Promena Pravne Forme  | Postupak prelaska iz Preduzetnika u DOOBeograd i Cela Srbija 

PROMENA PRAVNE FORME   :   PRELAZAK IZ RADNJE U D.O.O.

Postupak promene pravne forme iz Preduzetnika u DOO :

Usluga_Promene_Forme_Prelazak_u_DOO_.jpg

 •  Prijava za prestanak preduzetnika radi promene forme u DOO

 • Postupak brisanja radnje kod Agencije za privredne registre

 • Rešenje o brisanju preduzetnika iz Registra privrednih subjekata

 • Odluka o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva

 • Osnivački akt DOO - prelazak iz Preduzetnika

 • Direktor firme  : Imenovanje i OP

 • Osnivački ulog - Konverzija imovine preduzetnika u udeo

 • Rešenje o registraciji  promene pravne forme Preduzetnika

 • Potvrda o pravnom sledbeništvu

 • Izrada PEČATA FIRME - GRATIS pečat AUTOMATIK

 
|PROcedura.RS
 

Cena  i troškovi postupka promene pravne forme 

   

Promena_forme_-_PECAT_ZA_DOO.png

OKTOBRU 2021. GODINE
 
12.000 din
 
 
 PEČAT ZA D.O.O. GRATIS
 
 
OBAVEZNE TAKSE KOJE NISU UKLJUČENE U CENU :    
Taksa za registraciju DOO koje nastaje iz PR : 5.000 din   
Taksa za objavu osnivačkog dokumenta : 1.000 din   
Taksa za brisanje PR usled promene forme : 1.500 din    
    Taksa za overu Osnivačkog akta DOO : od 2.000 din zavisno od opštine     
 

PRELAZAK IZ PREDUZETNIKA U DOO

ZA SAMO 3 -5 RADNIH DANA

 

Naši klijenti su Firme iz Cele Srbije

 
Nije neophodan dolazak kod nas
Ukoliko niste u prilici da dođete u našu kancelariju
Postupak se efikasno završava preko Interneta i Pošte
 
Procedura_Beograd_Srbija.jpgPROMENA PRAVNE FORME :  Brisanje Preduzetnika i nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva
Zakonom o privrednim društvima Srbije predviđeno je da Preduzetnik može nastaviti da obavlja delatnost u formi DOO - nakon sprovedenog postupka promene pravne forme.
Ovaj postupak podrazumeva zatvaranje preduzetnika;  obezbeđivanje pravnog sledbeništva između radnje i doo; Konverziju imovine kojom preduzetnik obavlja delatnost u udeo u privrednom društvu i registraciju osnivanja DOO.

Promena pravne forme registruje se u postupku kod Agencije za privredne Registre u roku od 15 dana od dana  Odluke .

Sve navedeno na ovoj strani odnosi se na transformaciju iz Radnje ili Agencije u DOO.

PROMENA PRAVNE FORME IZ ORTAČKOG DRUŠTVA U FORMU DOO
Uslovi i cene su gotovo isti ,a Zakon predviđa da postupak prelaska iz OD u DOO traje najmanje 35- 40 dana.
Kontaktirajte nas za više informacija : pro.asistent@gmail.com
Promena pravne forme iz Preduzetnika u DOO | Pro Asistent Beograd | 011 324 14 53 ; 069 324 14 53 | pro.asistent@gmail.com