sa sednice nadležnog organa udruženja
 • Dokaz o uplati naknade za upis promene podataka u zbirnom iznosu za promenu naziva i Statuta udruženja – uplatom na poseban poziv na broj jedinstven za svaku uplatu ( poziv na broj za svaku uplatu generiše se na sajtu APR ili dobija u poslovnici APR)
 • Podnosilac prijave za promenu naziva u slučaju registracije novog naziva udruženja je Zastupnik udruženja ili lice koje zastupnik ovlasti. Sa druge strane, odluke , statut i prateći dokumenti pečatiraju se i potpisuju u skladu sa odredbama Statuta udruženja.

 

02 

ŠTA SADRŽI ODLUKA O PROMENI NAZIVA UDRUŽENJA GRAĐANA?

Primer Odluke o promeni naziva udruženja sadrži datum i mesto donošenja Odluke, podatke o Udruženju,  tačno naveden novi naziv udruženja- i to pun naziv udruženja, a ako postoje navode se i skraćeni naziv udruženja, naziv udruženja na engleskom ili drugom stranom jeziku, naziv udruženja na jeziku nacionalne manjine.

Model Odluke o promeni punog i skraćenog imena udruženja zahteva posebnu pažnju kad je reč o  tome da li je odluka potpisana i doneta od strane nadležnog organa unutar same organizacije (Skupština ili Upravni odbor ili drugi organ prema Statutu).

Na Odluku o promeni naziva udruženja obavezno se stavlja PEČAT UDRUŽENJA.

03

DA LI SE MORA MENJATI STATUT KADA SE MENJA NAZIV UDRUŽENJA ?

Statut udrženja se obavezno menja kad se menja naziv udruženja (organizacije).

Naime, u skladu sa Zakonom o udruženjima Srbije – u postuku registracije udruženja  Statutom udruženja obavezno se određuje naziv organizacije .

Statut se menja u svim elementima koji se odnose na ime udruženja – uključujući i odredbe koje se odnose na pečat udruženja,

ali i druge elemente vizuelnog identiteta, npr memorandum, grb, znak  udruženja – ako su predviđeni u Statutu.

Promena Statuta kao posledica promena naziva Udruženja se smatra dodatnom promenom u APR-u, pa se na osnovnu taksu za promenu naziva (2.800 din) dodaje iznos 1.400 dinara .

Dakle, zbirna naknada Agencije za registraciju promene imena i promene Statuta udruženja stoga iznosi 4.200 din.

04

PROMENA NAZIVA UDRUŽENJA : DA LI SE MENJA PEČAT AKO UDRUŽENJE PROMENI NAZIV ?

Pečat udruženja menja se kad dođe do promene naziva organizacije.

Naime, podaci na pečatu treba da budu isti kao i registrovani podaci u Registru udruženja kod Aagencije za privredne registre.

 Stoga, izrada pečata za udruženje  neophodna je ako je promenjeno poslovno ime udruženja.

05

KOJI JE ROK ZA REGISTRACIJU NOVOG NAZIVA ORGANIZACIJE – UDRUŽENJA ?

Nakon promene poslovnog imena Udruženja -Zastupnik udruženja ima obavezu da Registru udruženja Agencije za privredne registre prijavi ovu promenu u propisanom roku. Rok za registraciju izmene imena udruženja u APR-u je 15 dana od dana od odnošenja Odluke o promeni naziva udruženja na Skupštini udruženja (ili od strane drugog organa koji je nadležan prema Statutu za donošenje ove Odluke).

U slučaju da se u proceduri za promenu imena udruženja propusti rok od 15 dana od usvajanja Odluke o promeni naziva udruženja (organizacije) – pored naknade za registraciju novog naziva od 2.800 dinara – plaća se i dodatna naknada APR-a za neblagovremenu registraciju od  6.000 dinara.

06

GDE SE PROVERAVA DA LI JE NAZIV UDRUŽENJA SLOBODAN?

PROVERA NAZIVA UDRUŽENJA U REGISTRU UDRUŽENJA

U postupku za promenu naziva udruženja pre donošenja Odluke o promeni naziva udruženja treba izvršiti proveru da li je naziv slobodan.

Naziv Udruženja proverava se na sajtu APR: PROVERA SLOBODNIH NAZIVA UDRUŽENJA APR ZA PROMENU NAZIVA UDRUŽENJA

Takođe, na našoj stranici možete besplatno proveriti da li je naziv Udruženja slobodan i dozvoljen:

BESPLATNA PROVERA  IMENA ZA UDRUŽENJA – na našoj stranici za osnivanje udruženja – ili upitom na mail info@procedura.rs

07

PROMENA NAZIVA UDRUŽENJA: NA KOM JEZIKU I PISMU MORA BITI NAZIV UDRUŽENJA?

Naziv udruženja mora biti na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu , u skladu sa Zakonom o udruženjima Srbije

pri čemu ipak može sadržati pojedine strane reči ako one čine naziv međunarodne organizacije čije je udruženje član.

Naziv udruženja građana ili druge organizacije u formi udruženja može sadržati reči na stranom jeziku ( engleskom jeziku ili drugom jeziku)

-ako su te reči uobičajene u srpskom jeziku, ako za njih nema odgovarajuće reči u srpskom jeziku, ili ako se radi o rečima na latinskom jeziku.

Ime udruženja može,  ako je to predviđeno Statutom, biti i na jeziku i pismu nacionalne manjine, ali svako takvo udruženje pored imena na jeziku i pismu nacionalne manjine- obavezno je da registruje i ime udruženja na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.

08

NAZIV UDRUŽENJA NA ENGLESKOM JEZIKU: DA LI MOŽE UDRUŽENJE DA IMA NAZIV NA ENGLESKOM ILI DRUGOM STRANOM JEZIKU?

Naziv udruženja koji se određuje kroz postupak osnivanja udruženja mora da bude na ćirilici i srpskom jeziku,

ali pojedine reči ili izrazi mogu biti na engleskom jeziku , nemačkom, francuskom, italijanskom, ruskom  ili bilo kom drugom stranom jeziku.

U tim situacijama je moguće da naziv  udruženja bude  delom na ćirilici a delom na latinici .

Međutim, treba znati da naziv udruženja na srpskom jeziku  može biti registrovan i u prevodu na engleski jezik, tačnije u prevodu na jedan ili više stranih jezika.

Na taj način Udruženje ima i srpski naziv ali i engleski naziv – tj strani naziv , i koristi u pravnom prometu i jedan i drugi naziv koji je registrovan.

09

PROMENA NAZIVA UDRUŽENJA : DA LI UDRUŽENJE MORA DA IMA SKRAĆENI NAZIV UDRUŽENJA?

Skraćeni naziv udruženja nije obavezan. Ukoliko osnivačka Skupština u toku procedure za osnivanje udruženja  ili redovna/vanredna Skupština udruženja u postupku promene naziva  donese odluku da udruženje ima skraćeni naziv – skraćeni naziv se obavezno registruje kod APR.

Po pravilu skraćeno ime udruženja pri promeni naziva udruženja se formira od prvih slova (akronima) punog poslovnog imena,

ali često i izbacivanjem opisnog dela naziva Udruženja.

Na primer: druženje za razvoj i promociju uspeha „NOVO IME“ može imati skraćeni naziv koji glasi :

„NOVO IME“ ili URPU „NOVO IME“  ( ilustrativni primer-ne odnosi se na stvarno Udruženje ).

Naziv i skraćeni naziv udruženja upotrebljavaju se u pravnom saobraćaju u obliku u kome su upisani u registar Udruženja kod APR-a.

10

NAZIV UDRUŽENJA – ZABRANE I OGRANIČENJA PRI IZBORU NAZIVA ZA UDRUŽENJE:

ŠTA NE SME DA SADRŽI IME UDRUŽENJA ?

Naziv –poslovno ime udruženja građana ili druge organizacije u Srbiji u formi udruženja – ne može da sadrži elemente koji su usmereni na nasilno rušenje ustavnog poretka i narušavanje teritorijalne celokupnosti Republike Srbije, kršenje zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanje i podsticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti zasnovane na rasnoj, nacionalnoj, verskoj ili drugoj pripadnosti ili opredeljenju, kao i polu, rodu, fizičkim, psihičkim ili drugim karakteristikama i sposobnostima.

Takođe, razlikovanje poslovnog imena udruženja je propisano u Zakonu o Udruženjima: Naziv udruženja ne može biti identičan nazivu drugih udruženja koja su upisana ili uredno prijavljena za upis u registar.

Takođe, poslovno ime udruženja ( naziv) ne sme da bude zamenljiv sa nazivom drugog udruženja niti da izaziva zabunu o udruženju, njegovim ciljevima ili u pogledu toga o kakvoj se vrsti pravnog lica radi.

VREME JE ZA PROMENU NAZIVA UDRUŽENJA?

Postupak promene naziva u Registru APR

završavamo  efikasno i stručno 

za sva udruženja i neprofitne organizacije

-u Beogradu i svim mestima u Srbiji –