Otvaranje Teretane - Fitness Centra  | Najbolja Cena Postupka|    Beograd i Cela Srbija     

OTVARANJE TERETANE - FITNES CENTRA - ŠKOLE SPORTA

Zakon o Sportu Srbije : osnivanje škole sporta, sportskog centra, teretane


  

  • Informacije o ceni i postupku registracije teretane, fitness centra , sportskog centra ili otvaranje škole sporta - u formi sportskog udruženja :

OSNIVANJE SPORTSKOG KLUBA - Sportsko Udruženje

 
  • Informacije i troškovi u proceduri otvaranja, fitness centra , sportskog centra ili otvaranje škole sporta u formi firme - DOO :

OTVARANJE SPORTSKE FIRME - Osnivanje D.O.O.

Klub ili Firma ?

Teretana, fitness i drugi sportski centar, kao i škola tenisa, fudbala ili bilo kog sporta u Srbiji se najčešće otvaraju u pravnoj formi Sportskog Udruženja / Kluba - sa ciljem da svojim članovima omoguće uslove i edukaciju za profesionalnim  i rekreativnim sportom .
 
Međutim, novi Zakon o sportu Srbije iz 2012. godine predviđa i mogućnost registracije sportskog privrednog društva -posebne firme : D.O.O.  u sportu - za delatnosti u sportu: sportsko osposobljavanje, sportsko usavršavanje i omogućavanje sportskog vežbanja trećim licima, a ne članovima.
 
Postupak osnivanja firme u sistemu sporta  i sportskog kluba se značajno razlikuje, različit je i broj osnivača, a i praktične , pravne i poreske razlike između sportskog udruženja- kluba i sportskog privrednog društva su brojne - koji oblik Vama najviše odgovara zavisi pre svega od Vaših ciljeva . 

Kontaktirajte nas za više informacija :

pro.asistent@gmail.com

 

Troškovi registracije i cena usluge zavisi od izabrane forme :

 
Otvaranje Teretane / Fitness centra :
 
 
 

Pecat_Fitnes_Kluba__Teretane__Bodibilding_i_Aerobik_klub.png

PEČAT  GRATIS  

za firme i klubove
 U OKTOBRU 2021. GOD
 

Ostali troškovi :        
Takse za registraciju: 5.000 din        
Overa osnivačkog akta : oko 1.000 din       
     
 
 

STRUČNO OSNIVANJE SPORTSKIH ORGANIZACIJA

ZA SAMO 5 - 8 RADNIH DANA

 

NAŠI KLIJENTI SU KLUBOVI I FIRME

IZ BEOGRADA I CELE SRBIJE

 
Nije neophodan dolazak kod nas
    Ukoliko niste u prilici da dođete kod nas
Postupak se efikasno može završiti preko Interneta ili Pošte
 
 
Procedura_Beograd_Srbija.jpg
Kako otvoriti teretanu - kao DOO ili kao Klub ?    Da li osnovati Fitness Klub ili Firmu ?

Odgovori na ova pitanje zavise pre svega od planirannih aktivnosti. 
U praksi se  često osnivači odlučuju za registraciju manje vežbaonice i teretane u pravnoj formi sportskog kluba - udruženja ;
ali se sve više pokazuju dobre strane osnivanja većih i srednjih fitness centara i teretana u formi preduzeća - tj u formi D.O.O.
- pre svega iz poreskih i knjigovodstvenih razloga, ali i transparentnijeg rada .

Na Blogu :  PROcedura.rs/Blog  pročitajte o razlikama - kao i o drugim temama vezanim za sportske organizacije.


Otvaranje Teretane - Otvaranje Fitness Centra |   Pro Asistent Beograd  |  011 324 14 53 ; 069 324 14 53   |    pro.asistent@gmail.com    |