Izaberite stranicu

ZATVARANJE sportskog UDRUŽENJA

SKRAĆENA LIKVIDACIJA sportskog UDRUŽENJA

Beograd i cela Srbija

ZATVARANJE sportskog UDRUŽENJA – BRISANJE UDRUŽENJA IZ APR 

SKRAĆENA LIKVIDACIJA sportskog  UDRUŽENJA U SRBIJI:

PRIPREMA DOKUMENATA ZA ZATVARANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA 

I PROCEDURA BRISANJA IZ REGISTRA  9.000 DIN +APR

CENA I USLOVI ZA MART 2023. GODINE

ZATVARATE SPORTSKO UDRUŽENJE?

ZATVARANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA-KLUBA

 

VREME JE ZA ZATVARANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

ZATVARANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA CENA I TROŠKOVI

 • Usluga zatvaranja Sportskog Udruženja kod APR: 9.000 din
 • Naknada APR za brisanje iz Registra: 3.000 din
 • Overa  Garantne izjave kod beležnika: 360 din po potpisu

Cena usluge se uvećava za velika i složena Sportska Udruženja

DOKUMENTA ZA ZATVARANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA

 • Odluka Skupštine o prestanku sportskog udruženja
 • Zapisnik sa sednice Skupštine sportskog udruženja 
 • Garantna izjava članova overena kod notara
 • Dokazi o identitetu članova koji daju Izjavu
 • Izjava o PDV ili potvrda o brisanju iz PDV-a
 • Registraciona prijava za brisanje sportskog Udruženja
 • Uplata naknade APR po generisanom pozivu
 • Uverenje Poreske uprave da nema dugovanja
 • Uverenje iz Opštine(JLS) da nema dugovanja
VAŽNA NAPOMENA ZA BRISANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA:
KLIJENT pribavlja uverenja da Udruženje nema dugovanja:
Uverenje Poreske uprave i Opštine (lokalne samouprave)
Pribavljanje Uverenja traje od  3 – 7 radnih dana

DOBIJENA UVERENJA VAŽE SAMO 5 DANA !

TOK POSTUPKA ORGANIZUJEMO UNAPRED:
Kad klijent dostavi potvrde od poreske uprave i Opštine
svi dokumenti su već spremni, overeni i potpisani
i efikasno završavamo zatvaranje sportskog udruženja kod APR!

USLUGA ZATVARANJA SPORTSKOG UDRUŽENJA– SKRAĆENI POSTUPAK

 • Priprema dokumentacije za zatvaranje Sportskog Udruženja
 • Priprema Odluka, Zapisnika, Izjave
 • Konsultacije o skraćenom postupku zatvaranja
 • Popunjavanje zahteva za PU i JLS (Uverenja pribavlja klijent)
 • Organizacija faza u postupku – poštovanje kratkih rokova
 • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR
 • 2x idemo na šaltere APR: Predaja i preuzimanje dokumenata
 • Šaljemo Vam BU BROJ: pratite status predmeta ONLINE
 • Rešenje APR o brisanju Udruženja – u originalu

KOLIKO TRAJE ZATVARANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA:

SKRAĆENI BRZI POSTUPAK ZATVARANJA

 • Pribavljanje Uverenja PU i opština : 5-7 dana
 • Priprema dokumentacije za zatvaranje udruženja : 1-2 dana
 • Postupak u APR za brisanje Udruženja: 2-5 dana
garancija uspeha

ZATVARANJE MOŽE BITI JEDNOSTAVNO

Preko 10 godina iskustva u radu sa APR

Preko 200 uspešno zatvorenih udruženja i klubova

 Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev

za zatvaranje i brisanje udruženja iz Registra 

mi snosimo naknadu APR  za ponovljeni postupak

MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

- PREKO INTERNETA I POŠTE -

ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!

VREME JE ZA ZATVARANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA?

Postupak skraćene likvidacije Sportskog Udruženja

u Registru APR završavamo efikasno i brzo

 za sve tipove udruženja i organizacija

-u Beogradu i svim mestima u Srbiji-