Izaberite stranicu

OSNIVANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA

Beograd i cela Srbija

OSNIVANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA : SVI SPORTOVI 

IZRADA DOKUMENATA I REGISTRACIJA  16.000 DIN + APR

PEČAT SPORTSKOG UDRUŽENJA GRATIS !

CENA I USLOVI ZA Jun 2024. GODINE

OSNIVATE UDRUŽENJE GRAĐANA?

POGLEDAJTE: OSNIVANJE UDRUŽENJA U SRBIJI 

 

OSNIVATE SPORTSKO UDRUŽENJE? ČESTITAMO!

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

OSNIVANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA: CENA I TROŠKOVI

 • Usluga osnivanja Sportskog udruženja:  16.000 din
 • Naknada APR za upis u Registar: 6.500 din
 • Overa Osnivačkog akta kod beležnika: od 1.080 din
 • Pečat za Sportsko udruženje – automatik: GRATIS !

KOLIKO TRAJE OSNIVANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA

 • Priprema dokumentacije za osnivanje: 1-2 dana
 • Registracija Sportskog udruženja u APR traje 2 -3 dana
 • Izrada pečata ODMAH uz otvaranje Sportskog udruženja

DOKUMENTA ZA OSNIVANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA

 • Statut Sportskog udruženja koji donosi Skupština
 • Osnivački akt Sportskog udruženja – potpisan i overen
 • Odluka o imenovanju Zastupnika Sportskog udruženja
 • Zapisnik sa Osnivačke skupštine Sportskog udruženja
 • Saglasnost za maloletne osnivače-po potrebi
 • Izjava lica ovlašćenog za zastupanje: čl. 33 Zakona o sportu
 • Saglasnost za upotrebu ličnog imena u nazivu-po potrebi 
 • Dokaz o identitetu Zastupnika Sportskog udruženja
 • Registraciona prijava APR za registraciju Sportskog udruženja
 • Uplata naknade za APR po generisanom pozivu na broj

USLUGA OSNIVANJA SPORTSKOG UDRUŽENJA

 • Priprema kompletne dokumentacije za osnivanje
 • Priprema Statuta, Osnivačkog akta, Izjava, Odluka
 • Formulisanje ciljeva i aktivnosti Sportskog udruženja
 • Određivanje grana i disciplina sporta prema Pravilniku
 • Provera naziva Sportskog udruženja u registru APR
 • Provera adrese Sportskog udruženja u Adresnom registru
 • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR
 • 2x idemo na šaltere APR: Predaja i preuzimanje dokumenata
 • Šaljemo BS BROJ: pratite status predmeta ONLINE
 • Rešenje APR o registraciji Sportskog udruženja – u originalu
 • Potvrda o PIB : Poreski broj Sportskog udruženja
 • Priprema OP obrasca za Banku -po zahtevu
 • POKLON PEČAT : ZA SREĆAN SPORTSKI START!

 

Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija

GARANCIJA USPEHA PROCEDURE

Više od 10 godina iskustva u radu sa APR

Više od 300 registrovanih sportskih Udruženja

Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev

snosimo naknadu APR za dodatni postupak 

MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

- PREKO INTERNETA I POŠTE -

ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!

BESPLATNA PROVERA NAZIVA SPORTSKOG UDRUŽENJA

Po upitu proveravamo da li je naziv slobodan i prihvatljiv prema zahtevima Registra

PROcedura.RS ne može dati garanciju na odgovor:

konačnu odluku donosi Agencija za privredne registre

Medjutim, znanje i decenijska praksa znače veliku verovatnoću za tačnost naše procene

promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

PITANJA I ODGOVORI: OSNIVANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA

ŠTA TREBA ZNATI PRE OSNIVANJA SPORTSKOG UDRUŽENJA U SRBIJI

Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

01

OSNIVANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA: ŠTA JE SPORTSKO UDRUŽENJE  ?

Sportsko udruženje, prema Zakonu o sportu Srbije je dobrovoljna nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih i/ili pravnih lica, organizovana na osnovu statuta i osnovana radi ostvarivanja zajedničkog cilja u oblasti sporta.

U Srbiji se  za sva sportska Udruženja koristi u govoru reč „ SPORTSKI KLUB“ , ali u pravnom smislu reč je o sportskim udruženjima, koja se registruju za bavljenje nekom sportskom granom, sportskom disciplinom ili sportskom oblasti u skladu sa Pravilnikom spоrtskim grаnаmа i оblаstimа spоrtа u Rеpublici Srbiјi i spоrtskim disciplinаmа u оkviru spоrtskih grаnа i оblаsti spоrtа .

Osnivanje svih sportskih udruženja :

 • Osnivanje fudbalskog sportskog udruženja
 • Osnivanje teniskog sportskog udruženja
 • Osnivanje košarkaškog, rukometnog, odbojkaškog sportskog udruženja
 • Osnivanje trkačkog, atletskog sportskog udruženja;
 • Osnivanje skijaškog , showboard, planinarskog i orijentiring sportskog udruženja;
 • Osnivanje streljačkog, streličarskog sportskog udruženja,
 • Osnivanje konjičkog sportskog udruženja;
 • Osnivanje ronilačkog, vaterpolo ili plivačkog kluba, veslačkog ili kajak – kanu sportskog udruženja;
 • Osnivanje teretane, bodi bilding, gym i  fitnes kluba – sportskog udruženja
 • Osnivanje joga sportskog udruženja,
 • Osnivanje borilačkog, rvačkog, boks, kik boks, aikido, tekvondo, dzudo sportskog udruženja
 • Osnivanje plesnog sportskog udruženja,
 • Osnivanje šahovskog, pikado, bilijar sportskog udruženja,
 • Osnivanje airsoft , paintball, bowling sportskog udruženja
 • Osnivanje auto moto i karting kluba -sportskog udruženja,
 • kao i svakog drugog sportskog udruženja:
 • rekreativnog, profesionalnog, dečijeg sportskog udruženja – osnivanje tzv“sportića za decu“

Bilo da je  je reč o tradicionalnim ili novim i ekstremnim sportovima

– osnivanje svih sportskih klubova za sve grane i discipline sporta

predviđeno je u pravnoj formi SPORTSKOG UDRUŽENJA,

u skladu sa Zakonom o sportu Srbije.

02 

KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU SPORTSKOG KLUBA I SPORTSKOG UDRUŽENJA ?

Sportski klub je sportsko udruženje koje učestvuje u sportskim takmičenjima.

Naime,  od donošenja novog Zakona o sportu iz 2016. godine više nije moguće registrovati sportsku organizaciju koja u nazivu sadrži reč KLUB. Naime, nova sportska udruženja pri osnivanju ne mogu ni u jednom slučaju da u svom nazivu imaju reč klub – osnivaju se kao Sportska udruženja .

Ona sportska udruženja koja učestvuju u sportskim takmičenjima  nakon osnivanja mogu izmeniti naziv dodavanjem reči KLUB , SPORTSKI KLUB i slično – tek ako priloži saglasnost inspektora.

Drugim rečima, pri osnivanju sportska organizacija ne može koristiti reč „klub“. Reč „klub“ se može uneti u naziv sportskog Udruženja u postupku promene naziva i statuta  – uz dostavljanje Rešenja nadležnog sportskog inspektora da  konkretno sportsko udruženje ispunjava uslove da u svom nazivu koristi reč „klub“.

Pomenućemo još da Zakon o sportu Republike Srbije  , u članu  35 propisuje sledeće : Sportska organizacija (pa i sportsko udruženje) pri osnivanju ne može koristiti reč „klub“. Sportska organizacija može uneti reč „klub“ u svoj naziv ako kontinuirano učestvuje u sportskim takmičenjima u okviru nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, a na osnovu potvrde tog saveza.

Sportska organizacija koja učestvuje u sportskim takmičenjima obavezno u nazivu ispred reči „klub“ sadrži naziv sportske grane ili discipline u kojoj se takmiči, a ako učestvuje u sportskim takmičenjima u više sportskih grana ili disciplina, u nazivu obavezno sadrži reči: „sportski klub“.

Sportska organizacija može učestvovati u sportskim takmičenjima ukoliko je član, odnosno ako je registrovana kod nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza i ako ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom.

Štaviše, novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj sportska organizacija ili drugo pravno lice, ako koristi u nazivu reč „klub“ suprotno odredbama člana 35. stav 3. ovog zakona;ili ako  nema u svom nazivu reč ili „sportski klub“ ili „klub“ u skladu sa odredbama Zakona o sportu.

03

KAKO SE OSNIVA SPORTSKO UDRUŽENJE?

Sportsko Udruženje se osniva i registruje  u propisanoj proceduri  u Registru Sportskih udruženja, društava i saveza Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Postupak za osnivanje Sportskog udruženja  u Srbiji uključuje pripremu dokumentacije za osnivačku Skupštinu sportskog Udruženja:

Statut Sportskog udruženja, Osnivački akt  za Sportska udruženja, Zapisnik sa osnivačke Skupštine Sportskog udruženja, Odluku o imenovanju Zastupnika – Predsednika i članova Upravnog odbora Sportskog udruženja . Obavezno se sačinjava i predaje Izjava izabranog, odnosno imenovanog lica ovlašćenog za zastupanje, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da ispunjava uslove propisane članom 33. st. 2. i 3, odnosno članom 99. stav 5. Zakona o sportu, i to za svakog Zastupnika sportske organizacije .

Nakon osnivačke Skupštine kojoj prisustvuju najmanje tri osnivača, osnivači sportske organizacije overavaju Osnivački akt kod javnog beležnika.

Po završenoj overi , kompletna dokumentacija se podnosi APR-u uz uredno popunjenu registracionu prijavu za osnivanje  Sportskog udruženja , i naknadu u iznosu od 4.900 din.

Po isteku 3-5 radnih dana APR će doneti Rešenje o upisu Sportskog udruženja u registar Sporta  – ako je dokumentacija za osnivanje  bila potpuna, i ispravna u skladu sa Zakonom o sportu Srbije.

04

ŠTA SADRŽI I GDE SE OVERAVA OSNIVAČKI AKT SPORTSKOG UDRUŽENJA?

U skaldu sa Zakonom o sportu koji je važeći u Srbiji , Osnivački akt sportskog udruženja sačinjava se u pisanoj formi i overava se kod javnog beležnika ( notara) . Svi osnivači sportskog udruženja istovremeno kod javnog beležnika overavaju Osnivački akt sportskog udruženja.

 Obavezni elementi osnivačkog akta sportskog udruženja su:

podaci  o osnivačima sportskog udruženja , ciljevi sportskog udruženja; naziv i sedište sportskog udruženja; podaci o Zastupniku sportskog udruženja i datum donošenja osnivačkog akta na Osnivačkoj Skupštini. Pored ovih elemenata redovno se navodi i oblast, grana i disciplina sporta kojom se sportsko udruženje bavi, u skladu sa Pravilnikom o granama sporta Sbije.

Da li se overava statut sportskog udruženja?

Statut sportskog udruženja se ne overava, overava se samo osnivački akt sportskog udruženja.

05

KOLIKO OSNIVAČA I ZASTUPNIKA JE POTREBNO ZA OSNIVANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA?

Sportsko udruženje mogu osnovati najmanje tri osnivača fizička ili pravna lica, i to važi za sve sportove, olimpijske, neolimpijske i rekreativne sportove , kao i za sve oblasti sporta. 

Nakon osnivanja sportskom udruženju mogu pristupiti i ostali članovi , u skladu sa Statutom sportskog udruženja,

međutim za osnivanje i funkcionisanje sportskog udruženja MINIMALNO JE POTREBNO TRI OSNIVAČA , prema važećem Zakonu o sportu .

Osnivački akt iz stava 2. ovog člana mora biti overen u skladu sa zakonom.

Kada je reč o Zastupnicima sportskog Udruženja- sportsko udruženje mora imati najmanje jednog Zastupnika, ali je moguće da ima dva pa (izuzetno retko) i više od dva Zastupnika, što se sve uređuje u Statutu i Osnivačkom aktu , ali i u Odlukama o imenovanju Zastupnika sportskog Udruženja .

06

PRIMER STATUTA I OSNIVAČKOG AKTA ZA OSNIVANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA ?

Kada je reč o osnivanju sportskog udruženja, načelno Statut i Osnivački akt pripremaju inicijatori koji sazivaju Osnivačku skupštinu.

Naime, s obzirom da je prema Zakonu o sportu Srbije  minimalni broj osnivača sportskog udruženja TRI LICA

– inicijator osnivanja poziva najmanje još dva osnivača sportskog kluba/ udruženja na Osnivačku Skupštinu sportske organizacije.

Sportsko udruženje osniva se na Osnivačkoj skupštini, usvajanjem i potpisivanjem osnivačkog akta i statuta i izborom, odnosno imenovanjem lica ovlašćenog za zastupanje.

Na internetu pretragom Primer – model Statuta za osnivanje Usportskog udruženja  mogu se pronaći tipski primeri kako mogu da izgledaju i šta sadrže dokumenti za osnivanje sportskog udruženja. Međutim, treba voditi računa da li su ti primeri i modeli usklađeni sa važećim propisima i sa zahtevima APR iz prakse, kao i odgovarajućoj grani sporta i potrebama osnivača.

Ukoliko dokumentacija za osnivanje (Statut, Zapisik, Osnivački akt, Odluke) nije ispravna, APR će će Rešenjem odbaciti prijavu za osnivanje sportskog Udruženja. Na taj način dolazi do gubitka vremena i energije osnivača, ali i do dodatnih troškova – APR svako odbijanje naplaćuje, a svaka ispravka zahteva novu proceduru. Stoga,  preporuka je za sve sportove i sve vrste sportskih uduženja i sportskih organizacija da se obrate stručnim licima.

Naime, prvi Statut sportskog udruženja je polazna tačka za organizaciju sportskog udruženja, mada se svakako Statut može i treba tokom godina menjati i prilagođavati razvoju sportske organizacije. 

07

DA LI JEDNO SPORTSKO UDRUŽENJE MOŽE DA SE BAVI SA VIŠE RAZLIČITIH SPORTOVA ?

Jedno sportsko udruženje može da se bavi  jednim sportom- jednom granom sporta, pa i jednom disciplinom , ali takođe može na osnovu odluke Osnivača ( Skupštine sportskog udruženja ) da se bavi istovremeno sa dve ili više oblasti sporta , sportske grane ili discipline.

Zakon o sportu , kao ni Agencija za privredne registre ne postavljaju ograničenja u pogledu broja ili kombinacije sportova kojima se Sportsko udruženje može baviti .

Međutim , pojedini sportski savezi primaju samo sportska udruženja za konkretnu granu ili disciplinu sporta, pa ukoliko se planira ulazak u Sportski savez – treba pre registracije brojnih sportova izvršiti proveru direktno kod granskog sportskog saveza koji su zahtevi za učlanjenje, što važi i za  drugu sportsku organizaciju (domaću ili međunarodnu sportsku organizaciju).

08

OSNIVANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA: KOJA JE ŠIFRA DELATNOSTI ZA SPORTSKA UDRUŽENJA?

Sportska udruženja – bez obzira o kom sportu je reč, u Srbiji  pri osnivanju određuju jednu od sledećih šifaara delatnosti – kao pretežnu šifru delatnosti sportskog udruženja :

9312  Dеlаtnоst spоrtskih klubоvа

9319 Оstаlе spоrtskе dеlаtnоsti

9313 Dеlаtnоst fitnеs klubоvа

Ako sportsko udružanje  pored pretežne sportske delatnosti obavlja i privrednu delatnost (npr ugostiteljsku ili neku drugu delatnost – odnosno prodaje robu ili naplaćuje usluge)  ta privredna delatnost se obavezno  registruje kod APR  u registru privrednih subjekata.

Štaviše, za pojedine šifre delatnosti obavezno je osnivanje Ogranka sportskog udruženja, u skladu sa  Zakonom o turizmu.

09

DA LI MOŽE DA SE OSNUJE ŠKOLA SPORTA U FORMI SPORTSKOG UDRUŽENJA ?

Škola sporta – škola fudbala, škola košarke, škola sporta za decu, škole plivanja, škola borilačkih veština, plesne škole,

ali takođe i  sportski kamp , fitnes centar, sportski centar, sportska akademija -ne mogu da se registruju u formi sportskog udruženja.

 Naime , APR neće dozvoliti registraciju sportskog Udruženja ako u svom nazivu sadrži reči :

ŠKOLA, AKADEMIJA;  SPORTSKI CENTAR; KAMP , ŠKOLICA SPORTA  i slično .

U praksi zabunu stvara upotreba izraza ŠKOLA za sportsko udruženje – koje ima i mlađe timove i članove koji treniraju i usavršavaju sportske veštine kao članovi sportskog udruženja- bez obzir ana uzrast. Međutim,  u smislu propisa škola sporta odnosi se na obuku trećih lica koja nisu članovi sportskog udruženja i to po tržišnim principima ( uz naknadu) . U tom slučaju – osniva se sportsko privredno društvo , a ne sportsko udruženje. 

 

10

OSNIVANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA: KAKO SE OSNIVA ŠKOLA SPORTA ?

U skladu sa članom 95 Zakona o sportu Srbije – pravna i fizička lica koja ne učestvuju u sportskim takmičenjima …i kojima je pretežna delatnost pružanje usluga stručnog rada u sportu…. (škole fudbala, škole tenisa, kampovi, fitnes centri, drugi sportski centri i sl.) – mogu obavljati sportske delatnosti samo u obliku privrednog društva, odnosno odgovarajućem obliku preduzetništva i ne mogu u nazivu tog privrednog društva, odnosno odgovarajućem obliku preduzetništva imati reč „klub“ ili reč „savez“ ili reči „sportski klub“.

Dakle, škola sporta osniva se kao DOO ili preduzetnik, a ne kao sportsko udruženje.

Međutim, naglašavamo da se ova odredba se ne odnosi na sportsko treniranje i usavršavanje sportskih veština među članovima sportskog udruženja, što se često u svakodnevnom govoru označava kao „škola sporta“.

11

PEČAT UZ OSNIVANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA

ŠTA SADRŽI PEČAT KLUBA- PEČAT SPORTSKOG UDRUŽENJA ?

 Pečat sportskog udruženja obavezno se  mora opisati u Statutu sportskog udruženja.

Na pečatu sportskog udruženja se redovno navodi i mesto sedišta sportskog udruženja.

Osnivači sportskog udruženja (Skupština sportskog udruženja) može odlučiti da na pečatu bude i znak – grb sportskog udruženja, ali to nije obavezno .

Izrada pečata za sportska udruženja  i klubove u Srbiji se uobičajeno vrši na okruglom pečatu prečnika 40 mm,

ali može se Statutom odlučiti i drugačije.

12

OSNIVANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA U REGISTRU APR:

GDE SE PROVERAVA NAZIV SPORTSKOG UDRUŽENJA ?

Naziv Sportskog Udruženja proverava se u na sajtu APR:

PROVERA SLOBODNIH NAZIVA UDRUŽENJA APR 

Takođe , na našoj stranici možete besplatno proveriti da li je naziv Sportskog udruženja slobodan i dozvoljen za registraciju u momentu  osnivanja :

BESPLATNA PROVERA IMENA ZA SPORTSKO UDRUŽENJE ILI KLUB

PRAVILA PRI IZBORU NAZIVA SPORTSKOG UDRUŽENJA NAVODIMO OVDE :

Naziv sportskog udruženja mora biti na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

Izuzetno , naziv sportskog udruženja može biti i na stranom jeziku, odnosno može da sadrži i pojedine strane reči, ako one čine naziv osnivača, ako su uobičajene u srpskom jeziku ili ako za njih nema odgovarajuće reči u srpskom jeziku, odnosno ako se radi o rečima na latinskom jeziku.

Naziv novoosnovanog sportskog udruženja mora se jasno razlikovati od naziva drugih sportskih udruženja koja su upisana ili uredno prijavljena za upis u Registar.

Iz naziva sportskog udruženja mora biti vidljivo da je u pitanju sportska organizacija.

Naziv sportskog udruženja ne sme dovoditi u zabludu u pogledu grane ili oblasti sporta .

Pri osnivanju sportska organizacija ne može koristiti reč „klub“.

Reč „klub“ se može uneti u naziv uz dostavljanje rešenje nadležnog sportskog inspektora da sportsko udruženje ispunjava uslove da u svom nazivu koristi reč „klub“.

Sportsko udruženje ne može u svom nazivu koristiti reč „društvo“- osim ako se radi o planinarskom društvu.

Pored ovih, postoji niz praktičnih pravila iz prakse APR  kada je reč o izboru naziva za sportsko udruženje,

pa je za uspešan odabir naziva najbolje konsultovati stručna lica, naročito u specifičnim slučajevima.

13

OSNIVANJE OGRANKA SPORTSKOG UDRUŽENJA

DA LI SPORTSKO UDRUŽENJE MOŽE IMATI OGRANKE ?

Sportsko udruženje može obrazovati jedan ili više ogranaka (sekcija, podružnica i dr.) koji se upisuju u Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta kod APR.

Ogranak je organizacioni deo sportskog udruženja koji nema svojstvo pravnog lica.

Ogranak ima mesto obavljanja aktivnosti i delatnosti i zastupnika, a poslove sa trećim licima obavlja u ime i za račun sportskog udruženja, u skladu sa Zakonom o sportu.

Ogranak sportskog udruženjadruštva/saveza u pravnom prometu istupa pod nazivom sportskog udruženja/društva/saveza i svojim nazivom.

Pravilnikom je propisano da se u Registar upisuju naziv, sedište i adresa i podaci o zastupniku ogranka. U Registar se uz naknadu upisuju i promene podataka o ogranku i brisanje podataka o ogranku sportskog Udruženja.

 

14

KAKO SE FINANSIRA SPORTSKO UDRUŽENJE ?

Sportsko udruženje može sticati sredstva i ostvarivati prihod od priloga, članarine, donacija i poklona, subvencija, nasleđa, kamata na uloge, zakupnine, dividendi, usluga, sponzorstva i drugih komercijalnih, marketinških, poslovnih i privrednih delatnosti i aktivnosti, u skladu sa zakonom.

Sportsko udruženje može osnovati privredno društvo ili drugo pravno lice, u skladu sa zakonom, radi pribavljanja sredstava potrebnih za ostvarivanje svojih sportskih ciljeva.

Sportsko udruženje – osnivač koristi celokupnu ostvarenu neto dobit tog osnovanog pravnog lica za ostvarivanje svojih sportskih ciljeva utvrđenih statutom. Sportsko udruženje može neposredno da obavlja privrednu ili drugu delatnost kojom se stiče dobit .

Važno je naglasiti da sva sredstva pribavljena od strane sportskog udruženja su svojina sportskog udruženja,

a nisu svojina članova , osnivača, ili uprave sportskog udruženja.

 

15

ŠTA JE PRIVREDNA DELATNOST SPORTSKOG UDRUŽENJA ?

Sportsko udruženje može neposredno da obavlja privrednu delatnost kojom se stiče dobit, pod sledećim uslovima:

1) da je privredna delatnost u vezi sa statutarnim ciljevima tog sportskog udruženja;

2) da je privredna delatnost predviđena statutom;

3) da je privredna delatnost manjeg obima, odnosno da se obavlja u obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva sportskog udruženja;

4) da je privredna delatnost upisana u Registar.

Sportsko udruženje može otpočeti sa neposrednim obavljanjem privredne delatnosti  tek nakon upisa u Registar APR .

Međutim, u skladu sa Zakonom o sportu Republike Srbije  – Sportsko udruženje nema pravo da ostvarenu dobit od privredne ili druge delatnosti raspodeljuje svojim osnivačima, članovima, članovima organa sportskog udruženja, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

16

DA LI SPORTSKO UDRUŽENJE VODI KNJIGE I PODNOSI FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ?

Sportsko udruženje vodi poslovne knjige i podnosi finansijske izveštaje u skladu sa propisima o računovodstvu.

Ovo važi za svako sportsko Udruženje  bez obzira na visinu prihoda.

Godišnji finansijski izveštaj sportskog udruženja obavezno potpisuje Zastupnik sportskog udruženja.

Zastupnik odgovara za podnošenje i tačnost fInansijskog izveštaja.

U praksi često srećemo prestup (prekršaj) Zastupnika i sportskog udruženja u vezi neredovnog podnošenja godišnjeg finansijskog izveštaja sportskih udruženja. Međutim,  čak i kada je sportsko udruženje bilo bez ikakvih finansijskih promena na svojim računima u toku godine – dužno je da podnese Izjavu o neaktivnosti, a u ostalim slučajevima sportsko udruženje obavezno podnosi godišnji finansijski izveeštaj.

17

DA LI SPORTSKO UDRUŽENJE MOŽE DA OTVORI KAFIĆ ILI RESTORAN?

OSNIVANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA I OGRANAK ZA PRIVREDNU DELATNOST

Sportsko udruženje pored sportske delatnosti može da obavlja i privrednu delatnost,  pa tako i ugostiteljske i turističke delatnosti (kafić, restoran, ketering, hotel, smeštaj , lov, taksi, rent a car, turističke agencije…).

Uslov je da se izvrši registracija privredne delatnosti sportskog udruženja kod Agencije za privredne Registre.

Međutim, poseban zahtev važi za obavljanje  delatnosti koje su obuhvaćene Zakonom o turizmu:

01.70 49.32, 50.10, 50.30, 52.22, 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.30, 77.11, 79.11, 79.12 i 93.29

–  za ove delatnosti obavezno se registruje ogranak , čak i u slučaju da tu  delatnost obavljaju na adresi sedišta sportskog udruženja .

Obrazovanje ogranka na adresi sedišta ili na drugoj adresi može se vršiti kroz Statut, ili donošenjem odluke o obrazovanju ogranka .

18

OSNIVANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA:

KOJE SPORTSKE GRANE I SPORTSKE DISCIPLINE POSTOJE U SRBIJI ?

Pravilnik о spоrtskim grаnаmа i оblаstimа spоrtа u Rеpublici Srbiјi i spоrtskim disciplinаmа u оkviru spоrtskih grаnа i оblаsti spоrtа

Detaljno uređuje sportske grane i sportske discipline u Srbiji, ali i posebne oblasti sporta . Navodimo najpoznatije grane i discipline sporta za koje je moguće osnovati sportsko Udruženje u Srbiji :

GRANE I SPORTSKE DISCIPLINE - KLIKNI ZA SPISAK

-Аtlеtikа, kоја оbuhvаtа spоrtskе disciplinе: u grupi trčаnjа (mаrаtоn, polumaraton, prеpоnskо trčаnje, štаfеtnо trčаnje ,Uličnе trkе, Krоs, Plаninskе trkе i Тrkе pо stаzаmа u prirоdi;  u grupi skokova:   Skоk u vis, Skоk mоtkоm, Skоk u dаlј, Тrоskоk; u grupi bаcаnjа :Bаcаnjе kuglе Bаcаnjе diskа, Bаcаnjе kоplја, Bаcаnjе klаdivа; u grupi višеbоја: Pеtоbој i dеsеtоbој (žеnе), Pеtоbој i Sеdmоbој (muškаrci), Sеdmоbој (žеnе), Dеsеtоbој (muškаrci), spоrtskо hоdаnje

– Biаtlоn,

– Biciklizаm

– Bоb

– Bоks ( discipline Pаpir, Мuvа, Pero , Bаntаm, Lаkа, Pоluvеltеr Vеltеr, Srеdnjа, Pоlutеškа, Теškа, Supеrtеškа,

– Vаtеrpоlо

Vеslаnjе ( М1x – Skif, M2x – Dubl skul, М4x – Čеtvеrаc skul, М2- – Dvојаc, М4- – Čеtvеrаc, М8+ – Оsmеrаc, LM2x – Dubl skul zа lаkе vеslаčе, W1x – Skif, W2x – Dubl skul, W4x – Čеtvеrаc skul, W2- – Dvојаc, W4- – Čеtvеrаc, W8+ – Оsmеrаc, LW2x – Dubl skul zа lаkе vеslаčicе, М2+ – Dvојаc sа kоrmilаrоm, М4+ – Čеtvеrаc sа kоrmilаrоm, LМ1x – Skif zа lаkе vеslаčе, LМ4x – Čеtvеrаc skul zа lаkе vеslаčе, LМ2- – Dvојаc zа lаkе vеslаčе, LМ4- – Čеtvеrаc zа lаkе vеslаčе, LW1x – Skif zа lаkе vеslаčicе, LW4x – Čеtvеrаc skul zа lаkе vеslаčicе

– Gimnаstikа, všeboj , trampulina

-Gоlf

– Dizаnjе tеgоvа ( „Тrzај (Snatch), Izbаčај, „Tоtаl” (muškаrci):

– Јеdrеnjе

– Kајаk – kаnu,

– Kаrling,

– Klizаnjе

– Kоnjički spоrt (оlimpiјskе i FЕI disciplinе) Prеskаkаnjе prеpоnа (jumping), Drеsurnо јаhаnjе (dressage), Тrоdnеvni ispit sprеmnоsti (eventing), Dаlјinskо јаhаnjе (endurance), Vоžnjа zаprеgа (driving), Vоltižоvаnjе (vaulting),

Kоšаrkа ( Kоšаrkа, bаskеt 3 nа 3)

– Маčеvаnjе,

– Оdbојkа

– Plivаnjе,

– Rаgbi,

– Rvаnjе (Slоbоdni stil, grčkо rimski stil ,  Grepling,Pankracion ,Rvаnjе u pојаs – Ališ, Rvаnjе nа pеsku)

– Rukоmеt,

– Sinhrоnо plivаnjе,

– Skiјаnjе, Cross–Country”: Sprint, Team sprint; Skiathlon, Štаfеtа Marathon,

„Ski Jumping, „Аlpskо skiјаnjе”  „Freestyle Skiing” (muškаrci i žеnе): Moguls, Dual Moguls, Aerials, Ski Cross, Half Pipe, Slopestyle, Team Competitions, „Nordic Combined”,

– „Snowboard” (muškаrci i žеnе) „Аlpskо skiјаnjе” -„Cross country”

-Freestyle Skiing” „Speed Skiing”

-„Grass Skiing” „Telemark” (

-Skоkоvi u vоdu

-Stоni tеnis

– Strеlјаštvо

-Strеličаrstvо

-Теnis

-Теkvоndо

– Тriаtlоn – Оlimpiјskа distаncа, štаfеtа, Sprint distаncа, Тriаtlоn nа half distаnci, Тriаtlоn nа long distаnci, Zimski triаtlоn, Krоs triаtlоn, Duаtlоn, Аkvаtlоn;

– Fudbаl, kојi оbuhvаtа slеdеćе spоrtskе disciplinе:

– оlimiјskа disciplinа (muškаrci i žеnе): Fudbаl,

– nеоlimpiјskе disciplinе (muškаrci i žеnе): Futsаl, Fudbаl nа pеsku;

– Hоkеј nа lеdu i Hоkеј nа trаvi

– Džudо,

– Bејzbоl;

– Kаrаtе;

– Sоftbоl;

– Spоrtskо pеnjаnjе;

– Surfing,

– Skејtbоrding

– Pаrаоlimpiјski spоrt i Nеpаrаоlimpiјski spоrt оsоbа sа invаliditеtоm

 

– Bаdmintоn;

– Теkvоndо;

– Nеоlimpiјski spоrtоvi (Sport Acord):

– Аikidо

– Аmеrički fudbаl

– Аutоmоbilizаm

– Biliјаr

– Bowling,

– Bоdi bilding, kојi оbuhvаtа slеdеćе spоrtskе disciplinе:

– disciplinе Bodi fitnes (žеnе): dо 160, 163, 166, 169, 172 cm, prеkо 172 cm,

– disciplinе Fizik /bodi bilding (žеnе): dо 163, prеkо 163 cm. Open,

– disciplinе Klasik bodi bilding (muškаrci): do 168, 171, 175, 180 cm, Оpen,

– Disciplinе Bodi bilding (muškаrci): do 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 kg, prеkо 100 kg,

– disciplinа Bodi bilding (mеšоviti pаrоvi): Оpen;

– disciplinе Bodi bilding zа оsоbе sа pоsеbnim pоtrеbаmа (muškаrci i žеnе): Оpen;

-Bоćаnjе

– Bridž

– Vаzduhоplоvni spоrt, kојi оbuhvаtа slеdеćе spоrtskе disciplinе:

– disciplinе „Zmајаrstvо i pаrаglајding” (muškаrci i žеnе): Prеlеt, Аkrоbаtski pаrаglајding, Prеciznо slеtаnjе nа cilј, Zmајаrstvо,

– disciplinе „Pаdоbrаnstvо” (muškаrci i žеnе): Skоkоvi nа cilј; Figurаtivni skоkоvi; Canopi piloting/pilоtirаnjе pаdоbrаnоm; Canopi formation/formaci/pilоtirаnjе pаdоbrаnоm; Formation Skydiving /fоrmаciје; Parski; Speed Skydiving /brzinskо pаdоbrаnstvо,

– disciplinе „Аkrоbаtskо lеtеnjе” (muškаrci i žеnе): Моtоrnо аkrоbаtskо lеtеnjе, Јеdriličаrskо аkrоbаtskо јеdrеnjе,

– disciplinе „Vаzduhоplоvnо mоdеlаrstvо”

– disciplinе „Аmаtеrskа i еkspеrimеntаlnа grаdnjа” (muškаrci i žеnе): grаdnjа аviоnа nа еlеktrični i sоlаrni pоgоn,

– disciplinе „Bаlоnаrstvо” (muškаrci i žеnе): Prеciznо lеtеnjе,

– disciplinе „Моtоrnо lеtеnjе” (muškаrci i žеnе): Vаzdušnо nаvigаciјskе trkе, Prеciznо lеtеnjе, Rеli lеtеnjе,

– disciplinе „Vаzduhоplоvnо јеdriličаrstvо” (muškаrci i žеnе): Racing Task, Assigned Area Task,

– disciplinе „Ultrа lаkо lеtеnjе” (muškаrci i žеnе): Ultrа lаki аviоn −prеciznо slеtаnjе; Zmај /mоtоrni/prеciznо slеtаnjе sа upоtrеbоm mоtоrа i bеz upоtrеbе mоtоrа; Pаrаmоtоr, Žirоkоptеr,

– disciplinе „Hеlikоptеr” (muškаrci i žеnе): Vеžbа nаvigаciје, Prеciznоst, Slаlоm, Bоkоbrаn,

– disciplinе „Rаkеtnо mоdеlаrstvо

– Vušu Kungfu,

– Gо

– Dragon Boat;

– Icestock sport;

– Kеndо

-Kik bоks,  „Lou kik” „Ful kontakt” „K1 ruls” „Kik lajt” ,„Lajt kontakt” „Point fajting”

– Kоrfbоl,

– Krikеt,

– Kuglаnjе

– Lacrosse;

– Life Saving,

– Маi tаi;

– Мini gоlf;

– Моtо spоrt, kојi оbuhvаtа slеdеćе spоrtskе disciplinе:

– disciplinе: Road Racing, Moto Klasik; Moto Kross − klаsе: MX65, MX85, MX2, MX1; Super Moto, Enduro, Snow Cross;

– Моtоnаutikа,

– Netball;

– Оriјеntiring, kојi оbuhvаtа slеdеćе spоrtskе disciplinе:

– disciplinе (muškаrci i žеnе): FOOT оriјеntiring/sprint distаncе, Srеdnjе distаncе, Dugе distаncе, Štаfеtа, Мiks štаfеtа; MTB оriјеntiring/sprint distаncе, Srеdnjе distаncе, Dugе distаncе, Štаfеtа; SKI оriјеntiring/sprint distаncе, Srеdnjе distаncе, Dugе distаncе, Štаfеtа; TRAIL оriјеntiring/еkipnо, Pојеdinаčnо, Теmpо;

– Plаninаrstvо, Plаninаrskа оriјеntаciја, Тrеking/plаninаrskо pеšаčеnjе; Plаninаrskа spеlеоlоgiја,; Skajring / Sky ring − plаninаrskо trčаnjе; Nеbеskа trkа − Skај rејs – Sky race; Ultrа nеbеski mаrаtоn; Skaj trejl / Sky trail − nеbеskа stаzа; Spоrtskо pеnjаnjе nа prirоdnој stеni;

– Pikаdо,

– Pоdvоdni spоrt – „Plivаnjе pеrајimа i brzinskо rоnjеnjе” ,  „Pоdvоdnа оriјеntаciја” „Pоdvоdni hоkеј”  „Pоdvоdni rаgbi”  „Rоnjеnjе nа dаh – Apnea „Pоdvоdni ribоlоv”, „Aquathing”, „Sport Diving − timski spоrt”, „Target Shooting”, „Visual – pоdvоdnа fоtо grаfiја”;

– Pоlо;

– Powerlifting  – „Čučаnj”,„Bench press” ,„Мrtvо dizаnjе”

– Prаktičnо strеlјаštvо;

– Racquetball;

– Roller spоrt;

– Sаvаtе,

– Skvоš;

– Ski аlpinizаm;

– Skiјаnjе nа vоdi

– Snukеr;

– Soft tеnis;

– Spоrtski plеs, kојi оbuhvаtа slеdеćе spоrtskе disciplinе:

– disciplinе „Dance Sport−lаtinоаmеrički plеsоvi” (pојеdinаčnо, pаrоvnо): Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso Doble, Jive,

– disciplinе „Dance Sport − stаndаrdni plеsоvi” (pојеdinаčnо, pаrоvnо): Еnlеski vаlcеr, Таngо, Bеčki vаlcеr, Slow foxtrot, Quickstep,

– disciplinе „Formations”: lаtinоаmеrički i stаndаrdni plеsоvi,

– disciplinе „Team Matches”: lаtinоаmеrički i stаndаrdni plеsоvi,

– disciplinе „Showdance”: lаtinоаmеrički i stаndаrdni plеsоvi,

– disciplinе „Artistic Dance Sport”: Synchro DanceSport, Choreography Dance Sport, Showdance Dance Sport,

– disciplinе „Caribbean Dance Sport”: Salsa the on one, Merengue, Bachata, Salasa on two,

– disciplinе „Folkloric Dance Sport”: Bally dance, Flamenco,

– disciplinе „Performing, Stage i Theathre Dances”: Ballet, Jazz dance, Modern and Contemporary dance, Tap dance, Show dance,

– disciplinе „Smooth Dance” (pоčеtnici): Waltz; Tango, Foxtrot, Viennese waltz (bronze, silver, gold),

– disciplinе „Urban Dance Sport”: Break Dance, Disco Dance, Disco Dance Freestyle, Electric Boogie, Showdance − Hip Hop, Hip Hop Battle, Street dance show, Techno;

– Spоrtski ribоlоv

– Sumо;

– Tug–of–War (nаdvlаčеnjе kоnоpcа

– Džu džicu,

(57) Šаh, kојi оbuhvаtа slеdеćе spоrtskе disciplinе:

– disciplinе „Stаndаrdni šаh” (muškаrci i žеnе),

– disciplinе „Ubrzаni šаh” (muškаrci i žеnе – pо i grаču 60 minutа),

– disciplinе „Brzоpоtеzni šаh” (muškаrci i žеnе – pо i grаču 15 minutа);

– Fistball;

– Florball;

– Flying Disk;

– Casting;

– Cheer (Čirliding);

Nеоlimpiјski spоrt (оstаli):

– Ashihara Kaikan

– Gаlоpski spоrt,

– Еkstrеmni spоrtоvi, kојi оbuhvаtаji slеdеćе spоrtskе disciplinе:

Base skоkоvi, Bungee skоkоvi, Pustоlоvnе trkе, Тrekking, Оstаlа еkstrеmnа spоrtskа аktivnоst;

– Еlеktrоnski spоrt (E–Sports), kојi оbuhvаtа slеdеćе spоrtskе disciplinе:

− disciplinе (muškаrci i žеnе): StarCraft II, Dota 2, League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, Smite, Hearthstone: Heroes of Warcraft, Counter Strike 1.6, World of Wacraft, Diablo, World of Tanks, Pro Evolution Soccer, FIFA, NBA2K, Tekken, Street Fighter, Call of Duty, Battlefield, Arma, A.V.A, Heartstone;

– Kаsаčki spоrt

– ММА bоrilаčki spоrt, kојi оbuhvаtа slеdеćе spоrtskе disciplinе:

− disciplinе (muškаrci i žеnе): Bоrbа nа nоgаmа, Klinč, Bоrbа u pаrtеru;

– Kјоkušinkаi

– Paintball

– Prеfеrаns

– Rаgbi

– Rаfting

– Spоrtskа spеlеоlоgiја

– Strongman

– Fitnеs, kојi оbuhvаtа slеdеćе spоrtskе disciplinе:

– disciplinе „Fitnes” (žеnе): dо 163 cm, prеkо 163 cm,

– disciplinе „Bikini fitnes” (žеnе): do 160, 163, 166, 169, 172 cm, prеkо 172 cm,

– disciplinе „Fizik fitnes” (muškаrci): dо 170, 174, 178 cm, prеkо 178 cm, open,

– disciplinе „Atletik fitnes” (muškаrci i žеnе): open,

– disciplinе „Fit model” (muškаrci i žеnе): open;

– Džеt ski

Spоrtskе оblаsti i spоrtskе disciplinе u оkviru оblаsti spоrtа u Rеpublici Srbiјi јеsu:

(1) Јоgа, kоја оbuhvаtа slеdеćе spоrtskе disciplinе:

– disciplinе muškаrci i žеnе (stilоvi – аkаdеmskа јоgа, sаvrеmеnа јоgа, trаdiciоnаlnа јоgа): Hahta јоgа, Art јоgа, Radža јоgа, Kundalini јоgа, Svara јоgа, Nada јоgа, Džnana јоgа;

(2) Spоrtskа rеkrеаciја (spоrt zа svе, rеkrеаtivni spоrt, mаsоvni spоrt),

– disciplinе (muškаrci i žеnе): Аеrоbik, Pilаtеs, Pеšаčеnjе, Rеkrеаtivni fitnеs i drugо fizičkо vеžbаnjе krоz rеkrеаtivnе spоrtskе аktivnоsti u pојеdinim grаnаmа spоrtа;

(3) Sеоski spоrt;

(4) Sоkоlski spоrt;

(5) Spоrt u vојsci;

(6) Spоrt u diјаspоri;

(7) Spоrt u pоliciјi;

(8) Spоrt stаriјih оsоbа;

(9) Spоrt u firmаmа;

(10) Тrаdiciоnаlni spоrt, kојi оbuhvаtа slеdеćе spоrtskе disciplinе:

– disciplinе: Bаnаtskе šоrе, Ličkе spоrtskе igrе, Svеbоr;

(11) Univеrzitеtski spоrt;

(12) Fizičkо vаspitаnjе dеcе prеdškоlskоg uzrаstа;

(13) Škоlski spоrt.

19

.KOJI SU KORACI NAKON OSNIVANJA SPORTSKOG UDRUŽENJA ?

Nakon osnivanja sportskog Udruženja APR izdaje Rešenje o upisu sportskog udruženja u Registar sportskih subjekata.

Sledeći korak je izrada pečata za sportska udruženja:

 za naše klijente pečat stiže istovremeno uz Rešenje – poklon za lakši i uspešniji početak sportskog rada !

 

Takođe, potrebno je otvoriti poslovni račun sportskog Udruženja.

Zastupnik sportskog udruženja sa pečatom i Rešenjem APR može otvoriti račun u bilo kojoj Banci na terirotiji Srbije.

Takođe, potrebno je izvršiti prijavu stvarnih vlasnika Sportskog udruženja u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika u  APR-u

Prijava stvarnih vlasnika se može uraditi elektronskim putem prateći Uputstvo za registraciju stvarnih vlasnika sportskog udruženja 

20

DA LI SPORTSKO UDRUŽENJE MORA IMATI RAČUN U BANCI?

Da, sportsko udruženje kao pravno lice  OBAVEZNO MORA IMATI POSLOVNI RAČUN .

Poslovni račun Udruženja se otvara kod Banke po izboru u Republici Srbiji, odmah po registraciji sportskog udruženja u APR-u.

Nakon otvaranja računa – nije potrebno prijaviti broj računa u APR .

Naime, broj poslovnog računa sportskog udruženja) Banka po službenoj dužnosti dostavlja APR-u.

Na sajtu APR-a javno je  vidljiv broj računa u Banci svakog sportskog udruženja , kao i svih privrednih subjekata.

S obzirom da su Sportska udruženja pravna lica koja su u obavezi da vode dvojno knjigovodstvo

–preporuka je odmah od osnivanja pronaći knjigovođu za sportsko udruženje,

a naročito voditi računa o obavezi podnošenja finansijskog izveštaja za sportsko udruženje

po isteku svake kalendarske godine u – propisanom roku .

21

OSNIVANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA I ZAPOSLENI U SPORTSKOM UDRUŽENJU:

DA LI JE SPORTSKO UDRUŽENJE U OBAVEZI DA IMA ZAPOSLENA LICA ?

Sportsko udruženje nije u obavezi da ima zaposlena lica, ali može po potrebi i prema ciljevima imati zaposlena i angažovana lica i sportske stručnjake, sportiste, pa u tom slučaju nakon registracije sportskog udruženja treba odmah nakon osnivanja izvršiti prijavu zaposlenih na zakonom propisan način .

22

ŠTA AKO SE PODACI SPORTSKOG UDRUŽENJA PROMENE NAKON OSNIVANJA ?

Ako u toku postojanja dođe do promena podataka sportskog udruženja – obavezno se registruju sve promene podataka  i to u roku od 15 dana od donošenja Odluke o promeni :

Promena sedišta sportskog udruženja – sportskog kluba 

Promena zastupnika sportskog udruženja – sportskog kluba 

Promena naziva sportskog udruženja ili dodavanje reči KLUB u naziv 

Privredna delatnost sportskog udruženja – sportskog kluba

Ogranak sportskog udruženja -sportskog kluba

VREME JE ZA OSNIVANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA?

Postupak registracije Sportskog udruženja

završavamo efikasno i brzo

– za sve grane i discipline sporta –

u Beogradu i svim mestima u Srbiji