Izaberite stranicu

DELATNOST FIRME: PROMENA ŠIFRE DELATNOSTI DOO

BEOGRAD I CELA SRBIJA

DELATNOST FIRME- POSTUPAK PROMENE ŠIFRE DELATNOSTI

ZA SVE DOO FIRME U SRBIJI  8.000 DIN  + APR

U CENU UKLJUČENA I PROMENA OSNIVAČKOG AKTA FIRME 

POPUST ZA VIŠE ISTOVREMENIH PROMENA UZ DELATNOST FIRME:

PROMENA VLASNIKA FIRME – PRENOS UDELA 

PROMENA DIREKTORA, PROMENA ADRESE DOO, PROMENA NAZIVA  FIRME 

CENA I USLOVI ZA APRIL 2024. GODINE

VAŠA FIRMA NIJE DOO? POGLEDAJTE:  PROMENA DELATNOSTI PREDUZETNIKA

 

MENJA SE DELATNOST FIRME?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

TROŠKOVI ZA PROMENU DELATNOSTI FIRME

 • Usluga promene delatnosti i Osnivačkog akta 8.000 din
 • Naknada APR za promenu delatnosti firme 3.100 din
 • Naknada APR za objavu Osnivačkog akta 1.500 din

Cena se uvećava za složene slučajeve -prema situaciji

KOLIKO TRAJE PROMENA DELATNOSTI DOO

 • Priprema dokumentacije traje 1-2 radna dana
 • Promena delatnosti firme u APR traje 2-3 dana

DOKUMENTA ZA PROMENU DELATNOSTI DOO

 • Odluka Skupštine o promeni delatnosti firme 
 • Određivanje nove šifre delatnosti prema Uredbi
 • Registraciona prijava APR za promenu delatnosti 
 • Dodatak  prijave za promenu šifre delatnosti
 • Dodatak za promenu naziva- po potrebi
 • Naknada za APR po generisanom pozivu na broj
 • Uskladjen osnivački akt firme (nova šifra delatnosti)
 • Registraciona prijava za objavu Osnivačkog akta firme

  USLUGA PROMENE DELATNOSTI DOO FIRME 

  • Priprema dokumentacije za promenu delatnosti
  • Određivanje šifre delatnosti u Šifrarniku delatnosti 
  • Generišemo jedinstveni poziv za uplatu kod APR 
  • 2 puta idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje 
  • Šaljemo BD BROJ: pratite status predmeta
  • Rešenje APR o promeni delatnosti u originalu
  • Objava nove šifre delatnosti na sajtu APR
  • Objava novog Osnivačkog Akta na portalu APR

  IZMENA OSNIVAČKOG AKTA – UKLJUČENO U CENU

  • U slučaju promene delatnosti treba uskladiti Osnivački akt 
  • Osnivački akt je objavljen na sajtu APR i treba da bude ispravan
  • Usluga obuhvata istovremenu promenu delatnosti i izmenu Akta
  • Istovremenim postupkom štedimo Vam vreme i novac za takse!
  • Izmena Akta može se uraditi i naknadno – pogledajte uslove:
  • Postupak izmene i objave Osnivačkog akta u APR 
  Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija

  GARANCIJA USPEHA PROCEDURE

  Više od 10 godina iskustva u radu sa APR

  Više od  1.500 registrovanih DOO firmi

  Ako APR iz formalnih razloga  odbije zahtev

  snosimo naknadu APR za dodatni postupak

  PROŠIRENJE DELATNOSTI  BEZ PROMENE ŠIFRE

  DODAVANJE JOŠ DELATNOSTI PORED PRETEŽNE

  DODATNA DELATNOST MOŽE SE UPISATI NA 2 NAČINA

  MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

  ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

  ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

  - PREKO INTERNETA I POŠTE -

  ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

  osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
  promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

  PITANJA I ODGOVORI :  DELATNOST FIRME

  POSTUPAK PROMENE ŠIFRE DELATNOSTI DOO FIRME

  Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

  01

  DELATNOST FIRME: KOJI JE POSTUPAK ZA PROMENU DELATNOSTI DOO FIRME KOD APR?

  Procedura promene pretežne delatnosti DOO firme u Srbiji se sprovodi u Registru privrednih subjekata kod APR-a.

  Postupak za promenu pretežne delatnosti DOO firme  ima nekoliko koraka:

  1. Skupština ili član društva (u zavisnosti od unutrašnje strukture firme i da li se odluka o promeni delatnosti donosi van sednice ili na sednici) donosi ODLUKU O PROMENI PRETEŽNE DELATNOSTI DOO –DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU.

  Odluka o promeni šifre delatnosti društva sa ograničenom odgvornošću -mora da sadrži jasno navedenu šifru delatnosti i opis delatnosti kako određuje   ŠIFRARNIK DELATNOSTI FIRME –Uredba o klasifikaciji delatnosti u Srbiji  

   

  1. DOKUMENTACIJA ZA PROMENU ŠIFRE DELATNOSTI DOO FIRME : Odluka o promeni pretežne delatnosti društva, potpisana i pečatirana (ako društvo koristi u poslovanju pečat) , izmenjen Osnivački akt firme, uredno popunjena registraciona prijava za upis promene podataka o delatnosti DOO i objavu novog osnivačkog akta,  , naknada za APR  i prateća dokumentacija se podnose Agenciji za privredne registre Srbije. Rok za registraciju Odluke o promeni pretežne delatnosti firme je 15 dana od donošenja navedene Odluke.
  2. Agencija za privredne registre u roku od najviše 5 radnih dana donosi rešenje o promeni šifre delatnosti privednog društva, nakon čega se po potrebi ove promene prijavljuju u poslovnoj Banci radi izmene poslovnih podataka firme.

   

  VAŽNO: AKO AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE DONESE REŠENJE KOJIM SE ODBIJA PROMENA DELATNOSTI ZBOG  PROPUSTA U DOKUMENTACIJI – OSTAVLJA SE ROK OD 30 DANA ZA ISPRAVKU UZ DOPLATU 50 % PRVOBITNE NAKNADE.

  Ukoliko ste dobili Rešenje APR kojim se odbija upis delatnosti -možete nam se javiti za pomoć u daljem postupku na mail: info@procedura.rs

  Ipak, s obzirom da je APR strogo formalan organ -svaka greška povlači odbijanje, a to znači i dodatni trošak za naknadu, gubitak vremena i energije.

  Stoga, preporuka je da se za sve postupke kod APR od starta obratite iskusnim i stručnim licima i osigurate uspešnu i brzu proceduru promene pretežne delatnosti firme.

   

  02 

  DELATNOST FIRME : DA LI SE PROMENA ŠIFRE DELATNOSTI PRIJAVLJUJE KOD APR I U KOM ROKU?

  Pretežna ( glavna, osnovna ) delatnost koju DOO obavlja se obavezno upisuje u osnivački akt firme i registruje u Registru privrednih subjekata Srbije kod APR, u roku od 15 dana od dana usvajanja Odluke o promeni delatnosti firme.

  03

  DELATNOST FIRME : ŠTA ZNAČI  DA JE NEKA DELATNOST „PRETEŽNA DELATNOST“ DOO FIRME?

  Pojam pretežne delatnosti označava onu vrstu poslova prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti Srbije od kojih firma ostvaruje najveći (pretežni) prihod, iako pored pretežne delatnosti svaka firma može da obavlja i druge poslove .

  DOO svakako može da ostvaruje prihod i od sporednih delatnosti, ali je takav prihod redovno niži od prihoda koji donosi pretežna registrovana delatnost.

  04

  DELATNOST FIRME : DA LI DOO MOŽE DA OBAVLJA VIŠE DELATNOSTI – VIŠE RAZLIČITIH POSLOVA?

  DOO može obavljati više reazličitih, srodnih ili nesrodnih poslova. Jedna delatnost , i to ona od koje se ostvaruje najveći prihod registruje se kao osnovna tj pretežna delatnost DOO firme u APR –u.

  Naime, Zakon o privrednim društvima Srbije propisuje u članu 4. da svako privredno društvo ima pretežnu delatnost . Takođe, DOO pored pretežne ( osnovne) delatnosti  može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, i to  nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom.

  Dakle, kod APR se prijavljuje samo pretežna ( osnovna, glavna ) delatnost –  a sve druge delatnosti va po samom Zakonu DOO firma može da obavlja BEZ navođenja u osnivačkom aktu – pod uslovom da za te delatnosti ispuni zakonske uslove i dozvole ( ako su za tu delatnost propisane posebni uslovi i dozvole , licence , odobrenja i slično) .

  05

  DA LI  ZA PROMENU DELATNOSTI U APR-U TREBA DOZVOLA INSPEKCIJE I DRUGIH DRŽAVNIH ORGANA?

   Za promenu šifre delatnosti DOO u načelu nije potrebna posebna saglasnost niti odobrenje državnih organa.

  Međutim, prilikom registracije promene delatnosti u APR –u biće potreban akt nadležnog organa ako je to kod pojedinih poslova propisano posebnim zakonom (npr.  poslovi sudskih veštaka, proizvodnja, promet, distribucija, prerada i uskladištenje materija opasnih i štetnih po zdravlje ljudi i životne sredine, poslovi banaka, poslovi osiguravajućih društava). 

  Pri promeni šifre delatnosti kod APR – DOO firma nije u obavezi da APR-u  dostavlja potvrdu inspekcije o ispunjenosti uslova u pogledu prostora u kome se delatnost obavlja, osim kada je posebnim zakonom to propisano za registraciju i obavljanje određene delatnosti.

  06

  DELATNOST FIRME : DA LI SE REGISTRUJE POSEBNA DELATNOST ZA SPOLJNU TRGOVINU ?

  Počev od 01.02.2012. godine APR ne vrši registraciju podataka o obavljanju spoljnotrgovinskog prometa i usluga u spoljnoj trgovini.

  Naime,  prema važećim propisima u Republici Srbiji – pretežna delatnosti, kao i sporedne, dodatne delatnosti mogu se slobodno obavljati u spoljnotrgovinskom promentu – pa se podatak o obavljanju spoljne trgovine ne registruje kod APR.

  07

  KO DONOSI ODLUKU O PROMENI PRETEŽNE DELATNOSTI DOO FIRME ?

  Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština društva koju čine vlasnici firme , ili jedini vlasnik sa 100% udela kod jednodomnih DOO firmi.

  08

  DA LI SE MENJA OSNIVAČKI AKT U POSTUPKU PROMENE ŠIFRE DELATNOSTI DOO FIRME?

  Osnivački akt obavezno sadrži šifru pretežne delatnosti DOO firme, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

  Sa druge strane, za postupak registracije nove šifre  NE zahteva se izmena osnivačkog akta, već Odluka o promeni šifre delatnosti i prateća dokumentacija.

  Ipak, nakon registracije nove šifre pretežne delatnosti u APR-u – potrebno je podatak u osnivačkom aktu uskladiti sa izvršenom promenom. Osnivački akt se obavezno objavljuje na sajtu APR i nije preporučljivo da sadrži zastarele podatke ili da se poziva ne nevažeće, stare propise.

  Stoga, nakon promene pretežne delatnosti preporuka je da se izvrši odmah i IZMENA OSNIVAČKOG AKTA DOO FIRME.

  09

  DELATNOST FIRME : PROŠIRENJE DELATNOSTI DOO FIRME – POSTUPAK ZA DODAVANJE DELATNOSTI DOO FIRME ?

  Proširenje delatnosti firme moguće je u slučaju da vlasnici firme odluče da prošire poslovanje na nove poslove, ada pri tom ne menjaju osnovnu delatnost koju je do tada firma obavljala.

  Pravno tehnički – u ovom slučaju ne dolazi do promene pretežne delatnosti firme, ali je prema okolnostima korisno doneti Odluku o proširenju delatnosti društva kao interni akt DOO firme, ali i po potrebi i registrovati kod APR Ogranak DOO firme – tako da će registrovana  pretežna delatnost Ogranka  biti različita od pretežne delatnosti firme.

  10

  DA LI DOO FIRMA MOŽE DA REGISTRUJE DVE ILI VIŠE DELATNOSTI ?

  DOO firma može obavljati neograničen broj delatnosti, uz obavezu da jednu delatnost od koje ostvaruje najveći prihod registruje kao pretežnu dletanost firme .

  Međutim, ako DOO obavlja više nesrodnih delatnosti , preporuka je da se dodatne delatnosti izdvoje kroz formu Ogranka DOO firme, a nekada je i registracija Ogranka za određene delatnosti obavezna u skladu sa propisima ( npr Zakonom o turizmu Srbije ,  Zakonom o ugostiteljstvu Srbije )

  O registraciji Ogranka Firme i dokumentaciji za osnivanje Ogranka doo, pogledajte ovde: OSNIVANJE OGRANKA DOO : DELATNOST OGRANKA FIRME

   

  11

  DA LI  SE U OSNIVAČKOM AKTU FIRME NABRAJAJU SVE ŠIFRE DELATNOSTI KOJIMA SE FIRMA BAVI ?

  Zakon o privrednim društvima definiše da se u Osnivačkom aktu obavezno određuje pretežna delatnost društva sa ograničenom odgovornošću.

  Pored PRETEŽNE u osnivačkom aktu mogu biti NAVEDENE I DRUGE DELATNOSTI, DODATNE I SPOREDNE DELATNOSTI  – ALI  TO NIJE OBAVEZNO . Štaviše, navođenje delatnosti nema pravni značaj jer DOO i bez navođenja dodatnih i sporednih šifara delatnosti u osnivačkom aktu – ima pravo i mogućnost da obavlja sve poslove.

  Međutim, ponekad u praksi ima značaja da se navedu kao dodatne pojedine delatnosti usled zahteva carinskih ili drugih organa- jedna ili par konkretnih šifara delatnosti.  Praksa iz ranije važećih propisa da se u osnivačkom aktu navede „što više“ delatnosti je napuštena – jer nije ni u skladu sa Zakonom ni u skladu sa potrebama poslovanja DOO , jer je svako nabrajanje limitativne prirode.

  Takođe, sporedne delatnost ne mogu se regitrovati u APR-u – čak iako su navedene taksativno u Osnivačkom aktu ili Odluci o promeni pretežne delatnosti DOO firme. 

  12

  KAKO SE ODREĐUJE ŠIFRA DELATNOSTI FIRME DOO? 

  Uredba o klasifikaciji delatnosti Republike Srbije  sadrži šifrarnik svih delatnosti za DOO firme i druge privredne subjekte .

  U ovoj Uredbi su nabrojane sve šifre delatnosti po sektorima , uz navođenje četvorocifrene šifre delatnosti , naziva šifre delatnosti i opisa poslova koje navedena šifra obuhvata i  koje poslove šifra delatnosti ne obuhvata .

  Sve privredne delatnosti podeljene su u šifrarniku delatnosti ( Uredbi o klasifikaciji delatnosti Srbije)  na sledeće sektore :

  • Sektor A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
  • Sektor B – Rudarstvo
  • Sektor C – Prerađivačka industrija
  • Sektor D – Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
  • Sektor E – Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti
  • Sektor F – Građevinarstvo
  • Sektor G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala
  • Sektor H – Saobraćaj i skladištenje
  • Sektor I – Usluge smeštaja i ishrane
  • Sektor J – Informisanje i komunikacije
  • Sektor K – Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja
  • Sektor L – Poslovanje nekretninama
  • Sektor M – Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti
  • Sektor N – Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti
  • Sektor P – Obrazovanje
  • Sektor Q – Zdravstvena i socijalna zaštita
  • Sektor R – Umetnost; Zabava i rekreacija
  • Sektor S – Ostale uslužne delatnosti
  • Sektor T – Delatnost domaćinstva kao poslodavca; Delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe

  13

  ŠTA AKO U ŠIFRAMA DELATNOSTI NEMA ODGOVARAJUĆE ŠIFRE ZA NEKE POSLOVE ?

  Ukoliko su poslovi kojima se DOO firma bavi specifični ili inovativni – može se dogoditi da u Uredbi o klasifikaciji delatosti pretragom nije moguće naći odgovarajuću šifru delatnosti.

  Međutim, iskusni praktičari u ovoj oblasti mogu na osnovu ustaljene prakse APR-a, Poreske uprave   i pojedinih stručnih mišljenja i mišljenja nadležnih Ministarstva mogu i u tim slučajevima odrediti odgovarajuću šifru.

  Generalni savet je potražiti uopštenije šifre koje svojom širinom zahvataju i navedene poslove, ali često je ipak neophodno praktično iskustvo .

  VREME JE ZA PROMENU DELATNOSTI FIRME?

  Postupak promene šifre delatnosti DOO firme završavamo efikasno i brzo

  –   za sve firme u Beogradu i celoj Srbiji –