Zatvaranje Agencije  |  Postupak zatvaranja - odjava preduzetničke Agencije  Beograd i Cela Srbija

ZATVARANJE AGENCIJE - POSTUPAK BRISANJA PREDUZETNIKA IZ REGISTRA

 

Postupak zatvaranja Preduzetničke Agencije - Sve delatnosti

Usluga_Zatvaranja_Agencije_obuhvata_.jpg 
 • Prijava za prestanak obavljanja delatnosti Agencije

 • Postupak brisanja iz Registra Preduzetnika kod APR

 • Rešenje o brisanju i prestanku Agencije

 • Postupak  traje samo 3 dana!

VAŽNA NAPOMENA : 
U 2016 . ponovo je NEOPHODNO da preduzetnik
pre brisanja Radnje iz Registra obezbedi UVERENJA
Poreske uprave i Uprave prihoda
- potvrde da je platio poreze, doprinose i lokalne takse . 
Međutim, preduzetnik KOJI JE STEKAO PRAVO NA PENZIJU 
-može zatvoriti Radnju i brisati je iz APR-a 
ČAK I AKO NIJE PLATIO POREZE I DOPRINOSE. 
 
 
Za POSTUPAK MIROVANJA AGENCIJE pogledajte : 
 
 
 

 Cena za postupak Brisanja Preduzetnika iz Registra :

Troškovi Zatvaranja Agencije - Srbija

 
2.800 din 
 
U CENU NIJE UKLJUČENA
OBAVEZNA TAKSA APR : 1.200 din

 

 

 U OKTOBRU 2021. GODINE
 
 
GAŠENJE AGENCIJE - PREDUZETNIČKE FIRME
ZA SAMO 3 RADNA DANA
 
  
 

NAŠI KLIJENTI SU AGENCIJE I RADNJE

IZ BEOGRADA I CELE SRBIJE

  
Nije neophodan dolazak kod nas
    Postupak se efikasno završava preko Interneta ili Pošte
  
 
 
 
Kako zatvoriti Preduzetničku Agenciju u 2016 godini:
U 2016. ponovo su potrebna Uveranja o izmirenim obavezama Preduzetnika
- osim za Preduzetnika koji ide u penziju 
 
Iako je ranije bila ukinuta obaveza  pribavljanja Uverenja od nadležnih organa VIŠE NIJE MOGUĆE ZATVORITI PREDUZETNIČKU FIRMU
ako nisu plaćene sve obaveze prema Poreskoj upravi i Upravi prihoda. Na taj način povećani su troškovi zatvaranja Agencije.
Jedino ako je u pitanju ZATVARANJE AGENCIJE ZBOG ODLASKA U PENZIJU 
nije neophodno da su svi porezi i doprinosi plaćeni; 
ali se u tom slučaju dostavlja Uverenje o postojanju duga za poreze i doprinose. 
Dakle, vlasnik Agencije koji ima dug za porez i doprinose, 
može zatvoriti radnju trajno - samo ako je ispunio uslov za odlazak u penziju. 
 
Za ostale preduzetnike koji imaju dugovanja prema državi za poreze i doprinose
jedina mogućnost je da stave firmu u mirovanje - zamrzavanje agencije ili druge preduzetničke firme:
 
 PRIVREMENI PREKID RADA AGENCIJE
 
O privremenoj odjavi radnje za Preduzetnike iz CELE SRBIJE  - pogledajte ovde :
 
 

POTVRDE KOJE SU U 2016. NEOPHODNE ZA BRISANJE AGENCIJE IZ REGISTRA :

 • Uverenje Poreske Uprave o izmirenim dugovanjima Preduzetnika za poreze i doprinose
 • Uverenje iz Uprave prihoda ( opština)  da su izmirene obaveze Agencije prema lokalnoj administraciji
Ova Uverenja za Zatvaranje Agencije -  dobijaju se na zahtev klijenta u nadležnoj Poreskoj upravi i upravi prihoda - prema sedištu preduzetničke Firme .
 
Brisanjem Agencije iz registra preduzetnička firma prestaje da postoji i ne može se ponovo aktivirati.
Ako ne želite trajno gašenje Agencije već samo na određeni period- pogledajte informacije o mirovanju Preduzetničke firme: 
 
 
Procedura_Beograd_Srbija.jpg   
        Informacije na ovoj stranici odnose se na postupak zatvaranja Preduzetničke Agencije ili druge Preduzetničke firme  .

        Za postupak zatvaranja preduzeća , pogledajte više informacija ovde:Zatvaranje Preduzetnika | Odjava Preduzetničke Agencije | Pro Asistent Beograd | 011 324 14 53 ; 069 324 14 53  |  pro.asistent@gmail.com  |