Privremena Odjava Radnje | Postupak za mirovanje obaveza Preduzetnika | Beograd i Cela Srbija

MIROVANJE RADNJE i AGENCIJE

PRIVREMENI PREKID DELATNOSTI PREDUZETNIKA

 

POSTUPAK ZA MIROVANJE FIRME 

PRIVREMENI PREKID DELATNOSTI PREDUZETNIKA 

Usluga_PRIVREMENE_ODJAVE_RADNJE_ili_AGENCIJE_obuhvata_.jpg

  • Priprema dokumentacije za mirovanje Radnje ili Agencije
  • Datum nastavka ili mirovanje firme na neodređeno vreme
  • Prijava privremenog prekida obavljanja delatnosti kod APR
  • Rešenje APR o privremenom prekidu delatnosti 
  • Sastavljanje zahteva koji podnosi klijent u Poresku upravu za obustavu plaćanja poreza i doprinosa preduzetnika
SAMO ZA PAUŠALCE:
DODATNI POSTUPAK KOD PORESKE UPRAVE
OD 01.01.2020. GODINE
 
Podnošenje elektronske poreske prijave preko portala PU 
Ova prijava je OBAVEZNA za sve preduzetnike koji stave firmu u mirovanje
- u roku od 30 dana od privremenog prekida delatnosti  .
 
Za paušalce kao dodatnu uslugu podnosimo ovu elektronsku prijavu 
- potrebno je lično prisustvo klijenta i elektronski potpis na ličnoj karti 
( elektronski potpis /sertifikat se dobija u MUP-u bez naknade ) 
 
PRAVA I OBAVEZE PREDUZETNIKA
OBUSTAVLJAJU SE ZA VREME PRIVREMENE ODJAVE 
 
ODJAVA POREZA I DOPRINOSA ZA RADNJU ILI AGENCIJU
MOGUĆA JE SAMO NAKON REGISTRACIJE PREKIDA KOD APR
 
---------------------
 VIŠE OD 7 GODINA USPEŠNO POMAŽEMO PREDUZETNICIMA 
IZ SVIH DELOVA SRBIJE
DA LAKŠE I BRŽE ZAVRŠE ADMINISTRATIVNE POSLOVE
TU SMO I ZA VAS !
 
PRO ASISTENT
www.procedura.rs  
 
 
POSTUPAK ZA PRIVREMENI PREKID DELATNOSTI

CENE I TROŠKOVI STAVLJANJA FIRME U MIROVANJE :

 OKTOBRU 2021. GODINE
 
Cena usluge za postupak kod APR :  
 
3.000 din
 
TAKSA ZA PRIVREMENU ODJAVU PREDUZETNIKA 
750,00 DIN JE UKLJUČENA U CENU !
 
PRIJAVA MIROVANJA FIRME ZA SAMO 2-3 DANA
_____________ 
 
DODATNO ZA PAUŠALCE:
 
PODNOŠENJE ELEKTRONSKE PRIJAVE 
PREKO APLIKACIJE NA PORTALU PORESKE UPRAVE 
+ 3000,00 DINARA 
Podnošenje ove prijave je obaveza za sve preduzetnike
u roku od 30 dana od prekida delatnosti firme
 ____________
 
 
 NALAZIMO SE U CENTRU BEOGRADA 
KOSOVSKA 18 KOD SKUPŠTINE SRBIJE 
 
INFORMACIJE I ZAKAZIVANJE  : 
069 3241453   ILI    011 3241453
E-MAIL : pro.asistent@gmail.com
 
 
NIJE OBAVEZAN DOLAZAK KOD NAS
    Postupak se po potrebi može završiti i preko Interneta i Pošte  
 
 
Procedura_Beograd_Srbija.jpgPRIJAVA PREKIDA RADA I PRIJAVA NASTAVKA OBAVLJANJA DELATNOSTI 
- tzv. MIROVANJE, ODJAVA ili ZAMRZAVANJE FIRME :
Datum privremenog prekida obavljanja delatnosti preduzetnika – ne može se određivati retroaktivno, već se računa samo od dana registracije mirovanja radnje.
U postupku privremene odjave moguće je automatski predvideti datum o nastavku obavljanja delatnosti – ili se datum može odrediti naknadno – u novom postupku za prijavu nastavka rada preduzetničke radnje ili agencije.
 
Preduzetniku koji privremeno odjavi obavljanje delatnosti, za taj period miruje obaveza plaćanja doprinosa,- osim ako sam ne podnese zahtev Poreskoj upravi da ipak nastavi  plaćanje doprinosa u tom periodu.
 
Prema propisima koji važe od početka 2020. godine - Obveznik koji u toku godine privremeno odjavi obavljanje delatnosti, dužan je da podnese ELEKTRONSKU poresku prijavu preko aplikacije na Portalu Poreske uprave za utvrđivanje poreza do dana privremene odjave, u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja delatnosti. Preduzetnik koji vodi poslovne knjige dužan je da uz poresku prijavu podnese i poreski bilans.
 
Preduzetnik koji privremeno odjavi obavljanje preduzetničke delatnosti  - nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa, ali za vreme mirovanja nema ni prava koja proističu iz socijalnog osiguranja (penzijski staž i zdravstveno osiguranje).
 
Koliko dugo radnja ili agencija može ostati u mirovanju ?
 
DA LI JE VREME ZA KOJE SE PREKIDA DELATNOST OGRANIČENO?
Period mirovanja nije zakonom ograničen - firma može ostatati u statusu privremenog prekida obavljanja delatnosti u skladu sa odlukom Preduzetnika, osim u slučaju da je prilikom stavljanja firme u mirovanje uneo datum ponovnog otpočinjanja delatnosti . Ali i u tom slučaju može u propisanom postupku produžiti status mirovanja.
 
Kako pokrenuti firmu nakon prekida delatnosti :
AKTIVACIJA FIRME NAKON MIROVANJA 
Sprovodi se isti postupak kao pri prijavi privremenog prekida delatnosti - kod APR i Poreske uprave . Ovu uslugu pružamo po istim uslovima kao kod ulaska u mirovanje. Postupak traje nekoliko radnih dana i nakon toga se može nastaviti obavljanje delatnosti.
 
 
 
Privremena odjava Preduzetničke radnje | Pro Asistent Beograd |  011 324 14 53 ; 069 324 14 | pro.asistent@gmail.com 53