Poslovodja Radnje | Registracija Poslovođe kod Preduzetnika Beograd i Cela Srbija

POSLOVOĐA KOD PREDUZETNIKA

- REGISTRACIJA I OVLAŠĆENJA POSLOVODJE - 

 

 

  Postupak Registracije Poslovodje

POSLOVOĐA RADNJE ILI AGENCIJE

 Usluga_Registracije_POSLOVODJE_RADNJE_ILI_AGENCIJE_obuhvata_.jpg
 
 

- Ovlašćenje za poslovodjenje u skladu sa ZOPD

- OP obrazac koji overava Poslovođa

- Ograničenja Poslovodje potpisom - opciono

- Kompletan Postupak upisa Poslovođe u Registar :

   Predaja dokumentacije i prijave nadležnoj službi

   Preuzimanje svih Odluka od APR

- Konačno Rešenje o Registraciji Poslovodje  

  
 
 | PROcedura.RS
 

 

Registracija Poslovodje Radnje

Cena i Troškovi Postupka
 

 

OKTOBRU 2021. GODINE
 
2.200 din
 

TAKSA ZA REGISTROVANJE POSLOVOĐE
800 din - NIJE UKLJUČENA U CENU
 
 

PRIJAVA POSLOVOĐE KOD APR 

ZA  SAMO 3 DANA
 
 
 
    
Nije neophodan dolazak kod nas
 
Po potrebi postupak se efikasno može završiti
bez dolaska u Beograd
komunikacijom preko Interneta i Pošte
 
 

Naši klijenti su Preduzetnici iz Cele Srbije

 

 

 

Procedura_Beograd_Srbija.jpgPOSLOVOĐENJE KOD PREDUZETNIKA: 

Za potrebe posla Preduzetnik – vlasnik radnje – može registrovati svog Zastupnika : Poslovodju.
Poslovođa je faktički ZAMENIK PREDUZETNIKA.
Poslovođenje može biti opšte ili ograničeno .
Poslovođa u načelu mora biti u radnom odnosu kod preduzetnika.
Međutim, ako je vlasnik radnje privremeno odsutan (npr. bolest, školovanje, izbor na funkciju , putovanje , odlazak po robu, izlazak na teren sl.), on može poslovođenje poveriti članu svog domaćinstva BEZ OBAVEZE da ga zaposli (roditelj, bračni drug ili dete preduzetnika)-uslov je da je to lice registrovano kao Poslovođa kod APR.
 
Ukoliko ste vlasnik radnje, a nemate vremena ili mogućnosti da obavljate sami sve poslove kod banke, poreskih i drugih državnih organa ili u samoj radnji – preporuka je da imenujete zastupnika : poslovođu.Iskoristite zakonsku mogućnost da kao Poslovođu registrujete svog muža/ženu , oca/majku , sina/kćerku - koji Vas mogu privremeno zamenjivati bez obaveze da budu prijavljeni kao zaposleni . Jedini uslov je da budu REGISTROVANI kao poslovođa u Radnji / ili Preduzetničkoj Agenciji.
 
Vaš Poslovodja može umesto Vas preduzeti sve radnje, potpisivati , plaćati i drugo,  u skladu sa ovlašćenjem za poslovođenje.
 
 
___________________________________________________________________________________
ISTI USLOVI VAŽE I ZA POSTUPAK RAZREŠENJA POSLOVOĐE I BRISANJE POSLOVODJE IZ REGISTRA

 

 

Registracija POSLOVOĐE Preduzetničke radnje | Pro Asistent Beograd |  011 324 14 53 ; 069 324 14 | pro.asistent@gmail.com 53