Adresa Firme - Promena Sedišta DOO Firme|Registracija NOVE ADRESE Preduzeća|Beograd i Cela Srbija

PROMENA SEDIŠTA FIRME   -   REGISTRACIJA NOVE ADRESE FIRME

 

Postupak registracije sedišta firme - DOO , OD, AD

Usluga_PROMENE_ADRESE_SEDISTA_FIRME_obuhvata.jpg
  • Odluka Skupštine /Članova o Promeni adrese firme

  • Promena imena firme u delu koji se odnosi na sedište

  • Postupak brisanja stare adrese i upis novog sedišta firme

  • Rešenje APR o Registraciji firme na novoj adresi

  • Postupak se završava za 5 radnih dana !

 
 
PROMENA  POSLOVNOG SEDIŠTA PROIZVODI DEJSTVO
TEK NAKON REGISTRACIJE KOD APR
 
Prijava Adrese Firme kod APR -  obavezna je u zakonskom roku
od 15 dana od dana Odluke o preseljenju Firme

| PROcedura.RS
 

Promena Sedišta Firme  : Cena  i Troškovi 

OKTOBRU 2021. GODINE
 
3.200 din 

TAKSA APR ZA PROMENU ADRESE FIRME
NIJE UKLJUČENA U CENU : 2.800 din
 
 

STRUČNA REGISTRACIJA NOVE ADRESE D.O.O. FIRME

ZA SAMO 3 RADNA DANA
 
 
 

NAŠI KLIJENTI SU FIRME

IZ BEOGRADA I CELE SRBIJE

 
Nije neophodan dolazak kod nas
 
 Po potrebi za sve firme - cela Srbija - možemo efikasno
završiti postupak registracije promene Adrese Sedišta DOO
i bez dolaska u našu kancelariju - preko Interneta ili Pošte
 
 

DA  LI  FIRMA MOŽE DA IMA DVE ILI VIŠE ADRESA  ?

KAKO RADITI PREKO ISTE FIRME U VIŠE GRADOVA ILI MESTA U SRBIJI ?


Zakon predviđa da se jedna adresa registruje kao Adresa Sedišta Firme .
Ako Firma obavlja delatnost na dve ili više adresa,
npr. u nekoliko  objekata, prodavnica ,  kancelarija, filijala, itd
a  naročito ako je reč o različitim opštinama i gradovima
- POTREBNO JE REGISTROVATI OGRANAK FIRME KOJI IMA SVOJU POSEBNU ADRESU -

O registraciji Ogranka Firme, pogledajte ovde :

OSNIVANJE OGRANKA DOO : ADRESA OGRANKA FIRME


 
 like Pro Asistent Blog.png    INFORMACIJE NA OVOJ STRANICI ODNOSE SE NA SEDIŠTE FIRME : DOO , OD i AD .
Za registraciju promene adrese kod Preduzetnika , pogledajte :

PROMENA ADRESE RADNJE i AGENCIJE : NAJBOLJA CENA USLUGE

Procedura_Beograd_Srbija.jpgSedište privrednog društva  je mesto na teritoriji Republike Srbije iz koga se upravlja poslovanjem firme i određuje se Osnivačkim aktom ili Odlukom skupštine - osnivača društva.

Ako se promena sedišta vrši tako da se pored ulice i broja menja i mesto ili opština sedišta, Registrator će izvršiti promenu poslovnog imena i skraćenog imena u delu koji se odnosi na mesto sedišta . Međutim, ako preduzeće ima registrovane prevode poslovnog imena na strani jezik , potrebno je podneti poseban zahtev za promenu ovih podataka .

Svaka firma je obavezna po Zakonu o privrednim društvima 
da u roku od 15 dana od promene adrese
donese odgovarajuće Odluke, i registruje promenu poslovnog sedišta

Registracija Sedišta Firme -  Promena adrese firme : Pro Asistent Beograd |  011 324 14 53 ; 069 324 14 | pro.asistent@gmail.com 53