Izaberite stranicu

OSTAVKA DIREKTORA DOO FIRME

OSTAVKA ZASTUPNIKA PRIVREDNOG DRUŠTVA 

BEOGRAD I CELA SRBIJA

OSTAVKA DIREKTORA – ZASTUPNIKA DOO FIRME U SRBIJI

PRIPREMA DOKUMENTACIJE I POSTUPAK  U APR : 6.000 din + APR

CENA I USLOVI ZA APRIL 2024. GODINE

DIREKTOR JE PODNEO OSTAVKU? 
POGLEDAJTE:  POSTUPAK ZA IMENOVANJE NOVOG DIREKTORA NAKON OSTAVKE
NIJE REČ O OSTAVCI- VEĆ O PROMENI DIREKTORA ODLUKOM VLASNIKA?
POGLEDAJTE: PROMENA DIREKTORA FIRME OD STRANE VLASNIKA 

 

 

VREME JE ZA OSTAVKU DIREKTORA ?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

REGISTRACIJA OSTAVKE DIREKTORA -CENA

 • Usluga u postupku registracije ostavke:  6.000 din
 • Naknada APR za upis i objavu ostavke:  3.100 din

KOLIKO TRAJE PROCEDURA OSTAVKE DIREKTORA

 • Priprema dokumentacije traje 1 dan
 • Registracija ostavke u APR traje 2-3 dana

DOKUMENTA ZA OSTAVKU DIREKTORA FIRME

 • Ostavka direktora privrednog društva-  DOO 
 • Dokazi o identitetu Direktora firme- lična karta ili pasoš
 • Registraciona prijava APR za promenu podataka društva
 • Dodatak registracione prijave za ostavku zastupnika 
 • Naknada za APR po generisanom pozivu na broj 

  USLUGA U POSTUPKU OSTAVKE DIREKTORA FIRME

  • Priprema dokumentacije za ostavku direktora firme
  • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR
  • 2 puta idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje dokumenata
  • Šaljemo Vam BD BROJ: pratite status predmeta ONLINE
  • Šaljemo dokumenta na adresu firme – prema dogovoru
  • Rešenje APR o ostavci direktora DOO firme – u originalu 
  • Objava ostavke na sajtu APR- uspešna registracija ostavke
  Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija
  GARANCIJA USPEHA PROCEDURE
  Više od 10 godina iskustva u radu sa APR
  Više od 1.600 registrovanih DOO firmi
  Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev
  mi snosimo naknadu za dodatni postupak

  MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

  ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

  ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

  - PREKO INTERNETA I POŠTE -

  ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

  osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
  promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

  PITANJA I ODGOVORI:  OSTAVKA DIREKTORA DOO

  Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

  01

  OSTAVKA DIREKTORA- JEDNOSTRANI OTKAZ OD STRANE DIREKTORA:

  KOJA JE PROCEDURA U SLUČAJU OSTAVKE DIREKTORA FIRME?

  Procedura registracije ostavke i brisanja direktora doo firme se obavlja  u Registru privrednih subjekata kod APR-a .

  Direktor koji želi da da otkaz na poziciju zakonskog zastupnika  sastavlja OSTAVKU DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA.

  Ostavku podnosi direktorima ili Predsedniku Skupštine ( u zavisnosti da li nakon ostavke postoje preostali direktori u firmi).

  Takođe, Ostavku kojom prestaje funkcija direktora firme podnosi Registru APR.

  Uz ostavku treba podneti  uredno popunjenu registraciona prijavu za brisanje direktora po osnovu ostavke, naknada za APR  i prateća dokumentacija.

  Agencija za privredne registre u  roku od 3-5 radnih dana donosi rešenje o promeni podataka o licima ovlašćenim za zastupanje privednog društva, konkretno o brisanju zakonkog zastupnika iz Registra, po osnovu podnete ostavke.

  02 

  ŠTA JE OSTAVKA DIREKTORA – JEDNOSTRANI OTKAZ OD STRANE DIREKTORA?

  Ostavka direktora je lični čin Direktora radi istupanja sa funkcije Direktora, bez saglasnosti i učešća vlasnika DOO firme , kao ni Skupštine privrednog društva.

  Naime, Direktor DOO firme  može pisanim putem dati ostavku u svakom trenutku.

  03

  NA KOJI NAČIN SE PODNOSRI OSTAVKA DIREKTORA?

  KOME SE DAJE OSTAVKA DIREKTORA DOO?

  Ostavka se daje u pisanom obliku preostalim direktorima, a ako društvo ima samo jednog direktora ostavka se daje predsedniku skupštine ili akcionaru koji poseduje najveći broj akcija sa pravom glasa.

  04

  OSTAVKA DIREKTORA – JEDNOSTRANI OTKAZ OD STRANE DIREKTORA:

  KADA OSTAVKA DIREKTORA POČINJE DA VAŽI ?

  Ostavka direktora u DOO firmi  proizvodi dejstvo od dana podnošenja ostavke nadležnom organu.

  Međutim, ako je u samom dokumentu ostavke navedeno da ostvaka važi od nekog drugog budućeg datuma-onda će se smatrati da važi od tog navedenog dana.

  05

  DA LI SE OSTAVKA DIREKTORA DOO UPISUJE U REGISTAR APR ?

  Ostavka direkora – zakonskog zastupnika DOO firme se obavezno registruje u Registru privrednih subjekata Srbije  – radi brisanja zakonskog zastupnika iz Registra APR.

  06

  ŠTA AKO JEDINI DIREKTOR FIRME PODNESE OSTAVKU – FIRMA NEMA DIREKTORA?

  Ako jedini direktor društva podnese ostavku, on je obavezan u skladu sa Zakonom da nastavi da  preduzima radnje koje ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora  – ali ne duže od 30 dana od dana registracije ostavke.

  07

  OSTAVKA DIREKTORA I OBAVEZE NAKON OSTAVKE JEDINOG ZASTUPNIKA DOO FIRME

  U KOM ROKU SE MORA IMENOVATI NOVI DIREKTOR U SLUČAJU OSTAVKE DIREKTORA ?

  U slučaju da je jedini direktor DOO firem podneo ostavku – vlasnici firme tj Skupština društva ima obavezu da u roku od 30 dana sprovede postupak za imenovanje novog direktora DOO firme,  i da u tom roku izvrši registraciju direktora u Registru privrednih subjekata Srbije .

  U skladu sa članom 397 Zakona o privrednim društvima Srbije

  Ako je privredno društvo ostalo bez direktora, a novi direktor ne bude registrovan u registru privrednih subjekata u daljem roku od 30 dana, akcionar ili drugo zainteresovano lice može tražiti da sud u vanparničnom postupku postavi privremenog zastupnika društva. Ovaj postupak je hitan i rešava se u roku od 8 dana od prijama zahteva u nadležnom Sudu Republike Srbije.

  08

  OTKAZ DIREKTORA : DA LI MOŽE VD DIREKTOR DA ZAMENI DIREKTORA KOJI JE DAO OTKAZ ?

   Kada je reč o DOO firmi – Zakon ne poznaje funkciju  vd direktora, pa stoga to nije moguće.

  U slučaju otkaza tj ostavke od strane jedinog direktora – mora se imenovati i registrovati novi direktor u postupku za promenu direktora u APR–u .

  Naime, funkcija VD direktora postoji  postoji u javnim preduzećima,

  ali ne i u Zakonu o privrednim društvima kojim se uređuju društva sa ograničenom odgovornošću.

  09

  ŠTA AKO POSLE OSTAVKE DIREKTORA – DOO NIKAD NE IMENUJE NOVOG DIREKTORA ?

  U skladu sa  članom 546. Zakona o privrednim društvima Srbije – u slučaju da DOO firma  (preciznije – Skupština firme koju čine vlasnici firme) ne imenuje novog zakonskog zastupnika u roku od tri meseca od brisanja zakonskog zastupnika iz registra – pokreće se prinudna likvidacija društva.

  Nakon brisanja društva iz registra APR po osnovu prinudne likvidacije zbog toga što je doo ostalo bez direktora duže od 3 meseca- vlasnici tj  članovi brisanog društva odgovaraju za obaveze društva u skladu sa odredbama člana 545.  Zakona .

  Štaviše,  kontrolni član društva s ograničenom odgovornošću – odgovara neograničeno solidarno ličnom imovinom za obaveze društva i nakon brisanja društva iz registra APR u postupku prinudne likvidacije – ako ona bude sprovedena kao posledica neimonovanja novog zastupnika- nakon ostavke Direktora privrednog društva u Srbiji. 

  VREME JE ZA OSTAVKU DIREKTORA?

  Registracija ostavke Direktora u Registru APR

  –  za Beograd i sva mesta u Srbiji –