Zatvaranje Radnje  |  Postupak zatvaranja preduzetničke radnje  | Beograd i Cela Srbija

ZATVARANJE RADNJE  :  POSTUPAK BRISANJA PREDUZETNIKA IZ REGISTRA

 

 

Postupak zatvaranja Preduzetničke radnje - 

 Odjava iz Registra STR - SZR - SUR - SVE DELATNOSTI

  
Usluga_Zatvaranja_Radnje_obuhvata.jpg
 
 •  Prijava za prestanak obavljanja delatnosti radnje
 •  Postupak kod Agencije za privredne registre
 •  U slučaju da se radnja zatvara usled smrti osnivača
 • - Izjava članova domaćinstva preduzetničke radnje
 •  Rešenje o brisanju preduzetnika iz Registra APR
 
VAŽNA NAPOMENA : 
U 2016 . ponovo je NEOPHODNO da preduzetnik
pre brisanja iz Registra obezbedi UVERENJA
Poreske uprave i Uprave prihoda
- potvrde da je platio poreze, doprinose i lokalne takse . 
Međutim, vlasnik radnje ili agencije
KOJI JE STEKAO PRAVO NA PENZIJU 
-može zatvoriti Radnju , Agenciju i brisati je iz APR-a 
ČAK I AKO NIJE PLATIO POREZE I DOPRINOSE. 
 
Za MIROVANJE RADNJE pogledajte našu uslugu :
 
 
  | PROcedura.RS 
 

 

 Cena zatvaranja i postupak brisanja radnje iz Registra

- Troškovi zatvaranja Preduzetnika -

 
2.800 din 
 
U CENU NIJE UKLJUČENA
OBAVEZNA TAKSA APR : 1.200 din

 

 

BRISANJE RADNJE IZ REGISTRA
   ZA SAMO 3 RADNA DANA
 
OKTOBRU 2021. GODINE
 
 
 

NAŠI KLIJENTI SU RADNJE

IZ BEOGRADA I CELE SRBIJE

 
Nije neophodan dolazak kod nas
    Postupak se može brzo i lako završiti i na daljinu 
- preko Interneta i Pošte -
 
 
 
RADNJA PRESTAJE DA POSTOJI
TEK DANOM BRISANJA IZ REGISTRA APR
 
 
Kako zatvoriti Preduzetničku Radnju u 2016 godini:
U 2016. ponovo su potrebna Uveranja o izmirenim obavezama Preduzetnika
- osim za Preduzetnika koji ide u penziju 
 
Iako je ranije bila ukinuta obaveza pribavljanja Uverenja od nadležnih organa VIŠE NIJE MOGUĆE ZATVORITI PREDUZETNIČKU FIRMU
-ako nisu plaćene sve obaveze prema Poreskoj upravi i Upravi prihoda. Na taj način povećani su troškovi zatvaranja radnje.
Jedino ako je u pitanju ZATVARANJE RADNJE ZBOG ODLASKA U PENZIJU 
nije neophodno da su svi porezi i doprinosi plaćeni; 
ali se u tom slučaju dostavlja Uverenje o postojanju duga za poreze i doprinose. 
Dakle, vlasnik radnje koji ima dug za porez i doprinose, 
može zatvoriti radnju trajno - samo ako je ispunio uslov za odlazak u penziju. 
 
Za ostale preduzetnike koji imaju dugovanja prema državi za poreze i doprinose
jedina mogućnost je da stave firmu u mirovanje - zamrzavanje radnje ili bilo koje firme u formi preduzetnika.
 
 
PRIVREMENI PREKID RADA RADNJE  
 
O privremenoj odjavi radnje za Preduzetnike iz CELE SRBIJE  - pogledajte ovde :
 
 

POTVRDE KOJE SU U 2016. NEOPHODNE ZA BRISANJE RADNJE IZ REGISTRA :

 • Uverenje Poreske Uprave o izmirenim dugovanjima Preduzetnika za poreze i doprinose
 • Uverenje iz Uprave prihoda ( opština)  da su izmirene obaveze Radnje prema lokalnoj administraciji
Ova Uverenja za zatvaranje Radnje -  dobijaju se na zahtev klijenta u nadležnoj Poreskoj upravi i upravi prihoda
- prema sedištu preduzetničke Firme .
 
Brisanjem Radnje iz registra Preduzetnička radnja prestaje da postoji i ne može se ponovo aktivirati.
Ako ne želite trajno ugasiti radnju već samo na određeni period- pogledajte informacije o mirovanju Preduzetničke firme: 
 
 
 
Procedura_Beograd_Srbija.jpg   
        Informacije na ovoj stranici odnose se na postupak zatvaranja Preduzetničke delatnosti - zatvaranje Preduzetnika tj Radnje  .

        Za postupak zatvaranja preduzeća , pogledajte :like.pngZa dodatne informacije o postupku zatvaranja preduzetničke radnje i Odjavi preduzetnika kod nadležne službe lokalne poreske uprave ;
odgovornosti preduzetnika za obaveze posle brisanja iz Registra APR, koja su dokumenta za gašenje preduzetnika - posetite Blog |  PROcedura.RS/Blog 

Zatvaranje Radnje | Odjava Preduzetničke radnje | Pro Asistent Beograd | 011 324 14 53 ; 069 324 14 53  |  pro.asistent@gmail.com  |