Izaberite stranicu

ADRESA UDRUŽENJA

PROMENA ADRESE UDRUŽENJA

BEOGRAD I CELA SRBIJA

ADRESA UDRUŽENJA: PROMENA SEDIŠTA UDRUŽENJA 8.000 DIN +APR

PROMENA STATUTA UDRUŽENJA UKLJUČENA U CENU USLUGE 

NOVI PEČAT UDRUŽENJA – AKO SE MENJA MESTO SEDIŠTA 2.000 DIN

POPUST ZA VIŠE ISTOVREMENIH PROMENA KOD UDRUŽENJA:

PROMENA ZASTUPNIKA, NAZIVA UDRUŽENJA, E-MAIL ADRESE, CILJEVA UDRUŽENJA

CENA I USLOVI ZA APRIL 2024. GODINE

MENJA SE ADRESA SPORTSKOG UDRUŽENJA?

POGLEDAJTE:  PROMENA ADRESE KLUBA – SPORTSKOG UDRUŽENJA

VREME JE ZA PROMENU ADRESE UDRUŽENJA?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

 PROMENA ADRESE UDRUŽENJA CENA I TROŠKOVI

 • Promena adrese sedišta i statuta Udruženja u APR:  8.000 din
 • Naknada APR za promenu adrese i statuta Udruženja: 4.600 din
 • Pečat Udruženja u slučaju izmene mesta sedišta: 2.000 din

KOLIKO TRAJE PROMENA SEDIŠTA UDRUŽENJA

 • Priprema dokumentacije traje 1-2 radna dana
 • Promena adrese i Statuta u APR traje 2-5 dana
 • Izrada pečata ODMAH uz Rešenje APR

DOKUMENTA ZA PROMENU ADRESE UDRUŽENJA:

 • Odluka Skupštine o promeni adrese sedišta Udruženja
 • Zapisnik sa sednice Skupštine o promeni adrese Udruženja
 • Ako se menja mesto ili opština OBAVEZNO se menja i Statut
 • Odluka Skupštine Udruženja o usvajanju novog Statuta
 • Zapisnik sa sednice Skupštine o usvajanju novog Statuta
 • Registraciona prijava APR za promenu sedišta Udruženja
 • Dodaci prijave za promenu adrese i registraciju Statuta 
 • Uplata naknade za APR po generisanom pozivu na broj

USLUGA U POSTUPKU PROMENE ADRESE UDRUŽENJA

 • Priprema kompletne dokumentacije za promenu sedišta
 • Odluka o promeni sedišta Udruženja i Zapisnik
 • Izmena Statuta u pogledu sedišta- nova adresa Udruženja
 • Provera adrese Udruženja u Adresnom registru RGZ
 • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR
 • 2 puta idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje dokumenata
 • Šaljemo Vam BU BROJ: pratite status predmeta ONLINE  
 • Izrada novog pečata zbog izmene adrese – po zahtevu
 • Šaljemo dokumentaciju na Vašu adresu po dogovoru
 • Rešenje APR o promeni adrese Udruženja- u originalu
 • Rešenje o objavi izmene Statuta kod APR – u originalu
 • Objava nove adrese Udruženja na sajtu APR
Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija

NAŠA GARANCIJA USPEHA

Više od 10 godina iskustva u radu sa APR

Više od  300 registrovanih Udruženja

Više od 200 registrovanih promena kod Udruženja

Ako APR iz formalnih razloga odbije

zahtev za promenu adrese Udruženja u Registru

mi snosimo naknadu APR za dodatni postupak

MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

- PREKO INTERNETA I POŠTE -

ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

PITANJA I ODGOVORI: PROMENA ADRESE UDRUŽENJA

ŠTA TREBA ZNATI PRE PROMENE ADRESE SEDIŠTA UDRUŽENJA U SRBIJI

Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

01

KAKO SE ODREĐUJE ADRESA UDRUŽENJA – SEDIŠTE ORGANIZACIJE ?

Svako Udruženje i svaka nevladina organizacija obavezno ima sedište , u skladu sa čl. 17 Zakona o udruženjima Republike Srbije.

Sedište udruženja   je mesto na na teritoriji Republike Srbije  koje se obavezno određuje kroz postupak za osnivanje udruženja.

Dakle, sedište udruženja ne može biti registrovano u inostranstvu.

Takođe, nije moguće preseljenje udruženja u inostranstvo u postupku promene adrese sedišta udruženja.

Sedište udruženja je mesto iz koga se upravlja udruženjem – za sedište udruženja tj sedište organizacije – treba odrediti mesto gde se nalazi uprava.

To je naročito važno kada udruženje ima više jedinica , regionalnih , lokalnih sekcija i slično .

02 

ADRESA UDRUŽENJA – ROK ZA PROMENU U APR:

KOJI JE ROK ZA REGISTRACIJU NOVE ADRESE UDRUŽENJA ?

Udruženja građana,  kao i ostale  organizacije u formi udruženja, imaju obavezu da Registru prijavie svaku promenu podataka o mestu i adresi sedišta. Rok za prijavu novog sedišta udruženja u APR-u je 15 dana od dana od odnošenja Odluke o promeni sedišta udruženja od strane Skupštine udruženja (ili od strane drugog organa koji je nadležan prema Statutu za donošenje ove Odluke).

Ako se propusti rok od 15 dana od dana usvajanja Odluke o promeni adrese udruženja (organizacije) – pored naknade za registraciju novog sedišta u iznosu od 2.800 dinara – plaća se i dodatna naknada APR-a za neblagovremenu registraciju u iznosu od  6.000 dinara. Stoga je preporuka da se postupak za promenu adrese udruženja sprovodi efikasno i balgovremeno, u redovnom roku za registraciju promene podataka o adresi udruženja.

03

ADRESA UDRUŽENJA: DOKUMENTACIJA ZA PROMENU ADRESE SEDIŠTA UDRUŽENJA

KOJA JE DOKUMENTACIJA ZA PROMENU ADRESE UDRUŽENJA – PROMENU ADRESE ORGANIZACIJE?

Dokumentacija za prijavu nove adrese udruženja /organizacije  u slučaju promene sedišta podnosi se Agenciji za privredne registre – Registar udruženja APR .  Procedura za promenu sedišta udruženja kao nedobitne organizacije podrazumeva podnošenje sledećih dokumenata :

 • Registraciona prijava promene podataka- obavezni podaci i dodaci za promenu sedišta udruženja
 • Izmena Statuta udruženja zbog promene sediša udruženja, s obzirom da se sedište obavezno navodi u statutu po Zakonu o udruženjima Srbije
 • Odluka o promeni adrese sedišta Udruženja građana ili druge organizacije u formi Udruženja .
 • Zapisnik sa sednice nadležnog organa udruženja
 • Dokaz o uplati naknade za upis promene podataka o adresi udruženja i promeni Statuta – uplaćen na poseban poziv na broj jedinstven za svaku uplatu koji se dobija od APR
 • Podnosilac prijave za promenu adreseu slučaju preseljenja udruženja je Zastupnik udruženja ili lice koje zastupnik ovlasti.  Međutim, odluke i ostala dokumentacija moraju biti potpisani i pečatirani od strane nadležnog organa u konkretnom udruženju, što se određuje na osnovu odredbi Statuta.

04

DA LI SE MORA MENJATI STATUT UDRUŽENJA ZBOG PROMENE ADRESE UDRUŽENJA ?

Statut udruženja se menja u slučaju se promeni mesto (ili opština) sedišta udruženja građana.

Naime, ukoliko dolazi do promene mesta sedišta udruženja – mora se izvršiti izmena Statuta u pogledu tog podatka.

Sa druge strane, u slučaju da se promenom sedišta menja samo ulica i broj, a sedište (grad, mesto, opština) ostaje nepromenjeno –  prema stavu APR – nije obavezno menjati Statut, a s obzirom na to da ulica i broj nisu obavezni elementi statuta udruženja, za razliku od navođenja mesta sedišta.

 

Naša preporuka je da u slučaju kada su ulica i broj upisani u Statutu – bude izmenjen i Statut u tom delu, čak iako se mesto sedišta ne menja, a s obzirom da se Statut udruženja javno objavljuje i da neusklađenost podataka može voditi potencijalnim administrativnim nesporazumima, kako kod državnih organa tako i međunarodnih organizacija, na tenderima i konkursima za dobijanje donatorskih sredstava i dr.

 

Ukoliko se međutim, menja mesto sedišta (grad, naselje, opština) Statut se obavezno menja.

 

Naime, u skladu sa Zakonom o udruženjima Srbije – u postuku registracije osnivanja udruženja građana  Statutom udruženja obavezno se određuje mesto sedišta udruženja.

 Dakle, uz promenu sedišta udruženja – kada se menja mesto sedišta – menja se i Statut – u delu koji se odnosi na sedište, kao i u delu koji se odnosi na pečat udruženja.

Promena Statuta se smatra dodatnom promenom u APR-u  i zahteva dodatnu dokumentaciju, pa se na osnovnu naknadu za promenu sedišta udruženja koja trenutno iznosi 2.800 dinara-dodaje iznos 1.400 dinara za promenu Statuta udruženja nakon promene adrese udruženja, što se u tehničkom smislu završava istovremenim postupkom za promenu sedišta i izmenu statuta udruženja u Agenciji za privredne registre.

05

DA LI SE MENJA PEČAT AKO SE PROMENI ADRESA UDRUŽENJA?

Pečat udruženja i pečat nevladine organizacije menja se kada se promene podaci na pečatu. Stoga, ako je došlo do selidbe Udruženja na drugu adresu ali u okviru istog mesta na kome je bilo staro sedište – pečat udruženja se ne menja.

Izrada pečata za udruženje i pečata za nevladinu organizaciju neophodna je ako je promenjeno mesto sedišta koje je na pečatu bilo navedeno. U tom slučaju menja se samo mesto sedišta, dok ostatak pečata ostaje nepromenjen.

Delovodni pečat takođe treba da sadrži ime i mesto sedišta udruženja – ako udruženje koristi delovodni pečat , u kom slučaju se radi i promena delovodonog pečata u delu koji se odnosi na mesto sedišta.

06

DA LI MOŽE ADRESA UDRUŽENJA DA BUDE U STANU ZASTUPNIKA ILI OSNIVAČA ?

Sedište udruženja je mesto iz koga se upravlja udruženjem, pa može biti i stan – kuća u vlasništvu člana ili Zastupnika udruženja, pa i u slučaju kad se na adresi udruženja vodi i prebivalište zastupnika ili osnivača, člana udruženja. Naravno,  vlasnik prostrora ima pravo na naknadu za izdavanje prostorija udruženju . Udruženje – organizacija kao pravno lice može zaključiti Ugovor o zakupu prostora sa fizičkim licem koje je vlasnik nepokretnosti u kojoj je registrovano sedište udruženja, i po tom osnovu podneti poresku prijavu i obračunati porez na zakup .

07

DA  LI  UDRUŽENJE MOŽE  DA IMA DVE REGISTROVANE ADRESE U APR –U   ?

Zakon koji uređuje udruženja kao nedobitne organizacije -predviđa da se samo jedno mesto registruje kao sedište udruženja , i to mesto odakle se upravlja udruženjem. Dakle, udruženje može u Registru registrovati samo jednu adresu, koju u slučaju preseljenja mora promeniti u proceduri za promenu podataka o udruženjima.

Štaviše, ogranci, sekcije i druge organizacione jedinice udruženja ne registruju se u APR , osim ako obavljaju određene delatnosti iz oblasti ugostiteljstva i turizma. detaljnjije o registraciji privredne delatnosti udruženja i mogućnosti registracije ogranka na drugoj adresi van sedišta udruženja  pogledajte na stranici OGRANAK UDRUŽENJA – UGOSTITELJSKA I TURISTIČKA DELATNOST UDRUŽENJA .

08

DA LI SE NOVA ADRESA UDRUŽENJA PRIJAVLJUJE KOD BANKE ?

Zastupnik udruženja ili organizacije koja je u proceduri kod APR  promenila adresu treba sa Rešenjem o promeni sedišta Udruženja da se prijavi poslovnoj Banci u kojoj Udruženje ima račun .

Naime, Banka  po pravilu prati registar APR-a , pa prilikom svake promene podataka automatski zaustavlja transakcije dok ne stupi u kontakt sa  Udruženjem. Dakle, promenu sedišta udruženja poželjno je odmah prijaviti i Banci  u kojoj Udruženje ima račun.

09

ŠTA SADRŽI ODLUKA O PROMENI SEDIŠTA UDRUŽENJA GRAĐANA?

Primer Odluke o promeni sedišta i adrese udruženja sadrži obavezno datum i mesto donošenja Odluke, podatke o Udruženju, navedeno mesto novog sedišta udruženja, novu adresu udruženja, i potpis ovlašćenog lica za potpisivanje u ime Skupštine ili drugog organa udruženja koji je odluku doneo.

Model Odluke o promeni sedišta udruženja mora biti uredno potpisana i usvojena od strane nadležnog organa za odlučivanje o promeni adrese (Skupština ili Upravni odbor ili drugi organ prema Statutu), a APR o nadležnosti organa i potpisniku odluke vodi računa  u samom postupku registracije sedišta.

Odluku o promeni sedišta udruženja obavezno treba pečatirati pečatom udruženja  koji je važeći u momentu donošenja odluke.

Naime,  izrada novog pečata koji sadrži podatak o novom mestu sedišta udruženja – moguća je tek nakon registracije promene adrese u Registru APR.

VREME JE ZA PRESELJENJE UDRUŽENJA?

Postupak promene adrese u Registru završavamo brzo i efikasno

– za sve tipove udruženja i neprofitnih  organizacija u Beogradu i svim mestima u Srbiji –