Ime Firme | Registracija naziva DOO | Promena poslovnog imena | Beograd i Cela Srbija

NAZIV FIRME  -  PROMENA POSLOVNOG IMENA DOO FIRME

 

Postupak registracije promene imena firme 

Usluga_PROMENE_POSLOVNOG_IMENA_FIRME_obuhvata.jpg
 
  • Odluka Skupštine DOO o Promeni poslovnog imena

  • Provera dostupnosti imena firme u bazi registrovanih naziva

  • Postupak brisanja starog naziva i upis NOVOG IMENA FIRME

  • Rešenje APR o Registraciji novog imena firme

  • PO ŽELJI - UZ DOPLATU  : PEČAT FIRME SA NOVIM NAZIVOM
  Kvalitetni pečati - Automatik - Dizajn po želji : 1.500 din
 
  
PROMENA POSLOVNOG IMENA FIRME
IMAĆE DEJSTVO TEK OD DANA REGISTRACIJE KOD APR
 
 
Prijava novog naziva u APR -u obavezna je u zakonskom roku
od 15 dana od dana donošenja Odluke o izmeni imena firme
 
 
 
| PROcedura.RS
 

Promena Imena DOO - cena usluge i troškovi 

 
OKTOBRU 2021. GODINE
 
 3.200 din 

TAKSA ZA REGISTRACIJU POSLOVNOG IMENA FIRME
NIJE UKLJUČENA U CENU : 2,800 din
 
Mogućnost izrade pečata DOO firme
sa novim imenom  po ceni od samo 1.500 dinara
Automatik pečat ZA DOO sa ili bez znaka Vaše firme
 
 

 REGISTRACIJA NOVOG IMENA D.O.O. FIRME

ZA SAMO 3 RADNA DANA
 
 
 

NAŠI KLIJENTI SU FIRME

IZ BEOGRADA I CELE SRBIJE

 
 
Nije neophodan dolazak kod nas
 
 Po potrebi za sve firme - cela Srbija - možemo efikasno
završiti postupak registracije promene Poslovnog imena Firme
i bez dolaska u našu kancelariju - preko Interneta ili Pošte
 
 
 
 like Pro Asistent Blog.png    INFORMACIJE NA OVOJ STRANICI ODNOSE SE NA IME FIRME : DOO , OD i AD .
Za registraciju poslovnog imena Preduzetnika , pogledajte :

PROMENA IMENA RADNJE i AGENCIJE : NAJBOLJI USLOVI ZA PREDUZETNIKE

Procedura_Beograd_Srbija.jpgNAZIV FIRME : Zakon o privrednim društvima Srbije propisuje da firma posluje pod nazivom koji je registrovan kod APR.

APR U PRAKSI PRIMENJUJE NIZ KRITERIJUMA

PRI IZBORU I REGISTRACIJI NAZIVA DOO FIRME

Agencija će odbiti registraciju naziva koji ne ispunjava kriterijume, a taksu će zadržati .

Kriterijumi APR pri registraciji poslovnog imena firme odnose se pre svega na ZABRANU REGISTRACIJE ISTOG ILI SLIČNOG NAZIVA u odnosu na nazive koji su već registrovani za aktivne firme. Kriterijuma ima desetak najmanje, i do njih smo došli kroz višegodišnju praksu u radu sa APR.

Savetujemo da se obratite iskusnim licima za postupak promene imena Firme -  kako biste izbegli troškove za višestruko podnošenje zahteva u slučaju da APR odbije naziv koji ste podneli , a koji ne ispunjava zahteve .

Pored kriterijuma iz prakse Agencije, ime firme mora ispuniti i uslove iz  Zakona  .

Po Zakonu - Poslovno ime ne može da bude takvo da vređa moral, da izaziva zabludu u pogledu pravne forme preduzeća i da izaziva zabludu u pogledu pretežne delatnosti firme. Poslovno ime može da sadrži naziv Republike Srbije ili njene teritorijalne jedinice i autonomne pokrajine ili naziv strane države-samo uz prethodnu saglasnost nadležnog organa; a može da sadrži lično ime fizičkog lica samo uz njegovu saglasnost, odnosno saglasnost njegovih zakonskih naslednika ukoliko je to lice umrlo.
Firma može da koristi i prevod poslovnog imena na strani jezik ili jezik nac. manjine - uz obavezu da prevod registruje.
 
Svaka firma je obavezna je da u roku od 15 dana od promene naziva donese odgovarajuće Odluke osnivača , i registruje promenu imena firme kod Agencije za privredne Registre, kao i da promenu prijavi Poreskoj upravi.
 
Taksa za registraciju promene naziva - poslovnog imena je 2.500 dinara.
Ime Firme- Promena poslovnog imena DOO : Pro Asistent Beograd |  011 324 14 53 ; 069 324 14 | pro.asistent@gmail.com 53