Izaberite stranicu

PRIVREMENA ODJAVA PREDUZETNIKA

MIROVANJE FIRME – ZAMRZAVANJE FIRME

BEOGRAD I CELA SRBIJA

PRIVREMENA ODJAVA PREDUZETNIKA KOD APR – MIROVANJE FIRME

ZA PAUŠALCE I SVE OSTALE PREDUZETNIKE  4.000 DIN +APR

 

 

POPUST ZA VIŠE ISTOVREMENIH PROMENA UZ MIROVANJE:

PROMENA DELATNOSTINAZIVA ILI PROMENA ADRESE PREDUZETNIKA 2.000 DIN +APR

CENA I USLOVI ZA Jul 2024. GODINE

PAUZIRATE FIRMU?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

PREKID DELATNOSTI PREDUZETNIKA CENA I TROŠKOVI

 • Usluga privremenog prekida delatnosti firme kod APR:  4.000 din
 • Naknada APR za registraciju mirovanja preduzetnika: 850 din

KOLIKO TRAJE POSTUPAK ZA MIROVANJE FIRME

 • Priprema dokumentacije za prekid delatnosti- 1 dan
 • Registracija mirovanja kod APR traje 1-3 dana

DOKUMENTACIJA ZA MIROVANJE PREDUZETNIKA

 • Registraciona prijava APR za promenu podataka o preduzetniku
 • Dodatak  prijave za prekid poslovanja preduzetničke firme
 • Dodaci prijave za druge promene npr naziv, sedište -ako ih ima 
 • Naknada za APR po jedinstvenom generisanom pozivu na broj 

USLUGA PAUZIRANJA PREDUZETNIČKE FIRME

 • Priprema dokumentacije za mirovanje paušalne firme
 • Prijava za mirovanje na određeno ili neodređeno vreme 
 • Provera da li postoji blokada ili ograničenja Poreske uprave
 • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR
 • 2x idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje dokumenata
 • Šaljemo Vam BP BROJ: pratite status predmeta ONLINE  
 • Rešenje APR o mirovanju preduzetnika- u originalu
 • Objava prekida delatnosti na sajtu APR
Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija
GARANCIJA USPEHA PROCEDURE

Više od 10 godina iskustva u radu sa APR

VIše od  1.500 registrovanih preduzetnika

Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev

za privremeni prekid delatnosti preduzetničke firme

mi snosimo naknadu APR za ponovni postupak

MI RADIMO ZA CELU SRBIJU – VI BIRATE NAČIN SARADNJE

ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

– PREKO INTERNETA I POŠTE –

ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

PITANJA I ODGOVORI:  PRIVREMENA ODJAVA PREDUZETNIKA

POSTUPAK ZA MIROVANJE – PAUZIRANJE  PREDUZETNIKA

Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

01

PRIVREMENA ODJAVA PREDUZETNIKA : ŠTA ZNAČI MIROVANJE PREDUZETNIČKE RADNJE ILI AGENCIJE ?

Mirovanje ili zamrzavanje preduzetničke firme se odnosi na privremeni prekid obavljanja delatnosti, usled čega se prekida obračunavanje poreza i doprinosa za preduzetnika (osim ako se ne opredeli za nastavak plaćanja doprinosa u toku mirovanja). 

Procedura za mirovanje preduzetnika podrazumeva dva koraka:

1. Registraciju prekida obavljanja delatnosti kod APR i

2. Podnošenje poreske prijave kod PU 

Privremena odjava preduzetnika, tačnije privremeni PREKID delatnosti  može se registrovati u bilo kom trenutku od momenta  otvaranja preduzetničke firme, bilo da je reč o registrovanju paušalne firme u Srbiji, ili otvaranju trgovinske radnje , otvaranju Agencije u formi preduzetnika ili drugog preduzetnika koji ima knjigovodstvo. 

Postupak u APR jedinstven je za sve preduzetnike- bez obzira da li je reč o mirovanju paušalca ili mirovanju knjigaša; ali se Poreski postupak u ovom slučaju razlikuje zavisno od načina oporezivanja:  za paušalce se podnosi elektronska prijava na obrascu PPDG1R , a za preduzetnike koji vode knjige na obrascu PPDG1S, preko portala Poreske uprave, u elektronskoj formi.

02 

PRIVREMENA ODJAVA PREDUZETNIKA : DA LI MOŽE DA SE ZAMRZNE DOO FIRMA?

Prema važećim propisima u Srbiji – nije moguće staviti DOO firmu u mirovanje.

Preciznije rečeno, nije moguće prijaviti privremeni prekid delatnosti kod DOO firme tako da sve obaveze i prava budu zamrznute

niti na određeno niti na neodređeno vreme -opcija pauziranja firme  moguća je samo za preduzetnike.

03

MIROVANJE PREDUZETNIKA : DA LI POSTOJI MODEL ODLUKE O PREKIDU OBAVLJANJA DELATNOSTI?

Primer Odluke o prekidu obavljanja delatnosti preduzetnika nije potrebno imati – jer ova Odluka se po potrebi sastavlja u slobodnoj formi za internu arhivu preduzetnika.

Međutim, APR ne zahteva da se priloži Odluka o prekidu obavljanja delatnosti preduzetnika prilikom registracije mirovanja preduzetničke firme (paušalne ili van paušala), već se prilaže Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku, zajedno sa dodatkom koji se odnosi na prekid i nastavak obavljanja delatnosti, uključujući i prateću dokumentaciju u postupku privremene odjave preduzetnika.

04

DA LI JE OBAVEZNO NA VRATA FIRME STAVITI OBAVEŠTENJE DA JE FIRMA U MIROVANJU ?

Preduzetnik je u obavezi da o periodu prekida obavljanja delatnosti istakne obaveštenje na mestu u kome obavlja delatnost – u skladu sa članom 90 . Zakona o privrednim društvima Srbije.

Dakle, obavezno je da se na sedištu firme stavi obaveštenje o prekidu rada u periodu dok traje mirovanje preduzetnika paušalca/ mirovanje preduzetnika knjigaša.

05

PRIVREMENA ODJAVA PREDUZETNIKA : KOJE POREZE PLAĆA PREDUZETNIK U MIROVANJU ?

U periodu prekida obavljanja delatnosti ( mirovanja firme) preduzetnik paušalac ili preduzetnik koji vodi knjige – nema propisanu  obavezu plaćanja poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Kada je reč o doprinosima – za vreme prekida delatnosti (tzv zamrzavanja firme) obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje preduzetnika u tom periodu miruje.

Međutim, u Republici Srbiji postoji i opcija da preduzetnik koji je zamrzao obavljanje delatnosti  nastavi da plaća doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje i doprinos za zdravstveno osiguranje , u kom slučaju je preduzetnik dužan da sam podnese zahtev za nastvak plaćanaj doprinosa preko poreske prijave ppdg1-r. 

06

DA LI ZA VREME MIROVANJA PREDUZETNIKU TEČE RADNI STAŽ?

PRIVREMENA ODJAVA PREDUZETNIKA – SOCIJALNO OSIGURANJE DOK TRAJE MIROVANJE FIRME 

U slučaju da se preduzetnik nije izričito opredelio za nastavak plaćanja doprinosa u toku prekida delatnosti- period mirovanja neće se evidentirati u ukupni radni staž preduzetnika

Konkretnije rečeno, ako je reč o osnovnoj delatnosti preduzetnika dolazi do prekida u radnom stažu, ali ako je reč o dopunskoj delatnosti radni staž teče po osnovu radnog odnosa kod drugog poslodavca.

07

PRIVREMENA ODJAVA PREDUZETNIKA : DA LI PREDUZETNIK U MIROVANJU MOŽE DA NASTAVI DA PLAĆA DOPRINOSE  ?

Na svoj zahtev preduzetnik u Srbiji se MOŽE opredeliti da nastavi da plaća doprinose za socijalno osiguranje i za vreme privremenog prekida,

o čemu se obaveštava Poreska uprava preko elektronske poreske prijave PPDG1R

– osnov 18-nastavak plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti.

Osnovice za plaćanje doprinosa preduzetnika u mirovanju  koji se opredeli za nastavak plaćanja doprinosa – pogledajte na sajtu Fonda PIO  .

08

DA LI PREDUZETNIK U MIROVANJU IMA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ?

Ukoliko preduzetnik registurje prekid obavljanja delatnosti, a ne opredeli se za nastavak plaćanja doprinosa

-neće imati pravo na zdravstveno osiguranje po isteku perioda na koji je zdravstvena kartica već bila overena.

Međutim , preduzetnik može da se opredeli da plaća zdravstveno osiguranje kao fizičko lice.

Naime, lica koja nisu obavezno zdravstveno osigurana mogu samostalno da se uključe u obavezno zdravstveno osiguranje

I i to podnošenjem zahteva filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Licu koje je uključeno u zdravstveno osiguranje i članovima njegove porodice, karticu zdravstvenog osiguranja overava

matična filijala RFZO uz dokaz da je izvršena uplata zdravstvenog osiguranja.

Mesečni iznos doprinosa za uklјučenje u obavezno zdravstveno osiguranje za 2021. godinu u Srbiji je 2.925,41 din.

09

PRIVREMENA ODJAVA PREDUZETNIKA : DA LI SE MOŽE ZAMRZNUTI FIRMA KOJA DUGUJE POREZE I DOPRINOSE ?

Može se staviti u mirovanje preduzetnička firma iako postoje dugovi prema poreskoj upravi za poreze i doprinose.

Naime,  paušalac ili preduzetnik koji vodi knjigovostvo prilikom registracije prekida poslovanja nema obavezu da podnosi dokaze da su namirene obaveze prema Poreskoj upravi i lokalnoj samoupravi, za razliku od postupka za zatvaranje preduzetnika

10

PRIVREMENA ODJAVA PREDUZETNIKA : DA LI MOGU DA ZAMRZNEM FIRMU AKO JE ODUZET PIB FIRME ?

Prema stavu Agencije za privredne registre – nije moguće registrovati mirovanje tj prekid delatnosti preduzetnika kome je PIB oduzet

, sve do vraćanja PIB-a u postupku kod Poreske Uprave.

Isto pravilo važi u slučaju da postoje druga ograničenja registrovana od strane Poreske uprave u Registru zabrana i ograničenja  privrednih subjekata.

11

KOLIKO PUTA GODIŠNJE MOŽE DA SE STAVI FIRMA U MIROVANJE ?

Propisi Republike Srbije ne predviđaju ograničenje u pogledu prekida delatnosti.

Drugim rečima, preduzetnička radnja ili agencija može se u toku godine neograničeni broj puta privremeno zamrzavati i aktivirati.

Međutim, svaki put pri prekidu poslovanja potrebno je uraditi ceo postupak zamrzavanja preduzetnika– paušalca ili preduzetnika koji vodi knjige.

Pri tome,  svaki put pri nastavku poslovanja obavezno je uraditi postupak za aktivaciju preduzetničke firme ( radnje , agencije …) 

12

PRIVREMENA ODJAVA PREDUZETNIKA : GDE SE PROVERAVA DA LI JE FIRMA U MIROVANJU ?

U Registru preduzetnika APR-a vidi se da li je preduzetnik privremeno prekinuo poslovanje- tj da li je u mirovanju ili ne.

Ono što može izazvati zabunu je što uvidom u STATUS PREDUZETNIKA koji je u mirovanju u Registru APR – piše AKTIVAN.

Ovaj status odnosi se na pitanje da li firma postoji ili je obrisana tj trajno ugašena.

Preduzetnik koji je privremeno zamrzao firmu – i dalje je privredni subjekt  sve do konačnog brisanja.

Na sajtu APR-a u odeljku br 5 POSLOVNI PODACI nalaze se podaci o privremenom prekidu – tj o mirovanju.

Ako je polje privremeni prekid prazno – preduzetnik nije trenutno u mirovanju.

Tokom 2020. godine u Srbiji  prema izveštaju APR  među onima koji su privremeno odjavili delatnost najviše je preduzetnika koji se bave računarskim programiranjem, konsultantskim aktivnostima u vezi sa poslovanjem, frizerski i kozmetički saloni, restorani i pokretni ugostiteljski objekti, konsultanti u informacionim delatnostima i taksi prevoznici.

13

DA LI SE PODNOSI PORESKA PRIJAVA U SLUČAJU ZAMRZAVANJA –MIROVANJA PAUŠALCA?

Preduzetnik paušalac u slučaju zamrzavanja firme – tj  privremenog prekida obavljanja delatnosti podnosi obrazac PPDG-1R u roku od 30 dana od dana prekida obavljanja delatnosti, preko portala E POREZI.

Na osnovu uredno podnete poreske prijave  PPDG-1R za period od dana privremene odjave  preduzetnika u skladu sa Rešenjem o prekidu obavljanja delatnosti-  Poreska uprava  donosi  elektronskim putem rešenje o utvrđivanju konačne obaveze poreza na dohodak građana na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (osim u slučaju nastavka plaćanja doprinosa).

14

DA LI ĆU DOBITI POŠTOM REŠENJE O PREKIDU PORESKIH OBAVEZA PAUŠALCA KOJI JE U MIROVANJU ?

Od početka 2020. godine Poreska rešenja za paušalce donose se u elektronskoj formi, a dostavljaju isključivo preko portala E porezi, kome preduzetnik pristupa uz pomoć elektronskog sertifikata.

Dakle, Rešenje neće biti dostavljeno Poštom na adresu firme ili stana preduzetnika – pa je obaveza paušalca da pristupi lično ili preko ovlašćenog lica elektronskom sandučetu na portalu E porezi Poreske uprave Republike Srbije.

15

DA LI RAČUN FIRME FUNKCIONIŠE U TOKU MIROVANJA PREDUZETNIKA? 

KAKO PRIVREMENA ODJAVA PREDUZETNIKA UTIČE NA MOGUĆNOST PODIZANJA NOVCA 

U praksi često dobijamo pitanje: Šta se dešava sa računom preduzetnika u toku privremene odjave obavljanja delatnosti.

Poslovni račun ostaje u funkciji .

Preduzetnik koji je u statusu mirovanja može i dalje primati zaostale uplate iz prethodnog poslovanja pre zamrzavanja firme.

Takođe, može doći do potrebe da se uplate zaostale dažbine prema Poreskim organima ili da se prime subvencije i davanja za preduzetnike koji ispunjavaju uslove.

Međutim, svakako u toku mirovanja preduzetnika poslovanje je na pauzi, pa se ne mogu se izdavati nove fakture niti primati prilivi po tim osnovima

do registracije nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika (odmrzavanja firme).

16

DA LI  PREDUZETNIK KOJI ZAMRZNE FIRMU MOŽE DA OSTVARI PRAVA SA BIROA –od NSZ ?

PRIVREMENA ODJAVA PREDUZETNIKA – DA LI PREDUZETNIK MOŽE DA BUDE NA BIROU AKO PRIJAVI MIROVANJE FIRME?

Preduzetnik koji prekine privremeno obavljanje delatnosti ne može se prijaviti na evidenciju nezaposlenih lica – sve dok firma ne bude trajno izbrisana, pa samim tim ni ostvariti prava ili novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti .

Dakle, bilo da je reč o mirovanju paušalca ili  mirovanju ostalih preduzetnika – dok ne dođe do aktivacije firme nakon mirovanja

– nije moguće ostvarivati prava koja se odnose na nezaposlena lica, iako firma u toku mirovanja ne posluje.

 

17

DA LI MIROVANJE PREDUZETNIKA UMANJUJE LIMIT PROMETA OD 6 MILIONA DINARA ?

Vreme za koje je u kalendarskoj godini preduzetnik bio u statusu privremene odjave obavljanja delatnosti NE UTIČE na ostvarivanje prava paušalnog oporezivanja, pa se u svakom slučaju  kao limit posmatra ostvareni promet koji nije veći od 6.000.000 dinara u toku kalndarske godine.

18

DA LI PAUŠALAC KOJI JE U MIROVANJU MOŽE DA IZDAJE FAKTURE?

PRIVREMENA ODJAVA PREDUZETNIKA I IZDAVANJE RAČUNA 

Preduzetnici paušalci, kao ni ostali preduzetnici  koji kod APR registruju tzv mirovanje – odnosno prekid obavljanja delatnosti – ne mogu nastaviti sa radom dok mirovanje traje, pa samim tim nemaju ni pravo fakturisanja u tom periodu.

Međutim, ne postoji zakonska smetnja da preduzetnik koji je zamrzao poslovanje primi uplatu za ranije izdate fakture.

Dakle, mirovanje paušalca ne znači zabranu podizanja novca sa računa – ukoiliko je novac na računu rezultat poslovanja iz perioda  pre nego što je privremena odjava registrovana u APR .

19

DA LI PREDUZETNIK U MIROVANJU MOŽE DA PODIŽE NOVAC SA RAČUNA FIRME ?

Ukoliko se na računu preduzetnika koji je privremeno prekinuo delatnost zatekne novac iz ranijeg poslovanja ili dođe do uplate po osnovu ranije izdatih faktura ili drugim osnovima – preduzetnik može podizati novac sa računa prema opštim pravilima za paušalno oporezovane.

Dakle , mirovanje paušalca ne znači zabranu podizanja novca sa računa – ukoiliko je novac na računu rezultat poslovanja iz perioda  pre nego što je privremena odjava registrovana u APR .

20

KOLIKI JE POREZ U MESECU ZAMRZAVANJA FIRME?

U mesecu u kome dođe do prekida delatnosti  porez i doprinosi biće srazmerni broju dana u tom mesecu u toku kojih je firma bila aktivna.

Dakle, ne zaračunavaju se obaveze za ceo taj mesec, već samo do dana ulaska u mirovanje prema Rešenju APR o prekidu delatnosti preduzetnika.

21

DA LI JE PREKID DELATNOSTI PREDUZETNIKA OSNOV ZA OTKAZ UGOVORA O RADU ZAPOSLENIMA –DA LI MIROVANJE FIRME ZNAČI AUTOMATSKI OTKAZ ZA RADNIKE ?

U slučaju registracije prekida delatnosti preduzetnika kod APR- ne dolazi do automatskog prestanka radnog odnosa zaposlenih u toj preduzetničkoj firmi.

Naime,  privremeni prekid obavljanja delatnosti preduzetnika paušalca ili preduzetnika koji vodi knjigovodstvo – NIJE predviđen kao osnovan razlog za prestanak radnog odnosa zaposlenih u preduzetničkoj firmi.

Dakle,u ovom slučaju nije primenljiv član 176. stav 1. tačka 5) Zakona o radu Srbije koji se odnosi  na  prestanak rada poslodavca

– jer  je reč o privremenom prekidu obavljanja delatnosti, a ne o trajnom prestanku.

Stoga preduzetnici koji imaju zaposlene – pre stavljanja firme u mirovanje – treba da urede odnose sa zaposlenima.

22

ZAMRZAVANJE FIRME ZBOG TRUDNIČKOG ILI PORODILJSKOG BOLOVANJA?

Na našem blogu detaljnije smo obradili prava i opcije preduzetnice u slučaju trudničkog i porodiljskog odsustva:

Mirovanje radnje ili agencije zbog trudničkog odustva preduzetnice ( uskoro na blogu ) 

23

KOLIKO MOŽE DA TRAJE MIROVANJE PREDUZETNIKA?

DA LI JE PRIVREMENA ODJAVA PREDUZETNIKA VREMENSKI OGRANIČENA?

Često dobijamo pitanje od  klijenata DA LI JE VREME MIROVANJA PREDUZETNIKA OGRANIČENO, na primer na 2 godine ili drugi period.

Dužinu trajanja prekida delatnosti preduzetnika paušalca ili preduzetnika „knjigaša“-  Zakon o privrednim društvima Srbije NE ograničava.

Drugim rečima, preduzetnička firma može ostatati  neograničeno dugo u statusu mirovanja  –  DO PONOVNE PRIJAVE POČETKA DELATNOSTI PREDUZETNIKA.

Za detalje tog postupka pogledajte : AKTIVACIJA PREDUZETNIKA NAKON MIROVANJA.

Međutim, treba voditi računa da li je prilikom stavljanja firme u mirovanje u registracionoj prijavi privremenog prekida obavljanja delatnosti kod APR  unet kao fiksni i unapred određeni datum ponovnog otpočinjanja delatnosti.

Ukoliko je datum određen unapred, tog datuma fima se automatski vraća u redovan status – tj nastavlja obavljanje delatnosti po automatizmu.

Ali i u slučaju da je datum nastavka delatnosti bio unapred upisan u prijavi – preduzetnik u svakom trenutku može u propisanom postupku produžiti status mirovanja.

24

KOJI SU DOZVOLJENI RAZLOZI ZA MIROVANJE PREDUZETNIKA?

Zakon o privrednim društvima Srbije ne propisuje razloge ni uslove za prekid obavljanja delatnosti preduzetnika, niti navodi razloge za prekid, niti su oni predmet registracije u skladu sa odredbom člana 4. Pravilnika o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju .

U praksi, razlog za mirovanje preduzetnika je najčešće sezonska priroda posla, rad po projektima, bolovanje, trudničko ili porodiljsko odsustvo, putovanja preduzetnika ili jednostavno periodi pooslovnih kriza i vanrednih okolnosti. 

Razlog za mirovanje preduzetnika paušalca može biti i približavanje limitu prihoda.

Naime od momenta otvaranja paušalne firme , pa sve do zatvaranja paušalne firme – mora se voditi računa o propisanim limitima za paušalno poslovanje.

Takođe, pre privremene odjave firme paušalni preduzetnik koji ima zaposlene (kao i ostali preduzetnici)  

prethodno mora da reši radno-pravni status zaposlenih u skladu sa propisima radnog prava ,

iako postojanje zaposlenih nije predviđeno kao prepreka za prekid obavljanja delatnosti pred Agencijom za privredne registre. 

Detaljnije o ovoj temi : Paragraf.rs

25

KAKO AKTIVIRATI FIRMU NAKON MIROVANJA?

AKTIVIRANJE PREDUZETNIKA NAKON MIROVANJA registruje se na sličan način kao i prekid delatnosti (mirovanje):

u postupku kod APR do dobijanja Rešenja o nastavku obavjanja delatnosti i kod Poreske uprave.

Naravno,  za preduzetnike paušalce treba podneti elektronski obrazac prijave PPDG1R i u slučaju nastavka delatnosti nakon privremenog prekida.

Detaljnije pogledajte na našoj stranici :

NASTAVAK DELATNOSTI PREDUZETNIKA PAUŠALCA I PREDUZETNIKA KOJI VODI KNJIGE.

VREME JE ZA MIROVANJE FIRME?

Postupak za privremeni prekid delatnosti

završavamo efikasno i brzo

za sve preduzetničke firme

– u Beogradu i celoj Srbiji –