Izaberite stranicu

OTVARANJE AGENCIJE – PAUŠALNA AGENCIJA 

BEOGRAD I CELA SRBIJA

OTVARANJE PAUŠALNE AGENCIJE  8.400 DIN +APR

PEČAT AGENCIJE GRATIS !

OVOG MESECA UZ OTVARANJE POKLON START PAKET: 

KPO KNJIGA I VODIČ ZA POČETNIKE U PAUŠALU

CENA I USLOVI ZA Maj 2024. GODINE

 

NE ŽELITE DA BUDETE PAUŠALAC? pogledajte:

OTVARANJE PREDUZETNIKA VAN PAUŠALA  ili  OTVARANJE DOO FIRME

OTVARATE AGENCIJU? ČESTITAMO!
POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

CENA I TROŠKOVI ZA OTVARANJE AGENCIJE

 • Usluga otvaranja paušalne agencije:  8.400 din
 • Naknada APR za upis u registar: 1.600 din
 • Pečat sa mehanizmom za paušalce: GRATIS !
 • KPO knjiga za evidenciju prihoda:  GRATIS !

Ponuda važi za SVE PAUŠALNE FIRME – sva mesta u Srbiji 

KOLIKO TRAJE OTVARANJE PAUŠALNE AGENCIJE

 • Priprema dokumenata za agenciju -1 dan
 • Otvaranje agencije u APR-u traje 1 -3 dana
 • Izrada pečata ODMAH uz otvaranje firme
 • Otvaranje računa (zavisno od Banke) 1-5 dana

DOKUMENTA ZA OTVARANJE PAUŠALNE AGENCIJE

 • Registraciona prijava APR za osnivanje paušalne agencije
 • Poslovno ime: provera naziva u Registru preduzetnika
 • Provera adrese agencije u Adresnom registru
 • Odabir šifre delatnosti: šifra za paušalce u Uredbi
 • Osnov osiguranja :osnovna delatnost ili firma iz radnog odnosa
 • Izbor načina oporezivanja u prijavi APR
 • OP obrazac – za otvaranje računa u Banci -po zahtevu
 • Dokazi o identitetu preduzetnika – lična krata, pasoš
 • Naknada za APR po jedinstveno generisanom pozivu na broj

USLUGA OTVARANJA AGENCIJE OBUHVATA:

 • Izračunavanje paušalnih poreza i doprinosa unapred
 • Utvrđivanje najpovoljnije opcije za delatnost i adresu
 • Provera naziva paušalne agencije u registru APR
 • Provera adrese agencije u Adresnom registru RGZ
 • Provera da li šifra delatnosti može biti u paušalu
 • Priprema dokumentacije za otvaranje paušalne agencije
 • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR
 • 2x idemo na šaltere APR: Predaja i preuzimanje dokumenata
 • Šaljemo Vam BP BROJ: pratite status predmeta ONLINE
 • Rešenje APR o otvaranju preduzetnika – u originalu
 • Potvrda o PIB-u ( Poreski Identifikacioni Broj)
 • Preuzimamo Rešenje o visini paušalnog poreza – uz el. potpis klijenta
 • Prijava na socijalno osiguranje za nezaposlene paušalne preduzetnike
 • Priprema OP obrasca za Banku -po zahtevu
 • Asistencija pri izboru Banke i otvaranju računa ( zavisno od Banke)
 • POKLON PEČAT I KPO KNJIGA – ZA SREĆAN POČETAK !
Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija

GARANCIJA USPEHA PROCEDURE

Više od 10 godina iskustva u radu sa APR
VIše od  1.500 registrovanih preduzetnika
Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev
za registraciju paušalne preduzetničke agencije 
mi snosimo naknadu APR za ponovni postupak

MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

- PREKO INTERNETA I POŠTE -

ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!

IZRAČUNAVANJE PAUŠALNOG POREZA

Koji je radni status preduzetnika- u ovom momentu ?

Da li ste bili preduzetnik u poslednjih 18 meseci?

promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

PITANJA I ODGOVORI: OTVARANJE AGENCIJE

ŠTA TREBA ZNATI PRE OTVARANJA PAUŠALNE AGENCIJE U SRBIJI

Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

01

1. OTVARANJE AGENCIJE U PAUŠALU- KOJI POSLOVI MOGU BITI PAUŠALNO OPOREZOVANI?

Paušalno oporezivanje je način oporezivanja preduzetnika koji se može odabrati prilikom otvaranja agencije, bilo da je reč o konsultantskoj, programerskoj, dizajnerskoj, inžinjerskoj, arhitektonskoj ,edukativnoj, ili drugoj kancelarijskoj delatnosti . 

Štaviše, među paušalcima je veliki broj agencija, jer paušalno oporezivanje najviše odgovara uslužnim delatnostima: 

Agencije za usluge po pravilu imaju male troškove i pogodne su za jednostavnu evidenciju prometa. 

 

Brojne agencije se u poslovnoj praksi opredeljuju za paušalno oporezivanje:

Agencije za konsalting i savetodavne usluge u brojnim sferama

Agencije za edukaciju i različite neformalne škole znanja i veština

Agencije za produkciju i postprodukciju u kinematografiji

Agencije za dizajnerske usluge

Agencije za računarsko programiranje i web dizajn 

Agencije za kancelarijske i administrativne usluge

Arhitektonski studio 

Umetničke agencije, studio i atelje 

Agencije za projektovanje i inženjering

Agencija za registraciju vozila 

Menadžerske agencije

Agencije za posredovanje ….i mnoge druge.

Tačan spisak svih delatnosti koje mogu biti u paušalu pogledajte u pitanju KO MOŽE BITI PAUŠALAC.

02 

OTVARANJE PAUŠALNE AGENCIJE : KOJE POREZE PLAĆA PAUŠALNA AGENCIJA ?

 

U postupku za otvaranje agencije treba znati šta znači paušalno oporezivanje:

obaveze paušalca se određuju paušalno , unapred od strane PU, a ne obračunavaju se prema stvarnom prihodu firme,

Drugim rečima, kod otvaranja agencije u paušalu – osnovicu na koju se pčaćaju obaveze određuje Poreska uprava Rešenjem o paušalnom oporezivanju.

To praktično znači da za visinu mesečnih poreza i doprinosa kod otvaranja agencije-paušalca nije presudno koliko će imati prihoda u jednom mesecu. 

Naime, paušalac će svaki put će platiti isti iznos poreza i doprinosa, čak i u mesecu kad nije ostvario nikakav prihod, ili kad je ostvario vrlo veliki prihod (u okviru paušalnih limita).

DA LI OD OTVARANJA AGENCIJE MORAJU IMATI KNJIGOVODSTVO ?

Paušalne agencije ne vode knjigovodstvo – osim jednostavne evidencije prometa u KPO knjizi.

S obzirom na to,  paušalna firma može biti vrlo interesantna opcija prilikom otvaranja preduzetničke agencije:

poresko opterećenje je izvesno, a upravljanje poslovanjem pojednostavljeno.

NA STRANICI OTVARANJE PAUŠALNE FIRME 

U SEKCIJI PITANJA I ODGOVORI MOŽETE DETALJNO SAZNATI

KOJA JE REZLIKA IZMEĐU PAUŠALNIH PREDUZETNIKA

I PREDUZETNIKA KOJI IMAJU KNJIGOVODSTVO 

MODEL LIČNA ZARADA I MODEL SAMOOPOREZIVANJE) 

03

OTVARANJE PAUŠALNE FIRME : KOLIKI SU POREZI I DOPRINOSI ZA PAUŠALNU AGENCIJU ?

Od dana otvaranja agencije  prvo pitanje je koliki je iznos poreza i doprinosa za agencije koje su paušalni obveznici i koji su se pri otvaranju agencije u APR opredelili za paušalno oporezivanje Agencije.

Počev od 2020. godine iznos obaveza paušalne firme može se izračunati precizno i unapred, pre osnivanja paušalne agencije ili radnje.

Kalkulacija Poreske uprave pokazuje iznos mesečnih ukupnih dažbina –ali zavisi od niza faktora.

To znači da je ponekad potrebno istražiti najbolju opciju- šifru delatnosti, mesto sedišta

 – kako bi od otvaranja paušalne agencije porezi i doprinosi bili optimalni za preduzetnika.

 BESPLATNO IZRAČUNAVANJE PAUŠALA PRE OTVARANJA AGENCIJE 

Pošaljite nam zahtev na mail info@procedura.rs :

besplatno izračunavamo visinu paušala pre otvaranja agencije

i tražimo sa klijentom najbolje rešenje ako ima više opcija.

Naime,  izbor šifre delatnosti i mesto sedišta značajno utiču na visinu paušala,

a u nekim slučajevima ima i drugih faktora (zaposlenost,godište).

04

OTVARANJE AGENCIJE:  DA LI PAUŠALAC PLAĆA SVE DOPRINOSE?

 

Od momenta kada otvaranje agencije bude registrovano kod APR 

paušalci koji obavljaju preduzetničku delatnost kao OSNOVNU

obavezni su da plaćaju tri vrste doprinosa:

-doprinos za PIO tj penzijsko invalidsko osiguranje ( 25,5% na osnovicu) ,

-doprinos za zdravstveno osiguranje ( 10,3 % )

-doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti (0,75 % ) .

 

Preduzetnici paušalci koji obavljaju preduzetničku delatnost kao DOPUNSKU (imaju već radni odnos kod drugog poslodavaca ) ili su penzioneri  plaćaju samo jedan doprinos: doprinos za PIO (25,5 % na osnovicu) .

Pored tih doprinosa, na utvrđenu osnovicu SVI preduzetnici plaćaju još i porez na prihode od samostalne delatnosti u izosu od 10 % na utvrđenu osnovicu, prema rešenju Poreske uprave.

Ako paušalac ima i zaposlene (ne računajući preduzetnika, već druga lica koja angažuje) – ta lica imaju status i prava kao i zaposleni i angažovani kod drugih poslodavaca, te je za njih potrebno uredno obračunavati zaradu/naknadu i plaćati pripadajuće doprinose i poreze, preko iznosa paušalno utvrđenih mesečnih obaveza preduzetnika.

05

OTVARANJE AGENCIJE: KOJI SU LIMITI ZA PAUŠAL ?

Kada je reč o registraciji paušalne agencije-  većina preduzetnika zna za čuveni limit : 6 miliona dinara.

Međutim, postoje DVA limita za paušalce, bilo da je u pitanju  paušalna agencija, paušalna radnja , uslužne paušalne delatnosti ili u druge paušalne delatnosti:

 1. Otvaranje Agencije: Limit od 6 miliona dinara u toku 1 godine

Naime, Paušalac ima obavezu samostalnog kontrolisanja da li promet unutar kalendarske godine prelazi 6 miliona dinara:

Ukoliko je promet iznad ovog limita, prestaje mogućnost paušalnog oporezivanja.

Limit 6 miliona dinara se odnosi na prihod koji je ostvaren u jednoj kalendarskoj godini – dakle od 01.01. do 31.12. svake godine.

 

 1. Otvaranje Agencije: Limit od 8 miliona dinara u poslednjih 12 meseci

Paušalac ima i obavezu samostalnog kontrolisanja da li promet unutar poslednjih 12 meseci prelazi 8 miliona dinara:

Ukoliko je promet iznad ove sume, prestaje mogućnost paušalnog oporezivanja i obavezno se ulazi u sistem PDV .

Pri otvaranju paušalne agencije teba uočiti razliku da se ovaj limit od 8 miliona dinara računa za period od poslednjih  12 meseci

– a NE za kalendarsku godinu , npr. od 02.07. jedne godine do 02.07. sledeće godine ( bilo kog dana u godini-unazad 12 meseci).

 

Od osnivanja paušalne agencije treba paziti na OBA limita, jer moguće je preći limit za PDV u 12 meseci, a da kalendarski gledano u svakoj godini nije prekoračen limit od 6 miliona dinara. Ovo je naročito važno ako paušalna firma ima periodično velike prilive odjednom.

06

OTVARANJE AGENCIJE PAUŠALCA: DA LI PAUŠALCI PROLAZE TEST SAMOSTALNOSTI ?

SVE PAUŠALNE FIRME PODLEŽU TESTU SAMOSTALNOSTI.

Naime, izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana krajem 2019. godine uveden je popularno nazvani  „test  samostalnosti“ .

Zapravo TEST samostalnosti i nije test – već propisani spisak od 9 kriterijuma kojima se ispituje stvarna samostalnost preduzetnika u poslovanju.

Ako preduzetnik ispunjava („pada“) najmanje pet od propisanih devet kriterijuma, nadležni organ Poreske uprave može pri kontroli da utvrdi da taj preduzetnik nije samostalan prema tom nalogodavcu (klijentu).

Važna napomena je da se Nalogodavcem ne smatra lice koje isplaćuje naknadu preduzetniku za račun drugog lica –u svojstvu posrednika ili zastupnika (npr. prave posredničke platforme u IT sektoru i sl.) – tada se nalogodavcem (klijentom) smatra to drugo lice za čiji račun je isplaćena naknada.

 

ŠTA SE PLAĆA AKO SE NAKON PROCEDURE ZA OTVARANJE AGENCIJE – PADNE NA TESTU SAMOSTALNOSTI 

U slučaju utvrđene nesamostalnosti – na prihod koji paušalac ostvari od tog konkretnog nalogodavca se plaća porez na drugi prihod građana po stopi od 20% i  doprinos za PIO po stopi od 25,5%.

Osnovicu za obračun poreza i doprinosa predstavlja bruto iznos naknade, bez umanjenja za normirane troškove, što je dakle veoma nepovoljno oporezivanje.

Treba naglasiti da obavezu da plati ovaj porez ima nalogodavac ( klijent) – ako je on domaće pravno lice, ali ako je nalogodavac strano pravno lice – obveznik ovog poreza je ipak nesamostalni preduzetnik.

Ovim posebnim stopama oporezuje se samo onaj prihod u odnosu na koji je PU utvrdila nesamostalnost, što nužno ne mora da bude sav prihod preduzetnika (npr prihod od drugih klijenata u odnosu na koje je preduzetnik samostalan-oporezuje se uobičajnim stopama).

Dakle, i kada se utvrdi da preduzetnik ne prolazi test samostalnosti – može da nastavi poslovanje kao paušalac,  ali će njegov prihod iz nesamostalnog odnosa biti oporezovan na najnepovoljniji mogući način.

Na osnovu propisa NEOBILTEN  je objavio praktičan upitnik – tu  možete PRELIMINARNO da se upoznate sa kriterijumima samostalnosti paušalnih preduzetnika : Uradite preliminaran test samostalnosti

 

Poreska uprava objavila je i vrlo opširno uputstvo za primenu testa samostalnosti ,koje možete preuzeti na sajtu Poreske uprave Srbije.

07

OTVARANJE AGENCIJE U SRBIJI : KAKO PROĆI TEST SAMOSTALNOSTI?

Za paušalne agencije i druge preduzetnike važno je znati da tzv „Test samostalnosti“ neće biti problem ako preduzetnik vodi računa da u odnosu sa klijentima (kupcima, mušterijama) nema elemente radnog odnosa .

Takođe, što paušalna agencija ima veći broj klijenata – samostalnost postaje sigurnija, pa je otvaranje za veći broj klijenata kojima se fakturišu usluge – važan indikator samostalnosti paušalca.

U svakom konkretnom slučaju uzima se u obzir celina kriterijuma, tako da nikako ne treba odustajati od paušala ukoliko se poklapa nekoliko kriterijuma iz ovog „testa samostalnosti“.

Naime, ceni se stvarna samostalnost preduzetnika – koji nije i ne sme biti zaposleni kod svog klijenta, već pružalac usluga na tržištu .

Ovo važi i kad paušalac u nekom periodu radi samo za jednog klijenta- ta okolnost sama po sebi ne znači da nije samostalan, već se ceni celina poslovnog odnosa. Da je zakonodavac imao nameru da svakog paušalca koji posluje sa jednim klijentom smatra nesamostalnim – takav bi bio i propis. Naprotiv, zakonodavac je naveo celinu kriterijuma radi objektivnijeg sagledavanja situacije – da li je reč o fingiranju radnog odnosa ili poslovna saradnja.

Najvažnije je da nakon otvaranja agencije sa svojim klijentima sa kojima preduzetnik ima stalnu saradnju – on zaključi jasan i potpun  ugovor u kome se precizno  definišu sve stavke iz Zakona , a tumačenjem ugovora i  prirode odnosa i samog posla može se utvrditi da li je preduzetnik samostalan i nezavisan od klijenta, što je i cilj ovog propisa.

08

OTVARANJE PAUŠALNE FIRME: DA LI PAUŠALAC VODI KNJIGE ? ŠTA JE KPO ?

Preduzetnici paušalci su u obavezi da vode SAMO JEDNU poslovnu knjigu na obrascu KPO:

Poslovna knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika.

Paušalne firme ne vode knjigovodstvo, već samo upisuju podatke o prihodima.

U poslovnu knjigu KPO – upisuju se  tj. knjiže se prihodi preduzetnika koje ostvari od prodatih proizvoda i izvršenih usluga.

Paušalac nema obavezu da pravda troškove , niti mu se troškovi priznaju pri oporezivanju – uvek plaća isti paušalni iznos poreza i doprinosa.

Primer KPO obrasca možete preuzeti na sajtu Poreske uprave : KPO OBRAZAC .

Međutim, u specijalizovanim radnjama se kupuje KPO KNJIGA , koju naši klijenti dobijaju GRATIS UZ OTVARANJE PAUŠALNE FIRME.

09

OTVARANJE PAUŠALNE FIRME: DA LI KPO KNJIGA MOŽE DA SE VODI ELEKTRONSKI U TABELI ?

Prema važećim propisima potrebno je da PRE PRVOG UPISA  odnesete KPO knjigu

na overu i uvezivanje Poreskoj upravi ( prema opštini u kojoj je sedište firme).

U savremenoj praksi  je vrlo često da preduzednici vode KPO knjigu  u elektronskom obliku.

Medjutim, odredbom člana 4. stav 3. Pravilnika o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva propisano je da se Obrazac KPO, pored ostalog, overava od nadležnog poreskog organa pre početka knjiženja.

Sa druge strane, nije propisana obaveza vođenja ove knjige u papirnoj formi. Međutim, ukoliko paušalac vodi KPO elektronskim putem praktično je nemoguće ispoštovati navedenu odredbu Pravilnika.

Stoga je prema važećim propisima jedina sigurno ispravna opcija voditi KPO obrazac u papirnom obliku, knjizi overenoj kod nadležne PU.

Ipak, u praksi se sve više koristi elektronski oblik,pa se dešava i da sami inspektori upućuju na vođenje KPO knjige

-u pdf-u ili nekom programu za fakturisanje.

Svakako bi takav pristup odgovarao modernoj poslovnoj praksi, pa smo se i obraćali Ministarstvu u nadi da će i propisi to ispratiti, jer je značajno praktičnije i savremenije- čekamo i dalje zvaničan stav Poreske Uprave po pianju da li je obavezno da se KPO knjiga vodi u papirnom obliku.

10

OTVARANJE PAUŠALNE FIRME: KAKO PAUŠALCI PLAĆAJU POREZ I DOPRINOSE ?

Prema važećim propisima, počev od 15.01.2020. godine –  Rešenje o visini poreza i doprinosa dostavlja se Preduzetniku unapred za tekuću poslovnu godinu, i to direktno u elektronsko poresko sanduče na portalu E POREZI Poreske uprave.

Poresko rešenje za paušalce dostavlja se elektronski u roku od 48 časova od dana registracije paušalne firme u APR-u. 

Dakle, po važećim propisima Rešenje o obavezama paušalaca se više ne dostavlja u pisanoj formi na kućnu adresu ( ili adresu sedišta ) .

Poreska uprava zapravo donosi dva rešenja (rešenje o visini i načinu plaćanja  poreza na prihod od samostalne delatnosti i rešenje o visini i načinu plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje). Ova Rešenja sadrže i primer uplatnice za mesečne obaveze i sva potrebna uputstva.

Rok za žalbu je 15 dana od postavljanja Rešenja u Poresko sanduče, stoga je preporuka paušalnim preduzetnicima da Rešenja preuzimaju redovno.

BONUS SAVET PAUŠALCIMA: Registrujte svoju e-mail adresu u profilu obveznika na portalu E POREZI, pa možete svaki put dobiti obaveštenje putem e-maila kada u poresko sanduče stigne novi dokument, što je vrlo značajno za paušalno poslovanje u Srbiji.

11

KAKO PREUZETI REŠENJE ZA PAUŠAL ?

Za preuzimanje poreskog  Rešenja sa Portala Poreske uprave –potrebno je da imate pristup elektronskim servisima preko aplikacije ePorezi.

Za takav pristup elektronskim servisima u sklopu portala Poreske uprave potreban je i obični čitač ličnih karata, a pre svega da posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat  -takozvani elektronski potpis koji izdaje jedno od sertifikacionih tela u Republici Srbiji (MUP, Pošta, Privredna komora Srbije, Halkom ili E-Smart Sytems).

U praksi se kao dovoljan pokazao sertifikat ( odnosno elektronski potpis)  koji izdaje MUP na čipovanoj ličnoj karti, i to besplatno i odmah na licu mesta, bez naknadnog čekanja.

Ako imate elektronski potpis- sertifikat možemo uz Vaše lično prisustvo u našoj kancelariji pristupiti elektronskom poreskom sandučetu i preuzeti Rešenja pri otvaranju paušalne firme (BEZ DODATNE NAPLATE ZA NAŠE KLIJENTE).

12

KO NE MOŽE BITI PAUŠALAC: otvaranje Agencije u paušalu ili van paušala  ?

U skladu sa čl. 40 Zakona o porezu na dohodak građana Srbije ( izvor Paragraf.rs),

pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku.

1) koji obavlja delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta;

2) koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;

3) u čiju delatnost ulažu i druga lica;

4) čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara;

5) koji je evidentiran kao obveznik PDV-a.

Izuzetno obvezniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

 

Ova važna ograničenja važe za sve paušalne agencije u Srbiji.

13

KO MOŽE BITI PAUŠALAC:

Otvaranje Agencije u paušalu prema vrsti poslova

SPISAK PAUŠALNIH DELATNOSTI

Za  otvaranje paušalne firme treba znati da Paušalac može biti samo preduzetnik koji obavlja određene poslove – delatnosti koje su propisane Uredbom o paušalnom oporezivanju .

Paušalne delatnosti su u principu uslužne ili proizvodne delatnosti .

PAUŠALAC MOŽE BITI  preduzetnik koji se bavi sledećim delatnostima :

Konsalting, Konsultantske Usluge, Projektovanje, Arhitektura, Inženjerske , Stručne, tehničke, i naučne delatnosti, Programiranje,  Izrada softvera, IT sektor, Konsalting u informacionim tehnologijama, Veb Portali, Edukacija dece i odraslih, Škole jezika i Škole različitih veština, Produkcija, Postprodukcija, Fotografske i snimateljske usluge, Umetničke i Izvođačke delatnosti, Dizajnerske delatnosti, Popravke i održavanje uređaja i mašina, Čišćenje objekata, Građevinski radovi ( sve vrste građevinskih poslova i završni radovi ),  Frizerski i Kozmetički saloni, Proizvodnja različitih predmeta odeće, obuće, nameštaja, Stolari, Stari Zanati, Autoperionica, Vulkanizer, Automehaničar, Autoprevoznik, usluge dostave i Kurirske službe itd.

LISTA PAUŠALNIH DELATNOSTI nalazi se u  Uredbi o Bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti – izvor paragraf.rs

KLIKNITE OVDE ZA KOMPLETNI SPISAK PAUŠALNIH DELATNOSTI

Šifra delatnosti  

              

0111      Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

0112      Gajenje pirinča

0113      Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka

0114      Gajenje šećerne trske

0115      Gajenje duvana

0116      Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana

0119      Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

0121      Gajenje grožđa

0124      Gajenje jabučastog i koštičavog voća

0125      Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća

0127      Gajenje biljaka za pripremanje napitaka

0128      Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja

0129      Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka

0130      Gajenje sadnog materijala

0141      Uzgoj muznih krava

0142      Uzgoj drugih goveda i bivola

0143      Uzgoj konja i drugih kopitara

0145      Uzgoj ovaca i koza

0146      Uzgoj svinja

0147      Uzgoj živine

0149      Uzgoj ostalih životinja

0150      Mešovita poljoprivredna proizvodnja

0161      Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada

0162      Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja

0163      Aktivnosti posle žetve

0210      Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

0220      Seča drveća

0230      Sakupljanje šumskih plodova

0240      Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom

0312      Slatkovodni ribolov

0322      Slatkovodne akvakulture

0811      Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede

0812      Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina

0899      Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala

0990      Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda

1011      Prerada i konzervisanje mesa

1012      Prerada i konzervisanje živinskog mesa

1013      Proizvodnja mesnih prerađevina

1020      Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca

1031      Prerada i konzervisanje krompira

1032      Proizvodnja sokova od voća i povrća

1039      Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća

1041      Proizvodnja ulja i masti

1042      Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti

1051      Prerada mleka i proizvodnja sireva

1052      Proizvodnja sladoleda

1061      Proizvodnja mlinskih proizvoda

1062      Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda

1071      Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača

1072      Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača

1073      Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna

1081      Proizvodnja šećera

1082      Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda

1083      Prerada čaja i kafe

1084      Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani

1085      Proizvodnja gotovih jela

1086      Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane

1089      Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

1091      Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje

1092      Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce

1101      Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića

1102      Proizvodnja vina od grožđa

1103      Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina

1105      Proizvodnja piva

1106      Proizvodnja slada

1107      Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode

1310      Priprema i predenje tekstilnih vlakana

1320      Proizvodnja tkanina

1330      Dovršavanje tekstila

1391      Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala

1392      Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće

1393      Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod

1394      Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža

1395      Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od njega, osim odeće

1396      Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila

1399      Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta

1411      Proizvodnja kožne odeće

1412      Proizvodnja radne odeće

1413      Proizvodnja ostale odeće

1414      Proizvodnja rublja

1419      Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora

1420      Proizvodnja proizvoda od krzna

1431      Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa

1439      Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće

1511      Štavljenje i dorada kože; dorada i bojenje krzna

1512      Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa

1520      Proizvodnja obuće

1610      Rezanje i obrada drveta

1621      Proizvodnja furnira i ploča od drveta

1622      Proizvodnja parketa

1623      Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata

1624      Proizvodnja drvne ambalaže

1629      Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća

1712      Proizvodnja papira i kartona

1721      Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona

1722      Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

1723      Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira

1724      Proizvodnja tapeta

1729      Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona

1811      Štampanje novina

1812      Ostalo štampanje

1813      Usluge pripreme za štampu

1814      Knjigovezačke i srodne usluge

1820      Umnožavanje snimljenih zapisa

1910      Proizvodnja produkata koksovanja

2012      Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata

2013      Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija

2014      Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija

2015      Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja

2016      Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima

2030      Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

2041      Proizvodnja deterdženata, sapuna sredstava za čišćenje i poliranje

2042      Proizvodnja parfema i toaletnih preparata

2052      Proizvodnja sredstava za lepljenje

2053      Proizvodnja eteričnih ulja

2059      Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda

2211      Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila

2219      Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

2221      Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike

2222      Proizvodnja ambalaže od plastike

2223      Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo

2229      Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

2311      Proizvodnja ravnog stakla

2312      Oblikovanje i obrada ravnog stakla

2313      Proizvodnja šupljeg stakla

2319      Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode

2320      Proizvodnja vatrostalnih proizvoda

2331      Proizvodnja keramičkih pločica i ploča

2332      Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline

2341      Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta

2343      Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike

2349      Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda

2352      Proizvodnja kreča i gipsa

2361      Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo

2362      Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo

2363      Proizvodnja svežeg betona

2364      Proizvodnja maltera

2365      Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima

2369      Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa

2370      Sečenje, oblikovanje i obrada kamena

2391      Proizvodnja brusnih proizvoda

2399      Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala

2420      Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga

2433      Hladno oblikovanje profila

2441      Proizvodnja plemenitih metala

2442      Proizvodnja aluminijuma

2445      Proizvodnja ostalih obojenih metala

2451      Livenje gvožđa

2453      Livenje lakih metala

2454      Livenje ostalih obojenih metala

2511      Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija

2512      Proizvodnja metalnih vrata i prozora

2521      Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje

2529      Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera

2530      Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje

2540      Proizvodnja oružja i municije

2550      Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha

2561      Obrada i prevlačenje metala

2562      Mašinska obrada metala

2571      Proizvodnja sečiva

2572      Proizvodnja brava i okova

2573      Proizvodnja alata

2591      Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže

2592      Proizvodnja ambalaže od lakih metala

2593      Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga

2594      Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda

2599      Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

2611      Proizvodnja elektronskih elemenata

2612      Proizvodnja štampanih elektronskih ploča

2620      Proizvodnja računara i periferne opreme

2630      Proizvodnja komunikacione opreme

2640      Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju

2651      Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata

2652      Proizvodnja satova

2660      Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

2670      Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

2711      Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora

2712      Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom

2720      Proizvodnja baterija i akumulatora

2731      Proizvodnja kablova od optičkih vlakana

2732      Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova

2740      Proizvodnja opreme za osvetljenje

2751      Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo

2752      Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo

2790      Proizvodnja ostale električne opreme

2811      Proizvodnja motora i turbina, osim za letelice i motorna vozila

2812      Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja

2813      Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora

2814      Proizvodnja ostalih slavina i ventila

2815      Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata

2821      Proizvodnja industrijskih peći i gorionika

2822      Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje

2824      Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima

2825      Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo

2829      Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene

2830      Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

2841      Proizvodnja mašina za obradu metala

2849      Proizvodnja ostalih alatnih mašina

2892      Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

2893      Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana

2894      Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože

2895      Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona

2896      Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume

2899      Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene

2910      Proizvodnja motornih vozila

2920      Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice

2931      Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila

2932      Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila

3011      Izgradnja brodova i plovnih objekata

3012      Izrada čamaca za sport i razonodu

3020      Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila

3030      Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme

3092      Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica

3099      Proizvodnja ostale transportne opreme

3101      Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore

3102      Proizvodnja kuhinjskog nameštaja

3103      Proizvodnja madraca

3109      Proizvodnja ostalog nameštaja

3212      Proizvodnja nakita i srodnih predmeta

3213      Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda

3220      Proizvodnja muzičkih instrumenata

3230      Proizvodnja sportske opreme

3240      Proizvodnja igara i igračaka

3250      Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala

3291      Proizvodnja metli i četki

3299      Proizvodnja ostalih predmeta

3311      Popravka metalnih proizvoda

3312      Popravka mašina

3313      Popravka elektronske i optičke opreme

3314      Popravka električne opreme

3315      Popravka i održavanje brodova i čamaca

3316      Popravka i održavanje letelica i svemirskih letelica

3317      Popravka i održavanje druge transportne opreme

3319      Popravka ostale opreme

3320      Montaža industrijskih mašina i opreme

3511      Proizvodnja električne energije

3530      Snabdevanje parom i klimatizacija

3600      Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

3700      Uklanjanje otpadnih voda

3811      Skupljanje otpada koji nije opasan

3812      Skupljanje opasnog otpada

3821      Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

3831      Demontaža olupina

3832      Ponovna upotreba razvrstanih materijala

4110      Razrada građevinskih projekata

4120      Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

4211      Izgradnja puteva i autoputeva

4212      Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica

4213      Izgradnja mostova i tunela

4221      Izgradnja cevovoda

4222      Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova

4291      Izgradnja hidrotehničkih objekata

4299      Izgradnja ostalih nepomenutih građevina

4311      Rušenje objekata

4312      Pripremna gradilišta

4313      Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem

4321      Postavljanje električnih instalacija

4322      Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema

4329      Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

4331      Malterisanje

4332      Ugradnja stolarije

4333      Postavljanje podnih i zidnih obloga

4334      Bojenje i zastakljivanje

4339      Ostali završni radovi

4391      Krovni radovi

4399      Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

4520      Održavanje i popravka motornih vozila

4611      Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda

4613      Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala

4614      Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona

4615      Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe

4616      Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože

4617      Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana

4618      Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda

4619      Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

4781      Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama

4782      Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama

4789      Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama

4799      Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

4920      Železnički prevoz tereta

4931      Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

4932      Taksi prevoz

4939      Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

4941      Drumski prevoz tereta

4942      Usluge preseljenja

5030      Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima

5040      Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

5110      Vazdušni prevoz putnika

5210      Skladištenje

5221      Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju

5222      Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju

5224      Manipulacija teretom

5229      Ostale prateće delatnosti u saobraćaju

5320      Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa

5520      Odmarališta i slični objekti za kraći boravak

5590      Ostali smeštaj

5610      Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta

5621      Ketering

5629      Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

5630      Usluge pripremanja i posluživanja pića

5811      Izdavanje knjiga

5813      Izdavanje novina

5814      Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja

5819      Ostala izdavačka delatnost

5821      Izdavanje računarskih igara

5829      Izdavanje ostalih softvera

5911      Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa

5912      Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa

5913      Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa

5914      Delatnost prikazivanja kinematografskih dela

5920      Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike

6010      Emitovanje radio-programa

6020      Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa

6110      Kablovske telekomunikacije

6120      Bežične telekomunikacije

6130      Satelitske telekomunikacije

6190      Ostale telekomunikacione delatnosti

6201      Računarsko programiranje

6202      Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije

6203      Upravljanje računarskom opremom

6209      Ostale usluge informacione tehnologije

6311      Obrada podataka, hosting i sl.

6312      Veb portali

6391      Delatnosti novinskih agencija

6399      Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute

6622      Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju

6629      Ostale pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima

6910      Pravni poslovi

6920      Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje

7010      Upravljanje ekonomskim subjektom

7021      Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću

7022      Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

7111      Arhitektonska delatnost

7112      Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

7120      Tehničko ispitivanje i analize

7219      Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

7220      Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

7410      Specijalizovane dizajnerske delatnosti

7420      Fotografske usluge

7430      Prevođenje i usluge tumača

7490      Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

7500      Veterinarska delatnost

7711      Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

7712      Iznajmljivanje i lizing kamiona

7721      Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

7722      Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova

7729      Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

7731      Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme

7732      Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

7733      Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare)

7739      Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

7810      Delatnost agencija za zapošljavanje

7830      Ostalo ustupanje ljudskih resursa

7911      Delatnost putničkih agencija

7912      Delatnost tur-operatora

7990      Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima

8010      Delatnost privatnog obezbeđenja

8020      Usluge sistema obezbeđenja

8030      Istražne delatnosti

8110      Usluge održavanja objekata

8121      Usluge redovnog čišćenja zgrada

8122      Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme

8129      Usluge ostalog čišćenja

8130      Usluge uređenja i održavanja okoline

8211      Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge

8219      Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška

8220      Delatnost pozivnih centara

8230      Organizovanje sastanaka i sajmova

8292      Usluge pakovanja

8299      Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

8551      Sportsko i rekreativno obrazovanje

8552      Umetničko obrazovanje

8559      Ostalo obrazovanje

8560      Pomoćne obrazovne delatnosti

8621      Opšta medicinska praksa

8622      Specijalistička medicinska praksa

8623      Stomatološka praksa

8690      Ostala zdravstvena zaštita

8710      Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom

8810      Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama

8899      Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja

9001      Izvođačka umetnost

9002      Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti

9003      Umetničko stvaralaštvo

9004      Rad umetničkih ustanova

9102      Delatnost muzeja galerija i zbirki

9103      Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika

9104      Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti

9311      Delatnost sportskih objekata

9313      Delatnost fitnes klubova

9319      Ostale sportske delatnosti

9321      Delatnost zabavnih i tematskih parkova

9329      Ostale zabavne i rekreativne delatnosti

9511      Popravka računara i periferne opreme

9512      Popravka komunikacione opreme

9521      Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu

9522      Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme

9523      Popravka obuće i predmeta od kože

9524      Održavanje i popravka nameštaja

9525      Popravka satova i nakita

9529      Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo

9601      Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda

9602      Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona

9603      Pogrebne i srodne delatnosti

9604      Delatnost nege i održavanja tela

9609      Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti

9700      Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu

PROVERITE DA LI VAŠA DELATNOST MOŽE DA BUDE PAUŠALAC:

kontaktirajte nas putem kontakt forme na ovoj strani

14

KAKO DA PROVERITE NAZIV FIRME PRE NEGO ŠTO ZAPOČNETE OTVARANJE AGENCIJE ?

Pre otvaranja firme treba proveriti da li je željeni NAZIV FIRME SLOBODAN U REGISTRUAPR i da li ispunjava uslove za registraciju poslovnog imena Firme.

PROVERA NAZIVA FIRME vrši se u Registru APR:

 PRETRAGA NAZIVA ZA FIRMU U APR

 

Prilikom provere naziva DOO firme na stranici za pretragu Agencije za privredne registre treba odabrati  formu privredna društva i koristiti po potrebi navodnike radi sužavanja pretrage.

PRAVILA ZA ODABIR IMENA U POSTUPKU ZA OTVARANJE AGENCIJE:

Ime firme mora biti jedinstveno -tako da nijedna druga Firma u  Srbiji nema ISTO IME

Ime firme mora imati najmanje 3 karaktera

Reči koje ukazuju na delatnost ne uzimaju se obzir prilikom pretrage (na primer company, komerc, trade…)

Ime firme ne sme da dovodi u zabludu u pogledu delatnosti ili pravne forme, niti da vređa moral

Ime firme ne može sadržati reč Srbija ili SRB , kao ni imena drugih država i organizacija – osim ako se obezbedi njihova saglasnost

Dodavanje razmaka, crtica, malih i velikh slova ne doprinosi da ime bude jedinstveno.

U praksi Agencije za privredne registre postoji  još čitav niz pravila pri određivanju imena firme, a naveli smo ovde osnovne smernice o kojima treba voditi računa pri proveri imena firme.

BONUS SAVET :  Naziv Firme može biti slobodan i dozvoljen u APR -u , a da bude zaštićen kao ŽIG kod Zavoda za zaštitu intelektualne svojine. Kako biste izbegli probleme i tužbe u pogledu naziva savet je da pogledate i REGISTAR ŽIGOVA SRBIJE – NAZIV FIRME UPIŠITE U POLJE ZNAK .

U POSTUPKU OTVARANJA FIRME PROVERAVAMO NAZIV FIRME U REGISTRU I PRIMENJUJEMO PRAVILA IZ PRAKSE APR .

Takođe, na našem sajtu moguća je BESPLATNA PPRELIMINARNA PROVERA NAZIVA FIRME .

OTVARATE PAUŠALNU AGENCIJU? ČESTITAMO!

Postupak otvaranja firme u Registru

završavamo efikasno za samo par dana

za sve paušalne delatnosti

– paušalne radnje i agencije –

u  Beogradu i svim mestima u Srbiji