Izaberite stranicu

USLOVI KORIŠĆENJA : WWW.PROCEDURA.RS

USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET SAJTA PROCEDURA.RS

USLOVI KORIŠĆENJA MATERIJALA SA INTERNET SAJTA PROCEDURA.RS

Ovde navedeni uslovi korišćenja svih pisanih i digitalnih materijala,popisa proizvoda i usluga

kao i svih drugih materijala i digitalnih sadržaja svih tipova sa Internet stranice www.procedura.rs

obavezuju sve posetioce stranice i korisnike materijala (u daljem tekstu: korisnici) .

Svi korisnici internet sajta mogu pristupiti ovim uslovima korišćenja i politici privatnosti- sa svake stranice internet sajta.

Korišćenjem bilo koje stanice svaki korisnik pristaje na ove uslove korišćenja i politiku privatnosti.

Svako korišćenje sajta www.procedura.rs podložno je niže navedenim uslovima.

 

ZAŠTIĆENA AUTORSKA PRAVA

Sadržaj ove web stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada preduzetniku

MILENA RELIĆ PR AGENCIJA ZA ADMINISTRATIVNU I POSLOVNU PODRŠKU

PRO ASISTENT BEOGRAD- STARI GRAD, matični broj: 63017710

Navedeno lice takođe poseduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice.

Navedena stranica sadrži zaštitni znak, logo, dizajnerska rešenja,

autorske tekstove i stavove autora, kao i drugo intelektualno vlasništvo -koje pripada licu:

MILENA RELIĆ PR AGENCIJA ZA ADMINISTRATIVNU I POSLOVNU PODRŠKU

PRO ASISTENT BEOGRAD- STARI GRAD, matični broj: 63017710

– u daljem tekstu:  PRO ASISTENT .

 

SADRŽAJ NA OVOJ STRANICI NIJE ZA SLOBODNU JAVNU UPOTREBU BEZ OGRANIČENJA I MORA SE ZATRAŽITI DOZVOLA ZA UMNOŽAVANJE ILI JAVNU UPOTREBU BILO KOG SADRŽAJA.

SVAKA POVREDA NAVEDENIH PRAVA, BILO NAMERNA ILI SLUČAJNA, PREDSTAVLJA OZBILJNO KRŠENJE USLOVA KORIŠĆENJA MATERIJALA SA INTERNET STRANICA I PODLEŽE MATERIJALNOM I KRIVIČNOM GONJENJU.

SVI SADRŽAJI OBJAVLJENI NA SAJTU WWW.PROCEDURA.RS MOGU SE KORISTITI SAMO U PRIVATNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE.

SVI SADRŽAJI OBJAVLJENI NA SAJTU WWW.PROCEDURA.RS NE SMEJU SE KOPIRATI, REPRODUKOVATI ILI NA BILO KOJI NAČIN DISTRIBUIRATI BEZ PISMENOG ODOBRENJA VLASNIKA MATERIJALA ODNOSNO STRANICE, A POD PRETNJOM ZAKONSKIH POSLEDICA.

 

PRO ASISTENT će uložiti sve razumne napore da održi www.procedura.rs  stranice potpuno funkcionalnim i da objavljene informacije budu tačne i potpune, ali ne snosi odgovornost za povremeno nefunkcionisanje stranica, eventualnu netačnost ili nepotpunost informacija,niti za ažurnost cena i uslova pod kojima se nude usluge , akoje su podložne promeni u svakom momentu,kao ni odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem netačnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnosti pristupa istima.

PRO ASISTENT kao vlasnik internet sajta i materijala na istom  zadržava pravo promene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.procedura.rs u bilo koje vreme i bez prethodne najave.

 

PRO ASISTENT ne garantuje da će ova web stranica uvek biti dostupna i raspoloživa, kao i da neće sadržati greške ili viruse,ili da će na njoj objavljeni podaci biti tačni i pouzdani.

PRO ASISTENT ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posledičnu štetu) koja može biti rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja bilo kog dela ove web stranice, ili nečega što je u njoj objavljeno ili dodato od strane drugih korisnika.

PRO ASISTENT ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za tačnost, potpunost ili korisnost podataka, i ovde prikazanih postupaka, i ne garantuje da korišćenje informacija, proizvoda ili postupaka neće uznemirivati privatna prava.

PRO ASISTENT ne daje garanciju ili pravo prigovora u pogledu tačnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njenim Internet stranama i te materijale treba uzeti “takvima kakvi jesu”, pa se PRO ASISTENT ne smatra odgovornom za eventualne posledice koje mogu proisteći iz drugačijeg tumačenja materijala na Internet stranica. Medijski subjekti i ostali korisnici interneta, dužni su da prihvate obavezu naknade PRO ASISTENT –u kao i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavesnim korišćenjem materijala s sa ove stranice, uključujući i bilo kakvu idirektan, indirektan, slučajan, poseban ili posledičan slučaj štete.

 

MATERIJAL NA OVOJ WEB STRANICI JE OBJAVLJEN BEZ GARANCIJA BILO KOJE VRSTE.

SVAKI KORISNIK IZRIČITO PRIHVATA KORIŠĆENJE OVE WEB STRANICE NA SOPSTVENU ODGOVORNOST.

 

MILENA RELIĆ PR AGENCIJA ZA ADMINISTRATIVNU I POSLOVNU PODRŠKU PRO ASISTENT BEOGRAD- STARI GRAD, matični broj: 63017710 posredstvom zakupljenih formi za oglašavanje na internet stranama prikazuje (direktno ispisane ili dostupne aktiviranjem zakupljene forme) posetiocima navedenih strana karakteristike svojih proizvoda odnosno usluga. Oglašavanje ovog tipa se može vršiti na celoj internet mreži bez ograničenja po pitanju inicijalne namene sajta, njegovog porekla, delatnosti ili izgleda.

Ponovno oglašavanje bi bilo korišćeno u situacijama u kojima bi prikaz novog sadržaja bio prikazan isključivo posmatračima koji su već ranije pristupali stranama na kojima se radilo oglašavanje, tj. posmatračima kojima je prvobitna poruka već bila prikazivana.

Prilikom oglašavanja na internet stranama, PRO ASISTENT  koristi više kanala distribucije oglasa i oglasne poruke. Oglasna poruka se prikazuje na internet stranama širom interneta tako što zainteresovani portali i/ili veb sajtovi omoguće oglašivačkim mrežama postavljanje oglasnih blokova kroz koje oglašivačke mreže (između ostalog i Google) plasiraju oglase. Oglasi se prikazuju u zavisnosti od sadržaja koji se prikazuje na stranicama u kojima se oglasni blokovi pojavljuju.

Kako je ponovno oglašavanje namenjeno isključivo individuama sa unapred definisanim karakteristikama, a koje su upoznate sa materijalima/proizvodima/uslugama koji se ponovo oglašavaju/reklamiraju, kao potvrda o postojećem saznanju o predmetu ponovnog oglašavanja uzima se postojanje konkretnog “kolačića” (zapisa u vidu koda koja se pamti u internet pretraživaču korisnika/posetioca) čije prisustvo u internet pretraživaču aktivira proces ponovnog oglašavanja.

Ukoliko bilo koje lice, koje je posetilac internet strana koje svojim sadržajem mogu dovesti do aktiviranja procesa ponovnog oglašavanja, ne želi korišćenje “kolačića” na ranije navedeni način, njihovo korišćenje može ukinuti na navedenom linku.

Više podataka na ovu temu možete dobiti na sledećem linku koji je u vlasništvu kompanije Google Inc.

 

 

ZA DODATNE INFORMACIJE I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI POGLEDAJTE:

POLITIKA PRIVATNOSTI INTERNET STRANICE PROCEDURA.RS