Izaberite stranicu

ZATVARANJE RADNJE U APR

ZATVARANJE PAUŠALNE RADNJE

BEOGRAD I CELA SRBIJA

ZATVARANJE RADNJE ZA PAUŠALCE I OSTALE PREDUZETNIKE

POSTUPAK BRISANJA RADNJE IZ REGISTRA 4.000 DIN + APR

CENA I USLOVI ZA Jun 2024. GODINE

ŽELITE DA ZATVORITE RADNJU – ALI IMATE DUGOVANJA?

 

POGLEDAJTE: ZAMRZAVANJE RADNJE – MIROVANJE PREDUZETNIKA

DOŠLO JE VREME ZA ZATVARANJE RADNJE?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

USLUGA ZATVARANJA RADNJE I PAUŠALNE RADNJE

 • Priprema dokumentacije za zatvaranje radnje
 • Instrukcije za pribavljanje potvrda od PU i JLS
 • Provera da li postoji blokada ili ograničenja PU
 • Generišemo jedinstveni poziv za uplatu kod APR
 • 2x idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje
 • Šaljemo BP BROJ: pratite status predmeta
 • Rešenje o brisanju radnje  iz APR- original
 • Promena  statusa firme- u BRISAN na sajtu APR

 

 • KLIJENT DOSTAVLJA UVERENJA IZ PU I OPŠTINE: 
  • Uverenje Poreske uprave da su namirene poreske obaveze
  • Uverenje iz Opštine da su namireni obaveze po osnovu lokalnih taksi
  • Uverenja važe samo 5 dana –  usklađujemo ceo postupak 

DODATNO ZA PAUŠALCE: PRIJAVA PPDG1-R

 • Nakon brisanja firme u APR -paušalci obavezno podnose Poresku prijavu -preko  portala E-porezi

 • Rok za podnošenje poreske prijave je 30 dana 
 • Nakon podnete prijave stiže konačno Rešenje PU
 • Podnošenje PPDG1-R prijave uz postupak zatvaranja: 3.000 din
 • Neophodno je da paušalac ima elektronski potpis – el. sertifikat

 • Elektronski potpis može se dobiti besplatno u MUP-u na ličnoj karti ili od drugih sertifikovanih tela uz plaćanje : Sertifikaciona tela u Srbiji

PAUZIRANJE PREDUZETNIČKE FIRME CENA I TROŠKOVI

 • Usluga brisanja  radnje kod APR  4.000 din
 • Naknada APR za brisanje preduzetnika 1.300 din

KOLIKO TRAJE ZATVARANJE RADNJE

 • Priprema dokumentacije za zatvaranje radnje- 1 dan
 • Postupak brisanja preduzetnika u  APR traje 1-3 dana

DOKUMENTACIJA ZA ZATVARANJE RADNJE

 • Registraciona prijava APR za brisanje preduzetnika
 • Određivanje dana prestanka delatnosti u prijavi APR
 • Izjava preduzetnika o PDV ili potvrda o brisanju iz PDV
 • Naknada za APR po jedinstvenom generisanom pozivu na broj 
 • Uverenja/potvrde PU i JLS da firma nema dugovanja 
Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija

GARANCIJA USPEHA PROCEDURE

Više od 10 godina iskustva u radu sa APR
VIše od  1.500 registrovanih preduzetnika

Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev
za zatvaranje – brisanje preduzetničke radnje
mi snosimo naknadu APR za ponovni postupak

MI RADIMO ZA CELU SRBIJU – VI BIRATE NAČIN SARADNJE

ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

– PREKO INTERNETA I POŠTE –

ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

PITANJA I ODGOVORI:  ZATVARANJE RADNJE

POSTUPAK ZA ZATVARANJE PAUŠALNE RADNJE I RADNJE KNJIGAŠA

Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

01

KOJI JE POSTUPAK ZA ZATVARANJE PREDUZETNIKA KOD APR-a ?

Brisanje radnje  iz Registra privrednih subjekata  je postupak za trajno zatvaranje preduzetničke firme u Srbiji. 

Za postupak privremenog zatvaranja firme – informacije se nalaze na stranici MIROVANJE RADNJE – ZAMRZAVANJE FIRME

Za brisanje preduzetničke radnje  iz Registra privrednih subjekata Srbije – APR  potrebno je podneti sledeću dokumentaciju:

Registracionu prijavu brisanja preduzetnika, sa popunjenim dodacima i pratećom dokumentacijom  

Dokaz o uplati naknade za brisanje preduzetnika u iznosu od 1.200 din u 2021. godini

Uverenje/potvrdu Poreske uprave Srbije kojim se potvrđuje da na dan izdavanja uverenja preduzetnička radnja NEMA neizmirene poreske obaveze po osnovu poreza na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

Uverenje/potvrdu poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave – Opštine sedišta radnje-  kojom se potvrđuje da na dan izdavanja uverenja preduzetnička radnja NEMA neizmirene obaveze po osnovu lokalnih komunalnih taksi, eko takse i drugih lokalnih nameta.

Pri tome, uverenja nadležnih organa NE mogu biti  starija od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje radnje iz registra.

Dodatno , za preduzetnike koji su bili u sistemu PDV – dostavlja se i potvrda da je preduzetnička radnja brisana iz registra obveznika PDV . Ova potvrda o brisanju radnje iz PDV- ne podleže roku od 5 dana.

VAŽNA NAPOMENA:  APR ZAHTEVA DA UVERENJA ZA BRISANJE RADNJE  IZ REGISTRA  BUDU DOSTAVLJENA U ORIGINALU

– NISU PRIHVATLJIVE KOPIJE, SKENIRANA NITI ELEKTRONSKI IZDATA UVERENJA.

Ovo pravilo ne važi za Uverenje o brisanju iz PDV – može biti u kopiji .

02 

KOLIKO TRAJE ZATVARANJE RADNJE ILI AGENCIJE ?

Koliko traje atvaranje preduzetničke radnje u Srbiji zavisi od nadležnih organa – Poreske uprave Srbije, Opštinske uprave prihoda, APR, ali i od samih okolnosti kod preduzetnika, pre svega da li postoje dugovi, dali je oduzet PIB, da li radnja ima zaposlene radnike i drugo. 

Sama procedura brisanja iz Registra preduzetnika u  APR-u  traje po pravilu 2 do 3 dana, a najviše 5 dana. Međutim, pre zatvaranja preduzetnik dostavlja Uverenja iz Poreske uprave i Uprave prihoda da nema dugovanja kod tih organa – a postupak može da se potraje od 3 do 15 dana zavisno od same filijale, stanja dugovanja preduzetnika i slično.

03

KOJI SU KORACI ZATVARANJA PREDUZETNIČKE FIRME – RADNJE , AGENCIJE ?

 1. Prvi korak kod gašenja preduzetnička firme je preuzeti u filjali ili sa stranice Poreske uprave Srbije sa spiska zahteva i obrazaca-  ZAHTEV ZA DOBIJANJE PORESKOG UVERENJA PORESKE UPRAVE. Kad je reč o osnovu – pod tačkom 8. navesti razlog PRESTANAK OBAVLJANJA DELATNOSTI PREDUZETNIKA. Takođe, treba uplatiti Republičku administrativnu taksu – prema instrukcijama koje se dobijaju pozivom Kontakt Centra Poreske Uprave  ili direktno u Filijali. Popunjen zahtev predati u nadlženoj filijali poreske uprave prema adresi sedišta preduzetničke radnje ili agencije.
 2. Predati u Upravi prihoda u jedinici lokalne samouprave (opštini ) zahtev za dobijanje uverenja uz  uplatu lokalne administrativne takse –  Zahtevi i taksa za dobijanje uverenja Uprave prihoda pri zatvaranju preduzetnika : Beograd
 3. Po obaveštenju iz PU i Uprave prihoda – namiriti preostale obaveze – voditi računa da će uplata biti evidentirana sa dan ili par dana zakašnjenja – preporuka je povećati srazmerno uplate da se ne bi pojavili novi dugovi na stanju nakon tih par dana;
 4. Preuzeti Uverenja o namirenim dugovanjima od PU i Uprave prihoda u opštini sedišta istog dana ili dan za danom (rok važenja od samo 5 dana za oba Uverenja istovremeno teče)
 5. Postupak brisanja radnje kod APR . Savet za naše klijente je da nas odmah kontaktiraju radi koordinacije postupka brisanja preduzetnika kod APR u roku važenja Uverenja (5 dana od dobijanja starijeg uverenja) .
 6. Podneti Poresku prijavu – za paušalce to je PPDG1R poreska prijava koju za naše klijente možemo podneti preko portala E-porezi .

Preduzetnici koji vode knjigovodstvo imaju obavezu da u roku od 60 dana podnesu vanredni finansijski izveštaj nakon okončanja postupka brisanja iz Registra preduzetnika .

 Za preduzetnike koji su bili u sistemu PDV – pre zatavaranja firme u opisanom postupku neophodno je izvršiti brisanje iz Registra PDV obveznika. 

04

DA LI SE MOŽE ZATVORITI FIRMA AKO POSTOJI DUG ZA POREZ PREDUZETNIKA?

Zatvaranje radnje ili agencije, odnosno zatvaranje bilo kog preduzetnika u Srbiji – nije moguće ako nisu plaćeni svi porezi i doprinosi nastali iz poslovanja, a uz to i lokalne dažbine (eko taksa, i dr ).

Naime, APR će izvršiti brisanje iz Registra preduzetnika – samo ukoliko se dostave dokazi o  namirenim obavezama

– i to ne stariji od 5 dana u momentu podnošenja.  

Preduzetnik za dugove prema ostalim fizičkim i pravnim licima ostaje odgvoran ličnom imovinom i nakon brisasnja radnje iz Registra APR ,

za razliku od pravila o odgvornosti vlasnika kad se registruje  ZATVARANJE DOO FIRME U POSTUPKU LIKVIDACIJE 

05

ŠTA AKO FIRMA VIŠE NE RADI ILI NIKAD NIJE RADILA ALI POSTOJI DUG ZA POREZ ?

Ukoliko je paušalna firma ili bilo koja preduzetnička firma faktički prestala sa radom, a ne može da se zatvori zbog poreskih dugovanja – preporuka je da se što pre pokrene POSTUPAK MIROVANJA PREDUZETNIKA . Na taj način će se zaustaviti dalji rast poreza i doprinosa, iako i dalje postoji firma u APR-u  . Sledeći korak je da se preduzetnik obrati Poreskoj upravi Rebublike Srbije – filijali prema sedištu firme- i da proveri mogućnosti za reprogramiranje dugovanja i plaćanje na rate svojih dugovanja. Nakon isplate duga na rate tokom obično dve godine – može se direktno iz mirovanja spoveti postupak trajnog brisanja radnje ili agencije iz APR.

06

DA LI JE MOGUĆE ZATVARANJE FIRME AKO JE ZAPOČELA PORESKA KONTROLA ?

Preduzetnici kod kojih se sprovodi poreska kontrola ne mogu izvršiti brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, prekid ili druge promene podataka u vezi obavljanja delatnosti preduzetnika,

u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola, uključujući i radnje Poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela, do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena, odnosno okončane radnje Poreske policije

07

DA LI JE MOGUĆE ZATVARANJE PREDUZETNIČKE FIRME KOJOJ JE ODUZET PIB ?

Ako je oduzet PIB radnje nije moguće zatvaranje radnje u APR, do vraćanja poreskog broja preduzetniku.

Naime, prema propisima Republike Srbije, nije moguće trajno zatvaranje firme – preduzetnika paušalca, kao ni preduzetnika kaoji vodi knjige -bez obzira na razlog iz kog je Poreska uprava oduzela poreski broj – PIB.

 

Zabrana prestanka obavljanja delatnosti preduzetnika, isto kao i zabrana privremenog prekida obavljanja delatnosti preduzetnika – važi  za period od dobijanja obaveštenja da je privrednom subjektu, privremeno oduzet PIB, sve do dobijanja obaveštenja da je tom subjektu vraćen PIB.

Za vraćanje PIB-a obratiti se Poreskoj upravi prema sedištu firme. Kada Poreska uprava Republike Srbije informiše APR  da je kod preduzetnika  završena kontrola ili vraćen privremeno oduzeti PIB, može se pokrenuti procedura brisanja preduzetnika ili promene podataka preduzetničke firme u registru.

08

KAKO DA ZNAM DA LI JE ODUZET PIB RADNJE –  PAUŠALCA ILI KNJIGAŠA ?

Proveru da li je preduzetniku koji želi da sprovede postupak zatvaranja firme oduzet PIB ili je u blokadi, tj postoji zabrana raspolaganja novčanim sredstvima ,  ili ima nekih drugih ograničenja može se izvršiti u Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja .

Nakon sprovedenog postupka brisanja radnje iz APR, preduzetnik koji vodi knjigovodstvo  ima obavezu podnošenja vanrednih finansijskih izveštaja Registru finansijskih izveštaja i boniteta.

Preduzetnik paušalac nakon brisanja radnje iz APR u obavezi je da podnese elektronski poresku prijavu PPDG1-R.

09

DA LI POSTOJI MODEL ODLUKE O ZATVARANJU PREDUZETNIČKE RADNJE?

 

Primer Odluke o prestanku obavljanja delatnosti preduzetnika nije neophodno iamti  – jer ova Odluka se po potrebi sastavlja u slobodnoj formi za internu arhivu preduzetnika, ili radi prezentovanja  nadležnim organima po potrebi.

Međutim, APR ne zahteva da se priloži Odluka o zatvaranju radnje ili agencije u postupku gašenja firme (paušalne firme  ili preduzetničke firme van paušala), pa stoga nije u praksi oformljen model odluke o gašenju preduzetnika, radnje ili agencije. 

10

DA LI ZATVARANJE PREDUZETNIČKE FIRME UTIČE NA RADNI ODNOS PREDUZETNIKA ?

Zatvaranje preduzetničke delatnosti – paušalne ili van paušala – nema uticaj na radni odnos preduzetnika kod drugog poslodavca ( ako je recimo preduzetnik sproveo otvaranje paušalne firme iz radnog odnosa ili otvaranje radnje iz radnog odnosa ) .

Dakle, ako je preduzetnik obavljao preduzetničku delatnost kao dopunsku delatnost – nakon zatvaranja radnje nastavlja sa radom samo kod svog poslodavca.

Međutim, preporuka je da se nakon zatvaranja proveri u Fondu PIO Srbije  da li je preduzetnik odjavljen po osnovu samostalne delatnosti , te da mu jedina zaduženja za plaćanje poreza i doprinosa proističu na dalje samo iz radnog odnosa kod drugog poslodavca. 

Takođe , obavezno proverite da li je preduzetniku upisan staž nakon zatvaranja fuirme, jer je praksa Fonda PIO da staž u celosti bude upisan tek nakon zatvaranja radnje, za razliku od pravila koje važi za valsnike DOO firme kojima se staž upisuje redovno, a ne tek nakon završene likvidacije DOO firme

11

KAD JE MOGUĆE OTVARANJE NOVE FIRME NAKON ZATVARANJA RADNJE?

KOLIKO VREMENA MORA DA PROĐE DO PONOVNOG OTVARANJA PAUŠALNE FIRME NAKON ZATVARANJA PREDUZETNIKA? 

Nakon zatvaranja radnje ili agencije u Registru privrednih subjekata Srbije – brisanja firme iz APR -a,  moguće je odmah otvoriti novu preduzetničku firmu.

Dakle, nema vremenskog ograničenja u pogledu roka koji mora da protekne pre otvaranja nove preduzetničke firme , ali je osnovno pravilo da u svakom momentu fizičko lice može imati najviše jednu preduzetničku firmu registrovanu na svoje ime .

VREME JE ZA ZATVARANJE RADNJE?

Postupak zatvaranja paušalne radnje i zatavranja radnje van paušala 

–  završavamo efikasno i brzo za sve preduzetničke firme u Beogradu i celoj Srbiji –