Izaberite stranicu

OGRANAK UDRUŽENJA

OTVARANJE OGRANKA UDRUŽENJA:  TURIZAM I UGOSTITELJI

Beograd i cela Srbija

OGRANAK UDRUŽENJA SE OBAVEZNO REGISTRUJE U APR

ZA UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE DELATNOSTI UDRUŽENJA

POSTUPAK REGISTRACIJE OGRANKA UDRUŽENJA 12.000 DIN +APR

PEČAT OGRANKA UDRUŽENJA 2.000 DIN 

CENA I USLOVI ZA Jul 2024. GODINE

OTVARATE OGRANAK DOO FIRME?

OTVARANJE OGRANKA DOO FIRME U SRBIJI

VREME JE DA SE OTVORI OGRANAK UDRUŽENJA?
POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

OGRANAK UDRUŽENJA: CENA I TROŠKOVI POSTUPKA

 • Upis ogranka i privredne delatnosti Udruženja: 12.000 din
 • Naknada APR za upis ogranka i izmenu Statuta Udruženja: 6.400 din
 • Naknada APR za prijavu početka delatnosti Udruženja: 3.100 din
 • Pečat Ogranka Udruženja: 2.000 din -promo cena

KOLIKO TRAJE OTVARANJE OGRANKA UDRUŽENJA

 • Priprema dokumentacije za upis Ogranka udruženja: 2 dana
 • Postupak za izmenu Statuta i upis Ogranka u APR: 2- 3 dana
 • Postupak za registraciju početka delatnosti u APR : 2- 3 dana
 • Pečat za Udruženje – pečat Ogranka ODMAH uz registraciju

 

USLUGA REGISTRACIJE OGRANKA UDRUŽENJA

 • Priprema dokumentacije za osnivanje Ogranka Udruženja
 • Priprema dokumentacije za početak delatnosti Ogranka
 • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR
 • 4 puta idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje dokumenata
 • Šaljemo Vam BU i BD BROJ: pratite status predmeta ONLINE
 • Rešenje APR o registraciji Ogranka Udruženja – u originalu
 • Rešenje APR o početku delatnosti Ogranka – u originalu
 • Izrada pečata Ogranka Udruženja – po zahtevu

DOKUMENTA ZA OGRANAK UDRUŽENJA

 • Promena Statuta udruženja: upis Ogranka
 • Odluka o osnivanju Ogranka Udruženja
 • Odluka o usvajanju Statuta Udruženja
 • Zapisnik sa sednice Skupštine – osnivanje Ogranka
 • Dokazi o identitetu Zastupnika Ogranka Udruženja
 • Registraciona prijava APR za izmenu Statuta
 • Registraciona prijava za upis Ogranka Udruženja
 • Registraciona prijava za upis privredne delatnosti
 • Uplata naknada za APR po generisanom pozivu

KADA SE REGISTRUJE OGRANAK UDRUŽENJA

OGRANAK UDRUŽENJA OBAVEZNO REGISTRUJU  KOD APR
SVA UDRUŽENJA KOJA OBAVLJAJU SLEDEĆE DELATNOSTI: 

01.70 – Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti
49.32 – Taksi prevoz
50.10 – Pomorski i priobalni prevoz putnika
50.30 – Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
52.22 – Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju
55.10 – Hoteli i sličan smeštaj
55.20 – Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
55.30 – Delatnost kampova, auto-kampova….
55.90 – Ostali smeštaj
56.10 – Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
56.21 – Ketering
56.30 – Usluge pripremanja i posluživanja pića- tzv KAFIĆ, KAFE BAR
77.11 – Iznajmljivanje i lizing motornih vozila;
79.11 – Delatnost putničkih agencija;
79.12 – Delatnost tur-operatora;
93.29 – Ostale zabavne i rekreativne delatnosti

NIJE MOGUĆE REGISTROVATI OGRANAK  UDRUŽENJA KOJI NE OBAVLJA PRIVREDNU DELATNOST IZ OBASTI TURIZMA I UGOSTITELJSTVA

OGRANCI UDRUŽENJA – SEKCIJE, FILIJALE NE REGISTRUJU SE U APR – OSIM AKO UDRUŽENJA OBAVLJAJU NAVEDENE POSLOVE

Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija

NAŠA GARANCIJA USPEHA

Više od 10 godina iskustva u radu sa APR

Više od  300 registrovanih Udruženja

Ako APR iz formalnih razloga odbije

zahtev za osnivanje Ogranka Udruženja

-snosimo naknadu APR za dodatni postupak

MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

- PREKO INTERNETA I POŠTE -

ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

PITANJA I ODGOVORI: OGRANAK UDRUŽENJA

ŠTA TREBA ZNATI PRE OSNIVANJA OGRANKA UDRUŽENJA U SRBIJI

Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

01

OGRANAK UDRUŽENJA: DA LI UDRUŽENJE MOŽE DA REGISTRUJE OGRANAK ?

Udruženje NE MOŽE registrovati Ogranak u APR- osim izuzetno –kad obavlja privrednu delatnost koja je obuhvaćena Zkonom o turizmu.

Naime, u skladu sa Zakonom o udruženjima Srbije, deo udruženja (sekcija, grupa, klub, ogranak, podružnica i dr.) nema status pravnog lica. Takođe, prema propisima o registraciji privrednih subjekata – Ogranak i drugi delovi Udurženja ne registruju se u APR-u , izuzev obaveznog registrovanja Ogranka udruženja prema propisima o turizmu.

 

Kada je reč o osnivanju Ogranka udruženja razlikujemo TRI  situacije :

 1. OGRANAK UDRUŽENJA KOJI NE OBAVLJA PRIVREDNU DELATNOST (tržišnu delatnost kojom stiče dobit)
 • Ovaj Ogranak udruženja ( sekcija, podružnica, regionalna jedinica, lokalna filijala, i slično)

NE registuje se u Registru privrednih subjekata i osniva se Odlukom o osnivanju Ogranka Udruženja koju donosi nadležni unutrašnji organ Udruženja – prema Statutu Udruženja.

Po pravilu, Odluku o osnivanju Ogranka Udruženja donosi Skupština udruženja, mada Statutom u momentu OSNIVANJA UDRUŽENJA može biti određena i nadležnost dugog organa.

 1. OGRANAK UDRUŽENJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DELATNOST IZ ZAKONA O TURIZMU – obavezna je registracija Ogranka udruženja sa odgovrajućom šifrom delatnosti i registracija početka obavljanja privredne delatnosti udruženja pre otpočinjanja tih poslova.

 

Ovde je reč o sledećim delatnostima Udruženja – kada Udruženje stiče dobit na tržištu pružanjem sledećih usluga :

 • Udruženje se bavi lovnim turizmom (nautičke usluge, lov, traperstvo i druge )
 • Udruženje obavlja prevoz putnika – drumski ili vodeni prevoz ( na rekama, jezerima i sl) ili Udruženje koje obavlja usluge u vodenom saobraćaju
 • Udruženje obezbeđuje hotelski smeštaj ( hostel,motel,prenoćišta i ostali smeštaj )
 • Udruženje organizuje Odmarališta i slične objekte za kraći boravak;
 • Udruženje organizuje i održava kampove, auto-kampove i kampove za turističke prikolice;
 • Udruženje obavlja delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata, ili udruženje pruža usluge pripremanja i posluživanja pića(u okviru udruženja postoji kafić , kafe restoran, ketering delatnost  ili slično )
 • Udruženje iznajmljuje vozila – rent – a car usluge Udruženja;
 • Udruženje organizuje putovanja i izlete – Udruženje obavlja poslove turističkih agencija agencija;
 • Udruženje obavlja zabavne i rekreativne delatnosti kao što je situacija kada Udruženje vrši poslove rekreativnih parkova (bez smeštaja)
 • Udruženje ima svoju marinu, udruženje održava plažu ili organizuje aktivnosti ski staza ili drugih objekata za rekreaciju
 • Udruženje iznajmljuje opremu i pribor za odmor, uključujući iznajmljivanje sredstava kao što su kabine, ormarići, stolice
 • Udruženje organizuje vašare i sajmove rekreativne prirode ili Udruženje iznajmljuje sale i organizuje prostor za ples.

 

3. OGRANAK UDRUŽENJA U KOME SE OBAVLJAJU OSTALE PRIVREDNE DELATNOSTI – sve druge delatnosti koje nisu obuhvaćene Zakonom o turizmu.

Ukoliko Udruženje obavlja druge delatnosti osim nabrojanih u tački 2 – nije moguće da se za te poslove registruje Ogranak u APR-u , ali je obavezno da se  izvrši REGISTROVANJE PRIVREDNE DELATNOSTI UDRUŽENJA pre otpočinjanja tržišnog poslovanja.

02 

OGRANAK UDRUŽENJA : KADA JE OBAVEZNO DA UDRUŽENJE REGISTRUJE OGRANAK UDRUŽENJA ?

Registracija ogranka udruženja obavezna je za obavljanje privrednih delatnosti koje su obuhvaćene Zakonom o turizmu . To su sledeće šifre delatnosti prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti

01.70 – Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti;

49.32 – Taksi prevoz;

50.10 – Pomorski i priobalni prevoz putnika;

50.30 – Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima;

52.22 – Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju;

55.10 – Hoteli i sličan smeštaj;

55.20 – Odmarališta i slični objekti za kraći boravak;

55.30 – Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice;

55.90 – Ostali smeštaj;

56.10 – Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;

56.21 – Ketering;

56.30 – Usluge pripremanja i posluživanja pića;

77.11 – Iznajmljivanje i lizing motornih vozila;

79.11 – Delatnost putničkih agencija;

79.12 – Delatnost tur-operatora;

93.29 – Ostale zabavne i rekreativne delatnosti.

Obaveza registracije Ogranka postoji za Udruženja čak i kada tu privrednu delatnost obavljaju na adresi sedišta udruženja.

03

OGRANAK UDRUŽENJA – POSTUPAK REGISTRACIJE OGRANKA UDRUŽENJA ?

 

Postupak registracije OGRANKA UDRUŽENJA u Registru udruženja Srbijeima tri koraka :

 

 1. Obrazovanje Ogranka udruženja na adresi sedišta udruženja ili na drugoj adresi gde se delatnost obavlja. Obrazovanje Ogranka pravno-tehnički može se vršiti kroz Statut udruženja, ili donošenjem Odluke o obrazovanju ogranka udruženja ( ukoliko je privredna delanost ogranka već predviđena u statutu. Odluka o obrazovanju ogranka Udruženja obavezno sadrži sve podatke o Ogranku udruženja – adresu Ogranka udruženja, šifru delatnosti Ogranka Udruženja, imenovanje Zastupnika Udruženja. Ukoliko ne sadrži naziv Ogranka Udruženja- u Registru će se taj Ogranak voditi kao Ogranak -1.

 

 1. Dokumentacija za osnivanje Ogranka Udruženja podnosi se APR-u – Registru Udruženja.

Podnosi se Registraciona prijava za registraciju izmena Statuta (ako su potrebne izmene Statuta) i registraciona prijava za Osnivanje ogranka Udruženja.

Ako se za zastupnika Ogranka Udruženja imenuje lice koje nije registrovano kao zastupnik udruženja – podnosi se onda i overena fotokpija lične karte za zastupnika ogranka Udruženja. 

 

3. Nakon registracije Ogranka Udruženja ( i registracije izmena Statuta) – pre početka obavljanja privredne delatnosti APR-u se podnosi i registraciona prijava otpočinjanja obavljanja privredne delatnosti uz dodatnu naknadu od 2.800,00 dinara.

UDRUŽENJE IMA KAFE, RESTORAN, SMEŠTAJ, HOTEL, IZNAJMLJUJE OPREMU, OBAVLJA TURISTIČKE USLUGE?

U svim ovim slučajevima obavezna je registracija Ogranka Udruženja

Postupak registracije Ogranka Udruženja 

može se završiti efikasno za 5-7 dana

– za sve tipove udruženja i organizacija –

u Beogradu i svim mestima u Srbiji